Înapoi la pagina județului

LocalitateaDenumirea obiectivului de investițiiSuma (lei)Program investiții
BÂCLEȘModernizare drumuri sătești în comuna Bâcleș, județul Mehedinți7,601,090.00PNDL II
BÂCLEȘModernizare și extindere Școala Gimnazială Bâcleș, sat Bâcleș, comuna Bâcleș, județul Mehedinți5,447,986.21PNDL II
BÂCLEȘModernizarea sistemului de colectare și dirijare al apelor pluviale pe drumurile comunale DC 116, DC 91 și uliță sătească în comuna Bâcleș, județul Mehedinți2,536,438.00PNDL II
BÂCLEȘSistem de alimentare cu apă în satul Podu Grosului, comuna Bâcleș, județul Mehedinți2,283,872.00PNDL II
BAIA DE ARAMĂModernizare drumuri sătești sat Negoiești, oraș Baia de Aramă3,155,153.00PNDL I
BAIA DE ARAMĂRealizare reţea alimentare cu apă în zona Pârtie Schi, sat Dealu Mare, oraș Baia de Aramă5,474,532.00PNDL I
BAIA DE ARAMĂConstruire creșă cu 4 săli, orașul Baia de Aramă, județul Mehedinți1,828,338.71PNDL II
BALAModernizare DC 54 Runcușor - Dilma 10,047 km, comuna Bala8,138,800.00PNDL I
BALAModernizare strada 61 și strada 64 comuna Bala, județul Mehedinți2,638,162.17PNDL II
BĂLĂCIŢACanalizare și staţie de epurare sat Bălăciţa, comuna Bălăcița, județul Mehedinți5,776,451.00PNDL I
BĂLĂCIŢAModernizare drumuri locale în satele Bălăcița, Gvardinița și Dobra, comuna Bălăcița6,107,967.07PNDL I
BĂLĂCIŢARețea de canalizare ape uzate menajere cu stație de epurare și colectarea apelor pluviale din zonele inundabile sat Gvardenița, comuna Bălăcița9,549,803.00PNDL I
BALTAAlimentare cu apă în sat Balta, comuna Balta, județul Mehedinți3,236,085.00PNDL II
BÂLVĂNEŞTICanalizare menajeră și stație de epurare în localitatea Bâlvănești, comuna Bâlvănești8,190,534.00PNDL I
BÂLVĂNEȘTIModernizare drumuri de interes local în comuna Bâlvănești, județul Mehedinți12,912,521.12PNDL II
BRANIȘTEAModernizare drumuri de interes local, comuna Braniștea, județul Mehedinți5,086,135.00PNDL II
BREZNIȚA OCOLConstruire pod peste pârâul Jidostita, localitatea Jidostita, comuna Breznița Ocol, județul Mehedinți1,036,536.17PNDL II
BREZNIȚA OCOLConstruire școală cu 2 săli de clasă și grădiniță în sat Magheru, comuna Breznița Ocol, județul Mehedinți936,269.63PNDL II
BREZNIȚA OCOLReabilitare și modernizare ulițe sătești în comuna Breznița Ocol, județul Mehedinți12,383,636.00PNDL II
BREZNIȚA-MOTRUConstruire grădiniță în comuna Breznița-Motru, județul Mehedinți489,317.29PNDL II
BREZNIȚA-MOTRUModernizare Ulița nr.17 în comuna Breznița-Motru, județul Mehedinți1,385,663.01PNDL II
BROȘTENIExtindere infrastructură de apă în comuna Broșteni, județul Mehedinți2,103,867.00PNDL I
BROȘTENIReabilitare Dispensar uman comuna Broșteni, județul Mehedinți1,243,189.70PNDL II
BURILA MAREReabilitare/modernizare Grădinița cu Program Normal Tigănași, comuna Burila Mare, județul Mehedinți171,480.00PNDL I
BURILA MARESistem de alimentare cu apă în localitatea Crivina, rețea de canalizare cu stație de epurare ape menajere uzate în localitatea Crivina, rețea de canalizare cu stație de epurare ape menajere uzate în localitatea Burila Mare și sistem de alimentare cu apă în localitatea Vrancea, comuna Burila Mare, județul Mehedinți13,626,107.83PNDL II
