Detalii: Aici

Nu se intenționează organizarea unor clase separate, numai cu elevi cu cerințe educaționale speciale. Declaraţiile Opoziţiei pe această temă sunt pur şi simplu mincinoase.

Măsurile anunţate de ministrul Ecaterina Andronescu vizează creșterea accesului la o educație de calitate pentru toți copiii, prin adaptări curriculare în concordanță cu nevoile acestora, precum și prin acordarea de sprijin educațional și material.

Prin strategia anunţată de ministrul învăţământului va creşte numărul profesorilor de sprijin și a consilierilor școlari – cu suportul cărora se realizează terapiile necesare şi se va intensifica formarea cadrelor didactice care predau în clasele unde sunt integrați individual copii cu nevoi speciale.