Înapoi la pagina județului

LocalitateaDenumirea obiectivului de investițiiSuma (lei)Program investiții
BALŞAÎmbunatăţire rețea de drumuri de interes local în satele Balșa, Ardeu, Voia, Poiana,Poieniţa, comuna Balşa, judeţul Hunedoara5,758,989.00PNDL II
BĂCIAModernizare DC 50B , Tronson km 0+000-1+523 şi tronson 2+336-4+566, comuna Băcia, judeţul Hunedoara2,484,489.00PNDL II
BRĂNIŞCAModernizare drumuri comunale în comuna Brănişca L=6,774 km5,064,037.00PNDL II
BRĂNIŞCAReabilitare, extindere și dotare Școală primară din loc. Brănişca, comuna Brănişca, jud. Hunedoara2,067,000.00PNDL II
BRETEA ROMÂNĂExtindere reţea canalizare în satele comunei Bretea Română, judeţul Hunedoara8,683,361.08PNDL II
BRETEA ROMÂNĂModernizare uliţe (asfaltare) în localităţile: Vîlcelele Bune, Vîlcelele, Bretea Română, Gânţaga , Băţălar, Bretea Streiului, Covragiu, Măceu, Plopi, Ruşi şi Ocolişul Mare în comuna Bretea Română, L=17577 m , judeţul Hunedoara3,338,589.03PNDL II
BUCEŞConstruire poduri în comuna Buceş, satele Stănija, Buceş Sat, Tarniţa și Vulcan, judeţul Hunedoara582,730.00PNDL II
BURJUCConstruire Pod pe Valea Glodului, comuna Burjuc judeţul Hunedoara317,528.00PNDL II
BURJUCÎnfiinţare reţea de alimentare cu apă, în localităţile Burjuc, Tătărăşti şi Tisa, comuna Burjuc judeţul Hunedoara5,996,088.70PNDL II
CERBĂLReparaţii capitale cămin cultural şi şcoală în satul Poieniţa Tomii, Com. Cerbăl, judeţul Hunedoara360,825.00PNDL II
CRIŞCIORExtinderea, modernizarea și reabilitarea sediului primăriei comunei Crişcior, judeţul Hunedoara705,256.00PNDL II
CRIŞCIORReabilitare Liceu Tehnologic ”Crișan” Crişcior- Corp B, strada Bunei nr.2,sat Crişcior,comuna Crişcior, judeţul Hunedoara3,262,232.00PNDL II
DENSUŞLucrări de reabilitare reţea de iluminat public în comuna Densuş, judeţul Hunedoara567,255.15PNDL II
DENSUŞModernizare drumuri de interes local și poduri în comuna Densuş, judeţul Hunedoara3,990,603.00PNDL II
JUDEŢUL HUNEDOARAModernizare DJ709F: DN 7A-Cabana Rusu-Masivul Parâng, km 6+600-10+325, judeţul Hunedoara17,987,524.50PNDL II
LĂPUGIU DE JOSExtindere alimentare cu apă în satul Ohaba, Comuna Lăpugiu de Jos, judeţul Hunedoara1,459,340.00PNDL II
LUNCOIU DE JOSModernizare poduri în comuna Luncoiu de Jos, judeţul Hunedoara2,612,944.94PNDL II
LUNCOIU DE JOSReabilitare și dotare Şcoala Gimnazială clasele I-VIII comuna Luncoiu de Jos în vederea obţinerii autorizaţiei de funcționare3,648,636.00PNDL II
DEVAAlimentare cu apa și canalizare pe str. Roci din municipiul Deva1,381,209.00PNDL II
DEVACreşa în curtea Colegiului Naţional Regina Maria din Municipiul Deva3,044,030.00PNDL II
DEVAModernizare strada Valea Cernei, Santuhalm1,922,540.19PNDL II
HUNEDOARADotări Grădinița cu Program prelungit PITICOT Hunedoara, strada 1 Decembrie 1918 nr.2, municipiul Hunedoara”-structură a Grădiniței cu Program Prelungit nr.1, municipiul Hunedoara22,300.00PNDL II