BUTOIEȘTIModernizare drumuri de interes local în comuna Butoiești, județul Mehedinți - Etapa II13,089,951.15PNDL II
CĂZĂNEȘTIReabilitare/modernizare Școala Generală, comuna Căzănești, județul Mehedinți1,088,769.73PNDL II
CĂZĂNEȘTISistem de alimentare cu apă, canalizare și stație de epurare în comuna Căzănești, județul Mehedinți9,459,749.31PNDL II
CIREȘUReabilitare și modernizare drum comunal DC 2A Negrușa și drumuri sătești în comuna Cireșu, județul Mehedinți6,570,142.32PNDL II
CONSILIUL JUDEȚEAN MEHEDINȚIPod din beton armat pe DJ 606C lim.județul Dolj - Țânțaru - Butoiești km 57+990976,548.00PNDL II
CORCOVAModernizarea rețelei de drumuri de interes local, comuna Corcova, județul Mehedinți5,341,212.00PNDL II
CORLĂȚELModernizare drumuri locale în localitățile Corlățel și Valea Anilor, comuna Corlățel, județul Mehedinți7,616,945.64PNDL II
CORLĂȚELSistem centralizat de alimentare cu apă în localitățile Corlățel și Valea Anilor, comuna Corlățel, județul Mehedinți5,903,812.58PNDL II
CUJMIRReabilitare și modernizare DC 100 km 2+000-10+450, comuna Cujmir6,999,273.00PNDL I
CUJMIRReabilitare/modernizare Grădinița cu Program Normal sat Cujmiru Mic, com.Cujmir,județul Mehedinți448,755.60PNDL I
CUJMIRReabilitare și modernizare dispensar medical uman în comuna Cujmir, județul Mehedinți2,458,540.00PNDL II
CUJMIRReabilitare și modernizare ulițe sătești în comuna Cujmir, județul Mehedinți12,185,885.60PNDL II
CUJMIRReabilitare/modernizare Școala Gimnazială în sat Aurora, comuna Cujmir, județul Mehedinți1,460,559.91PNDL II
DÂRVARIAlimentare cu apă în sat Gemeni, comuna Dârvari, județul Mehedinți2,858,382.50PNDL II
DEVESELReabilitare/modernizare Grădiniţa cu Program Normal Bistreţu în comuna Devesel, judeţul Mehedinţi1,092,976.80PNDL I
DEVESELModernizare străzi și drumuri sătești în localitățile Scapau, Batoti și Tismana, comuna Devesel, județul Mehedinți15,314,174.00PNDL II
DEVESELReabilitare/modernizare Școala Gimnazială și Grădinița în sat Devesel, comuna Devesel, județul Mehedinți2,276,243.90PNDL II
DEVESELRețea de canalizare cu stație de epurare ape uzate menajere - sat Devesel, comuna Devesel, județul Mehedinți8,902,932.64PNDL II
DROBETA TURNU SEVERINReabilitare Bulevardul Tudor Vladimirescu, municipiul Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți24,441,805.19PNDL I
DROBETA TURNU SEVERINDotare Colegiul Național Pedagogic Ștefan Odobleja, municipiul Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți241,740.00PNDL II
DROBETA TURNU SEVERINDotare Colegiul Tehnic ,,Domnul Tudor'', municipiul Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți203,264.00PNDL II
DROBETA TURNU SEVERINDotare Grădinița cu Program Prelungit nr.22, municipiul Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți214,574.00PNDL II
DROBETA TURNU SEVERINDotare Grădinița cu Program Prelungit nr.7, municipiul Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți100,641.00PNDL II
