Înapoi la pagina județului

LocalitateaDenumirea obiectivului de investițiiSuma (lei)Program investiții
ALEXANDRU IOAN CUZAReabilitare și modernizare grădiniță cu program normal Alexandru Ioan Cuza, comuna Alexandru Ioan Cuza, județul Iași504,261.74PNDL I
ALEXANDRU IOAN CUZAReabilitare și modernizare grădiniță cu program normal, Șcheia, comuna Alexandru Ioan Cuza, județul Iași723,562.26PNDL I
ALEXANDRU IOAN CUZAReabilitare și modernizare școală gimnazială, Șcheia, comuna Alexandru Ioan Cuza, județul Iași1,678,101.42PNDL I
ALEXANDRU IOAN CUZAReabilitare și modernizare școală primară Alexandru Ioan Cuza, comuna Alexandru Ioan Cuza, județul Iași462,005.99PNDL I
ALEXANDRU IOAN CUZAReabilitare și modernizare școală primară Volintirești, comuna Alexandru Ioan Cuza, județul Iași678,597.35PNDL I
ANDRIEȘENIPod din beton armat pe DC 3 Andrieșeni – limită de județ, km 5+650798,441.00PNDL I
BELCEȘTIExtindere rețea canalizare în comuna Belcești, județul Iași5,538,052.66PNDL I
BIVOLARIModernizare drumuri de interes local în comuna Bivolari, judeţul Iaşi11,154,659.76PNDL I
BRĂEȘTIModernizare DC 92 km 0+000- km 5+680, Cristești- Buda, comuna Brăești, județul Iași4,067,780.97PNDL I
BUTEAReabilitare, modernizare și dotare dispensar medical uman în comuna Butea, județul Iași1,188,156.00PNDL II
BUTEAReabilitare, modernizare și dotare grădiniță cu program normal Butea, comuna Butea, județul Iași993,015.00PNDL II
BUTEAReabilitare, modernizare și dotare școală gimnazială Butea, comuna Butea, județul Iași1,704,252.00PNDL II
CEPLENIȚAModernizare drumuri de interes local în comuna Ceplenița, județul Iași4,917,341.00PNDL I
CIOHORĂNIExtindere alimentare cu apă și reţea de canalizare, construcţie podeţ, reabilitare pod în comuna Ciohorăni, judeţul Iaşi2,476,406.00PNDL I
CIOHORĂNIReabilitare termică, refacere instalații electrice, refacere parțială a finisajelor, amenajare exterioară la școala gimnazială Ciohorăni, județul Iași268,389.00PNDL II
CIORTEŞTIÎnființare alimentare cu apă în comuna Ciortești, județul Iași12,476,442.99PNDL II
CIORTEŞTIÎnființare și dotare grădiniță cu program normal, sat Serbești, comuna Ciortești, județul Iași2,716,520.00PNDL II
CIORTEŞTIReabilitare și extindere Școala Gimnazială Ciortești, comuna Ciortești, județul Iași1,704,254.00PNDL II
CIORTEȘTIModernizare școală gimnazială din sat Coropceni, comuna Ciortești, județul Iași1,472,312.71PNDL I
CIUREARealizare grădiniță în satul Curături, comuna Ciurea, județul Iași661,000.00PNDL I
CIUREARealizare școala în satul Slobozia, comuna Ciurea, județul Iași722,576.00PNDL I
CIUREAReabilitare și modernizare școala gimnazială din sat Lunca Cetățuii, comuna Ciurea, județul Iași1,539,541.00PNDL II
CIUREAReabilitare și modernizare școala gimnazială din sat Picioru Lupului, comuna Ciurea, județul Iași866,026.80PNDL II
CIUREAReabilitare și modernizare Școală gimnazială din sat Dumbrava, comuna Ciurea, județul Iași763,466.00PNDL II
COARNELE CAPREIExtindere sistem de alimentare cu apă și apă uzată în comuna Coarnele Caprei, județul Iași5,684,273.00PNDL II
COARNELE CAPREIReabilitare si modernizare scoala primara Coarnele Caprei, comuna Coarnele Caprei, județul Iași239,702.00PNDL II
