Înapoi la pagina județului

LocalitateaDenumirea obiectivului de investițiiSuma (lei)Program investiții
ALBENIÎnființare sistem de alimentare cu apă în vatra de sat Câmpu Mare și stație de tratare a apei la gospodăria de apă Albeni, comuna Albeni, jud. Gorj2,768,474.64PNDL I
ALIMPEŞTIReabilitare, modernizare si extindere sistem de alimentare cu apa in comuna Alimpesti, judetul Gorj8,464,822.00PNDL II
ANINOASAConstruire școală primară Costești nr. 1, sat Costești, comuna Aninoasa, județul Gorj776,060.00PNDL I
ANINOASAReabilitare drum comuna DC 48 Plopsoru Groserea comuna Aninoasa judetul Gorj6,525,166.03PNDL I
ARCANICanalizare menajera si tratare ape uzate , comuna Arcani Judetul Gorj9,192,122.00PNDL I
ARCANIReabilitare, modernizare si dotare Școala Primară sat Cîmpofeni, comuna Arcani, județul Gorj1,561,008.00PNDL I
ARCANIReabilitare, modernizare si dotare Școala Primară sat Stroieşti, comuna Arcani, județul Gorj1,561,008.00PNDL I
ARCANIExtindere retea canalizare menajera , racorduri canalizare in comuna Arcani si extindere retea de alimentare cu apa sat Sanatesti, comuna Arcani, judetul Gorj3,665,584.92PNDL II
ARCANIInfiintare dispensar medical, comuna Arcani, judetul Gorj1,043,334.00PNDL II
BAIA DE FIERAlimentare cu apă, Comuna Baia de Fier, zona turistică Corneșul Mare-Rânca si Satul Cernadia, județul Gorj2,195,991.00PNDL I
BAIA DE FIERReabilitare și modernizare sistem de alimentare cu apă, comuna Baia de Fier, județul Gorj3,823,654.00PNDL I
BAIA DE FIERSistem centralizat de canalizare și epurare, comuna Baia de Fier, județul Gorj9,172,744.67PNDL I
BĂLĂNEŞTIReabilitare covor asfaltic pe drumul comunal DC 15 Voiteştii din Vale-Glodeni, amenajare rigole, podete şi Trotuare L=5300m, comuna Bălănesti, Judetul Gorj6,401,215.00PNDL I
BĂLĂNEŞTIConstruire pod Ohaba, la Ciucur, comuna Balanesti, judetul Gorj484,166.00PNDL II
BĂLĂNEŞTIExtindere alimentare cu apa sursa Cinepesti, comuna Balanesti, judetul Gorj2,787,349.00PNDL II
BĂLĂNEŞTIModernizare drum comunal DC15 Ohaba-Blidari si reabilitare drumuri stradale in comuna Balanesti, jud. Gorj5,419,681.00PNDL II
BĂLĂNEȘTIÎnfiinţarea reţelei de canalizare şi construire stație de epurare pentru apele uzate in comuna Bălanesti, satele Bălănești, parțial Voiteștii din Vale, parțial Voiteștii din Deal, parțial Glodeni, Județul Gorj8,313,731.00PNDL I
BĂLĂNEȘTIReabilitare pod peste râul Amaradia, la Ohaba, comuna Bălănești, județul Gorj1,266,886.00PNDL I
BĂLEŞTIInființare rețea canalizare și stație de epurare în satele Cornești, Găvănești, Stolojani, Tălpășești, DN67 Tămășești - Pod Jaleș, comuna Bălești, județul Gorj12,939,400.00PNDL II
BĂLEȘTIAlimentare cu apă Satele Cornesti, Găvăneşti, Stolojani, Tălpăşeşti şi Rasova, Comuna Bălesti,Județul Gorj1,254,036.88PNDL I
BĂLEȘTICanalizare menajeră Comuna Băleşti, Satele Ceauru şi Băleşti, Judeţul Gorj2,592,731.69PNDL I
BÂLTENIModernizare drumuri stradale în comuna Bâlteni, județul Gorj12,269,969.75PNDL I