DROBETA TURNU SEVERINDotarea Colegiului Tehnic de Transporturi Auto Drobeta Turnu Severin, municipiul Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți608,559.50PNDL II
DROBETA TURNU SEVERINDotarea Școlii Gimnaziale nr.15, municipiul Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți462,461.82PNDL II
DROBETA TURNU SEVERINDotarea Școlii Postliceale Sanitare, municipiul Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți181,385.75PNDL II
DROBETA TURNU SEVERINReabilitare drumuri Gura Vaii, municipiul Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți2,514,431.00PNDL II
DUBOVAConstrucție pod 1 peste râul Tisovița în sat Baia Nouă, comuna Dubova - lungime 8-10 m, județul Mehedinți480,190.00PNDL II
DUBOVAConstrucție pod 2 peste râul Tisovița în sat Baia Nouă, comuna Dubova - lungime 7-9 m, județul Mehedinți464,352.00PNDL II
DUBOVAConstrucție pod 3 peste râul Tisovița în sat Baia Nouă, comuna Dubova - lungime 7-9 m, județul Mehedinți464,352.00PNDL II
DUBOVAModernizare și reabilitare drumuri comunale în comuna Dubova, satele Eibenthal și Baia Nouă, județul Mehedinți7,720,180.00PNDL II
DUMBRAVAAlimentare cu apă satele Dumbrava de Sus, Dumbrava de Jos şi Higiu, comuna Dumbrava, județul Mehedinți2,234,846.00PNDL I
DUMBRAVAReabilitare Şcoala Primară sat Albuleşti, comuna Dumbrava, judeţul Mehedinţi1,520,000.00PNDL I
DUMBRAVAReabilitare și modernizare dispensar uman, sat Albulești, comuna Dumbrava, județul Mehedinți397,132.00PNDL II
FLOREȘTIÎnființare gospodărie de apă în localitatea Zegujani și extindere rețea alimentare cu apă și canalizare în comuna Florești, județul Mehedinți3,901,196.00PNDL II
GÂRLA MAREExtindere rețea canalizare menajeră în comuna Gârla Mare4,898,580.00PNDL I
GÂRLA MAREModernizare străzi în localitatea Gârla Mare, județul Mehedinți7,484,895.00PNDL II
GODEANUReţea de alimentare cu apă Godeanu, Păuneşti, Şiroca, Marga, comuna Godeanu5,264,670.00PNDL I
GOGOȘUModernizare Școala Generală cu Clasele I-IV din localitatea Burila Mică, comuna Gogoșu, județul Mehedinți643,981.00PNDL II
GOGOȘUReabilitare, modernizare și extindere Școala cu Clasele I-VIII din localitatea Gogoșu, comuna Gogoșu, județul Mehedinți749,991.00PNDL II
GOGOȘURețea de canalizare cu stație de epurare ape uzate menajere în localitatea Burila Mică, comuna Gogoșu, județul Mehedinți6,465,043.00PNDL II
GRECIModernizare drum comunal DC87, comuna Greci, județul Mehedinți7,667,339.00PNDL II
GROZEȘTIÎnființare sistem centralizat de alimentare cu apă în localitatea Cîrceni, comuna Grozești, jud. Mehedinți1,071,964.00PNDL I
GROZEȘTIModernizare drum communal DC 72A, 1 km, comuna Grozești, județul Mehedinți279,157.14PNDL I
GROZEȘTIReabilitare/modernizare Școala Gimnazială în comuna Grozești, județul Mehedinți1,343,258.40PNDL I
GROZEȘTIExtindere sistem de alimentare cu apă și canalizare în comuna Grozești, județul Mehedinți3,386,287.00PNDL II
GROZEȘTIReabilitare și modernizare ulița Butu și podețe dalate în comuna Grozești, județul Mehedinți4,209,989.61PNDL II