COSTEŞTIReabilitare cladire dispensar uman, comuna Costești, judetul Iasi705,070.00PNDL II
COSTEȘTIReabilitare Școala Primară Giurgești, comuna Costești, județul Iași1,106,903.00PNDL I
COSTEȘTIReabilitare, modernizare și echiparea infrastructurii Școlii Gimnaziale nr. 1 Costești, Corp A, comuna Costești1,198,937.00PNDL I
COSTEȘTIReabilitare, modernizare și extindere la Școala Gimnazială nr.1 Costești- Corp B, comuna Costești, județul Iași1,588,199.00PNDL I
COSTULENIModernizare drumuri locale în comuna Costuleni, județul Iași4,839,241.00PNDL I
COSTULENIModernizare și dotare dispensar medical sat Costuleni, comuna Costuleni, județul Iași2,718,321.00PNDL II
COSTULENIModernizare, extindere și dotare grădiniță în sat Cozia, în comuna Costuleni, județul Iași799,920.00PNDL II
COSTULENIReabilitare școala gimnazială Costuleni, județul Iași2,540,975.00PNDL II
COSTULENIReabilitare, modernizare și dotare școala gimnazială Covasna, sat Covasna, comuna Costuleni, județul Iași2,398,627.00PNDL II
COSTULENIReabilitare, modernizare, extindere și dotare școala în sat Cozia, în comuna Costuleni, județul Iași1,660,245.00PNDL II
COTNARIÎnfiinţarea sistemului de canalizare pentru satele Hodora, Bahlui şi Iosupeni din comuna Cotnari, judeţul Iaşi4,563,031.00PNDL I
COTNARIReabilitare și dotare dispensar uman, sat Cotnari, comuna Cotnari, județul Iași2,334,629.00PNDL II
COTNARIReabilitare și extindere grădiniță și școală Carjoaia, comuna Cotnari, județul Iași2,791,747.00PNDL II
COZMEŞTIDemolare și construire grădinită cu program normal Podolenii de Sus, comuna Cozmești, judetul Iasi814,080.64PNDL II
COZMEŞTIDemolare și construire scoala primara Podolenii de Sus (Corp B), comuna Cozmești, judetul Iași1,285,842.64PNDL II
COZMEŞTIReabilitare si modernizare dispensar uman din sat Cozmești, comuna Cozmești, judetul Iasi1,445,998.07PNDL II
COZMEŞTIReabilitare și modernizare școala gimnazială Podolenii de Sus (Corp A), comuna Cozmești, judetul Iasi1,680,877.47PNDL II
COZMEȘTIConstruire grădiniță cu 3 săli de clasă, în satul Cozmești, comuna Cozmești, județul Iași, racord electric880,980.00PNDL I
CRISTEŞTIModernizare si consolidare dispensar uman în localitatea Cristești, comuna Cristești, județul Iași551,486.00PNDL II
CRISTEŞTIReabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu Program Normal nr. 2 Cristești, comuna Cristești, judetul Iași308,850.00PNDL II
CRISTEȘTIModernizare și consolidare Școala profesională Cristești în localitatea Cristești, comuna Cristești, județul Iași3,681,480.00PNDL I
DAGÂŢAConstuire și dotare Școala cu clasele I-IV în satul Piscul Rusului, comuna Dagâța, județul Iași41,650.00PNDL II
DAGÂŢAExtinderea sistemului de apă și apă uzată în localitatea Zece Prăjni, comuna Dagâța, județul Iași5,669,184.00PNDL II
DAGÎȚAModernizare drumuri comunale în comuna Dagîța, județul Iași4,876,937.00PNDL I
DAGÎȚAReabilitare Școala primară Bălușești, comuna Dagîța, județul Iași950,000.00PNDL I
DAGÎȚAReabilitare Școala Profesională Dagîţa, Sat Dagîța, Comuna Dagîța, Județul Iași643,386.00PNDL I
DAGÎȚAReabilitare școală gimnazială Mănăstirea, sat Mănăstirea, comuna Dagîța, județul Iași852,409.00PNDL I
