Înapoi la pagina județului

LocalitateaDenumirea obiectivului de investițiiSuma (lei)Program investiții
BĂBICIUAsfaltare str. Prejbei, str. Plaiul Viilor, str. Școlii, str. Hotarului, str. Iancu Jianu, comuna Băbiciu, județul Olt2,195,557.86PNDL I
BALDOVINEȘTIReabilitare drum comunal DC 2 în comuna Baldovinești, județul Olt5,916,344.04PNDL I
BALȘReabilitare și modernizare Grădinița cu program normal Teiș95,465.00PNDL I
BALȘReabilitare și modernizare Colegiul Tehnic Balș456,238.00PNDL I
BALȘReabilitare și modernizare Școala primară nr.2 Balș215,618.00PNDL I
BÎRZAModernizare DC155A (str. Gengea), comuna Bîrza, județul Olt1,286,814.99PNDL I
BOBICEȘTIAsfaltare străzi în satele Bobicești, Comănești, Mirila, Leotești, L=2,91 km, comuna Bobicești3,234,171.43PNDL I
BRÂNCOVENIAsfaltare DC80, km. 1+800-6+400, comuna Brâncoveni3,380,480.92PNDL I
BRASTAVĂŢUReţea de apă în satul Brastavăţu, comuna Brastavăţu4,032,578.00PNDL I
BRASTAVĂŢUExtinderea rețelei de alimentare cu apă în satul Crușovu, comuna Brastavățu, județul Olt464,228.00PNDL II
BRÎNCOVENIReabilitarea și modernizarea Grădiniței cu program normal Brîncoveni600,392.00PNDL I
BUCINIŞUAlimentare cu apă în comuna Bucinişu, judeţul Olt1,317,707.70PNDL I
CĂLUIAlimentare cu apă în comuna Călui, județul Olt952,154.62PNDL I
COLONEŞTIDotare cu echipamente și mobilier specific didactic și de la laborator pentru Școală Gimnazială aviator Alexandru Șerbănescu Colonești375,397.40PNDL II
COLONEŞTIReabilitare Grădinița cu program normal Maria Tudorache din sat Mărunței, comuna Colonești, județul Olt375,978.00PNDL II
CORABIASistem centralizat de alimentare cu apă şi canalizare a localitaţilor periurbane oraş Corabia, judeţul Olt, Celei, Vârtop, TudorVladimirescu, Siliştoara.3,373,201.10PNDL I
CORABIAReabilitare și modernizare străzi, orașul Corabia, județul Olt8,333,928.08PNDL I
CORABIAModernizare DC 126 km 0+000-3+000, oraș Corabia, județul Olt2,948,285.06PNDL II
CRÎMPOIAReabilitare, modernizare Școala primară sat Buta, comuna Crîmpoia549,262.00PNDL I
CRÎMPOIAModernizare drum comunal DC 101A, comuna Crîmpoia, județul Olt3,741,920.87PNDL I
DĂNEASAModernizare DC 121, DN6-Berindei-Cioflanu, km. 0+900-3+900, comuna Dăneasa1,339,254.42PNDL I
DEVESELUModernizare drumuri în comuna Deveselu, județul Olt9,257,980.07PNDL I
DOBRUNModernizare DC 10 între satele Șopârlița - Dobrun km 2+250 - km 5+300 in comuna Dobrun, județul Olt1,851,759.99PNDL I
DRĂGĂNEȘTI-OLTReabilitare și modernizare străzi în orașul Drăgănești-Olt9,822,927.45PNDL I
FĂLCOIUAsfaltare DC85, DN64-Fălcoiu, km. 0+000-10+000, comuna Fălcoiu6,767,879.56PNDL I
GĂNEASAModernizare drum comunal DC 14 Dranovatu-Izvoru, comuna Găneasa, județul Olt2,725,826.25PNDL I
GĂNEASASistem de alimentare cu apă în comuna Găneasa, judeţul Olt4,524,033.77PNDL I
GĂVĂNEȘTIModernizare DC4 în satul Băleasa, km. 3+300-5+350 comuna Găvănești1,946,322.67PNDL I
GĂVĂNEȘTIÎnfiinţare sistem de canalizare şi staţie de epurare în satul Băleasa din comuna Găvăneşti, judeţul Olt12,338,278.31PNDL I
GIUVĂRĂŞTISistem de canalizare menajeră în comuna Giuvărăşti, judeţul Olt4,840,709.87PNDL I
GOSTAVĂȚUModernizare drumuri comunale, DC75B, DC75E, L=3,779 km, comuna Gostăvățu3,746,661.48PNDL I
GURA PADINIIModernizare drum comunal DC127, L=1,56 km, comuna Gura Padinii1,428,084.00PNDL I
IANCAPrima înfiinţare a sistemului de alimentare cu apă în satele Ianca şi Potelu, comuna Ianca, judeţul Olt3,543,099.20PNDL I
IPOTEȘTIAsfaltare DC91, DC89-DJ546 (Ipotești), km. 1+800-5+900, comuna Ipoteşti2,396,329.94PNDL I
IZBICENICanalizare comuna Izbiceni, judeţul Olt1,770,004.87PNDL I
JUDEȚUL OLT PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN OLTModernizare drum județean DJ642A km.16+200-20+134, L=3,934 km, Vlădila-Rotunda, județul Olt4,034,640.84PNDL I
JUDEȚUL OLT PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN OLTModernizare drum județean DJ651B, km 12+470-15+254, L=2,784 km, Preoțești-Iancu-Jianu, județul Olt2,470,902.47PNDL I
JUDEȚUL OLT PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN OLTModernizare drum județean DJ703B, km. 39+935-41+275, L=1,340 km, Bărăști-limită județ Argeș, județul Olt2,216,977.31PNDL I
