Înapoi la pagina județului

LocalitateaDenumirea obiectivului de investițiiSuma (lei)Program investiții
ALEXANDRU I. CUZAModernizare pod peste pârâul Țigăncilor, extravilan comuna Al.I.Cuza, județul Iași2,072,921.00PNDL II
ANDRIEŞENIModernizare drumuri în comuna Andrieșeni, județul Iași6,381,075.00PNDL II
ARONEANUReabilitare grădiniță și extindere pentru creșă în comuna Aroneanu, județul Iași971,173.00PNDL II
BALŞConstruire școala gimnazială în localitatea Balș, comuna Balș, județul Iași2,084,867.00PNDL II
BĂLŢAŢIModernizarea rețelei de drumuri de interes local în comuna Bălțați, județul Iași4,888,361.00PNDL II
BÂRNOVAExtindere rețea de alimentare cu apă în comuna Bîrnova, județul Iași1,559,751.32PNDL II
BELCEŞTIReabilitare Liceul Tehnologic V.M. Craiu, sat Belcești, comuna Belcești, județul Iași în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare123,656.57PNDL II
BELCEŞTIReabilitare școală gimnazială sat Liteni, comuna Belcești, județul Iași în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare154,385.11PNDL II
BELCEŞTIReabilitare școală gimnazială sat Ruși, comuna Belcești, județul Iași în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare141,836.10PNDL II
BELCEŞTIReabilitare școală gimnazială Satu-Nou, comuna Belcești, județul Iași în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare157,101.64PNDL II
BELCEŞTIReabilitare școală gimnazială Victor Iamandi, sat Munteni, comuna Belcești, județul Iasi în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare126,685.49PNDL II
BIVOLARIReabitare și extindere școală primară sat Soloneț, comuna Bivolari, județul Iași- în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare1,163,298.00PNDL I
BIVOLARIConstruire școala gimnazială și grădiniță în sat Buruienești, comuna Bivolari, județul Iași1,025,540.00PNDL II
BRĂEŞTIModernizare poduri și podețe în comuna Brăești, județul Iași5,365,353.00PNDL II
CEPLENIŢAReabilitare și consolidare Gradinita cu program normal Ceplenița, comuna Ceplenița, județul Iași - Corp Vechi731,022.00PNDL II
CEPLENIŢAReabilitare și modernizare dispensar uman din localitatea Buhalnița, comuna Ceplenița, județul Iași507,481.00PNDL II
CIOHORĂNIConstruire și dotare dispensar medical în localitatea Ciohorăni, comuna Ciohorăni, județul Iași1,079,503.00PNDL II
CIUREARealizare sistem de alimentare și distruție apă potabilă în comuna Ciurea, județul Iași18,424,062.50PNDL II
CIUREARealizare școala în sat Hlincea, comuna Ciurea, județul Iași3,310,610.00PNDL II
COARNELE CAPREIConstruire grădiniță cu program prelungit în curtea școlii gimnaziale nr. 1, sat Comarna, comuna Comarna, județul Iași1,081,580.39PNDL II
COARNELE CAPREIModernizarea, extinderea și dotarea infrastructurii educaționale a Școlii Profesionale Coarnele Caprei, comuna Cornele Caprei, județul Iași2,265,805.00PNDL II
COARNELE CAPREIReabilitare si modernizare gradinita cu program normal Coarnele Caprei, comuna Coarnele Caprei,județul Iași1,201,276.00PNDL II
COARNELE CAPREIReabilitare, modernizare și extindere Școala Profesională corp A din localitatea Coarnele Caprei, județul Iași4,289,117.00PNDL II
COMARNAConstruire și dotare dispensare uman în sat Osoi, comuna Comarna, județul Iași897,549.90PNDL II
COMARNAReabilitare corp C1 și extindere cu corp nou- grupuri sanitare la școala gimnaziala nr. 1 Comarna, în comuna Comarna, județul Iași1,711,677.45PNDL II