BÂLTENIReabilitare sistem alimentare cu apă potabilă, comuna Bâlteni, județ Gorj - satele Cocoreni, Peşteana Jiu, Bâlteni și Vlăduleni comuna Balteni judetul Gorj5,154,440.79PNDL I
BÂLTENISistem canalizare si tratare ape uzate comuna Balteni judetul Gorj26,561,506.00PNDL I
BĂRBĂTEȘTIModernizare drum DC 43, sat Socu, comuna Bărbătești, județul Gorj de la km 0+000-2+8001,494,900.00PNDL I
BĂRBĂTEȘTISistem canalizare în satele Musculești, Petrești și Bărbătești, comuna Bărbătești, județul Gorj4,905,971.65PNDL I
BENGEŞTI-CIOCADIAAmenajare grupuri sanitare Scoala Gimnaziala Balcesti, comuna Bengesti Ciocadia, judetul Gorj75,881.00PNDL II
BENGEŞTI-CIOCADIAConstructie pod peste Raul Ciocadia , drum satesc DS35 (Patroi), sat Ciocadia, comuna Bengesti-Ciocadia, judetul Gorj968,755.17PNDL II
BENGEȘTI-CIOCADIAModernizare DC 19 și DC 19B, Comuna Bengești-Ciocadia, județul Gorj4,297,159.00PNDL I
BENGEȘTI-CIOCADIAModernizare DC21 Bengesti, Bircii, Ciocadia comuna Bengesti Ciocadia judetul Gorj3,310,416.33PNDL I
BERLEŞTIInfiintare retea de alimentare si gospodarie de apa in satele Scurtu si Barzeiu, comuna Berlesti, judetul Gorj3,905,357.00PNDL II
BERLEŞTIReabilitare/modernizare/dotare dispensar medical, comuna Berlesti, judetul Gorj1,236,135.27PNDL II
BERLEȘTIAlimentare cu apă Comuna Berleşti, județul Gorj - satele Lihulești, Berlești, Pârâul Viu, Gîlcești3,005,658.26PNDL I
BERLEȘTIModernizare DC27A Colțești-Albeni km 2+800-9+400 între localitățile Gîlcești -Berlești și de la km 19+100-20+500, Lihulești, 8km comuna Berlesti judetul Gorj6,192,390.97PNDL I
BERLEȘTISistem de canalizare și epurare ape uzate în Comuna Berlești7,691,104.46PNDL I
BORĂSCUConstruire pod peste Paraul Jilt in comuna Borascu, judetul Gorj682,000.00PNDL II
BORĂSCUReabilitare Scoala Gimnaziala Borascu, comuna Borascu, judetul Gorj132,556.50PNDL II
BORĂSCUReabilitare si extindere cladire Scoala Gimnaziala Miluta , comuna Borascu, judetul Gorj151,200.00PNDL II
BRĂNEŞTIModernizarea si dotarea dispensarului medical comuna Branesti, judetul Gorj198,400.00PNDL II
BUMBEȘTI JIUReabilitare și modernizare străzi, trotuare, căi de acces și parcări precum și realizarea de noi parcări în centrul civic al orașului Bumbești Jiu3,565,532.86PNDL I
BUMBEŞTI-JIUModernizare drumuri de acces Mahala, Potcoava, Gavadan, Ulita Arapu si drumuri in incinta Plesa, orasul Bumbesti Jiu, judetul Gorj2,357,884.50PNDL II
BUMBEŞTI-JIUReabilitare gradinita cu program prelungit si sistematizare incinta2,386,754.00PNDL II
BUMBEŞTI-PIŢICReabilitare si modernizare infrastructura, dotari cu echipamente si mobilier specific didactic si de laborator, alte categorii si dotari independente pentru Scoala Gimnaziala Bumbesti Pitic, judetul Gorj281,551.03PNDL II
BUMBEŞTI-PIŢICReabilitare, modernizare si dotari cu echipamente și dotări independente pentru CABINET MEDICAL, sat Poienari, comuna Bumbesti Pițic, județul Gorj200,000.00PNDL II