DELENI„Consolidare, reabilitare și extindere Școala Deleni Corp B, comuna Deleni, județul Iași”937,485.00PNDL II
DELENIConsolidare, reabilitare și extindere Școala Feredeni, comuna Deleni, județul Iași891,638.00PNDL II
DELENIConsolidare, reabilitare și extindere Școala Poiana, comuna Deleni, județul Iași1,857,520.00PNDL II
DOLHEȘTIModernizarea drumului comunal DC 69A- KM 6+000, 000-8+600,000 și drumuri sătești în localitatea Bradicești, comuna Dolhești, județul Iași6,491,198.00PNDL I
DUMEŞTIGrădiniţă la liceul tehnologic Dumeşti, comuna Dumești, judeţul Iaşi442,661.00PNDL I
DUMEŞTIModernizare drumuri săteşti în sat Păuşeşti, comuna Dumeşti, judeţul Iaşi529,108.00PNDL I
ERBICENIExtindere canalizare și stație de epurare com. Erbiceni, etapa I, jud. Iași4,099,007.00PNDL I
ERBICENIÎnfiinţare sistem de alimentare cu apă potabilă în sat Totoeşti, comuna Erbiceni, judeţul Iaşi5,170,698.00PNDL I
ERBICENIÎnfiinţare sistem de canalizare ape uzate menajere în sat Totoeşti, comuna Erbiceni, judeţul Iaşi6,204,231.00PNDL I
ERBICENIModernizare drumuri prin asfaltare în sat Erbiceni, comuna Erbiceni, județul Iași3,971,924.00PNDL I
ERBICENIReabilitare, modernizare și recompartimentare școala primară nr.2 Sprânceana, localitatea Sprânceana, comuna Erbiceni, județul Iași661,440.00PNDL I
ERBICENIReabilitare, modernizare și recompartimentare școala primară nr.3 Spinoasa, localitatea Spinoasa, comuna Erbiceni, județul Iași581,160.00PNDL I
FÂNTÂNELEConstruire imobil grădinița cu program normal nr. 2 Fântânele, din localitatea Fântânele, comuna Fântânele, județul Iași2,774,455.44PNDL I
FÂNTÂNELEModernizare drumuri comunale și rigole în comuna Fântânele, județul Iași-Etapa II5,073,920.91PNDL I
FÂNTÂNELEModernizarea Liceului Tehnologic Fântânele prin consolidare, reabilitare termică și extindere la corpurile grădiniță și corp C1,677,937.00PNDL I
FÂNTÂNELEConstruire dispensar uman în localitatea Fântânele, comuna Fântânele, județul Iași3,304,617.00PNDL II
FOCURIConstruire dispensar uman în sat Focuri, comuna Focuri, județul Iași2,178,874.00PNDL II
GOLĂIEŞTIModernizare prin asfaltare tronson din DC19, km 13+500 -19+500, comuna Golăieşti, județul Iaşi5,975,587.00PNDL I
GOLĂIEȘTIReabilitare și modernizare Școală Gimnazială Golăiești, comuna Golăiești, județul Iași676,264.00PNDL I
GORBANReabilitare, modernizare, extindere și dotare Școală în sat Gura Bohotin, comuna Gorban, județul Iași1,500,763.20PNDL I
GRAJDURIDemolarea și construire Școala Primara din satul Poiana cu Cetate, comuna Grajduri, județul Iași600,000.00PNDL I
GRAJDURIReabilitare și modernizare Școala Gimnazială din satul Grajduri, comuna Grajduri, județul Iași1,000,000.00PNDL I
GRAJDURIReabilitare și modernizare Școala Primară din satul Cărbunari, comuna Grajduri, județul Iași800,000.00PNDL I
GRAJDURIReabilitare și modernizare Școala Primară din satul Valea Satului, comuna Grajduri, județul Iași800,000.00PNDL I
GRAJDURISistem integrat de alimentare cu apă, canalizare și stație de epurare pentru localităţile comunei Grajduri judeţul Iași20,906,393.00PNDL I
GRAJDURIModernizare drumuri de interes local in comuna Grajduri, judetul Iasi5,182,003.00PNDL II
