Înapoi la pagina județului

LocalitateaDenumirea obiectivului de investițiiSuma (lei)Program investiții
BÂCLEȘAlimentare cu apă în satele Petra și Corzu, comuna Bâcleș,județul Mehedinți5,789,083.02PNDL I
BÂCLEȘModernizare drum comunal DC91, DJ561A-DJ563A și uliță sătească, sat Petra,comuna Bâcleș,județul Mehedinți4,867,864.74PNDL I
BÂCLEȘModernizare drumuri comunale Bâcleș-Smadovița DC 116+DC 84A, comuna Bâcleș5,174,533.66PNDL I
BAIA DE ARAMĂExtindere reţea canalizare zona Pârtie Schi, sat Dealu Mare, oraș Baia de Aramă1,469,168.62PNDL I
BAIA DE ARAMĂModernizare DC 40 Baia de Aramă - Pistrița, oraș Baia de Aramă4,297,877.11PNDL I
BAIA DE ARAMĂModernizare drum pe sectorul Pârtie schi - sat Dealu Mare, oraș Baia de Aramă2,211,288.69PNDL I
BÂLVĂNEŞTIModernizare drum comunal DC9 Bâlvănești-Balotești, km3+000-km5+500, comuna Bâlvănești2,266,926.81PNDL I
BREZNIȚA-MOTRUModernizare drum comunal DC 80, DC 78-DJ 606A, com.Breznița Motru, județul Mehedinți, L=2,910 km3,347,904.00PNDL I
BURILA MAREModernizare drumuri de interes local în satul Burila Mare, comuna Burila Mare, județul Mehedinți4,800,270.43PNDL I
BURILA MAREModernizare drumuri de interes local în satul Țigănași, comuna Burila Mare, județul Mehedinți4,136,110.70PNDL I
BUTOIEȘTIModernizare DC78 Pluta-Buicești, Ulița Principală sat Pluta, Ulița Gămănești, sat Arginești, comuna Butoiești1,966,076.74PNDL I
CĂZĂNEȘTIReabilitare drumuri comunale și ulițe sătești în comuna Căzănești, județul Mehedinți10,633,125.77PNDL I
CIREȘUModernizare drum comunal DC3 sat Cireșu km 0+648- km 4+000 și drumuri sătești în comuna Cireșu județul Mehedinți4,053,271.28PNDL I
CORCOVAModernizarea drumurilor de interes local în comuna Corcova, județul Mehedinți7,736,483.02PNDL I
CORLĂȚELModernizare DC121, DN56A - Valea Anilor - Corlățel, tronson km 1+070-5+870, comuna Corlățel, județul Mehedinți3,468,832.33PNDL I
DEVESELExtindere alimentare cu apă localitatea Bistreţu, Comuna Devesel2,434,964.81PNDL I
DROBETA TURNU SEVERINReabilitare Bulevard Splai Mihai Viteazu, municipiul Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți8,905,141.98PNDL I
DROBETA TURNU SEVERINReabilitare Bulevardul Porțile de Fier, municipiul Drobeta Turnu Severin5,888,574.26PNDL I
DUBOVAModernizare străzi în comuna Dubova, județul Mehedinți2,223,744.52PNDL I
DUBOVAReabilitare Școala Primară sat Dubova, com.Dubova,județul Mehedinți118,872.97PNDL I
EŞELNIŢAExtindere alimentare cu apă comuna Eșelnița. Modernizare uzina de apă1,900,000.00PNDL I
EȘELNIȚAExtindere alimentare cu apă - branșamente alimentare cu apă în comuna Eșelnița, județul Mehedinți344,333.00PNDL II
EȘELNIȚAExtindere sistem de canalizare - racorduri canalizare în comuna Eșelnița, județul Mehedinți366,088.00PNDL II
FLOREȘTIModernizare drum comunal DC47, DJ670-limită comuna Șovarna, comuna Florești, județul Mehedinți3,202,666.83PNDL I