BUMBEȘTI-PIȚICÎnființarea rețelei de alimentare cu apă în comuna Bumbești Pițic judetul Gorj4,968,905.36PNDL I
BUMBEȘTI-PIȚICModernizare DC19C Bumbesti Pitic -DC19A Sat Cârligei comuna Bumbesti Pitic judetul Gorj3,563,924.64PNDL I
BUMBEȘTI-PIȚICModernizare drum comunal DC 12 Bercești Zorlești, Bumbești Pițic, L=3,605 km comuna Bumbesti Pitic judetul Gorj3,382,435.45PNDL I
BUSTUCHINModernizare drum comunal DC 32 Bustuchin - Valea Pojarului, Comuna Bustuchin, Județul Gorj4,227,859.00PNDL I
BUSTUCHINReabilitare si modernizare DC30 Poiana Seciuri Poienita km0+000 - km 3+290, comuna Bustuchin, judetul Gorj3,106,843.67PNDL I
BUSTUCHINModernizare retea iluminat public stradal, comuna Bustuchin, judetul Gorj1,322,788.53PNDL II
CĂPRENIConstruire canalizare și stație de epurare ape uzate, comuna Căpreni, Județul Gorj9,201,250.00PNDL I
CĂPRENIConstruire pod peste raul Amaradia pe DV23, km 0+350, comuna Capreni, judetul Gorj2,514,261.75PNDL II
CĂTUNELEModernizare drumuri de interes local (comunale si satesti)5,101,029.00PNDL II
CÎLNICGradinita cu program prelungit, comuna Cilnic, sat Cilnic, judetul Gorj1,748,737.13PNDL II
CÎLNICInfiintare dispensar medical uman cu centru de permanenta in comuna Cilnic, judetul Gorj1,748,737.13PNDL II
CÎLNICReabilitare alimentare cu apa in comuna Cilnic, judetul Gorj570,372.24PNDL II
CÎLNICReabilitare, modernizare si dotare Scoala Gimnaziala Cilnic, comuna Cilnic, sat Cilnic, judetul Gorj294,134.68PNDL II
CÎLNICReabilitare, modernizare si dotare Scoala Primara Cilnic, comuna Cilnic, judetul Gorj380,015.79PNDL II
CIUPERCENIReabilitare retea distributie apa Strîmba Vulcan, comuna Ciuperceni, județul Gorj968,849.00PNDL I
CIUPERCENIReabilitare invelitoare scoala gimnaziala Ciuperceni, clasele I-VIII, construire grup sanitar clasele I-IV, amenajare teren de sport, parc copii214,206.93PNDL II
CONSILIUL JUDETEAN GORJReabilitare sistem rutier pe DJ 671B , km 4+500- km 41+000, lim. Județul Mehedinți-Vagiulesti-Samarinesti-Motru-Lupoaia-Catunele-Glogova-Camuiesti, Gorj prin cj Gorj judetul Gorj32,925,029.07PNDL I
CONSILIUL JUDEŢEAN GORJReabilitare drum judetean DJ 672E, ce traverseaza localitatile Cornesti, Stolojani, Câmpofeni, Arcani, Sanatesti si Runcu, judetul Gorj35,150,338.00PNDL II
CRASNAAlimentare cu apă Comuna Crasna, Satele Cărpiniş şi Radoşi, Judeţul Gorj 1,856,093.79PNDL I
CRASNAModernizare drumuri comunale, stradale și vicinale în comuna Crasna, județul Gorj11,200,876.00PNDL I
CRASNARealizare puturi forate de apa pentru imbunatatirea sistemului centralizat de apa potabila in comuna Crasna, judetul Gorj2,625,966.30PNDL II
CRUŞETModernizare DC 51 Slamnesti-Maiag-Chiciura de la km 2+500 la km 9+950 comuna Cruset judetul Gorj9,537,930.00PNDL I
CRUŞETModernizare drum comunal DC 40, Crușeț - Slăvuța, comuna Crușet, jud. Gorj8,011,309.15PNDL I
DĂNCIULEŞTIConstruire poduri, comuna Danciulesti, judetul Gorj1,897,605.00PNDL II
DĂNCIULEȘTIModernizare DC 36 Dănciulești - Zaicoi km 0+000 - km 3+000 comuna Danciulesti judetul Gorj2,188,782.28PNDL I
