Înapoi la pagina județului

LocalitateaDenumirea obiectivului de investițiiSuma (lei)Program investiții
VULCANModernizare străzi şi alei pietonale în zona Liceu-Centru Vechi, municipiul Vulcan, judeţul Hunedoara1,412,124.02PNDL II
VULCANModernizare străzi şi alei pietonale în zona Cartier Traian , municipiul Vulcan, judeţul Hunedoara2,022,452.79PNDL II
VULCANReabilitare Strada Traian, Municipiul Vulcan, judeţul Hunedoara1,110,561.97PNDL II
BĂCIAModernizare și extindere sistem de iluminat public în comuna Băcia715,680.85PNDL II
BĂCIAReabilitare trotuare şi rigole aferente străzilor din satele Băcia, Tâmpa și Petreni, comuna Băcia judeţul Hunedoara5,470,845.00PNDL II
BAIA DE CRIŞModernizare drumuri de interes local în comuna Baia de Criş, judeţul Hunedoara5,038,917.00PNDL II
BAIA DE CRIŞRacorduri de canalizare pentru canalizarea apelor menajere şi epurarea acestora pentru satele Baia de Criș, Rișca, Baldovin, Risculița aparținâd comunei Baia de Criș, județul Hunedoara3,059,593.00PNDL II
BĂIŢAExtindere , modernizare și dotare a unitații de învățamânt preuniversitar, Școala Gimnazială clasele I-VIII din satul Băița, comuna Băiţa, jud. Hunedoara982,606.00PNDL II
BĂIŢAModernizare infrastructură rutieră de interes local, în comuna Băița, jud. Hunedoara5,040,658.00PNDL II
BĂNIŢAReabilitare Școală gimnazială clasele I-VIII Băniţa560,796.44PNDL II
BARUExtindere la canalizarea menajera în localitatea Petros- Zona Valea Streiului, Comuna Baru, jud. Hunedoara1,677,615.97PNDL I
BARUModernizarea rețelei de drumuri de interes local -DC 70 A și străzile în localitatea Petros-Zona Valea Streiului, comuna Baru, judeţul Hundoara8,289,871.00PNDL II
BERIUModernizare DC 54 A: DJ705A(Căstău)-Cucuiuș, km 0+000-11+400, comuna Beriu , judetul Hunedoara4,921,946.03PNDL I
BLĂJENIModernizare drum comunal DC 12 B Criș-Reț-Dragu-Brad, km 0+150-4+485, comuna Blăjeni, județul Hunedoara3,251,447.56PNDL I
BLĂJENIModernizare DC 12C Comuna Blăjeni, judeţul Hunedoara5,314,626.00PNDL II
BOŞORODModernizare DC 57 E: DJ 668A-Merişori-Tîrsa, km 3+000-km 7+465, comuna Boşorod, judeţul Hunedoara8,286,929.64PNDL II
BOŞORODModernizare DC 57D: DC 57C - Cetatea Piatra Roşie, L=2660 m , comuna Boşorod, jud. Hunedoara2,594,759.82PNDL II
BOȘORODCanalizare menajeră în localitățile Boșorod și Chitid, comuna Boșorod, județul Hunedoara3,655,436.02PNDL I
BRADModernizare DC 170B Brad-Mesteacan km 0+000-km 5+750 - Municipiul Brad, judeţul Hunedoara7,842,645.00PNDL II
BRETEA ROMÂNĂReabilitare, modernizare şi dotare Școală gimnazială Bretea Română, judeţul Hunedoara904,334.00PNDL II
BUCUREŞCIModernizare drum comunal DC 15 în comuna Bucureşci, jud. Hunedoara2,965,563.00PNDL II
BUCUREŞCIModernizare drumuri în comuna Bucureşci, judeţul Hunedoara3,111,152.00PNDL II
BULZEŞTII DE SUSModernizare DC5D: DJ 762(km 21+500)- Giurgeşti, km 0+000 -km 2+800 comuna Bulzeştii de Sus, jud. Hunedoara4,383,448.56PNDL II
BULZEŞTII DE SUSModernizare DC6: Bulzeştii de Jos(DJ762) -Grohot-Tomnatec, km 0+000-km 3+685,comuna Bulzeştii de Sus, jud. Hunedoara4,547,749.86PNDL II
BUNILAModernizare DC 103A: Topliţa-Vălari-Vadu Dobrii, în comuna Bunila, județul Hunedoara8,151,647.00PNDL II
BUNILAModernizare DC 111 A: Bunila-Cernișoara Florese, în comuna Bunila, județul Hunedoara2,582,389.00PNDL II