GROPNIŢAConstruire grădiniță cu program normal Săveni, comuna Gropnița, județul Iași2,473,868.00PNDL II
GROPNIŢAExtindere școală profesională Gropnița, comuna Gropnița, județul Iași2,630,138.00PNDL II
GROPNIȚAConstruire grădiniță cu program normal Gropnița în sat Gropnița, comuna Gropnița, județul Iași831,900.00PNDL I
GROPNIȚAConstruire școală primară în sat Mălăești, comuna Gropnița, județul Iași806,100.00PNDL I
GROZEŞTIModernizare drumuri locale în comuna Grozeşti, judeţul Iaşi8,126,759.20PNDL I
GROZEŞTIExtindere rețea de alimentare cu apă și înființare sistem centralizat de canalizare în satele Grozești, Salageni și Colțu Cornii, comuna Grozești, județul Iași18,605,257.00PNDL II
HĂLĂUCEŞTIModernizare prin asfaltare drumuri sătești și vicinale, comuna Hălăucești, județul Iași3,680,283.00PNDL II
HÂRLĂUConstruire grădiniță cu program normal cu 8 săli de grupă în orașul Hârlău, județul Iași2,057,945.83PNDL I
HÂRLĂUModernizare accese auto în cartierele orașului Hârlău, județul Iași4,942,177.00PNDL II
HĂRMĂNEŞTIReabilitare si modernizare scoala gimnaziala HărmăneștiI vechi, comuna Hărmănești , județul Iași1,865,282.16PNDL II
HĂRMĂNEȘTIReabilitare Grădiniță cu program normal în localitatea Hărmănești Noi, comuna Hărmănești, județul Iași918,265.00PNDL I
HOLBOCAReabilitare școala primară în sat Orzeni, comuna Holboca, jud. Iași810,000.00PNDL I
HORLEŞTIModernizare străzi în satele Horlești, Bogdănești și Scoposeni, comuna Horlești, judeţul Iaşi1,315,227.50PNDL I
HORLEŞTIExtindere rețea alimentare cu apă în comuna Horlești, județul Iași5,406,589.00PNDL II
ION NECULCEModernizare drumuri de interes local în comuna Ion Neculce, județul Iași6,006,719.37PNDL I
ION NECULCEConstruire dispensar uman în mediu rural în localitatea Războieni, comuna Ion Neculce, județul Iași1,882,089.00PNDL II
ION NECULCEExtindere rețea de canalizare în satele Buznea și Războieni din comuna Ion Neculce, județul Iași1,445,821.00PNDL II
ION NECULCEModernizare școală Gănești, comuna Ion Neculce, județul Iași1,660,843.00PNDL II
ION NECULCEModernizare școală Prigoreni, comuna Ion Neculce, județul Iași1,311,806.00PNDL II
IPATELEReabilitare și extindere școală gimnazială Ion Hăulică Ipatele- Stuctura Școală gimnazială Bâcu, sat Bâcu, comuna Ipatele, județul Iași- în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare1,554,498.00PNDL I
IPATELEReabilitare și extindere școală gimnazială Ion Hăulică Ipatele- Stuctura Școală primară Cuza Vodă, sat Cuza Vodă, comuna Ipatele, județul Iași- în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare1,321,710.00PNDL I
IPATELEReabilitare, modernizare și extindere Școală cu clasele I-VIII Ion Hăulică, sat Ipatele, comuna Ipatele, județul Iași3,274,160.00PNDL I
JUDEŢUL IAŞIModernizare drum judeţean DJ 246 : lim.jud.Vaslui – Tufeştii de Sus – Scânteia – intersecţie DJ 248 – Şcheia – Drăguşeni – Ipatele – Ţibăneşti, km.20+450÷56+50665,855,531.00PNDL II
JUDEŢUL IAŞIModernizare drum județean DJ 248A : intersecție DC 73 (Griești) lim. jud. Vaslui, km. 48+089 – 50+6933,748,015.00PNDL II
JUDEŢUL IAŞIModernizare drum județean DJ 280B : Tg. Frumos – Cucuteni, km.2+614 – 11+80216,776,188.00PNDL II