HUNEDOARADotări Colegiul Național “Iancu de Hunedoara”, strada Victoriei nr.12, municipiul Hunedoara373,490.88PNDL II
HUNEDOARADotări Colegiul Național de Informatică Traian Lalescu Hunedoara, strada Victoriei nr. 23, municipiul Hunedoara342,100.00PNDL II
HUNEDOARADotări Colegiul Tehnic Matei Corvin Hunedoara,strada Victoriei nr.17, municipiul Hunedoara149,550.00PNDL II
HUNEDOARADotări Grădinița cu Program Normal nr.1 Hunedoara, str. Rândunicii nr.1, municipiul Hunedoara-structură a Grădiniței cu Program Prelungit Dumbrava Minunată Hunedoara47,000.00PNDL II
HUNEDOARADotări Grădinița cu Program Normal nr.5, str. Ștrandului nr.2, municipiul Hunedoara-structură a Grădiniței cu Program Prelungit Dumbrava Minunată, municipiul Hunedoara27,990.00PNDL II
HUNEDOARADotări Grădinița cu Program Normal nr.6 Hunedoara, str.Trandafirilor nr.18, municipiul Hunedoara”-structură a Grădiniței cu Program Prelungit Nr.1, municipiul Hunedoara5,175.00PNDL II
HUNEDOARADotări Grădinița cu Program Normal Zori de Zi Hunedoara, str. Cerbului nr. 3, municipiul Hunedoara-structură a Grădiniței cu Program Prelungit „Dumbrava Minunată" municipiul Hunedoara17,997.00PNDL II
HUNEDOARADotări Grădinița cu Program Prelungit Nr.1 Hunedoara, str. Piața Florilor nr.1 bis, municipiul Hunedoara31,600.00PNDL II
HUNEDOARADotări Grădinița cu Program Prelungit nr.5, str.Cloșca nr.5, municipiul Hunedoara-structură a Grădiniței cu Program Prelungit Nr.1, municipiul Hunedoara5,250.00PNDL II
HUNEDOARADotări Grădinița Licurici, str. Ștefan cel Mare nr.1A, municipiul Hunedoara - structură a Grădiniței cu Program Prelungit Nr.1 municipiul Hunedoara8,400.00PNDL II
HUNEDOARADotări Laborator Tehnologic-Tehnica Servirii la Colegiul Economic Emanuil Gojdu Hunedoara, strada Alexandru Vlahuță nr.1 bis, municipiul Hunedoara32,900.00PNDL II
HUNEDOARADotări Liceul Tehnologic Constantin Bursan, strada Turnătorului nr.1, municipiul Hunedoara121,061.00PNDL II
HUNEDOARADotări Școala Gimnazială nr. 2 Hunedoara-Corp A, str. Luncii nr.1, municipiul Hunedoara132,270.00PNDL II
HUNEDOARADotări Școala Gimnazială nr. 2 Hunedoara-Corp B, str.Rândunicii nr.3, municipiul Hunedoara161,750.00PNDL II
HUNEDOARADotări Școala Gimnazială nr. 5, bulevardul Decebal nr.19, municipiul Hunedoara”-structură a Colegiului Național Iancu de Hunedoara, municipiul Hunedoara96,841.00PNDL II
HUNEDOARADotări Școala Gimnazială nr. 6, Piața Florilor nr.1, municipiul Hunedoara-structură a Colegiului Tehnic Matei Corvin Hunedoara, municipiul Hunedoara76,000.00PNDL II
HUNEDOARADotări Școala gimnazială nr.1 Hunedoara,Corp A,strada Trandafirilor nr.10, municipiul Hunedoara16,120.00PNDL II
HUNEDOARADotări Școala Postliceală Sanitară, strada Nicolae Bălcescu nr.7, municipiul Hunedoara-structură a Colegiului Național Iancu de Hunedoara, municipiul Hunedoara157,315.00PNDL II