GRUIAReţele de canalizare și staţie epurare ape uzate menajere în comuna Gruia7,019,828.00PNDL I
HINOVAModernizare drumuri sătești în satele Bistrita, Hinova, Ostrovu Corbului, comuna Hinova, județul Mehedinți4,849,728.00PNDL II
HINOVAReabilitare, modernizare și dotare Școala Gimnazială Bistrita, comuna Hinova, județul Mehedinți1,123,271.89PNDL II
HINOVASistem de alimentare cu apă în satul Ostrovu Corbului, comuna Hinova, județul Mehedinți3,504,403.03PNDL II
HUSNICIOARAReabilitare și modernizare DC15 în intravilanul localității Husnicioara și drum local în intravilanul localitîții Peri, comuna Husnicioara4,001,343.60PNDL I
HUSNICIOARAExtindere și reabilitare sistem de alimentare cu apă în comuna Husnicioara, județul Mehedinți13,896,417.68PNDL II
HUSNICIOARAReabilitare, modernizare și extindere Grădinița Husnicioara, județul Mehedinți1,090,151.00PNDL II
HUSNICIOARAReabilitare, modernizare și extindere Școala Gimnazială Husnicioara, județul Mehedinți2,303,186.00PNDL II
ILOVĂȚReabilitare dispensar uman în comuna Ilovăț, județul Mehedinți376,090.57PNDL II
ILOVĂȚReabilitare și modernizare drumuri în comuna Ilovăț, județul Mehedinți16,193,107.07PNDL II
ILOVĂȚSistem de alimentare cu apă în comuna Ilovăț, județul Mehedinți4,167,869.00PNDL II
ISVERNAModernizare şi extindere alimentare cu apă în comuna Isverna, județul Mehedinți2,452,172.00PNDL I
JIANAModernizare drumuri sătești și extindere canalizare în sat Danceu, comuna Jiana, județul Mehedinți3,687,757.00PNDL II
JIANAModernizare drumuri sătești, sat Jiana Mare, comuna Jiana, județul Mehedinți3,425,284.00PNDL II
LIVEZILEModernizare drumuri locale comuna Livezile, județul Mehedinți5,172,895.00PNDL II
LIVEZILESisteme de alimentare cu apă în localitățile Ștefan Odobleja, Izvoru Anestilor, Petris și Izvoralu de Jos, comuna Livezile, județul Mehedinți4,147,633.00PNDL II
MALOVĂȚExtinderea rețelei de alimentare cu apă în satul Lazu din comuna Malovăț, județul Mehedinți2,365,579.00PNDL I
MALOVĂȚConstruire pod peste pârâul Matca Visenilor, localitatea 23 August, comuna Malovăț, județul Mehedinți1,120,861.00PNDL II
MALOVĂȚModernizare drumuri de interes local în comuna Malovăț, județul Mehedinți10,802,552.89PNDL II
MALOVĂȚRețea canalizare și stație de epurare în satele Malovăț și Colibasi, comuna Malovăț, județul Mehedinți10,711,757.00PNDL II
MALOVĂȚSistem de alimentare cu apă în localitatea Negrești, comuna Malovăț, județul Mehedinți1,164,563.00PNDL II
OBÂRȘIA CLOȘANIModernizare străzi în sat Obârșia Cloșani, comuna Obârșia Cloșani, județul Mehedinți7,326,648.20PNDL I
OBÂRȘIA CLOȘANIConstruire dispensar medical uman în comuna Obârșia Cloșani, județul Mehedinți2,385,994.11PNDL II
OBÂRȘIA CLOȘANIReabilitare și modernizare drumuri în comuna Obârșia Cloșani, județul Mehedinți12,182,711.87PNDL II
OBÂRȘIA DE CÂMPConstruire pod peste râul Drincea în localitatea Izimsa, comuna Obârșia de Câmp, județul Mehedinți548,685.11PNDL II
