Înapoi la pagina județului

LocalitateaDenumirea obiectivului de investițiiSuma (lei)Program investiții
BĂCIAReabilitare acostamente și rigole aferente drumurilor publice si comunale din toate satele comunei Băcia466,351.00PNDL I
BĂIŢAModernizare DC 20 A Valişoara- Peştera-Crăciuneşti, km 1+000-3+510.1,478,266.98PNDL I
BERIUModernizare DC 54C:DJ 705F-Poieni, km 0+000-km 2+900, com. Beriu, jud. Hunedoara1,338,642.00PNDL II
BRADModernizare DC 10 Brad-Valea Bradului, km 5+300-7+3001,351,029.95PNDL I
BRĂNIŞCAModernizare Stradă în localitatea Rovina, comuna Brănişca527,261.00PNDL II
BRĂNIŞCAModernizare Stradă în localitatea Tîrnăviţa, comuna Brănişca540,621.00PNDL II
BRĂNIȘCAModernizare DC 146 C Brănișca-Rovina, comuna Brănișca1,426,282.76PNDL I
BRETEA ROMÂNĂReabilitare Statie de epurare din localitatea Bretea Streiului, comuna Bretea Romană, județul Hunedoara1,940,604.38PNDL I
BUCEŞConstruire drum comunal DC 13H: DJ 742A-Cătun Corniţel, km 0+000-3+140, comuna Buceş, judeţul Hunedoara1,678,516.52PNDL II
BUCEŞModernizare şi extindere sistem de iluminat public în satele comunei Buceş485,569.36PNDL II
BUCEȘExtindere rețea la alimentare cu apă potabilă în sistem centralizat a satelor comunei Buceș, Tarnița, Dupăpiatră, Buceș-Vulcan, Stănija, Mihăileni.4,179,087.24PNDL I
BUCEȘÎmbunătățirea rețelei de drumuri de interes local, comuna Buceș4,847,310.00PNDL I
BULZEȘTII DE SUSModernizare drum comunal DC 5 B, comuna Bulzeștii de Sus, sat Păulești1,708,691.24PNDL I
BURJUCConstruire podeţ D5 peste Valea Ţiganului, comuna Burjuc judeţul Hunedoara187,812.00PNDL II
BURJUCModernizare drum de interes local în satul Burjuc din dreptul imobil cu nr. 64 în lungime de 435,0 m, com. Burjuc, jud. Hunedoara281,490.00PNDL II
CRISCIORModernizare străzi în comuna Criscior, satul Criscior528,031.68PNDL I
CRIŞCIORReabilitare DC 17A: Barza-Ruda Brad3,412,399.34PNDL I
DENSUŞCanalizarea apelor menajere şi epurarea acestora pentru localităţile Densuş, Hăţăgel, Peşteana, Peşteniţa, comuna Densuş, judeţul Hunedoara - etapa a II-a480,144.85PNDL II
GEOAGIUConstruire sistem de canalizare sat Bozeș,oraș Geoagiu, județul hunedoara1,315,250.49PNDL I
GHELARIModernizare străzi în sat Ghelari, județul Hunedoara, str. Poiana, str. Mărului4,554,976.89PNDL I
GURASADAModernizare Şcoala Primară și Grădiniţă în localitatea Cîmpuri Surduc și Şcoală Gimnazială şi Grădiniţă în localitatea Gurasada, în vederea obţinerii autorizaţiei DSP557,154.43PNDL II
HAȚEGAlimentare cu apă sat Silvașu de Sus, oraș Hațeg684,312.63PNDL I
HAȚEGReabilitare clădire creșă oraș Hațeg299,999.74PNDL I
HUNEDOARAReabilitare strada 1 Decembrie 1918, municipiul Hunedoara, județul Hunedoara355,157.24PNDL II
HUNEDOARAReabilitare strada Elisabeta Mărgineanu, municipiul Hunedoara, județul Hunedoara411,416.26PNDL II
HUNEDOARAZid de sprijin pe strada Brazilor, municipiul Hunedoara,județul Hunedoara465,909.00PNDL II
JUDEȚUL HUNEDOARA PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARAModernizare DJ 705L: DJ 705-Mada, km 0+000-6+5002,154,937.55PNDL I
JUDEȚUL HUNEDOARA PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARAModernizare şi reabilitare DJ 763A: Şteia (DN76) - Tomeşti - Tiuleşti - lim.jud. Arad, Km 0+000 -13+4008,985,363.58PNDL I
JUDEȚUL HUNEDOARA PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARAModernizare DJ 763B: DN76 (Vălişoara) - DC165 (Dealu Mare) - DN76 (Podele), Km 0+000 -9+7005,648,681.49PNDL I
JUDEȚUL HUNEDOARA PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARAModernizare DJ 705D: Bozeş(DJ 705)-Băcîia-lim jud.Alba, km 3+424-7+7003,315,881.76PNDL I
JUDEȚUL HUNEDOARA PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARAModernizare DJ 706B: Luncoiu de Jos-Stejărel-Luncşoara-Dumeşti-Sârbi(DJ 706), km 2+800-3+800 si km 7+150+19+4509,330,415.21PNDL I
