Investitii în guvernarea PSD (dec. 2016 – prezent)

Ati selectat
COVASNA (schimba)
BATANI (schimba)


COVASNA

BATANI

INVESTITII IN DERULARE

ObiectivSumaProgram
Modernizare drum comunal DC 45DJ 122-Batanii Mici, comuna Batani11.024.977,97 leiPNDL 1
Reabilitare DC 44, km0+000-11+450, Batanii Mari-Aita Seaca-Valea Zalanului, comuna Batani3.934.327,00 leiPNDL 1
Alimentare cu apa a localitatilor Batanii Mari si Batanii Mici si infiintare sistem de canalizare si statie de epurare in localitatile Batanii Mari , Batanii Mici , comuna Batani, judetul Covasna12.694.755,00 leiPNDL 1

INVESTITII CONTRACTATE

ObiectivSumaProgram
Consolidare, refunctionalizare si extindere Scoala "Mathe Janos" din localitatea Herculian, comuna Batani, judetul Covasna2.504.780,00 leiPNDL 2
Modernizarea drumurilor de interes local in comuna Batani, judetul Covasna5.200.877,00 leiPNDL 2