OBÎRŞIA CLOŞANIReabilitare/modernizare Şcoala Gimnazială Obîrşia Cloşani, judeţul Mehedinţi1,177,316.40PNDL I
OPRIȘORAducțiune apă pentru sistemul de alimentare cu apă și branșamente în localitatea Oprișor, comuna Oprișor, județul Mehedinți2,516,632.99PNDL II
OPRIȘORReabilitare și modernizare Școala Gimnazială Oprișor, comuna Oprișor , județul Mehedinți1,952,594.07PNDL II
OPRIȘORReabilitare, modernizare și dotare dispensar uman Oprișor, comuna Oprișor , județul Mehedinți333,045.00PNDL II
OPRIȘORRețea de canalizare cu stație de epurare ape menajere uzate în localitatea Oprișor, comuna Oprișor, județul Mehedinți13,003,463.98PNDL II
OPRIȘORSistem de alimentare cu apă și rețea de canalizare cu stație de epurare ape uzate menajere în localitatea Prisăceaua, comuna Oprișor, județul Mehedinți7,456,474.30PNDL II
PĂDINAAlimentare cu apă în satul Iablanita, comuna Pădina, județul Mehedinți2,829,307.00PNDL II
PĂDINAModernizare drumuri comunale DC123 și DC124 în comuna Pădina, județul Mehedinți5,606,258.00PNDL II
PĂDINAModernizare drumuri de interes local DC92, DC126 și DS1 (Slasoma) în comuna Pădina, județul Mehedinți5,241,127.00PNDL II
PĂTULELESistem de canalizare şi epurare a apelor menajere uzate în localitatea Pătulele - etapa I, comuna Pătulele5,999,658.00PNDL I
PĂTULELESistem de canalizare și epurare a apelor menajere uzate în localitatea Pătulele etapa II, comuna Pătulele8,110,000.00PNDL I
PĂTULELEAsfaltare ulițe comunale în localitățile Pătulele și Viașu, comuna Pătulele, județul Mehedinți - etapa II7,480,917.00PNDL II
PĂTULELEModernizare, extindere și dotare Dispensar comunal al localității Pătulele, comuna Pătulele, județul Mehedinți539,753.02PNDL II
PODENIModernizare drumuri și ulițe, în comuna Podeni, județul Mehedinți6,805,336.00PNDL II
PODENIRețea de alimentare cu apă în comuna Podeni, județul Mehedinți3,865,335.78PNDL II
PONOARELEModernizarea infrastructurii rutiere afectate de inundații DC 57, comuna Ponoarele8,298,102.38PNDL I
PONOARELEModernizare drum comunal DC 57A, comuna Ponoarele, județul Mehedinți2,854,806.00PNDL II
POROINA MAREModernizare ulițe sătești în comuna Poroina Mare, județul Mehedinți7,313,987.88PNDL II
PRISTOLModernizarea drumurilor de interes local în comuna Pristol, județul Mehedinți5,013,627.00PNDL II
PUNGHINARețea de canalizare și stație epurare ape uzate menajere sat Punghina, comuna Punghina7,043,863.00PNDL I
PUNGHINAConstruire imobil P+2E centru medical Punghina, comuna Punghina, județul Mehedinți3,622,300.00PNDL II
PUNGHINAModernizare drumuri vicinale în comuna Punghina, județul Mehedinți6,645,813.00PNDL II
PUNGHINARețele de canalizare cu stații de epurare ape uzate menajere în localitățile Recea și Drincea, comuna Punghina, județul Mehedinți8,393,635.00PNDL II
ROGOVAExtindere și reabilitare sediu primărie, comuna Rogova, județul Mehedinți2,027,700.00PNDL II
SALCIAAsfaltare DC99 km 2+700 - km 4+900 și ulițe comunale în comuna Salcia, județul Mehedinți6,060,207.00PNDL II
SALCIADemolare și construire dispensar uman în comuna Salcia, județul Mehedinți508,130.00PNDL II