BURJUCModernizare drum de inters local în satul Tătărăşti din dreptul imobil "Camin Cultural" în lungime de 2050,0 m, com. Burjuc, jud. Hunedoara1,240,000.00PNDL II
BURJUCPod pe DC160A: DC 160-Glodghileşti, km 0+527 comuna Burjuc, judeţul Hunedoara386,746.00PNDL II
CĂLANAlimentare cu apă potabilă sat Grid aparţinător oraşului Călan, judeţul Hunedoara3,630,651.36PNDL II
CERBALModernizare DC115B Socet-Poiana Rachițelii km 0+000-4+930 Comuna Cerbal2,154,486.37PNDL I
CERBĂLModernizare iluminat public stradal, comuna Cerbăl, judeţul Hunedoara119,789.00PNDL II
CERBĂLModernizare străzi în comuna Cerbăl, jud. Hunedoara2,769,000.00PNDL II
CÎRJIŢIModernizare străzi în satele Cîrjiţi, Chergheş, Popeşti şi Cozia, comuna Cîrjiţi, judeţul Hunedoara3,650,233.27PNDL II
CRIŞCIORModernizarea drumurilor vicinale Zdrapţi-Podeu, Zdrapţi-La Moară şi a străzilor Cucului şi Colnici din comuna Crişcior, judeţul Hunedoara2,236,813.84PNDL II
CRIŞCIORModernizarea sistemului de iluminat public stradal în comuna Crişcior, judeţul Hunedoara1,895,234.20PNDL II
CRIŞCIORReabilitarea, modernizarea și dotarea dispensarului uman în satul Crişcior, comuna Crişcior, judeţul Hunedoara489,220.00PNDL II
DOBRAModernizare DC 134 DN 68A -Făgețel1,059,286.00PNDL I
DOBRASistem de alimentare cu apă, colectare și epurare ape uzate, precum și podețe și punți pietonale în comuna Dobra, județul Hunedoara1,000,814.61PNDL I
DOBRAConstruire şi dotare cabinet medical în comuna Dobra, judeţul Hunedoara1,151,574.00PNDL II
DOBRAExtindere rețea de canalizare menajeră în localitatea Dobra şi rețea de apă potabilă în localităţile Abucea, Bujoru, Panc, Panc-Săliște4,247,829.00PNDL II
DOBRAModernizare drumuri comunale și străzi în comuna Dobra: DC136: Mihăieşti-Panc-Panc-Sălişte, DC 132: Lăpuşnic-Răduleşti și drumul comunal Abucea din DN 68A-Abucea, comuna Dobra, judeţul Hunedoara10,156,851.00PNDL II
DOBRAModernizare şi extindere rețea de iluminat public în comuna Dobra, judetul Hunedoara598,086.00PNDL II
DOBRAReabilitare şi dotare Școala Gimnazială Dobra,3,910,624.00PNDL II
GENERAL BERTHELOTCanalizarea apelor menajere și epurarea acestora pentru localitățile General Berthelot, Farcadin, Tustea, comuna General Berthelot, județul Hunedoara Etapa II3,100,088.20PNDL I
GENERAL BERTHELOTConstruire pod peste râul Galbena, comuna General Berthelot, jud. Hunedoara1,453,524.00PNDL II
GEOAGIUAlimentare cu apă şi canalizare în satul Cigmău, oraş Geoagiu, jud. Hunedoara2,189,368.00PNDL II
GEOAGIUConstruire pod pe valea Băcâia spre acces Biserică -Monument istoric, în satul Bozeş, apărținător UAT oraşul Geoagiu, județul Hunedoara330,542.00PNDL II
GEOAGIUConstruire pod pe Valea Homorodului spre acces şcoală în satul Homorod apărţinător UAT Geoagiu, județul Hunedoara344,289.00PNDL II
GEOAGIUExtindere conductă de alimentare cu apă potabilă pe str. Pinului din staţiunea Geoagiu Băi pentru alimentarea cu apă a cătunului Poenari, aparținător oraşului Geoagiu, jud. Hunedoara119,264.00PNDL II
GEOAGIUReabilitare Școală Primară sat Homorod-zona Joseni, oraş Geoagiu, județul Hunedoara107,250.00PNDL II
GEOAGIUReabilitare, modernizare străzi oraş Geoagiu-sat Aurel Vlaicu, jud. Hunedoara2,010,440.00PNDL II
GHELARILucrări de reabilitare rețea de iluminat public în comuna Ghelari, judeţul Hunedoara459,340.00PNDL II