DĂNEŞTIModernizare drumuri satesti, L=7,770 km, comuna Danesti, judetul Gorj7,318,632.00PNDL II
DRĂGOTEŞTIBetonare drum comunal DC67 Corobai-Ursoaia, comuna Dragotesti, judetul Gorj1,843,288.00PNDL II
DRĂGUŢEŞTIReabilitare/modernizare Școala Gimnazială, Urecheşti, com. Drăguţeşti1,121,295.00PNDL I
DRĂGUȚEȘTICanalizare și stație de epurare ape uzate în Satul Drăguțești,comuna Dragutesti Județul Gorj4,780,158.41PNDL I
DRĂGUȚEȘTIModernizare drumuri comunale și stradale în Comuna Drăguțești, Județul Gorj3,534,754.60PNDL I
FĂRCĂŞEŞTIReabilitare si dotare Scoala Primara Rogojel, din comuna Farcasesti, judetul Gorj648,409.84PNDL II
GLOGOVAReabilitare si extindere sistem de alimentare cu apa in comuna Glogova Județul Gorj2,543,376.00PNDL I
GLOGOVAConstruire pod peste raul Motru, amplasat pe DC 114, Iormanesti-Clesnesti1,513,772.00PNDL II
GLOGOVAModernizare drumuri de interes local in satele Glogova, Olteanu si Camuiesti, comuna Glogova, judetul Gorj5,743,171.00PNDL II
GLOGOVAReabilitare, extindere si dotare Scoala Gimnaziala Prof. Nicolae Caranda si Gradinita nr.1 Glogova, comuna Glogova, judetul Gorj2,433,811.00PNDL II
GLOGOVAReabilitare, modernizare, extindere și dotare dispensar medical în sat Iormănești, comuna Glogova, județul Gorj844,188.00PNDL II
GODINEŞTIModernizare retea transport si distributie apa comuna Godinesti, judetul Gorj11,727,421.44PNDL II
GODINEŞTIModernizare Scoala Gimnaziala Godinesti si construire minisala de sport.2,764,500.00PNDL II
JUDEŢUL GORJ PRIN CONSILIUL JUDEŢEAN GORJReabilitare drum judeţean 673 ce traversează localitaţile Slivileşti, Siacu, Bolboşi, Igirosu, Borăscu, Călăparu, Turceni, Broşteni până la DN 66 ( E79) judeţul Gorj71,868,300.00PNDL I
JUPÎNEŞTIModernizare drum satesc cu imbracaminte asfaltica usoara - Ds 6524,607.00PNDL II
JUPÎNEŞTIModernizare drum vicinal cu imbracaminte asfaltica usoara - Dv 10149,253.00PNDL II
LELEŞTIModernizare DJ 672D km 0+000 (DN67D) - km 4+850 (limita comuna Runcu), comuna Lelesti, judetul Gorj6,473,224.00PNDL II
MĂTĂSARIReabilitare si extindere reţea de canalizare ape uzate menajere în comuna Mătăsari județul Gorj5,632,803.00PNDL I
MĂTĂSARIInfiintare sistem de alimentare cu apa in satul Croici, comuna Matasari, judetul Gorj2,739,228.00PNDL II
MUŞETEŞTIModernizare infrastructura drumuri comunale si satesti in comuna Musetesti, judetul Gorj18,180,225.00PNDL II
MUŞETEŞTIModernizare scoala primara Larga, comuna Musetesti, judetul Gorj398,708.74PNDL II
MUȘETEȘTISistem colectare, epurare și evacuare a apelor uzate din comuna Mușetești, județul Gorj1,449,930.23PNDL I
NEGOMIRConstruire poduri peste paraul Jilt in satele: Negomir, Ursoaia, Artanu si Nucetu, comuna Negomir, judetul Gorj2,659,997.27PNDL II
NEGOMIRConstruire si dotare dispensar medical , comuna Negomir, judetul Gorj800,000.00PNDL II
NEGOMIRReabilitare si dotare Gradinita Raci, sat Raci, comuna Negomir, jud. Gorj520,000.00PNDL II
