Înapoi la pagina județului

LocalitateaDenumirea obiectivului de investițiiSuma (lei)Program investiții
ALEXANDRU IOAN CUZAModernizare DC97 în comuna Alexandru Ioan Cuza, judeţul Iaşi2,984,755.10PNDL I
BALŞŞcoală cu clasele I-VIII sat Boureni, comuna Balş457,925.64PNDL I
BĂLŢAŢIReparaţii capitale la Scoala cu clasele I-VIII, sat Bălţaţi comuna Bălţaţi, judeţul Iaşi1,810,329.39PNDL I
BÂRNOVAModernizare drumuri săteşti, în comuna Bârnova, judeţul Iaşi3,258,217.33PNDL I
BUTEAModernizare drum comunal DC 82D în lungime de 2550 m situat în sat Butea, Comuna Butea, județul Iași2,199,568.69PNDL I
CEPLENIȚAReabilitare și modernizare Școala Gimnazială “Grigore Ureche” din sat Ceplenița, comuna Ceplenița, județul Iași937,721.72PNDL I
CEPLENIȚAReabilitare și modernizare Școală Gimazială "Nicolae Iorga" din localitatea Buhalnița, comuna Ceplenița, județul Iași977,871.29PNDL I
CIORTEȘTIDemolare și construire școală primară din sat Rotaria, comuna Ciortești, județul Iași1,368,346.84PNDL I
CIUREAModernizare drumuri de interes local în satele Hlincea şi Lunca Cetăţuii, comuna Ciurea, judeţul Iaşi4,753,324.48PNDL I
CIUREAModernizare drumuri de interes local în satul Lunca Cetăţuii - cartier Chihan, comuna Ciurea, judeţul Iaşi3,947,225.23PNDL I
CIUREAModernizare drumuri de interes local în satul Ciurea, comuna Ciurea, judeţul Iaşi4,585,224.13PNDL I
CIUREAReabilitare și modernizare Școală Primară nr. 2 Lunca Cetățuii, comuna Ciurea în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare258,096.00PNDL I
COARNELE CAPREIÎnființare bază sportivă în Comuna Coarnele Caprei, judeţul Iaşi437,840.55PNDL I
COARNELE CAPREIModernizare DS 239 în Comuna Coarnele Caprei judeţul iaşi2,250,031.99PNDL I
COARNELE CAPREISistem integrat de alimentare cu apă, canalizare și stație de epurare în comuna Coarnele Caprei, jud. Iași - Faza II - Rețea canalizare și stație de epurare comuna Coarnele Caprei, jud. Iași3,586,920.50PNDL I
COMARNAConstruire pod beton armat peste Pârâul Comarna în zona Panţâru, sat Comarna, Comuna Comarna, judeţul Iaşi321,554.00PNDL I
COMARNAModernizare infrastructură de interes local în comuna Comarna, judeţul Iaşi2,731,672.31PNDL I
COSTEŞTIModernizare prin asfaltare DC120 şi drumuri săteşti comuna Costeşti, judeţul Iaşi - 3 km3,672,983.78PNDL I
COSTEŞTIModernizare prin asfaltare drumuri săteşti şi comunale Costeşti-Giurgești, județul Iași6,287,228.35PNDL I
COTNARIÎnfiinţarea sistemului de alimentare cu apă în satele Hodora, Bahlui şi Iosupeni din comuna Cotnari, judeţul Iaşi4,255,942.73PNDL I
COTNARIModernizare drumuri prin asfaltare în comuna Cotnari, județul Iași3,396,181.56PNDL I
COZMEȘTIModernizare drum comunal DC 67 Km 0+000-2+320 în comuna Cozmești, județul Iași1,972,225.76PNDL I
CRISTEŞTIConstruire clădire grădiniţă sat Cristeşti, comuna Cristeşti200,000.00PNDL I
CRISTEŞTIÎnfiinţare reţea de alimentare cu apă în satele Homiţa şi Cristeşti, comuna Cristeşti, judeţul Iaşi7,276,978.00PNDL I
CUCUŢENIModernizare drumuri în comuna Cucuţeni, jud. Iaşi3,653,300.50PNDL I
DELENIConstruire clădire grădiniță, împrejmuire, fosă vidanjabilă, branșament gaze și parcare, comuna Deleni, județul Iași498,599.89PNDL I
DELENIReabilitare și modernizare clădire grădiniță din localitatea Poiana, comuna Deleni, județul Iași350,832.92PNDL I