GHELARIModernizare DC 110-110A Ghelari-Plop-Govajdia, Comuna Ghelari, jud. Hunedoara8,776,384.00PNDL II
GHELARIModernizare străzi în comuna Ghelari L=7203 m comuna Ghelari judeţul Hunedoara6,184,443.25PNDL II
GURASADAModernizare DC 154,156,158,159, drumuri vicinale şi străzi în comuna Gurasada, judeţul Hunedoara5,861,998.31PNDL II
HĂRĂUConstruire drum de acces la locuinţe pe Valea Chimindia comuna Hărău,jud. Hunedoara1,018,544.00PNDL II
HĂRĂUConstruire şi dotare dispensar uman în satul Chimindia, comuna Hărău, judeţul Hunedoara433,435.00PNDL II
HAŢEGExtindere reţea alimentare cu apă str. Hunedoarei spre cabana Ocol Silvic, oraş Haţeg, jud. Hunedoara96,169.68PNDL II
HAŢEGModernizare stradă Tudor Vladimirescu, zona Finanțe, oraş Haţeg, judeţul Hunedoara195,762.00PNDL II
HAŢEGModernizare străzi, str. I.L.Caragiale- biserica și str. Aleea Centralei- Aleea Trandafirilor Haţeg, judeţul Hunedoara376,730.20PNDL II
HUNEDOARAContract subsecvent III – Lucrări extindere rețea alimentare cu apă și canalizare, instalații de pompare și reabilitare rețea stradală în municipiul Hunedoara, nr. 31/ 17795/ 20.03.2014, încheiat în baza Acordului cadru de lucrări nr. 26489181/ 11.06.201014,268,260.17PNDL I
HUNEDOARAContract subsecvent IV – Lucrări extindere rețea alimentare cu apă și canalizare, instalații de pompare și reabilitare rețea stradală în municipiul Hunedoara, nr. 64/ 35147/ 02.06.2014, încheiat în baza Acordului cadru de lucrări nr. 26489181/ 11.06.201020,276,133.13PNDL I
HUNEDOARADotare Instalație Rx-diagnostic de tip computer tomograf cu minim 16 slice-uri pentru Laboratorul de Radiologie Spitalul Municipal Dr. Alexandru Simionescu Hunedoara, strada Victoriei nr.14, municipiul Hunedoara1,138,450.00PNDL II
HUNEDOARAReabilitare Bulevardul Mihai Viteazul, municipiul Hunedoara,județul Hunedoara6,909,857.01PNDL II
HUNEDOARAReabilitare Piața Libertății, municipiul Hunedoara, județul Hunedoara420,325.91PNDL II
HUNEDOARAReabilitare strada Gheorghe Barițiu, municipiul Hunedoara, județul Hunedoara1,207,779.91PNDL II
HUNEDOARAReabilitare strada Mărțișorului, municipiul Hunedoara, județul Hunedoara827,904.04PNDL II
HUNEDOARAReabilitare strada Turnătorului, municipiul Hunedoara,județul Hunedoara305,254.08PNDL II
ILIAAlimentare cu apă in localitatea Bretea Muresană, jud. Hunedoara2,155,338.60PNDL I
LELESEModernizare DC 116 şi drumuri de interes local din intravilanul comunei Lelese, jud. Hunedoara3,012,037.00PNDL II
LELESEReabilitare,modernizare şi extindere iluminat public stradal în comuna Lelese, jud. Hunedoara606,651.00PNDL II
LUNCA CERNII DE JOSModernizare drumuri comunale şi uliţe în comuna Lunca Cernii de Jos5,000,000.00PNDL II
LUPENIModernizare străzi, drumuri și trotuare din Municipiul Lupeni4,988,038.41PNDL II
MĂRTINEȘTIExtindere retea apă în satele com Mărtinesti din sursa Sibișel, Rezervor Turdaș jud. Hunedoara1,075,003.00PNDL I
ORĂŞTIECanalizare menajeră în sistem gravitațional și cu pompare pe strazile: Digului, Nicolae Titulescu, Unirii, Luncii și Pricazului din Municipiul Orăștie3,038,694.42PNDL II
ORĂŞTIECanalizare pe str. Nicolae Titulescu, în zona blocurilor U.M. Orăștie, municipiul Orăștie, județul Hunedoara588,361.70PNDL II
ORĂŞTIEContinuare lucrări construcție Gradinița cu Program Prelungit, str. Luminii, Municipiul Orăștie1,977,758.00PNDL II