JUDEŢUL IAŞIModernizare drum județean DJ 281 : Spinoasa – Belcești, km.10+804 – 12+0742,446,332.00PNDL II
JUDEŢUL IAŞIModernizare drum judeţean DJ 281C : intersecţie DN 28A (Blăgeşti) – Hărmăneşti – Todireşti – Coasta Măgurii – Cotnari – intersecţie DN 28B (Cotnari), km. 0+000 – 25+05348,847,398.00PNDL II
JUDEŢUL IAŞIModernizare drum judeţean, DJ 207M intersecţie DN 28 − A.I.Cuza, km.0+000÷6+17813,306,092.00PNDL II
JUDEŢUL IAŞIModernizare drum judeţean, DJ 208F Heci (intersectie DJ 208) – Tătăruşi – Iorcani − lim.jud.Suceava, km.0+000÷12+46227,517,658.00PNDL II
JUDEŢUL IAŞIReabilitare instalatie de încalzire la Scoala Gimnaziala Specială „Constantin Păunescu", corp B, Iași, str. Brândușa nr. 738,826.00PNDL II
LESPEZIConstructia, extinderea si modernizarea retelei de drumuri de interes local, comuna Lespezi, judetul Iasi4,872,697.00PNDL II
LUNGANIConstruire grădiniță pentru copii cu 4 săli de grupă, sat Zmeu, comuna Lungani, județul Iași1,181,813.00PNDL I
MĂDÂRJACExtindere grupuri sanitare+ fosă septică+ centrală termică+puţ aferente Şcolii Generală Gimnaziale din comuna Mădârjac, județul Iași2,130,819.00PNDL I
MĂDÂRJACLucrări de modernizare la școala Frumușica în vedera obținerii autorizației sanitare, comuna Mădârjac, județul Iași737,409.00PNDL I
MIRONEASAReabilitare și modernizare grădinița cu program normal nr. 3 Mironeasa, comuna Mironeasa, județul Iași1,058,040.00PNDL I
MIRONEASAReabilitare și modernizare școală primară nr. 2 Mironeasa, comuna Mironeasa, județul Iași684,000.00PNDL I
MIRONEASAReabilitare și modernizare școală primară nr. 3 Mironeasa, comuna Mironeasa, județul Iași540,192.00PNDL I
MIRONEASAExtindere rețea de alimentare cu apă potabilă și canalizare apă uzată menajeră în comuna Mironeasa, județul Iași13,722,398.00PNDL II
MIROSLAVAReabilitare, modernizare și recompartimentare școala gimnazială „Miron Barnovschi” Uricani, localitatea Uricani, comuna Miroslava, județul Iași1,711,770.00PNDL I
MIROSLAVAExtindere gradinita si construire cresa in cadrul scolii "Colonel Constantin Langa " Miroslava, localitatea Miroslava, comuna Miroslava, judetul Iasi2,741,237.00PNDL II
MIROSLAVAInființare rețea de colectare ape uzate în satele Proselnici, Cornești și Dancas, comuna Miroslava, județul Iași8,386,371.00PNDL II
MIROSLOVEȘTIConsolidare punte pietonală peste râul Moldova din satul Verşeni, comuna Mirosloveşti, jdeţul Iaşi1,923,045.00PNDL I
MOGOŞEŞTIModernizare drumuri locale în satele Mogoşeşti, Mânjeşti şi Budeşti DS2757, DS2755, DS249, DS480, DS311, DS2128, DS2316, DS1753, DS2327, DS894, DS834, DS1674, DS1061, DS74/1, DS184, DS305, DS474, DS186, DS252, DS378, DS414, DS1002, DS561, DS397, DS412, comuna Mogoșești, județul Iași14,184,221.99PNDL I
MOGOŞEŞTIReabilitare și extindere școala gimnaziala Hadîmbu nr. 2 din satul Hadâmbu, comuna Mogoșești, judetul Iași984,020.00PNDL II
MOGOȘEȘTIReabilitare școala gimnazială Mânjești, comuna Mogoșești, județul Iași590,000.00PNDL I
MOGOȘEȘTIReabilitare școala primară Budești, comuna Mogoșești, județul Iași638,303.00PNDL I
MOGOŞEŞTI-SIRETModernizare și dotare grădinița de copii cu program redus, sat Mogoșești-Siret, comuna Mogoșești-Siret, judetul Iași810,390.00PNDL II