JUDEȚUL OLT PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN OLTModernizare drum județean DJ 678E, km 11+362- 15+310, L=3,948 km, Sîmburești, județul Olt7,673,527.00PNDL I
JUDEȚUL OLT PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN OLTModernizare drum județean DJ653 km 40+050-49+000, Izvoarele-Stoicănești, L=8,950 km; km 62+667-66+120, Radomirești (Călinești)-limită județ Teleorman, L=3,454, județul Olt9,123,069.95PNDL I
JUDEȚUL OLT PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN OLTModernizare drum județean DJ657B, km 0+078 - 8+000, L=7,922 km, Profa-Bărăști, județul Olt6,032,763.09PNDL I
LELEASCAReabilitare drum comunal DC162, L=3,87 km, comuna Leleasca3,014,040.31PNDL I
MĂRUNȚEIAsfaltare străzi Bălănești, comuna Mărunței, județ Olt4,294,865.00PNDL I
MIHĂEȘTIModernizare drumuri locale, L=8,81 km, com. Mihăeşti6,947,430.82PNDL I
OBÎRŞIAModernizare şi eficientizare instalaţii de iluminat public din comuna Obîrşia, judeţul Olt429,275.84PNDL II
OBOGAPod din beton armat pe DC2A peste râul Olteț, în comuna Oboga, județul Olt6,571,499.84PNDL I
PÂRȘCOVENIModernizare uliță sătească între DC161 km.1+255 si DJ644 km.9+525, comuna Pârşcoveni578,092.36PNDL I
PÎRȘCOVENIReabilitare/ modernizare Grădinița cu program normal Olari26,497.32PNDL I
PÎRȘCOVENIReabilitare/ modernizare Școala gimnazială Olari529,434.00PNDL I
POTCOAVAModernizare străzi în satele aparținătoare orașului Potcoava, județul Olt3,806,495.09PNDL I
RADOMIREȘTIModernizare străzi rurale, comuna Radomireşti12,129,170.00PNDL I
RUSĂNEȘTIAsfaltare str. Bisericii și str. Morii în satul Jieni și str. Primariei și str. Morii în satul Rusănești, comuna Rusănești, județul Olt1,391,941.03PNDL I
RUSĂNEȘTIReabilitare Grădinița cu program normal Rusănești, județul Olt145,488.00PNDL I
SÂMBUREȘTIReabilitare și modernizare Grădinița cu program normal Stănuleasa, comuna Sâmburești, județul Olt647,044.00PNDL I
SÂMBUREȘTIStrada Dealul Viilor, sat Mănulești, comuna Sâmburești, km.0+000-3+7003,368,006.82PNDL I
SCORNICEȘTIGrădinița cu program normal Mărgineni - Slobozia, Orașul Scornicești, județul Olt - demolare construcție existentă și construirea unei noi clădiri cu aceeași funcțiune443,773.00PNDL I
SCORNICEȘTIGrădinița cu program normal Mogoșești, Orașul Scornicești, județul Olt - demolare construcție existentă și construirea unei noi clădiri cu aceeași funcțiune285,000.00PNDL I
SCORNICEȘTIModernizare DC75 Mihăilești DN 65 km 0+000 - 8+300 Popești, oraş Scorniceşti2,133,406.01PNDL I
SLĂTIOARAAsfaltare drumuri comunale, L=4,712 km, comuna Slătioara3,322,721.91PNDL I
ȘOPÂRLIŢAPrima înfiinţare a reţelei publice de apă în comuna Şopârliţa, judeţul Olt1,141,769.34PNDL I
STOENEȘTIModernizare străzi comunale în com. Stoenești, jud. Olt5,076,483.36PNDL I
STREJEȘTIExtinderea rețelei de canalizare menajeră în satele Strejești, Strejeștii de Sus și Colibași în comuna Strejești, județul Olt3,715,031.32PNDL I
STREJEȘTIModernizare drum comunal Strejești-Grădinari, km.1+100-3+500, Modernizare DC21A cu lianți bituminoși și DC20 de la km. 5+200, Strejești-Grădinari, comuna Strejeşti4,371,022.94PNDL I
TĂTULEŞTIAsfaltare DC58, Tătulești (DJ703) Suica-Scornicești (DJ703C), km 0+000 - 2+700, comuna Tătuleşti1,358,820.10PNDL I
TRAIANModernizare drumuri comunale DC 70 și DC 71A, în comuna Traian, județul Olt3,996,813.10PNDL I
VERGULEASAAlimentare cu apă în comuna Verguleasa, judeţul Olt5,588,162.20PNDL I
VERGULEASAReabilitare, modernizare și dotare GPN Cucueți, comuna Verguleasa, județul Olt320,000.00PNDL I
VERGULEASAReabilitare, modernizare și dotare GPN Dumitrești, comuna Verguleasa, județul Olt420,000.00PNDL I
VÎLCELERealizare sistem public de alimentare cu apă în satul Vîlcele, comuna Vîlcele, județul Olt1,698,391.80PNDL I
VIŞINAÎnfiinţare reţea publică de apă uzată (canalizare şi staţie de epurare) în comuna Vişina, judeţul Olt6,652,551.25PNDL I
VIŞINAReabilitare și modernizare Dispensar general și Centru de permanență - comuna Vișina, județul Olt501,645.00PNDL II
VITOMIREȘTICanalizare comuna Vitomirești, jud. Olt2,420,444.97PNDL I
VLĂDILAReabilitare sistem de alimentare cu apă comuna Vlădila, judeţul Olt1,002,078.78PNDL I
VOINEASAModernizare drum comunal DC154A, L=3,810 km, comuna Voineasa3,940,036.93PNDL I