Înapoi la pagina județului

LocalitateaDenumirea obiectivului de investițiiSuma (lei)Program investiții
BAIA DE ARAMĂSistem de canalizare și staţii de epurare, reţele de alimentare cu apă în satul Negoieşti, oraș Baia de Aramă5,848,321.58PNDL I
BAIA DE ARAMĂModernizare drumuri şi străzi din oraşul Baia de Aramă şi satele aparţinătoare, județul Mehedinți15,818,015.50PNDL II
BĂLĂCIȚAReabilitare și modernizare Școala cu clasele I-VIII sat Bălăcița, comuna Bălăcița, județul Mehedinți3,412,147.60PNDL II
BALTAInvestiții pentru modernizare drumuri comunale și sătești în comuna Balta, județul Mehedinți4,897,343.00PNDL II
CIREȘUReabilitare și modernizare școală și internat în comuna Cireșu, județul Mehedinți1,475,124.00PNDL II
CORCOVAConstrucție infrastructură de apă și apă uzată în sat Corcova, comuna Corcova, județul Mehedinți8,720,686.00PNDL II
DÂRVARIÎnființare rețea de canalizare în localitatea Dârvari, comuna Dârvari, județul Mehedinți6,279,181.66PNDL II
DÂRVARIRețea de alimentare cu apă în localitatea Dârvari, comuna Dârvari, județul Mehedinți5,206,869.83PNDL II
DROBETA TURNU SEVERINDotare Grădinița cu Program Prelungit nr.21, municipiul Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți184,711.00PNDL II
DROBETA TURNU SEVERINDotare Liceul de Artă I.St.Paulian, municipiul Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți273,434.00PNDL II
DROBETA TURNU SEVERINReabilitare bază sportivă Colegiul Tehnic Decebal - sală sport și teren sport, municipiul Dobreta Turnu Severin, județul Mehedinți1,526,110.48PNDL II
DROBETA TURNU SEVERINReabilitare Colegiul Național Gheorghe Țițeica, municipiul Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți2,660,257.20PNDL II
DROBETA TURNU SEVERINReabilitare Colegiul Național Traian, municipiul Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți2,140,420.00PNDL II
DROBETA TURNU SEVERINReabilitare drumuri Schela Cladovei și Dudașul Schelei, municipiul Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți10,184,722.00PNDL II
GODEANUExtindere rețea de alimentare cu apă și branșamente în comuna Godeanu, județul Mehedinți2,234,482.69PNDL II
GODEANUModernizare drumuri de interes local în comuna Godeanu, județul Mehedinți6,271,967.78PNDL II
GROZEȘTIÎnființare rețea de canalizare și realizare stație de epurare, comuna Grozești, județul Mehedinți4,675,858.00PNDL I
GRUIAModernizare rețele de drumuri de interes local în comuna Gruia, satele: Gruia, Izvoarele, Poiana Gruii, județul Mehedinți8,288,421.00PNDL II
ILOVIȚAModernizare sediu primărie, comuna Ilovița, județul Mehedinți916,609.00PNDL II
ISVERNAExtindere alimentare cu apă în satele Nadanova și Cerna-Vârf, comuna Isverna, județul Mehedinți2,830,633.00PNDL II
ISVERNAModernizare și reabilitare drumuri comunale în comuna Isverna, județul Mehedinți8,169,696.00PNDL II
ISVERNAReabilitare și modernizare Școala cu clasele I-IV, sat Selistea, comuna Isverna, județul Mehedinți1,389,466.00PNDL II
ISVERNAReabilitare și modernizare Școala cu clasele V-VIII din localitatea Isverna, comuna Isverna, județul Mehedinți1,330,982.00PNDL II