ȘIMIANReabilitare și modernizare Școala Primară Dudașu-Cerneți,sat Dudaşu, comuna Șimian, județul Mehedinți728,274.05PNDL I
ȘIMIANReabilitare și modernizare Școala Primară Erghevița, sat Poroina, comuna Șimian, județul Mehedinți515,208.00PNDL I
ȘIMIANExtindere alimentare cu apă satele Poroina și Șimian, comuna Șimian, județul Mehedinți525,028.00PNDL II
ȘIMIANReabilitare Școala Gimnazială Cerneți și incintă, comuna Șimian, județul Mehedinți2,365,303.74PNDL II
ȘIMIANReabilitare Școala Gimnazială Șimian și incintă, comuna Șimian, județul Mehedinți6,049,873.67PNDL II
ȘIMIANReabilitare și modernizare drumuri Șimian, comuna Șimian, județul Mehedinți8,763,965.39PNDL II
ȘIȘEȘTIÎnființare alimentare cu apă în satele Noapteșa și Cărămidaru, comuna Șișești, județul Mehedinți1,858,148.00PNDL II
ȘIȘEȘTIModernizare drumuri de interes local în comuna Șișești, județul Mehedinți - etapa a II-a12,215,409.00PNDL II
ȘOVARNAModernizare drumuri de interes local în comuna Șovarna, județul Mehedinți3,606,106.50PNDL II
STÂNGĂCEAUAModernizare ulițe în comuna Stângăceaua, județul Mehedinți : Stângăceaua, Fata Motrului, Satu Mare4,594,055.00PNDL II
STREHAIAModernizare străzi din localitatea Comanda, oraș Strehaia, județul Mehedinți4,087,516.26PNDL II
STREHAIAModernizare străzi din oraș Strehaia, județul Mehedinți7,726,063.54PNDL II
STREHAIAReabilitare și dotare Grădinița Comanda, oraș Strehaia, județul Mehedinți451,195.64PNDL II
STREHAIAReabilitare și dotare Grădinița cu Program Prelungit nr.4, oraș Strehaia, județul Mehedinți1,966,923.04PNDL II
STREHAIAReabilitare și dotare Grădinița nr.3, oraș Strehaia, județul Mehedinți415,529.56PNDL II
STREHAIARealizare sistem de alimentare cu apă în localitatea Lunca Banului, oraș Strehaia, județul Mehedinți1,699,834.00PNDL II
ȘVINIȚARețea de canalizare ape menajere și stație de epurare în zona de Vest și Nord a comunei Șvinița, județul Mehedinți4,754,506.00PNDL I
TÂMNAAlimentare cu apă sat Izvorălu, comuna Tâmna, județul Mehedinți2,362,074.00PNDL I
TÂMNAReabilitare și modernizare Școala cu Clasele I-IV Plopi, comuna Tâmna, județul Mehedinți1,081,927.16PNDL I
TÂMNAReabilitare și modernizare Școala cu Clasele I-VIII ,,Gheorghe Enescu’’ Tâmna, comuna Tâmna, județul Mehedinți1,284,697.21PNDL I
TÂMNAAlimentare cu apă în satul Tâmna, comuna Tâmna, județul Mehedinți1,314,648.00PNDL II
TÂMNAAsfaltare drum comunal DC86, comuna Tâmna, județul Mehedinți5,971,708.00PNDL II
TÂMNAAsfaltare drumuri comunale în comuna Tâmna, județul Mehedinți5,331,956.00PNDL II
TÂMNAÎnființare dispensar uman în comuna Tâmna, județul Mehedinți792,443.00PNDL II
VÂNJU MAREAlimentare cu apă Localitățile Nicolae Bălcescu și Bucura, orașul Vânju Mare, județul Mehedinți5,460,635.98PNDL I
VÂNJULEȚÎnființare Școala Gimnazială în sat Vânjuleț, comuna Vânjuleț, județul Mehedinți5,590,679.50PNDL II
VLĂDAIAÎnfiinţare sistem de canalizare şi staţie epurare în comuna Vlădaia, județul Mehedinți10,226,907.00PNDL I
VRATASistem alimentare cu apă, comuna Vrata4,593,160.00PNDL I