ORĂŞTIEDotari cu echipamente medicale și de înaltă performanță, echipamente pentru blocul alimentar și mobilier medical la Spitalul Municipal Orăștie, str. Pricazului 16 Municipiul Orăștie, judetul Hunedoara4,345,076.75PNDL II
ORĂŞTIELucrări de proiectare şi investiţii în vederea modernizării Spitalului Municipal Orăştie, str. Pricazului nr.16, Municipiul Orăștie, judetul Hunedoara3,510,000.00PNDL II
ORĂŞTIEModernizare străzi Dr. Ioan Mihu, Dealul Mic, Târgului, Moților, Muzicanților, Plantelor, Crișan, Tronsonul dintre Decebal și Viilor, Viitorului, Digului, parcare str. Avram Iancu din Orăștie, județul Hunedoara2,238,810.00PNDL II
ORĂŞTIEReabilitare rețele de alimentare cu apă în Municipiul Orăștie, judeţul Hunedoara3,048,839.19PNDL II
ORĂȘTIEDC 42 IBU: DN 7-Gelmar 0+000-3+000, 3km1,835,895.53PNDL I
ORĂȘTIOARA DE SUSAlimentare cu apă și canalizare menajeră in loc. Ocolișu Mic,com. Orăstioara de Sus, jud. Hunedoara3,866,808.00PNDL I
PEȘTIȘU MICAlimentare cu apă în sistem centralizat a localității Manerau, comuna Peștișu Mic1,163,749.77PNDL I
PETRILAAsfaltare strada Parângului, Oraşul Petrila, Judeţul Hunedoara834,106.70PNDL II
PETRILAConstruire Grădiniţă cu program normal 5 grupe LONEA-ANA COLDA în orașul Petrila, judeţul Hunedoara2,087,948.00PNDL II
PETRILAConstruire Grădiniţă cu program normal 6 grupe - ID Sârbu în Orașul Petrila, Judeţul Hunedoara2,302,745.00PNDL II
PETRILAModernizare strada Prundului, str. Florilor și Aleea de la Bl.1 str. Republicii, Oraşul Petrila, Judeţul Hunedoara1,898,330.00PNDL II
PETRILAReparaţii și modernizare străzi, trotuare şi parcări în cartierele 8 Martie, 22 Decembrie, Tudor Vladimirescu, Minei și Alexandru Sahia, Oraşul Petrila, judeţul Hunedoara4,132,348.95PNDL II
PETROŞANIConstruire grădiniță cu program normal și prelungit1,045,829.00PNDL I
PETROŞANIDezvoltarea domeniului schiabil în zona turistică Parâng19,998.37PNDL I
PETROŞANIModernizare drum comunal DC 66A: Petroşani-Dalja Mică-Dajla Mare, L=5245 m, Municipiul Petroşani, județul Hunedoara6,467,828.50PNDL II
PETROȘANIReabilitarea clădirii vechi a Școlii Gimnaziale nr.2 și transformarea în grădiniță cu program normal861,818.00PNDL I
PUIAlimentare cu apă a satelor Șerel, Rușor, Băiești, comuna Pui, județul Hunedoara2,339,570.61PNDL I
RIBIŢAModernizare drumuri comunale şi vicinale în comuna Ribiţa, jud. Hunedoara11,176,848.00PNDL II
RIBIŢAReabilitare Şcoală generală "Iosif Comşa" din comuna Ribiţa, jud. Hunedoara2,632,393.00PNDL II
RIBIŢAReabilitarea, modernizarea și dotare a dispensarului uman din satul Ribiţa, com Ribiţa jud. Hunedoara551,242.00PNDL II
RÎU DE MORIConstrucţie şcoală şi grădiniţă în satul Ostrov, comuna Rîu de Mori, judeţul Hunedoara430,000.00PNDL I
RÎU DE MORIModernizarea reţelei de drumuri de interes local, comuna Rîu de Mori13,954,502.00PNDL II
RÎU DE MORIModernizarea reţelei stradale în satul Clopotiva, comuna Rîu de Mori5,365,883.00PNDL II
ROMOSModernizare Drum Comunal DC 48 B Romoşel-limită judeţ Alba, Km 0+000-km 2+423 Comuna Romos, judeţul Hunedoara4,812,857.00PNDL II
SĂLAŞU DE SUSModernizare străzi în localitatea Paroş, L=3,971 km, comuna Sălaşu de Sus, jud. Hunedoara5,065,607.50PNDL II
SARMIZEGETUSAAlimentare cu apă şi canalizare în localităţile Păucineşti şi Zeicani, comuna Sarmizegetusa, judeţul Hunedoara9,991,340.00PNDL II