MOŢCAModernizare drumuri de interes local în Comuna Moțca, Județul Iași5,094,846.00PNDL II
MOVILENIModernizare drumuri prin asflatare în comuna Movileni, judeţul Iaşi4,325,642.00PNDL I
MOVILENIReabilitare școală cu clasele I-IV Potangeni, comuna Movileni, județul Iași852,799.00PNDL I
OȚELENIModernizare, asfaltare drumuri: DC82A Oțeleni - Buhonca - Tronson I, DC 83 Handresti - Butea - Tronson II, comuna Oțeleni, județul Iasi5,963,487.00PNDL I
PAŞCANIReabilitare str. Gării, municipiul Pașcani, județul Iași5,593,000.00PNDL II
POPEŞTIReabilitare, modernizare și extindere școala gimnazială Hărpășești, sat Hărpășești, comuna Popești județul Iași1,854,220.00PNDL II
POPRICANIReparaţii, extindere şi anvelopare şcoala cu clasele I-VIII, Popricani, Jud. Iaşi1,424,523.00PNDL I
PRISĂCANIModernizare str. Cotu Terchiloaiei, str. Pichetului și Str. Gloriei în comuna Prisăcani, județul Iași1,244,294.00PNDL I
PROBOTAModernizare prin asfalatare drumuri în comuna Probota, judeţul Iaşi ( sat Perieni 3,5 km; sat Probota 1,0 km)4,325,231.00PNDL I
PROBOTAReabilitare și modernizare școala gimnazială " GRIGORE STURDZA ", Perieni, comuna Probota, județul Iași1,650,864.00PNDL I
PROBOTAReabilitare și modernizare școala gimnazială " PETRU ANGHEL ", Probota, comuna Probota, județul Iași2,587,231.00PNDL I
PROBOTAReabilitare și modernizare școala primară Bălteni, comuna Probota, județul Iași1,571,208.00PNDL I
PROBOTASistem integrat de alimentare cu apa, canalizare si epurare a apelor uzate în comuna Probota, judetul Iași10,277,591.00PNDL I
RĂDUCĂNENIReabilitare și modernizare Liceul Teoretic “Lascăr Rosetti”, comuna Răducăneni, județul Iași3,110,967.00PNDL I
ROŞCANIModernizare grădiniță cu program normal Rădeni, comuna Roșcani, județul Iași în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare559,093.00PNDL I
RUGINOASADemolare și reconstruire școala cu clasele I-IX Ruginoasa, comuna Ruginoasa, județul Iași487,080.29PNDL I
RUGINOASAExtindere sistem de canalizare şi tratare a apelor uzate în comuna Ruginoasa, județul Iași7,899,232.00PNDL I
RUGINOASAModernizare prin asfaltare drumuri comunale sat Ruginoasa şi Rediu în lungime de 5.4 km, comuna Ruginoasa, județul Iași7,778,194.00PNDL I
SCÂNTEIAModernizare drum de utilitate publică Scânteia - Rediu 3,3 km, comuna Scânteia, judetul Iași”1,337,598.00PNDL II
ȘCHEIAModernizare prin asfaltare drum comunal DC 70 km 0+000-5+173 Șcheia- Cioca Boca în comuna Șcheia, județul Iași4,293,953.00PNDL I
ȘCHEIAReabilitare și modernizare școala primară „Gr. Cojan”- Căuești, comuna Șcheia, județul Iași498,450.00PNDL I
SCHITU DUCAReabilitare, modernizare și recompartimentare grădinița Poieni, localitatea Poieni, comuna Schitu Duca, județul Iași775,373.00PNDL I
SCHITU DUCAReabilitare, modernizare și recompartimentare școală gimnazială Poieni, localitatea Poieni, Comuna Schitu Duca, județul Iași775,433.00PNDL I
SCHITU DUCAModernizare drumuri comunale în comuna Schitu Duca, județul Iași8,650,974.00PNDL II
SCOBINŢIConstruire si dotare dispensar medical in localitatea Scobinţi, comuna Scobinţi, județul Iași1,152,113.00PNDL II