CRISTEŞTIReabilitarea, modernizarea și dotarea Școlii Primare Herești din localitatea Cristești, comuna Cristești, judetul Iași659,308.00PNDL II
CUCUTENIModernizare, consolidare si dotare dispensar medical din localitatea Cucuteni, comuna Cucuteni, județul Iași761,962.00PNDL II
DELENIConsolidare, reabilitare și extindere Școala Slobozia, comuna Deleni, județul Iași657,725.00PNDL II
DOBROVĂŢÎmbunătățirea infrastructurii rutiere locale, prin modernizarea drumurilor sătești (DS 23, DS 30, DS 39, DS 40, DS 46, DS 58 și DS 68) în comuna Dobrovăț, județul Iași4,845,695.00PNDL II
DOLHEŞTIAlimentare cu apă și rețea canalizare în comuna Dolhești, județul Iași6,244,287.00PNDL II
DOLHEŞTIConstruire grădiniță cu program normal în sat Pietriș, comuna Dolhești, județul Iași790,750.36PNDL II
DOLHEŞTIConstruire și dotare dispensar medical în localitatea Dolhești, comuna Dolhești, județul Iași550,914.30PNDL II
DOLHEȘTIModernizare școala gimnazială Dolhești, județul Iași, în vederea obținerii autorizației sanitare defuncționare1,159,720.00PNDL I
DRAGUŞENIÎnființare sistem de alimentare cu apă și canalizare în comuna Drăgușeni, județul Iași19,404,283.00PNDL II
DUMEŞTIConsolidare si modernizare dispensar medical uman în sat Dumeşti,comunei Dumeşti, județul Iași1,259,847.96PNDL II
ERBICENIExtindere rețea de apă potabilă în com. Erbiceni, etapa I, jud. Iași1,505,128.00PNDL I
ERBICENIExtindere si infiintare sistem de alimentare cu apa potabila in localitatile Erbiceni, Spinoasa, Spranceana, comuna Erbiceni, județul Iași5,166,261.00PNDL II
ERBICENIModernizare drumuri de interes local (DC 140 și străzi) în total de 9,00 km în comuna Erbiceni, județul Iași9,000,000.00PNDL II
ERBICENIReabilitare, modernizare și recompartimentare școala gimnazială nr. 1 Bârlești, localitatea Bârlești, comuna Erbiceni, județul Iași2,716,982.00PNDL II
ERBICENIReabilitare, modernizare și recompartimentare școala gimnazială „Constantin Erbiceanu- Erbiceni”, localitatea Erbiceni, comuna Erbiceni, județul Iași3,917,549.00PNDL II
GOLĂIEŞTIExtindere si doare școala gimnazială, comuna Golăiești , județul Iași1,454,180.00PNDL II
GOLĂIEŞTIReabilitare, extindere si dotare școala primară Grădinari, comuna Golăiești , județul Iași612,255.00PNDL II
GOLĂIEȘTIReabilitare și modernizare școala primară Petrești, comuna Golăiești, județul Iași149,299.00PNDL I
GORBANConstruirea unui dispensar uman în sat Gura Bohotin comuna Gorban, jud. Iasi642,726.00PNDL II
GORBANGradinita cu program normal pentru doua grupe în sat Gura Bohot în comuna Gorban, jud Iași816,670.00PNDL II
GROPNIŢAConstruire dispensar medical în comuna Gropnița, județul Iași1,276,632.00PNDL II
GROPNIŢAExtindere, reabilitare, modernizare și dotare școala primară în sat Singeri, comuna Gropnița, județul Iași3,153,500.00PNDL II
GROZEŞTIConstruire grădiniță în comuna Grozești, județul Iași956,731.00PNDL II
HĂRMĂNEŞTIExtindere sistem de canalizare în localitatea Boldesti și Hărmăneștii Vechi, comuna Hărmănești, județul Iași3,662,687.00PNDL II
HELEŞTENIReabilitare dispensar Heleşteni, comuna Heleşteni, județul Iași506,821.00PNDL II
HELEŞTENIReabilitare și modernizare Școala Gimnazială Heleșteni, comuna Heleșteni, județul Iași1,105,681.00PNDL II
HOLBOCAConstruire grădiniță cu program prelungit în sat Holboca, comuna Holboca, județul Iași2,568,607.00PNDL II