MALOVĂȚExtindere, reabilitare și dotare Școala Primară, sat Malovăț, comuna Malovăț, județul Mehedinți1,932,223.94PNDL II
ORȘOVAReabilitare străzi urbane inclusiv utilități (apă potabilă, apă uzată, apă pluvială) în municipiul Orșova, județul Mehedinți38,546,620.00PNDL II
PĂDINAModernizare drumuri de interes local în comuna Pădina, județul Mehedinți5,076,178.00PNDL II
PĂTULELEModernizare, extindere și dotare Grădiniță în comuna Pătulele, județul Mehedinți642,645.46PNDL II
PĂTULELEModernizare, extindere și dotare Școală în comuna Pătulele, județul Mehedinți869,570.08PNDL II
PONOARELEExtindere rețea alimentare cu apă în comuna Ponoarele, județul Mehedinți16,118,822.00PNDL II
PRUNIȘORModernizare drumuri locale în comuna Prunișor, județul Mehedinți6,773,416.05PNDL II
ROGOVARealizare pod beton armat L=8 m grinzi corzi aderente și podeț casetat L=6,40 m peste râul Blahnita pe DC 120 la km 0+600 m în comuna Rogova, județul Mehedinți536,071.00PNDL II
ȘIȘEȘTIModernizare drumuri de interes local în comuna Șișești, județul Mehedinți5,242,770.00PNDL II
STREHAIAReabilitare și dotare Grădinița Matei Basarab, oraș Strehaia, județul Mehedinți753,346.10PNDL II
ȘVINIȚAExtindere, modernizare și dotare la dispensarul medical în localitatea Șvinița, comuna Șvinița, județul Mehedinți704,599.00PNDL II
ȘVINIȚAExtindere, modernizare și reabilitare termică sediu Primăria Șvinița, comuna Șvinița, județul Mehedinți826,351.47PNDL II
ȘVINIȚAReabilitare și modernizare străzi în comuna Șvinița, județul Mehedinți5,374,772.00PNDL II
ȘVINIȚAReabilitare, modernizare și reabilitare termică Școala Gimnazială Șvinița, comuna Șvinița, județul Mehedinți1,828,686.00PNDL II
TÂMNAPod peste pârâul Husnita, comuna Tâmna, județul Mehedinți591,229.63PNDL II
TÂMNASistem de alimentare cu apă în satul Plopi, comuna Tâmna, județul Mehedinți1,291,216.08PNDL II
VÂNĂTORIConstrucție nouă dispensar rural, comuna Vânători, sat Vânători, județul Mehedinți1,515,908.26PNDL II
VÂNĂTORIExtindere rețea apă și apă uzată comuna Vânători, județul Mehedinți16,044,665.90PNDL II
VÂNĂTORIModernizare Școala cu clasele I-VIII, comuna Vânători, sat Vânători, județul Mehedinți2,528,173.24PNDL II
VÂNJU MAREConstruire extindere Școala Gimnazială Vânju Mare2,702,873.08PNDL II
VÂNJU MAREConstruire grădiniță cu 4 grupe Vânju Mare, oraș Vânju Mare, județul Mehedinți1,352,069.20PNDL II
VÂNJU MAREConstruire grup sanitar Liceul Dr.V. Gomoiu Vânju Mare, oraș Vânju Mare, județul Mehedinți99,925.70PNDL II
VÂNJU MAREReabilitare și modernizare străzi în orașul Vânju Mare, zona Sud, județul Mehedinți24,475,173.00PNDL II
VLĂDAIAConstruire unitate sanitară în comuna Vlădaia, județul Mehedinți1,473,226.95PNDL II
VLĂDAIAExtindere sistem de apă în satele Scorila și Stircovița, comuna Vlădaia, județul Mehedinți3,522,097.00PNDL II
VOLOIACAlimentare cu apă, canalizare și stație de epurare în localitatea Voloiac, comuna Voloiac, județul Mehedinți9,481,871.00PNDL II
VRATAReabilitare Școala clasele V-VIII localitatea Vrata, comuna Vrata, județul Mehedinți1,772,315.72PNDL II