SCOBINȚIReabilitare și modernizare școala primară nr. 1 Scobinți, comuna Scobinți, județul Iași640,728.00PNDL I
SCOBINȚIReabilitare și modernizare școala primară nr. 2 Sticlăria, comuna Scobinți, județul Iași499,854.00PNDL I
SINEŞTIInfiintare sistem de alimentare cu apa si canalizare in comuna Sinesti, judetul Iasi12,334,697.08PNDL II
SIRETELModernizare drumuri comunale în comuna Sirețel, județul Iași4,272,164.75PNDL I
SIREŢELConstruire și dotare dispensar comunal în comuna Sirețel, județul Iași543,914.00PNDL II
SIREȚELReabilitare și modernizare grădinița cu program normal în sat Sirețel, comuna Sirețel , județul Iași1,188,395.00PNDL I
SIREȚELReabilitarea, modernizarea și extinderea școlii gimaziale Humosu din localitatea Humosu, comuna Sirețel, județul Iași700,800.00PNDL I
SIREȚELReabilitarea, modernizarea și extinderea școlii gimaziale în localitatea Sirețel, comuna Sirețel, județul Iași723,600.00PNDL I
STOLNICENI-PRĂJESCUExtindere rețea de alimentare cu apă și canalizare în sat Cozmești, comuna Stolniceni Prăjescu, județul Iași10,504,348.00PNDL II
TANSAModernizare, asfaltare drumuri sătești și comunale în comuna Tansa15,699,058.00PNDL I
TÂRGU FRUMOSModernizare străzi în orașul Târgu Frumos, județul Iași6,811,905.00PNDL II
TĂTĂRUŞIProiectare și execuție pentru alimentare cu apă în comuna Tătăruși, județul Iași7,948,610.00PNDL I
TĂTĂRUȘIConsolidare, extindere și modernizare corp A și corp B la școala Uda din sat Uda, comuna Tătăruși, județul Iași2,311,497.00PNDL I
ŢIBANAModernizare şi asfaltare drum sătesc DS 601 în lungime de 5,5km, sat Gîrbeşti, comuna Țibana, județul Iași5,784,753.00PNDL I
ŢIBĂNEŞTIRețea de canaliare în localitatea Tungujei, Jigoreni, Țibănești din comuna Țibănești11,109,688.00PNDL II
ȚIBĂNEȘTIReabilitare și modernizare Grădiniță cu program normal Rasboieni, comuna Țibănești, județul Iași1,057,334.00PNDL I
ȚIBĂNEȘTIReabilitare și modernizare școala gimnazială Glodenii Gândului, comuna Țibănești, județul Iași827,520.00PNDL I
TODIREŞTIReabilitare, modernizare și dotare școala gimnazială nr. 1 Todirești- corp B, comuna Todirești, județul Iași3,159,920.32PNDL II
TODIREȘTIReabilitare și modernizare Grădinița nr. 3 Todirești, sat Todirești, comuna Todirești, județul Iași632,227.00PNDL I
TODIREȘTIReabilitare și modernizare școala primară Stroiești, sat Stoiești, comuna Todirești, județul Iași953,086.00PNDL I
TRIFEȘTIModernizare drumuri de interes local în satele comunei Trifești, județul Iași6,564,027.61PNDL I
TRIFEȘTIModernizare școală Trifești clasele I-VIII, corp B, sat Trifești, comuna Trifești, județul Iași1,916,993.00PNDL I
TRIFEȘTIReabilitare, modernizare, recompartimentare clădire cu grupuri sanitare interioare și asigurarea utilităților la Școala Gimnazială Hermeziu corp A, comuna Trifești, județul Iași275,052.00PNDL I
TRIFEȘTIReabilitare, modernizare, recompartimentare clădire cu grupuri sanitare interioare și asigurarea utilităților la Școala Primară Vladomira, comuna Trifești, județul Iași250,500.00PNDL I
TRIFEȘTIReabilitare, modernizare, recompartimentare clădire cu grupuri sanitare interioare și asigurarea utilităților la Școala Primară Zaboloteni, comuna Trifești, județul Iași33,755.00PNDL I