HOLBOCAExtindere rețea de canalizare în comuna Holboca, județul Iași9,036,710.00PNDL II
HOLBOCAÎnființare creșă în sat Dancu, comuna Holboca, județul Iași3,717,123.49PNDL II
HORLEŞTIConstruire și dotare dispensar medical în localitatea Bogdănești, comuna Horlești, județul Iași1,152,113.00PNDL II
HORLEŞTILucrări de modernizare la școala Bogdanești în vederea obținerii autoriatiei sanitare , comuna Horleşti, județul Iași951,011.00PNDL II
HORLEŞTILucrări de modernizare la școala Horleşti în vederea obținerii autoriatiei sanitare , comuna Horleşti, județul Iași1,524,279.00PNDL II
IAŞIModernizare şi dotare Creşa nr. 10, Municipiul Iaşi, Judeţul Iaşi1,782,340.00PNDL II
IAŞIModernizare, extindere şi dotare Creşa 1, Municipiul Iaşi, Judeţul Iaşi2,419,592.00PNDL II
IPATELEModernizare drumuri de interes local in comuna Ipatele, jud Iasi6,217,552.00PNDL II
JUDEŢUL IAŞIConsolidare, reabilitare și refunctionalizare pavilion administrativ” – Spitalul Clinic de Boli Infectioase „Sfanta Parascheva” Iași1,439,952.00PNDL II
LEŢCANIÎnființare rețea de canalizare în satul Bogonoș și înființare rețea de canalizare și stație de epurare în satele Cogeasca și Cucuteni, comuna Lețcani6,058,219.00PNDL II
LUNGANIAlimentare cu apă în sistem centralizat a satelor Lungani, Crucea, Goești, Zmeu din comuna Lungani, județul Iași1,605,928.00PNDL I
LUNGANIReabilitare Liceul Tehnologic Lungani843,593.00PNDL I
LUNGANIReabilitare Școala Gimnazială Goeşti843,593.00PNDL I
LUNGANIReabilitare Școala Gimnazială Zmeu798,593.00PNDL I
LUNGANIConstruire sediu primărie comuna Lungani, județul Iași2,706,345.00PNDL II
MĂDÂRJACConstruire școală cu clasele I-IV Bojila, comuna Mădârjac, Județul Iași.1,098,447.00PNDL II
MĂDÂRJACReabilitare / Modernizare ( R.K.) la dispensarul uman din Comuna Mădârjac Județul Iași2,576,590.00PNDL II
MIRCEŞTIInfiintare gradinitță în comuna Mircești, județul Iași881,482.00PNDL II
MIRCEŞTIReabilitare și consolidare Dispensar medical Mircești, comuna Mircești, județul Iași674,916.00PNDL II
MIRCEŞTIReabilitare și modernizare școală gimnazială Iugani, comuna Mircești, județul Iași1,396,113.00PNDL II
MIRONEASAConstruire grădiniță de copii școala gimnazială nr. 1 Mironeasa1,243,550.00PNDL II
MIRONEASAReabilitare și modernizare Scoala Gimnazială Mironeasa, corp A, corp B, corp C, comuna Mironeasa, județul Iași5,116,762.00PNDL II
MIRONEASAReabilitare și modernizare Școala Gimnazială Urșița, comuna Mironeasa, județul Iași696,833.00PNDL II
MIROSLAVAExtindere si modernizare scoala gimnaziala "Colonel Constantin Langa" Miroslava, localitatea Miroslava, comuna Miroslava, judetul Iasi8,107,137.00PNDL II
MIROSLAVAExtindere și modernizare școala primară, localitatea Ciurbești, comuna Miroslovești, județul Iași749,806.00PNDL II
MIROSLAVAModernizare grădiniță cu program normal, localitatea Horpaz, comuna Miroslava, județul Iași604,175.00PNDL II
MIROSLAVAModernizare școala primară localitatea Proselnici, comuna Miroslava, județul Iași920,182.00PNDL II
MIROSLOVEŞTIReabilitare și extindere Dispensar medical, corp A și corp B din comuna Miroslovești, județul Iași1,306,226.00PNDL II
MOGOŞEŞTIRealizare și extindere sisteme de alimentare cu apă și statii de tratare a apei, în satele Mogoșești,Budesti, Mânjesti și Hadâmbu, comuna Mogoșești, județul Iași4,831,931.38PNDL II