NEGOMIRReabilitare si dotare Scoala Gimnaziala Raci, comuna Negomir, judetul Gorj850,000.00PNDL II
NEGOMIRRealizare a sistemului de alimentare cu apa si canalizare menajera in satele: Artanu, Orzu, Paltinu, Valea Racilor, Condeiesti, Raci si Nucetu, comuna Negomir, jud. Gorj20,000,000.00PNDL II
NOVACIModernizare a 13,2 km drumuri locale în orașul Novaci, județul Gorj12,297,851.28PNDL I
PEŞTIŞANILiceul Tehnologic Constantin Brancusi - Reabilitare si extindere Scoala Primara Borosteni si Gradinita cu program normal Borosteni, comuna Pestisani, judetul Gorj1,625,080.00PNDL II
PLOPȘORUSistem de canalizare apă menajeră, satele Olari, Plopșoru, Sărdănești, Văleni, comuna Plopșoru, Județul Gorj13,185,168.00PNDL I
POLOVRAGIModernizare, reabilitare si dotare Scoala Primara nr.2 Rudari in sat Polovragi, comuna Polovragi, judetul Gorj598,430.08PNDL II
PRIGORIACanalizare menajeră si statie epurare, comuna Prigoria3,839,363.00PNDL I
PRIGORIAReabilitare drumuri comunale DC 12 si DC23 A pe raza comunei Prigoria5,637,330.00PNDL II
ROŞIA DE AMARADIAExtindere cladire scoala primara clasele I-IV sat Rosia de Amaradia, in vederea construirii de grupuri sanitare, comuna Rosia de Amaradia, judetul Gorj104,104.10PNDL II
ROŞIA DE AMARADIAExtindere cladire scoala primara clasele I-IV sat Seciurile, in vederea construirii de grupuri sanitare, comuna Rosia de Amaradia, judetul Gorj121,054.35PNDL II
ROŞIA DE AMARADIAExtindere cladire scoala primara cls. I-IV sat Ruget în vederea construirii de grupuri sanitare121,054.35PNDL II
ROŞIA DE AMARADIASuplimentare sursa de apa (foraj apa) in satul Rugetu, comuna Rosia de Amaradia, judetul Gorj385,000.00PNDL II
ROȘIA DE AMARADIAAlimentare cu apa Ruget comuna Rosia De Amaradia judetul Gorj438,768.20PNDL I
ROVINARIReabilitare si modernizare infrastructura drumuri stradale in orasul Rovinari, judetul Gorj8,345,000.00PNDL II
RUNCUConstruire centru medical de permanenta, sat Bilta, comuna Runcu, județul Gorj968,240.00PNDL II
RUNCUModernizare DJ 672D: km 4+850 (limita comuna Lelesti) - km 11+370 (DJ 672 C), comuna Runcu, judetul Gorj8,738,092.00PNDL II
RUNCUModernizare, reabilitare si dotare corp cladire gimnaziu, Liceul Tehnologic Bilta, comuna Runcu, judetul Gorj1,359,039.00PNDL II
RUNCUModernizare, reabilitare si dotare Scoala Generala Runcu, comuna Runcu, judetul Gorj1,722,505.00PNDL II
SĂCELUModernizarea drumului comunal DC79 Bereasca, comuna Săcelu, județul Gorj2,545,392.89PNDL I
SĂCELUSistem de canalizare şi staţie de epurare în comuna Săcelu, Judeţul Gorj6,885,048.43PNDL I
SĂCELUExtindere alimentare cu apa sat Magheresti, comuna Sacelu, judetul Gorj509,485.00PNDL II
SAMARINEŞTIAlimentare cu apă în sistem gravitațional în Satele Larga, Valea Mică, Tirioi, Duculești, Băzăvani, Comuna Samarinești, județul Gorj1,431,124.92PNDL I
SĂULEŞTIAlimentare cu apa, sat Purcaru, comuna Saulesti, jud. Gorj2,794,810.00PNDL II
SCHELAModernizare drumuri de interes local in comuna Schela, judetul Gorj5,119,685.00PNDL II