HUNEDOARAModernizare Grădinița cu Program Prelungit Dumbrava Minunată, strada Câmpului nr. 2 din municipiul Hunedoara4,393,306.00PNDL II
HUNEDOARAModernizare Grădinița cu Program Prelungit Floarea Soarelui Hunedoara, strada Cerbului nr. 3 bis, structură a Grădiniței cu Program Prelungit Dumbrava Minunată Hunedoara4,415,930.00PNDL II
HUNEDOARAModernizare Grădinița cu Program Prelungit ”Prichindelul” Hunedoara, strada I.L. Caragiale nr. 6 bis, structură a Grădiniței cu Program Prelungit Dumbrava Minunată Hunedoara2,116,196.71PNDL II
HUNEDOARAReabilitare Corp I, strada Cerbului nr. 2 - Școala Gimnazială nr. 7, municipiul Hunedoara, structură a Colegiului Economic Emanuil Gojdu Hunedoara4,468,712.71PNDL II
HUNEDOARAReabilitare strada Popa Șapcă, municipiul Hunedoara, județul Hunedoara551,675.00PNDL II
HUNEDOARAReabilitare Școala Gimnazială nr. 1 Hunedoara, Corp B, strada Prutului nr. 9, municipiul Hunedoara4,601,660.38PNDL II
HUNEDOARARealizare creșă nouă în municipiul Hunedoara4,118,334.15PNDL II
ORĂŞTIEModernizare și extindere Creșă Municipală, Municipiul Orăștie, judeţul Hunedoara2,572,560.52PNDL II
ANINOASAModernizare străzi de interes local pe raza oraşului Aninoasa5,795,016.00PNDL II
CĂLANModernizarea străzilor din Oraşul Călan, judeţul Hunedoara13,288,435.05PNDL II
CĂLANReabilitare pod peste râul Strei din Oraşul Călan, judeţul Hunedoara4,635,156.10PNDL II
GEOAGIUConstruire pod pe Râul Geoagiu spre acces cartier romi, aparținător UAT oraşul Geoagiu, județul Hunedoara2,115,539.00PNDL II
HAŢEGModernizare străzi, str. Horea și str. Progresului,oraş Haţeg, judeţul Hunedoara1,165,253.72PNDL II
PETRILAAsfaltare strada Lunca, Oraşul Petrila, Judeţul Hunedoara658,840.00PNDL II
SIMERIAReabilitare, modernizare şi dotare Colegiul Tehnic de transport feroviar "Anghel Saligny"9,013,348.07PNDL II
SIMERIAReabilitare, modernizare, extindere şi dotare Colegiul Tehnic de transport feroviar "Anghel Saligny"- Școala gimnazială Sigismund Toduţă, Simeria, judeţul Hunedoara14,929,753.00PNDL II
URICANIModernizare străzi și alei pietonale în orașul Uricani, județ Hunedoara4,632,210.73PNDL II
URICANIReabilitare poduri și punti pietonale, oraș Uricani, județ Hunedoara5,034,000.00PNDL II
ORĂŞTIOARA DE SUSExtindere canalizare menajeră şi racorduri în Comuna Orăştioara de Sus, satele Bucium, Orăştioara de Sus,Ludeştii de Jos și Costeşti4,176,717.45PNDL II
PESTIŞU MICModernizare drum biserică sat Pestișu Mic, comuna Peştişu Mic, judeţul Hunedoara169,311.00PNDL II
PUIModernizare drum comunal DC 64-DN 66, km 3+170-5+670, L=2,5 km, comuna Pui, județul Hunedoara8,626,268.00PNDL II
PUIModernizare drum comunal DC 71 Hobița-Uric, comuna Pui, județul Hunedoara2,814,455.00PNDL II