MOGOŞEŞTI-SIRETConstruire și dotare dispensar comunal în comuna Mogoșești Siret, județul Iași464,743.00PNDL II
MOŞNAExtindere rețea de canalizare în sat Moșna, comuna Moșna, județul Iași5,610,331.00PNDL II
MOŞNAReabilitare și modernizare școală gimnazială Moșna, comuna Moșna, județul Iași3,679,099.00PNDL II
MOVILENIExtindere rețea de alimentare cu apă și rețea de canalizare în comuna Movileni, județul Iași15,645,496.00PNDL II
MOVILENIReabilitare și extindere grădiniță cu program normal Movileni, comuna Movileni, județul Iași638,274.00PNDL II
MOVILENIReabilitare și extindere Școala Gimnazială Larga Jijia corp A și B, comuna Movileni, județul Iași558,779.00PNDL II
MOVILENIReabilitare și modernizare Școala Primară Iepureni, corp A și B comuna Movileni, județul Iași1,162,630.00PNDL II
OŢELENIAlimentare cu apa în sistem centralizat a localitatii Hândrești, comuna Oțeleni, județul Iași8,259,056.00PNDL II
OŢELENIConstruire grădiniță cu o sală de grupă, puț forat, bazin vidanjabil și racord electric în sat Hândrești, comuna Oțeleni, județul Iași529,625.00PNDL II
OŢELENIConstruire si dotare gradinita cu program normal din sat Oteleni, comuna Oteleni, judetul Iasi1,442,625.00PNDL II
OŢELENIReabilitare, extindere și dotare dispensar uman în sat Oțeleni, comuna Oțeleni, județul Iași1,364,370.00PNDL II
PLUGARIDemolare și construire grădiniță cu program normal din sat Boroșoaia, comuna Plugari, județul Iași783,535.32PNDL I
PLUGARIDemolare și construire școală gimnazială în comuna Plugari, sat Boroșoaia, județul Iași1,144,303.44PNDL I
PLUGARIModernizare drumuri sătești în satul Plugari, Onești și Boroșoaia, comuna Plugari, județul Iași7,564,049.50PNDL II
PODU ILOAIEIConstruire creșa, oraș Podu Iloaiei, județul Iași2,487,288.51PNDL II
PODU ILOAIEIConstruire grădiniță în oraș Podu Iloaiei, județul Iași2,667,578.92PNDL II
POPRICANIConstruire grădiniță cu program normal în satul Popricani, comuna Popricani, județul Iași1,357,790.00PNDL II
POPRICANIConstruire grădiniță cu program normal, în satul Vulturi, comuna Popricani, județul Iași1,357,790.00PNDL II
POPRICANIConstruire și dotare dispensar în satul Popricani, comuna Popricani, județul Iași810,390.00PNDL II
POPRICANIÎnființare sisteme centralizate de alimentare cu apă și canalizare în satele Cotu Morii, Cuza Vodă și Tipilești, comuna Popricani, județul Iași19,726,714.00PNDL II
PRISĂCANIExtindere rețea de distribuție apă în satele Prisăcani, și Moreni, comuna Prisăcani, județul Iași1,022,580.08PNDL II
PROBOTAReabilitare și modernizare dispensar medical în comuna Probota, județul Iași559,895.00PNDL II
RACHITENI”Construire dispensar medical în comuna Răchiteni, județul Iași”1,276,632.00PNDL II
RACHITENIReabilitare, modernizare și extindere școală, sat Răchiteni, comuna Răchiteni, județul Iași702,952.00PNDL II
RĂDUCĂNENIExtindere rețea de alimentare cu apă și canalizare în comuna Răducăneni, județul Iași22,101,779.00PNDL II
RĂDUCĂNENIReabilitare și modernizare școala și grădinița Bazga, comuna Răducăneni, județul Iași2,036,187.00PNDL II
RĂDUCĂNENIReabilitare și modernizare școală gimnazială și grădiniță Roșu, comuna Răducăneni, județul Iași1,827,177.00PNDL II
RĂDUCĂNENIReabilitare și modernizare școală primară și grădiniță Trestiana, comuna Răducăneni, județul Iași1,026,079.00PNDL II