FLOREȘTILucrări de reabilitare rețea de iluminat public în comuna Florești, județul Mehedinți472,676.33PNDL II
GOGOŞUReţea canalizare și staţie de epurare Gogoşu, comuna Gogoșu8,418,748.56PNDL I
GOGOŞURețea de canalizare și stație de epurare ape uzate menajere Balta Verde, comuna Gogoșu8,150,928.19PNDL I
GOGOȘUAlimentare cu apă localitatea Ostrovu Mare - Colonie Porțile de Fier II și rețea de canalizare cu stații de epurare ape uzate menajere în localitatea Ostrovu Mare, comuna Gogoșu, județul Mehedinți6,797,270.44PNDL II
GROZEȘTIModernizare ulițe sătești în comuna Grozești, jud. Mehedinți8,127,581.75PNDL I
HINOVAModernizare drumuri sătești în sat Bistrița, comuna Hinova,județul Mehedinți2,888,965.49PNDL I
ILOVIȚAModernizare străzi principale și secundare comuna Ilovița județul Mehedinți2,477,993.95PNDL I
ILOVIȚALucrări de reabilitări rețea de iluminat public în comuna Ilovița, județul Mehedinți496,191.92PNDL II
JIANAModernizare DC 105 Danceu - Izvoarele km 1+649-8+449, comuna Jiana, județul Mehedinți6,065,945.32PNDL I
JIANAModernizare drumuri sătești în localitatea Jiana,localitatea Dănceu, comuna Jiana,județul Mehedinți4,753,381.35PNDL I
JIANAReabilitare, modernizare și dotare Școala Primară clasele I-IV, localitatea Cioroboreni, comuna Jiana, județul Mehedinți1,149,930.84PNDL I
JIANAReabilitare, modernizare și dotare Școala Primară clasele I-IV, sat Jiana Mare, comuna Jiana, județul Mehedinți1,097,244.88PNDL I
LIVEZILEModernizare drum comunal DC 90 Livezile-Izvoralu de Jos, comuna Livezile3,477,125.95PNDL I
MALOVĂȚModernizare drumuri comunale și locale în comuna Malovăț6,780,512.21PNDL I
OBÂRȘIA DE CÎMPModernizare drum comunal DC99 km0+000 -2+700 localitatea Izimșa comuna Obârșia de Cîmp2,436,527.60PNDL I
PĂDINAReabilitarea și modernizarea drumului comunal DC125, Pădina Mică, Pădina Mare și modernizarea drumului de interes local sat Pădina Mare comuna Pădina, județul Mehedinți4,395,983.48PNDL I
PĂTULELEAsfaltare ulițe comunale în localitățile Pătulele și Viașu - etapa I, comuna Pătulele4,413,745.76PNDL I
PODENIModernizare drumuri de interes local în satele Podeni, Malarișca, Gornenți, comuna Podeni județul Mehedinți L=5,534 km3,872,988.25PNDL I
PODENIReabilitare și modernizare Școala Gimnazială localitatea Podeni, comuna Podeni, județul Mehedinți857,612.38PNDL I
POROINA MAREModernizare drum comunal DC96 Poroina Mare - limită comuna Rogova, 8,15 km, comuna Poroina Mare, județul Mehedinți5,121,266.26PNDL I
POROINA MAREReţea alimentare cu apă în satele Poroina Mare, Fântânile Negre, Stigniţa, Şipotu, comuna Poroina Mare5,329,922.87PNDL I
PRISTOLModernizarea străzilor sătești din comuna Pristol județul Mehedinți7,038,955.53PNDL I