PUIModernizare străzi în satul Băieşti, L= 2,0 km, comuna Pui, județul Hunedoara2,088,457.00PNDL II
RAPOLTU MAREExtindere rețea de alimentare cu apă potabilă din satul Pricaz, comuna Turdaş, pentru alimentare cu apă a comunei Rapoltu Mare, satele Rapoltu Mare, Bobîlna, Boiu şi Folt , cu subtraversarea râului Mureş, judeţul Hunedoara600,269.00PNDL II
RĂCHITOVALucrări de reabilitare rețea de iluminat public în comuna Răchitova , județul Hunedoara401,089.00PNDL II
RĂCHITOVAReabilitare drumuri interioare în satele comunei Răchitova, judeţul Hunedoara934,333.00PNDL II
RÎU DE MORIAlimentare cu apă şi canalizare menajeră în localitatea Suseni, Zona de agrement Rîuşor, comuna Rîu de Mori, judeţul Hunedoara6,749,934.00PNDL II
RÎU DE MORICanalizare în localităţile Brazi, Rîu de Mori, Ostrovel, Suseni, Valea Dâljii și Unciuc, comuna Rîu de Mori, judeţul Hunedoara13,182,544.00PNDL II
RÎU DE MORICaptare, tratare şi aducţiune apă potabilă din zona Rîuşor pentru alimentarea cu apă a comunei Rîu de Mori, judeţul Hunedoara3,215,351.00PNDL II
SÎNTĂMĂRIA -ORLEAExtindere reţea de apă uzată în localităţile Sîntămăria -Orlea, Bărăştii -Haţegului, Săcel și Sînpetru, comuna Sîntămăria -Orlea, judeţul Hunedoara15,965,680.90PNDL II
SÎNTĂMĂRIA -ORLEAModernizare și extindere reţele iluminat public stradal în comuna Sîntămăria-Orlea, judeţul Hunedoara1,499,221.00PNDL II
SÎNTĂMĂRIA -ORLEAReabilitare și modernizare infrastructură rutieră în localităţile Bărăştii-Haţegului, Săcel și Ciopeia, comuna Sîntămăria-Orlea, judeţul Hunedoara8,164,038.00PNDL II
SÎNTĂMĂRIA -ORLEARealizare sediu primărie în comuna Sîntămăria-Orlea , judeţul Hunedoara1,460,368.00PNDL II
ŞOIMUŞReţea de canalizare în localităţile Balata, Bejan, Boholt, Chişcadaga, Păuliş, comuna Şoimuş13,927,735.00PNDL II
ŞOIMUŞReţele de alimentare cu apă şi canalizare în localităţile Câinelu de Jos, Fornadia și Sulighete, comuna Şoimuş12,596,511.00PNDL II
TELIUCU INFERIORReabilitare şi modernizare dispensar medical din comuna Teliucu Inferior, judeţul Hunedoara976,614.75PNDL II
TURDAŞSediu primărie Turdaş, judeţul Hunedoara2,376,658.00PNDL II
VAŢA DE JOSExtinderea reţelei de alimentare cu apă, în comuna Vaţa de Jos, judeţul Hunedoara6,805,859.90PNDL II
VAŢA DE JOSModernizare drumuri în comuna Vaţa de Jos, judeţul Hunedoara5,070,838.00PNDL II
VEŢELExtinderea , modernizarea și reabilitarea sediului primăriei comunei Veţel, jud. Hunedoara1,535,004.72PNDL II
VEŢELExtinderea, modernizarea şi dotarea unităţii de învățământ preuniversitar: Şcoala gimnazială Veţel, comuna Vețel, judeţul Hunedoara1,015,343.50PNDL II
VEŢELModernizare drum comunal DC 130 A Veţel-Bretelin, aparţinând comunei Veţel, judeţul Hunedoara2,735,691.00PNDL II
ZAMReabilitare şi dotare Şcoala gimnazială cu clasele I-VIII localitatea Zam, comuna Zam, județul Hunedoara605,836.00PNDL II