SLIVILEȘTIReabilitare drum comunal DC84 km 2+300 - 4+700 comuna Slivilești, sat Strâmtu, jud. Gorj1,066,027.68PNDL I
STĂNEŞTICONSTRUIRE EXTINDERE CLĂDIRE(C1) ȘCOALA GIMNAZIALA STĂNEȘTI (REALIZARE GRUP SOCIAL) COMUNA STĂNEȘTI JUDEȚUL GORJ si achizitionare de echipamente, mobilier specific și dotări independente743,550.00PNDL II
STĂNEȘTIAlimentare cu apă Sate Vaidei, Curpen, Alexeni, Stăneşti comuna Stanesti judetul Gorj1,894,544.00PNDL I
STĂNEȘTICanalizare menajera satele Vaidei, Curpen, Alexeni Stănești Vălari si Pârvuleşti comuna Stanesti judetul Gorj10,113,773.00PNDL I
STĂNEȘTIModernizarea DC146A Pârvulești (DJ 672 B)- Vălari comuna Stanesti judetul Gorj1,469,110.00PNDL I
STEJARICanalizare menajeră sat Stejari, comuna Stejari judetul Gorj4,241,581.00PNDL I
STEJARIModernizare drumuri de interes local, comuna Stejari, județul Gorj4,314,447.64PNDL I
STEJARIExtindere si modernizare retea apa potabila si statie de tratare in comuna Stejari, judetul Gorj9,059,460.00PNDL II
STOINAAlimentare cu apă potabilă în sistem centralizat Comuna Stoina, Jud. Gorj3,816,138.02PNDL I
ȚÂNȚĂRENIAlimentare cu apă în sistem centralizat in localitățile Floreşti, Chiciura, Arpadia comuna Tantareni judetul Gorj4,169,629.79PNDL I
TÂRGU CĂRBUNEŞTICorp de cladire scoala 9 sali de clasa , Scoala Gimnaziala, str. Trandafirilor nr. 39, Tg. Carbunesti4,378,778.72PNDL II
TÂRGU JIUCanalizare menajeră zona periurbană Drăgoieni, municipiul Târgu Jiu, judeţul Gorj5,861,049.22PNDL I
TÂRGU JIUAmenajare ateliere Grup Școlar Traian Vuia, corp C10, modificări interioare, exterioare, reabilitare, municipiul Tg. Jiu955,790.00PNDL II
TÂRGU JIUDotari cu echipamente si mobilier Colegiul National Spiru Haret , municipiul Targu Jiu120,000.00PNDL II
TÂRGU JIUDotari cu echipamente si mobilier Colegiul Tehnic Henri Coanda , municipiul Targu Jiu72,500.00PNDL II
TÂRGU JIUDotari cu echipmente si mobilier Liceul Tehnologic Barsesti , municipiul Targu Jiu252,000.00PNDL II
TÂRGU JIUDotări cu echipamente și mobilier Colegiul Național Tudor Vladimirescu, municipiul Tg. Jiu261,800.00PNDL II
TÂRGU JIUDotări cu echipamente și mobilier Colegiul Tehnic Gheorghe Magheru235,100.00PNDL II
TÂRGU JIUEtajare Școala Generală Sfântul Nicolae, municipiul Tg. Jiu3,510,018.00PNDL II
TÂRGU JIUExtindere Școala Generală Alexandru Ștefulescu municipiul Tg. Jiu1,511,633.86PNDL II
TÂRGU JIUReabilitare corp D Grup Școlar Bârsești,municipiul Tg. Jiu775,834.00PNDL II
TÂRGU-JIUProiectare şi execuţie strada Panduri Municipiul Târgu Jiu1,400,000.00PNDL I
TÂRGU-JIURefacere strat uzură Bulevardul Constantin Brâncuşi1,300,000.00PNDL I
TÂRGU-JIURefacere strat uzură str Vasile Alexandri Municipiul Târgu Jiu900,000.00PNDL I
TELEŞTIConstruire pod peste râul Tismana la biserică în satul Somăneşti681,042.21PNDL I
TELEŞTIMarire capacitate sursa si inmagazinare sistem alimentare cu apa existent in comuna Telesti, judetul Gorj1,520,000.00PNDL II