DELENIExtindere, reabilitare, consolidare și refacere acoperiș corp A, Școala Gimnazială Maxut, comuna Deleni, județul Iași462,314.70PNDL II
DOBROVĂŢModernizare drumuri în localitatea Dobrovăţ, comuna Dobrovăţ, judeţul Iaşi4,140,023.54PNDL I
DRĂGUȘENIModernizare drumuri sătești în satul Drăgușeni, comuna Drăgușeni, județul Iași2,225,341.18PNDL I
DRĂGUȘENIModernizare drumuri sătești în satul Frenciugi, comuna Drăgușeni, județul Iași1,737,095.70PNDL I
ERBICENIGrădiniţă cu program normal cu 3 săli de grupă în comuna Erbiceni, judeţul Iaşi827,635.10PNDL I
FÂNTÂNELEModernizarea drumurilor comunale din intravilanul localităţii Fântânele, comuna Fântânele, județul Iași5,953,253.74PNDL I
FOCURIModernizare DC 140- km 7+250-12+476, km 13+676-14+540, comuna Focuri, județul Iași5,752,321.40PNDL I
GOLĂIEŞTIReparaţii capitale sediul Primăriei Golăieşti, comuna Golăiești, județul Iași858,542.87PNDL I
GORBANModernizare drumuri locale în comuna Gorban, județul Iași5,540,493.38PNDL I
GRAJDURIModernizare drumuri comunale şi locale în comuna Grajduri, judeţul Iaşi+ DC50, DC51A, DC6, DC61, DC6015,208,854.42PNDL I
GROPNIȚAModernizare şi extindere şcoală cu clasele I-VIII în sat Săveni, comuna Gropniţa, judeţul Iaşi1,211,835.09PNDL I
GROPNIȚAConstruire sediu de primărie în comuna Gropniţa, judeţul Iaşi1,483,614.94PNDL I
GROPNIȚAModernizare drumuri sătești în comuna Gropnița, județul Iași4,257,048.39PNDL I
HÂRLĂUReabilitare străzi în oraşul Hârlău, judeţul Iaşi3,282,012.18PNDL I
HĂRMĂNEŞTICanalizare ape uzate menajere și stație de epurare în comuna Hărmănești, județul Iași1,929,600.79PNDL I
HELEŞTENIReabilitare Termică şi Extindere Şcoală Generala în localitatea Oboroceni, comuna Heleşteni, judeţul Iaşi1,819,744.86PNDL I
HOLBOCAModernizare străzi în satele Holboca şi Dancu, comuna Holboca, judeţul Iaşi4,005,065.65PNDL I
HORLEŞTIAlimentare cu apă comuna Horlești, județul Iași2,004,989.81PNDL I
ION NECULCEReabilitare Şcoală Constantin Teodorescu Războieni, reparaţii capitale, 2 săli clasă, grupuri sanitare şi amenajări interioare, comuna Ion Neculce, județul Iași1,368,946.90PNDL I
IPATELEConstruire grădiniță Ipatele, comuna Ipatele, județul Iași770,500.07PNDL I
IPATELEModernizare drumuri prin asfaltare în comuna Ipatele, județul Iași (DC 71)4,380,177.24PNDL I
IPATELEModernizare drumuri prin asflatare în comuna Ipatele, sat Alexeşti (DC 134A), județul Iași3,520,370.51PNDL I
JUDEȚUL IAȘI PENTRU CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘIÎmbrăcăminți Bituminoase Ușoare pe DJ 247 DOBROVĂȚ, tronson II, km 2+145-7+0404,503,412.55PNDL I
JUDEȚUL IAȘI PENTRU CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘIReabilitare Drum Județean DJ208I, tronsonul Gura Bădiliţei -Criveşti- Vânători, km 6+178-15+21010,940,211.91PNDL I
LESPEZIReabilitare și modernizare drumuri de interes local în satul Dumbrava, comuna Lespezi, județul Iași1,827,944.42PNDL I
LESPEZIReabilitarea școla primară Dumbrava în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare212,322.06PNDL I
LUNGANIModernizarea prin asfaltare drum comunal DC 90A din DJ 282E -sat Zmeu, comuna Lungani, județul Iași4,361,096.33PNDL I
MIRONEASAModernizare drumuri comunale în comuna Mironeasa, județul Iași5,523,700.00PNDL I
MIROSLOVEȘTIModernizare DC107, comuna Miroslovești, județul Iași5,883,927.36PNDL I
MOGOŞEŞTIConsolidare Şcoală de Arte şi Meserii "Dumitru Popa", sat Mogoşeşti, comuna Mogoşeşti, județul Iaşi843,891.13PNDL I