PRUNIȘORModernizare drum comunal DC24, DN6 (km 310+820)-Fântâna Domnească km 0+000-km 4+000, comuna Prunișor, județul Mehedinți3,284,877.95PNDL I
PRUNIȘORModernizare prin asfaltare străzi sat Prunișor, comuna Prunișor, județul Mehedinți1,993,578.26PNDL I
PUNGHINAAlimentare cu apă în sistem centralizat, sat Punghina, comuna Punghina1,856,469.28PNDL I
PUNGHINAAlimentare cu apă în sistem centralizat în satele Recea, Drincea şi Cearâng, comuna Punghina, județul Mehedinți5,032,815.00PNDL I
ROGOVAModernizare drumuri locale Rogova, comuna Rogova3,009,411.52PNDL I
ROGOVAModernizare drumuri locale în sat Rogova și sat Poroinița, comuna Rogova județul Mehedinți5,123,411.28PNDL I
SALCIAExtindere rețele de canalizare în localitatea Salcia, comuna Salcia3,959,511.92PNDL I
ȘIMIANModernizare drum comunal DC 23 - comuna Șimian, județul Mehedinți2,083,394.86PNDL I
ȘIMIANSistem integrat de alimentare cu apă în satele Dedoviţa Veche, Valea Copcii ,Poroina, Ergheviţa, comuna Simian3,098,960.30PNDL I
ȘIMIANModernizare târg în satul Cerneți comuna Șimian2,765,970.12PNDL I
ȘIMIANReabilitare și modernizare străzi localitatea Șimian, comuna Șimian, Mehedinți2,674,049.51PNDL I
ȘIMIANAsfaltare drumuri in comuna Șimian3,167,742.70PNDL I
ȘIŞEŞTIModernizare DC51 și căi de acces laterale, comuna Șișești2,720,479.21PNDL I
ȘIȘEȘTIConstruire microstație de epurare sat Șișești, comuna Șișești, județul Mehedinți327,344.09PNDL II
ȘIȘEȘTIModernizare Școala clasele 0-VIII, lucrări necesare pentru obținerea autorizației sanitare de funcționare sat Noapteșa, comuna Șișești, județul Mehedinți638,586.26PNDL II
ȘIȘEȘTIModernizare și reabilitare Liceul Teoretic Gh.Ionescu Șișești, comuna Șișești, județul Mehedinți1,201,824.59PNDL II
ȘOVARNAModernizare DC 45 Șovarna-Ohaba, km 2+500-6+500, comuna Șovarna, județul Mehedinți2,379,356.66PNDL I
STÂNGĂCEAUAModernizare drumuri comunale DC74, Stângăceaua-Bîrlogeni,km 2+734--5+704 și DC79, DC78-Satu Mare,km 0+000-2+000,comuna Stângăceaua,județul Mehedinți3,839,644.35PNDL I
VÂNJU MAREModernizare DC 123 Orevița Mare, km 1+200-3+000, oraș Vânju Mare1,014,136.73PNDL I
VÂNJU MAREReabilitare DC 96 Vânju Mare (DJ 606B)-Traian-Poroinița km 2+040-6+224, oraș Vânju Mare, județul Mehedinți2,831,822.67PNDL I
VÂNJULEŢModernizare străzi rurale comuna Vânjuleț sat Vânjuleț județul Mehedinți6,233,266.93PNDL I
VÂNJULEȚModernizare drum comunal DC 118B km 1+241-km 5+361 (L=4120), comuna Vânjuleț, județul Mehedinți3,910,882.04PNDL II
VLĂDAIAModernizare drumuri comunale în comuna Vlădaia DC94 Scorila-Vlădaia5,980,507.65PNDL I
VLĂDAIASistem alimentare cu apă în satele Vlădaia și Almăjel în comuna Vlădaia, județul Mehedinți6,509,037.64PNDL I
VOLOIACAsfaltare DC 65 km 9+000-12+000 Voloiac-Ruptura, comuna Voloiac, județul Mehedinți2,865,000.46PNDL I
VRATAReţea canalizare menajeră şi staţie epurare, comuna Vrata5,078,263.05PNDL I