REDIUConstruire grădiniță cu 3 săli de clasă504,471.00PNDL II
REDIUConstruire școală cu 4 săli de clasă în comuna Rediu2,558,991.00PNDL II
ROMÂNEŞTIReabilitare grădiniţă, sat Românești, comuna Românești, județul Iași342,430.41PNDL I
ROMÂNEŞTIExtindere și branșamente la rețeaua de alimentare cu apă în satele Românești, Avântu și Ursoaia, comuna Românești, județul Iași3,246,617.00PNDL II
ROMÂNEŞTIReabilitare, extindere și dotare dispensar uman în sat Românești, comuna Românești, judetul Iași1,053,595.00PNDL II
ROŞCANIAlimentare cu apă și rețea canalizare în comuna Roșcani, județul Iași7,253,670.00PNDL II
RUGINOASAInfintare retea de apa potabila în comuna Ruginoasa, Dumbrăviţa si Rediu, județul Iași8,781,374.54PNDL II
RUGINOASAReabilitare și dotarea dispensarului uman din comuna Ruginoasa, județul Iași1,222,515.00PNDL II
RUGINOASAReabilitare și dotarea școlii gimnaziale Rediu, în sat Rediu, comuna Ruginoasa, județul Iași1,227,510.00PNDL II
SCÂNTEIAReabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Gradinitei cu program normal Scânteia, din localitatea Scânteia, comuna Scânteia, judetul Iași389,043.00PNDL II
SCÂNTEIAReabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Grădiniței cu program normal Borosești, din localitatea Borosești, comuna Scânteia, judetul Iași438,065.00PNDL II
SCÂNTEIAReabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Școlii Gimnaziale „Axinte Uricariul”, corp A si corp B, din localitatea Scânteia, comuna Scânteia, judetul Iași3,002,829.00PNDL II
SCÂNTEIAReabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Școlii Primare Lunca Rateș din localitatea Scânteia, comuna Scânteia, judetul Iași412,058.00PNDL II
ŞCHEIAÎnființare sisteme de alimentare cu apă și sistem centralizat de canalizare în satele Șcheia și Satu Nou, comuna Șcheia, județul Iași13,990,962.00PNDL II
ȘCHEIAReabilitare și modernizare Liceul Tehnologic “N. Bălăuță”, comuna Șcheia, județul Iași3,631,206.00PNDL I
ȘCHEIAReabilitare și modernizare școala primară „T. Dulceanu”- Satu Nou, comuna Șcheia, județul Iași642,654.00PNDL I
ȘCHEIAReabilitare/Modernizare clădire școală clasele I-IV, Poiana- Șcheii, comuna Șcheia, județul Iași1,101,000.00PNDL I
SINEŞTIConstruire put forat, rezerva apă potabilă și rețele exterioare în vederea obținerii avizului de sănătate publică pentru scoala 4 clase în sat Bocnița, comuna Sinești, județul Iași242,732.00PNDL II
SINEŞTIReabilitare, extindere și etajare școală gimnazială „Veniamin Costachi” în sat Sinești, comuna sinești, județul Iași1,127,763.00PNDL II
ŞIPOTEReabilitare și modernizare școala gimnazială la Chișcani, comuna Șipote, județul Iași2,285,307.00PNDL II
STOLNICENI PRĂJESCUReabilitare școala cu clasele I-IV Bratești591,374.00PNDL I
STOLNICENI PRĂJESCUReabilitare școala cu clasele V-VIII Bratești695,485.00PNDL I
STRUNGADemolare și construire grădiniță cu program normal, sat Crivești, comuna Strunga, județul Iași784,876.61PNDL II
TANSAExtindere și modernizare dispensar uman aflat în comuna Tansa din județul Iași1,439,512.00PNDL II
TANSAReabilitare grădiniță cu program normal în localitatea Suhulet, comuna Tansa, județul Iași873,810.00PNDL II
TANSAReabilitare grădiniță cu program normal în localitatea Tansa, comuna Tansa, județul Iași602,764.00PNDL II
TĂTĂRUŞIConsolidare, extindere, modernizare și dotare Dispensar Uman Tătăruși, comuna Tătăruși1,156,906.39PNDL II