UNGHENIReabilitare și modernizare școala primară Coada Stâncii, comuna Ungheni, județul Iași698,044.00PNDL I
UNGHENIExtinderea rețelei de apă în satul Mânzătești, comuna Ungheni, județul Iași1,290,176.00PNDL II
VALEA LUPULUIConstruire sediu primărie, comuna Valea Lupului, judeţul Iaşi2,768,656.00PNDL I
VALEA LUPULUIExtindere canalizare zonă înaltă, comuna Valea Lupului, judeţul Iaşi3,866,599.00PNDL I
VALEA LUPULUIConstruire și dotare grădiniță cu program prelungit în comuna Valea Lupului, județul Iași1,334,953.00PNDL II
VALEA SEACĂReabilitare Şcoală Conţeşti, comuna Valea Seaca, judeţul Iaşi346,354.77PNDL I
VALEA SEACĂReabilitare Şcoală SAM, comuna Valea Seaca, judeţul Iaşi393,026.93PNDL I
VÂNĂTORILucrări de modernizare și reabilitare la școala gimnazială Hârtoape, în vederea obținerii autorizațiilor sanitare, comuna Vânători, județul Iași1,264,213.00PNDL I
VÂNĂTORILucrări de modernizare și reabilitare la școala gimnazială Vînători, în vederea obținerii autorizațiilor sanitare, comuna Vînători, județul Iași2,115,950.00PNDL I
VÂNĂTORIReabilitare Sediu Primarie, comuna Vânători, județul Iași854,061.45PNDL I
VÂNĂTORILucrari de extindere, reabilitare, modernizare si dotare la scoala gimnaziala Crivesti, in vederea obtinerii autorizatiilor sanitare, comuna Vânatori, judetul Iasi1,840,280.00PNDL II
VÂNĂTORILucrari modernizare, reabilitare și dotare la școala primară Vlădnicuț, în vederea obținerii autorizatiilor sanitare, comuna Vânători, județul Iași792,567.00PNDL II
VÂNĂTORILucrări de modernizare reabilitare și dotare la grădinița cu program normal Gura Bâdiliței, în vederea obținerii autorizațiilor sanitare, comuna Vânători, județul Iași1,363,893.00PNDL II
VÂNĂTORILucrări de modernizare reabilitare și dotare la grădiniță cu program normal nr. 2 Hârtoape, în vederea obținerii autorizațiilor sanitare, comuna Vânători, județul Iași591,803.00PNDL II
VICTORIAÎmbunătățirea infrastructurii rutiere prin modernizarea drumurilor comunale DC 8B (Foișor Sculeni-școala Șendreni) în comuna Victoria, județul Iași5,801,250.00PNDL II
VLĂDENIModernizare grădiniță din Sat Borsa, comuna Vlădeni, județul Iași99,373.00PNDL I
VLĂDENIModernizare grădiniță din Sat Vâlcelele, comuna Vlădeni, județul Iași195,339.00PNDL I
VLĂDENIReabilitare clădire internat şi cantină şcolară din cadrul Grupului Şcolar Vlădeni, comuna Vlădeni, județul Iași1,490,878.00PNDL I
VLĂDENIReabilitare și modernizare școala primară din sat Broșteni, comuna Vlădeni, județul Iași343,234.00PNDL I
VLĂDENIConstruire și dotare dispensar și centru medical de permanență în satul Vlădeni, comuna Vlădeni, județul Iași1,838,955.00PNDL II
VOINEŞTIConstruire și dotare dipensar uman și centru de performanță în sat Voinești, comuna Voinești, județul iași1,743,330.00PNDL II
VOINEŞTIModernizare și dotare școala primară și construire centrală termică, în sat Slobozia, comuna Voinești, județul Iași în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare328,970.00PNDL II
VOINEŞTIReabilitare, extindere și modernizare școala gimnazială, sat Slobozia, comuna Voinești, județul Iași în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare1,246,362.00PNDL II