TELEŞTIReabilitare Scoala clasele I-IV comuna Telesti sat Somanesti, judetul Gorj1,084,221.19PNDL II
TELEȘTICanalizare menajeră și stație de epurare ape uzate în satul Buduhala, comuna Telești, județul Gorj3,119,697.40PNDL I
ŢICLENIDotare cabinet medical scolar - Liceul Tehnologic Ticleni4,275.00PNDL II
ŢICLENIDotare cabinet medical scolar - Scoala Gimnaziala nr. 1 Ticleni4,275.00PNDL II
ŢICLENIDotare cabinet medical scolar - stomatologic Ticleni38,000.00PNDL II
ȚICLENIAsfaltare (modernizare) străzi laterale oraș Țicleni, județul Gorj5,165,564.58PNDL I
ŢÎNŢĂRENIConstruire gradinita cu program prelungit in comuna Tintareni, judetul Gorj2,290,679.05PNDL II
ŢÎNŢĂRENIRealizare si dotare dispensar medical in comuna Tintareni, judetul Gorj1,286,021.56PNDL II
ȚÎNȚĂRENIModernizare drumuri locale în comuna Țînțăreni, județul Gorj1,994,999.00PNDL I
ȚÎNȚĂRENISistem canalizare si epurare ape uzate in sat Ţânţăreni comuna Tantareni judetul Gorj5,689,935.00PNDL I
TISMANADotare cu echipamente medicale si alte categorii de echipamente si dotari independente pentru Centrul de Permanenta din Orasul Tismana48,500.00PNDL II
TISMANAExtindere si reabilitare retele de alimentare cu apa in orasul Tismana, jud. Gorj5,752,048.00PNDL II
TURBUREAModernizare drum sătesc DS9, Turburea Șipotu, comuna Turburea, județul Gorj3,985,142.00PNDL I
TURBUREARealizare sistem canalizare si statie epurare comuna Turburea judetul Gorj7,864,763.00PNDL I
TURBUREAExtindere rețea de canalizare în satele Poiana și Cocorova din comuna Turburea, județul Gorj7,150,000.00PNDL II
TURBUREAModernizare put apa, modernizare si dotare statie de clorinare din sat Turburea, comuna Turburea, judetul Gorj240,000.00PNDL II
TURBUREAReabilitarea și modernizarea școlii gimnaziale Poiana din comuna Turburea, județul Gorj400,000.00PNDL II
TURCINEŞTISistem centralizat de canalizare a comunei Turcinesti,judetul Gorj11,801,658.00PNDL I
TURCINEŞTIConstruire pod peste raul Cartiu pe DC 148 Sat Cartiu, com. Turcinesti756,048.00PNDL II
URDARIModernizare drumuri sătești, Satele Fântânele, Urdari și Hotâroasa comuna Urdari judetul Gorj4,117,311.44PNDL I
URDARISistem de canalizare ape menajere în satele Fântânele, Urdari și Hotâroasa din Comuna Urdari, Județul Gorj8,336,526.00PNDL I
URDARIReabilitare Scoala Gimnaziala nr.1 Urdari, judetul Gorj902,475.14PNDL II
VĂGIULEŞTIExtindere retea de distributie apa in satul Valea Motrului, comuna Vagiulesti, judetul Gorj765,397.00PNDL II
VĂGIULEȘTIAlimentare cu apă comuna Văgiulești, Satele Murgilești și Covrigi, comuna Văgiulești, județul Gorj1,723,588.59PNDL I
VLADIMIRAlimentare cu apă în comuna Vladimir, județul Gorj5,397,780.92PNDL I
VLADIMIRLucrări de modernizare drum comunal DC 44 Vierșani -Frasin-Andreești, comuna Vladimir, județul Gorj1,113,449.90PNDL I
VLADIMIRAsigurare utilitati la Scoala Gimnaziala Andreesti, nr 1, corp B, comuna Vladimir474,200.00PNDL II
VLADIMIRConstruire pod Biserica Andreesti, comuna Vladimir, judetul Gorj502,823.00PNDL II