JUDEȚUL HUNEDOARA PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARAModernizare DJ 707G: DN7- Gurasada-Dănuleşti, km 3+500 -km 14+0006,677,740.07PNDL I
LELESEModernizare DC 117: km 0+00-3+475766,483.32PNDL I
LUNCA CERNII DE JOSModernizare DC 100A Lunca Cernii de Jos-Negoi985,677.00PNDL I
LUNCOIU DE JOSModernizare drumuri comunale pe teritoriul administrativ al comunei Luncoiu de Jos3,500,469.05PNDL I
LUPENIModernizare strada Cale Brăii835,770.37PNDL I
ORĂŞTIEModernizare strada Stelian Ivașcu, Municipiul Orăștie, județul Hunedoara1,007,572.00PNDL II
ORĂŞTIEPrelungire strada Viitorului, Municipiul Orăștie, județul Hunedoara387,237.00PNDL II
PESTIŞU MICModernizare drum comunal DC 120 Comuna Pestișu Mic, județul Hunedoara580,313.00PNDL II
PESTIŞU MICModernizare stradă biserică sat Mănerău comuna Peştişu Mic,judeţul Hunedoara344,662.00PNDL II
PESTIŞU MICModernizare stradă sat Almașu Mic , Comuna Pestișu Mic, județul Hunedoara470,117.00PNDL II
PESTIŞU MICModernizare străzi în localitatea Pestișu Mic, Comuna Pestișu Mic,judeţul Hunedoara219,620.00PNDL II
PESTIŞU MICReabilitare drum biserică sat Mănerău, Comuna Pestișu Mic, judeţul Hunedoara58,644.00PNDL II
PESTIŞU MICReabilitare drum comunal DC 119 sat Mănerău, Comuna Pestișu Mic, judeţul Hunedoara471,823.00PNDL II
PETRILAAsfaltare strada Cărbunelui, Oraşul Petrila, Judeţul Hunedoara275,830.10PNDL II
PETRILAConstruire Pod Jiet443,699.49PNDL I
PETRILAReabilitare și modernizare străzi în orașul Petrila2,186,623.36PNDL I
PETRILAAsfaltare strada Castanilor161,313.99PNDL I
PETRILAAsfaltare strada Dacilor, Oraşul Petrila, Judeţul Hunedoara364,470.00PNDL II
RAPOLTU MARERețea de canalizare menajeră și pluvială în comuna Rapoltu Mare, județul Hunedoara: Rapoltu Mare, Bobîlna, Folt, Boiu, Rapolțel, județul Hunedoara4,267,941.60PNDL I
RAPOLTU MARERacorduri individuale la reţeaua publică de canalizare în localităţile Rapoltu Mare, Bobîlna, Boiu, Folt, comuna Rapoltu Mare, judeţul Hunedoara1,713,000.00PNDL II
RIBIȚAModernizare DC 114: Crișan-Schitul Mănăstirii Crișan, Km. 0+000-km 7+420, comuna Ribița județul Hunedoara5,437,853.98PNDL I
ROMOSModernizare DC 48 Romos-Orăștie3,525,728.75PNDL I
SĂLAȘU DE SUSModernizare străzi în localitatea Sălaşu de Sus, judeţul Hunedoara2,898,503.67PNDL I
SĂLAȘU DE SUSReabilitare rețea de alimentare cu apă, comuna Sălașu de Sus, judeţul Hunedoara1,134,265.55PNDL I
SĂLAȘU DE SUSCanalizare și stație de epurare în satele Coroiești , Rîu Alb, Rîu Mic, comuna Sălașu de Sus, județul Hunedoara5,252,844.21PNDL I
SÂNTĂMĂRIA-ORLEAExtinderea reţelei de canalizare apa menajeră şi modernizarea străzilor ’’Vale” si ’’Strada Nucilor” din localitatea Subcetate760,223.04PNDL I
SARMIZEGETUSAReparaţii interioare la Şcoala Gimnazială clasele I-VIII din comuna Sarmizegetusa511,382.50PNDL I
TOMEȘTIModernizare drum de interes local DC 3 Steia-Livada..1,898,361.40PNDL I
TOTEŞTILucrări de reabilitare reţea de iluminat public în comuna Toteşti, judeţul Hunedoara351,478.40PNDL II
TOTEȘTIAlimentare cu apă potabilă în comuna Totești, județul Hunedoara4,161,519.82PNDL I
TOTEȘTICanalizare pentru comuna Totești, județul Hunedoara5,370,664.18PNDL I
TURDAȘCanalizare menajeră în localitatea Pricaz, comuna Turdaș, Hunedoara710,000.00PNDL I
TURDAȘModernizare DC 39 A în localitatea Pricaz, comuna Turdaș, județul Hunedoara636,246.00PNDL I
URICANIModernizare drumuri vicinale pe raza oraşului Uricani7,765,223.37PNDL I
URICANIReabilitare clădire unde funcţionează şcoala şi grădiniţa din Campu lui Neag937,470.00PNDL I
VEȚELPodeț peste Valea Leșnicului și amenajarea intersecție str Arinilor, sat Leșnic, Comuna Vețel, Județul Hunedoara251,056.33PNDL I
ZAMLucrări de reabilitare reţea de iluminat public în comuna Zam, judeţul Hunedoara304,045.00PNDL II