Investitii în guvernarea PSD (dec. 2016 – prezent)

Ati selectat
COVASNA (schimba)
CHICHIS (schimba)


COVASNA

CHICHIS

INVESTITII FINALIZATE

ObiectivSumaProgramFinalizat
Alimentare cu apa loc. Chichis, comuna Chichis, judetul Covasna2.160.550,00 leiPNDL 12018

INVESTITII IN DERULARE

ObiectivSumaProgram
Reabilitare DC 27A, DN 11-Bacel, judetul Covasna5.361.487,58 leiPNDL 1
Reabilitare si modernizare Scoala Generala cu clasele I-VIII-Gabor Aron - Chichis2.256.497,25 leiPNDL 2

INVESTITII CONTRACTATE

ObiectivSumaProgram
Canalizare menajera in comuna Chichis, localitatile Chichis si Bacel cu deversarea apelor menajere in statia de epurare a localitatii Prejmer-Lunca Calnicului13.624.358,00 leiPNDL 2