MOGOŞEŞTIConstruire grădiniţă cu program normal Mogoşeşti, comuna Mogoșești, județul Iași1,186,213.19PNDL I
MOGOŞEŞTIExtindere şi consolidare cladire primărie- birouri în sat Mogoşeşti, comuna Mogoşeşti, judeţul Iaşi1,450,509.17PNDL I
MOGOȘEȘTIReabilitare școala gimnzială Hadimbu, comuna Mogoșești, județul Iași958,588.95PNDL I
MOŞNAModernizare drum comunal DC 67, Moşna-Cozmeşti, în comuna Moşna, judeţul Iaşi3,386,795.74PNDL I
MOŢCAModernizare drum comunal DC111, de la km 6+135 până la km 10+470, comuna Moțca, județul Iași3,887,779.79PNDL I
MOŢCADemolare și reconstrucția grădiniței nr.2 din sat Moţca, comuna Moțca, județul Iași1,372,492.37PNDL I
MOȚCARefacere acoperiș și realizare grup sanitar la școala Boureni din sat Boureni, comuna Moțca, județul Iași519,523.42PNDL I
MOVILENISistem de alimentare cu apă, canalizare și stație de epurare în comuna Movileni, județul Iași200,000.00PNDL I
PAȘCANIÎmbrăcăminte bituminoasă uşoară pe DC127- str. Gâşteşti, municipiul Paşcani, judeţul Iaşi1,093,702.73PNDL I
PLUGARISistem integrat pentru alimentarea cu apa, canalizare si epurare a apei uzate în comuna Plugari, judetul Iasi3,693,002.08PNDL I
POPEȘTIModernizare drumuri prin asflatare în comuna Popești, județul Iași3,065,438.00PNDL I
POPRICANIModernizare drum sătesc sat Popricani, comuna Popricani, județul Iaşi489,563.60PNDL I
RĂCHIŢENIModernizare prin asflatare DC 739 şi drumuri de interes local în comuna Răchiţeni, judeţul Iaşi3,196,702.88PNDL I
REDIUReabilitarea Școlii Gimnaziale Rediu din comuna Rediu, județul Iași209,165.65PNDL I
ROMÂNEŞTIRețea alimentare cu apă comuna Românești, județul Iași727,742.13PNDL I
ROMÂNEŞTIModernizare drumuri prin asflatare în comuna Româneşti, județul Iași (DC11)3,635,893.57PNDL I
ROMÂNEȘTIReabilitare și modernizare școala gimnazială " Ioanid Romanescu " corp B, Românești, comuna Românești, județul Iași1,147,099.37PNDL I
ROŞCANIAsfaltare drum comunal pe o lungime de 4,5 km Rădeni- Roşcani, comuna Roșcani, județul Iași4,929,178.50PNDL I
RUGINOASAModernizare prin asfaltare drum comunal DC 121C sat Ruginoasa şi Vaşcani în lungime de 5.7km, comuna Ruginoasa, județul Iași4,627,217.52PNDL I
RUGINOASAModernizare prin asfaltare drumuri comunale sat Dumbrăviţa în lungime de 2.9 km, comuna Ruginoasa, județul Iași2,527,315.57PNDL I
SCÂNTEIAModernizare drum comunal DC 62 sat Ciocârleşti, comuna Scânteia, județul Iași794,631.83PNDL I
SCÂNTEIAModernizare drum comunal DC 63 Scânteia-Borosești, comuna Scânteia, județul Iași4,016,158.29PNDL I
SCHITU DUCAConstruire sediu primărie loc. Schitu Duca, comuna Schitu Duca, judeţul Iaşi2,435,898.81PNDL I
SCHITU DUCAReabilitare, modernizare și recompartimentare școala gimnazială Satu Nou, localitatea Satu Nou, comuna Schitu Duca, județul Iași648,639.37PNDL I
SCHITU DUCAReabilitare, modernizare și recompartimentare școala primară Poiana, localitatea Poiana, comuna Schitu Duca, județul Iași598,387.74PNDL I
SCHITU DUCAReabilitare, modernizare și recompartimentare școala primară Slobozia, localitatea Slobozia, comuna Schitu Duca, județul Iași537,390.23PNDL I
SCOBINŢIModernizare drum local în satul Feteşti între DJ281 şi şcoala Zagavia, comuna Scobinţi, judeţul Iaşi1,133,889.17PNDL I
SINEȘTIReabilitare și extindere școala cu clasele I-VIII din sat Osoi, comuna Sinești, județul Iași409,559.00PNDL I