TĂTĂRUŞIModernizare, reabilitare și dotare Corp A la Liceul Tehnologic din satul Tătăruși, comuna Tătăruși, județul Iași939,227.00PNDL II
ŢIBANAAlimentare cu apă a localităților Țibana, Gârbeși, Poiana, Mănăstirii, Alexeni și Ciornei, comuna Țiban, județul Iași2,181,265.00PNDL II
ȚIBANAProiect reabilitare și modernizare școala gimnazială Gârbești, comuna Țibana, județul Iași659,882.00PNDL I
ŢIBĂNEŞTIReabilitare și modernizare Grădinița cu program normal – Tungujei, comuna Țibănești, județul Iași1,050,999.00PNDL II
ŢIBĂNEŞTIReabilitare și modernizare Grădiniță cu program normal Glodenii Gîndului, comuna Țibănești, județul Iași1,048,523.00PNDL II
ŢIBĂNEŞTIReabilitare și modernizare școala gimnazială „ Dr. Petru Brânzei” din localitatea Jigoreni, comuna Țibănești, județul Iași1,324,351.00PNDL II
ŢIBĂNEŞTIReabilitare, modernizare și extindere Liceul Tehnologic „Petre P. Carp” Țibănești, comuna Șibănești, județul Iași4,232,296.00PNDL II
ŢIGĂNĂŞIConstruire cabinete medicale, farmacie, locuință de serviciu, împrejmuire și racord utilități în sat Mihail Kogălniceanu, comuna Țigănași, județul Iași660,800.00PNDL II
ŢIGĂNĂŞIModernizare drumuri sătești în comuna Țigănași, județul Iași4,474,303.00PNDL II
TOMEŞTIExtindere rețea de canalizare la comuna Tomești, județul Iași10,840,226.00PNDL II
TRIFEŞTIExtindere rețele de apă potabilă și canalizare ape uzate menajere în comuna Trifești, județul Iași4,277,529.37PNDL II
TRIFEŞTIReabilitare, modernizare, recompartimentare clădire cu grupuri sanitare interioare și asigurarea utilităților la grădiniță Trifești, comuna Trifești, județul Iași1,060,383.70PNDL II
TRIFEŞTIReabilitare, modernizare, recompartimentare clădire cu grupuri sanitare interioare și asigurarea utilităților la Școala Gimnazială Hermeziu corp b, comuna Trifești, județul Iași472,820.70PNDL II
TRIFEŞTIReabilitare, modernizare, recompartimentare clădire cu grupuri sanitare interioare și asigurarea utilităților la școala veche Zaboloteni, comuna Trifești, județul Iași370,798.31PNDL II
UNGHENIModernizare drumuri sătești în comuna Ungheni județul Iași2,478,855.00PNDL II
UNGHENIReabilitare, modernizare, extindere și dotare școala veche Bosia din Bosia, comuna Ungheni, județul Iași1,478,555.00PNDL II
VALEA SEACĂReabilitare, modernizare și dotare Gradinița cu program normal din satul Topile Comuna Valea Seacă județul Iași586,452.00PNDL II
VALEA SEACĂReabilitare, modernizare și dotare Școala gimnazială din satul Topile Comuna Valea Seacă județul Iași1,008,574.00PNDL II
VÂNĂTORIÎnființare rețea de apă în sat Vânători, comuna Vânători, județul Iași2,054,030.00PNDL II
VÂNĂTORIÎnființare rețea de apă în satele Hârtoape și Gura Bâdiliței, comuna Vânători, județul Iași4,163,621.00PNDL II
VLĂDENIModernizare gimnaziu din Sat Borsa, comuna Vlădeni, județul Iași259,490.00PNDL I
VLĂDENIReabilitare și modernizare școala primară din sat Alexandru Cel Bun, comuna Vlădeni, județul Iași381,682.00PNDL I
VLĂDENIReabilitare străzi în satul Vlădeni, comuna Vlădeni, județul Iași6,449,050.00PNDL II
VOINEŞTIConstruire creșă în sat Voinești, comuna Voienști, județul Iași1,382,485.00PNDL II
VOINEŞTIReconfigurare, extindere și modernizare construcție existență în grădiniță cu două grupe cu program prelungit din sat Voinești, comuna Voinești, județul Iași571,578.00PNDL II