SARMIZEGETUSALucrări de reabilitare rețea de iluminat public în comuna Sarmizegetusa, judeţul Hunedoara137,516.40PNDL II
SIMERIAReabilitare și extindere infrastructură rutieră şi pietonală, oraş Simeria,judeţul Hunedoara6,881,374.00PNDL II
SIMERIAReabilitare şi extindere rețele de alimentare cu apă, oraş Simeria, judeţ Hunedoara7,651,017.00PNDL II
SIMERIAReabilitarea şi modernizarea reţelei de străzi urbane oraş Simeria, judeţul Hunedoara3,546,200.04PNDL II
TELIUCU INFERIORAlimentare cu apă potabilă, str. Lacului sat Cinciș-Cerna, com Teliucu Inferior jud. Hunedoara,2,547,838.00PNDL I
TELIUCU INFERIORAlimentare cu apă a localităţii Izvoarele, comuna Teliucu Inferior, judeţul Hunedoara1,819,698.45PNDL II
TELIUCU INFERIORCanalizare menajeră, str. Lacului, sat Cinciș-Cerna, com. Teliucu Inferior Județul Hunedoara6,106,110.00PNDL II
TELIUCU INFERIORModernizare străzi în comuna Teliucu Inferior, judeţul Hunedoara2,907,218.81PNDL II
TELIUCU INFERIORReabilitare şi dotare clădiri Școala Gimnazială Teliucu Inferior, jud. Hunedoara2,428,576.19PNDL II
TOMEŞTIConstruire pod pe Valea Obîrşa în localiatea Dobroţ, Comuna Tomeşti, judeţul Hunedoara492,495.00PNDL II
TOMEŞTIModernizare drumuri comunale DC 2 km 0+000 ... km 0+702 și DC4 km 3+650...km 5+150, Comuna Tomeşti, Judeţul Hunedoara1,370,082.00PNDL II
TOPLIŢAModerninizarea drumurilor vicinale din satul Topliţa, astfel: Drum vicinal Canton-Biserică-Pompil-Valea Tăului, Drum vicinal Topliţa-Ruda zona Bodeasa, Drum vicinal Valea Tăului-Biserică, Drum vicinal fam. Văcaru, comuna Topliţa,judeţul Hunedoara1,619,691.00PNDL II
TOPLIŢAModernizare drum comunal DC 109A Topliţa-Goleş-Dăbâca zona Topliţa-Goleş, comuna Topliţa,judeţul Hunedoara3,550,032.00PNDL II
TOTEŞTIExtindere reţele de canalizare în localităţile Păclişa şi Toteşti, comuna Toteşti,judeţul Hunedoara1,031,855.00PNDL II
TOTEŞTIInfiinţare grădiniţă cu program prelungit în satul Păclişa, comuna Toteşti, judeţul Hunedoara2,094,557.01PNDL II
TOTEŞTIModernizare infrastructură rutieră în comuna Toteşti , judeţul Hunedoara5,526,080.64PNDL II
TURDAŞDispensar uman în localitatea Pricaz, comuna Turdaş, judeţul Hunedoara214,772.00PNDL II
TURDAŞRețea secundară de canalizare în localitatea Pricaz, comuna Turdaş, judeţul Hunedoara573,579.00PNDL II
URICANIConstruire grădiniță cu 4 săli de clase, oraș Uricani, județul Hunedoara1,897,498.25PNDL II
URICANIModernizare drumuri vicinale din oraşul Uricani şi localităţile componente10,338,170.00PNDL II
URICANIModernizare sistem de iluminat public stradal în orasul Uricani1,800,000.00PNDL II
URICANIReabilitare grădinița nr. 1 Uricani oraș Uricani, județ Hunedoara1,646,134.48PNDL II
VĂLIŞOARAModernizare DC 166D km 0+000-km 2+295, comuna Vălişoara, judeţul Hunedoara2,319,704.00PNDL II
VEŢELExtindere reţele de apa şi canalizare în localitațile Veţel, Herepeia și Leşnic, comuna Veţel , județul Hunedoara5,358,632.00PNDL II
VEŢELÎnfiinţare reţele de apă și canalizare în localitaţile Bretelin și Căoi, comuna Veţel, județul Hunedoara4,913,726.00PNDL II
VEŢELModernizare străzi în satul Leşnic, comuna Veţel, județul Hunedoara3,595,819.00PNDL II
ZAMÎmbrăcăminți bituminoase ușoare pe DC 163: km 0+000-km. 11+800 Zam-Almaș Săliște6,383,466.34PNDL I
ZAMModernizare reţea de drumuri de interes local în comuna Zam, judeţul Hunedoara3,478,159.00PNDL II