STOLNICENI PRAJESCUModernizare drumuri comunale DC108 în comuna Stolniceni Prăjescu, judeţul Iaşi4,835,313.79PNDL I
STRUNGAReabilitare şcoală cu clasele I-VIII sat Strunga, comuna Stunga, judeţul Iaşi-grup sanitar464,884.55PNDL I
TÂRGU FRUMOSReabilitare străzi în oraşul Târgul Frumos, judeţul Iaşi4,264,930.69PNDL I
TĂTĂRUŞIConstruire grădiniță cu trei săli de grupă la Şcoala de Arte si Meserii Tătăruşi, comuna Tătaruşi, judeţul Iaşi540,599.50PNDL I
TĂTĂRUŞIReabilitare și modernizare podul satului din satul Tătăruși, comuna Tătăruși, județul Iași519,255.59PNDL I
TĂTĂRUŞIModernizare drumuri comunale în comuna Tătăruşi, județul Iași7,130,095.48PNDL I
ŢIBANAModernizare şi asfaltare drum comunal DC 75, sat Ţibana, comuna Țibana, județul Iași1,279,108.11PNDL I
ȚIGĂNAȘIDemolare şi construire sediu administrativ al comunei Ţigănaşi, judeţul Iaşi968,057.21PNDL I
ȚIGĂNAȘIReparaţie capitală şcoala Mihail Kogălniceanu, în localitatea Mihail Kogălniceanu, comuna Țigănași, judeţul Iaşi946,510.56PNDL I
ȚIGĂNAȘIModernizare drumuri prin asfaltare în comuna Tigănași, județul Iași4,636,333.02PNDL I
TODIREŞTIInființarea sistemului de canalizare al comunei Todirești, judetul Iași2,967,685.96PNDL I
TOMEŞTIReabilitare drumuri comunale DC 31 Tomești- Vlădiceni, DC 33 Tomești-Goruni și DC 44 Tomești- Chicerea, comuna Tomești, județul Iași8,533,082.14PNDL I
ŢUŢORAContinuarea construirii clădirii pentru grădiniță, sat Țuțora, comuna Țuțora, județul Iași759,924.76PNDL I
ŢUŢORAReabilitare și modernizare Dispensar medical în comuna Țuțora, județul Iași746,058.12PNDL II
UNGHENIReparaţii capitale şi extindere a sediului primăriei comunei Ungheni, judeţul Iaşi397,670.20PNDL I
UNGHENIReabilitare și modernizare la școala primară din satul Ungheni, comuna Ungheni, județul Iași1,089,591.00PNDL I
UNGHENIReabilitare și modernizare școala gimnazială Mânzătești, sat Mânzătești, comuna Ungheni, județul Iași749,164.00PNDL I
UNGHENIRefacerea podurilor și podețelor în satele Bosia, Mânzătești, Ungheni și Coada Stâncii, comuna Ungheni, județul Iași296,888.00PNDL II
VALEA LUPULUIModernizare trama stradală în comuna Valea Lupului, judeţul Iaşi4,750,914.07PNDL I
VALEA SEACĂModernizare (Asfaltare) drumuri săteşti în comuna Valea Seacă, pe o lungime de 7,1 km, județul Iași9,084,171.32PNDL I
VALEA SEACĂReabilitare și modernizare Grădinița cu program normal din satul Valea Seacă, comuna Valea Seacă, județul iași482,000.00PNDL I
VÂNĂTORIModernizare drumuri de interes local în comuna Vânători, judeţul Iaşi7,916,288.41PNDL I
VICTORIALucrări de modernizare drum comunal DC16 Sculeni- Victoria - Luceni - Icuşeni, din comuna Victoria, judeţul Iaşi4,793,031.95PNDL I
VLĂDENIReabilitare Şcoală cu clasele I-IV Borşa, comuna Vlădeni, județul Iași559,536.00PNDL I
VOINEȘTIModernizare drumuri sătești în comuna Voinești, județul Iași9,331,700.20PNDL I
VOINEȘTIModernizare străzi prin asfaltare în sat Slobozia, comuna Voineşti, judeţul Iaşi3,383,429.99PNDL I
VOINEȘTIReabilitare și modernizare Școală Primară din sat Lungani, comuna Voinești în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare358,559.02PNDL I
VOINEȘTIExtindere și modernizare școala gimnazială Ioanid Romanescu din sat Voinești, comuna Voinești, județul Iași în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare422,594.00PNDL I