Înapoi la pagina județului

LocalitateaDenumirea obiectivului de investițiiSuma (lei)Program investiții
ALBENIDotare cu mobilier Școala Gimnaziala nr. 1 Albeni, comuna Albeni, judetul Gorj201,782.35PNDL II
ALBENISistem de canalizare si epurare in vatra de sat Campu Mare , satul Albeni (partial) si catunul Gioncani, comuna Albeni, judetul Gorj4,918,118.00PNDL II
ANINOASACanalizare și stație de epurare în sistem centralizat a satelor Aninoasa și Groșerea din comuna Aninoasa, județul Gorj 3,563,225.21PNDL I
ANINOASAExtindere Scoala Gimnaziala Sterpoaia (grup social) si reabilitare sistem incalzire, comuna Aninoasa, judetul Gorj87,511.00PNDL II
ANINOASAExtindere Școala Gimnaziala Aninoasa (4 clase) + Grup social + Dotari, comuna Aninoasa, sat Aninoasa, judetul Gorj1,389,900.00PNDL II
ANINOASAReabilitare sistem alimentare cu apa (executie foraj put alim. cu apa, captare si rezervor inmagazinare) a satelor Aninoasa si Sterpoaia, comuna Aninoasa, judetul Gorj913,600.00PNDL II
ARCANIConstruire pod peste raul Sohodol1,454,132.59PNDL II
BAIA DE FIERModernizare drumuri stradale zona turistică montană Rânca-Corneșu Mare, comuna Baia de Fier, județul Gorj10,450,000.00PNDL I
BAIA DE FIERConstruire si dotare dispensar uman in comuna Baia de Fier, judetul Gorj4,085,314.00PNDL II
BAIA DE FIERExtinderea sistemului de alimentare cu apa in comuna Baia de fier3,005,358.00PNDL II
BĂRBĂTEŞTIModernizare drumuri satesti si locale, comuna Barbatesti, judetul Gorj3,245,159.61PNDL II
BENGEŞTI-CIOCADIAExtindere alimentare cu apa in satele Bengesti, Balcesti, Bircii, Ciocadia si realizare retea de canalizare in satele Bengesti, Bircii, Balcesti, Ciocadia , comuna Bengesti Ciocadia, judetul Gorj14,241,922.16PNDL II
BOLBOŞIEtindere, modernizare si dotare scoala gimnaziala nr 1 Valea711,427.75PNDL II
BOLBOŞIExtindere, modernizare si dotare Scoala Gimnaziala Nicolae Costescu - Bolbosi601,178.12PNDL II
BOLBOŞIPod din beton armat L=12,50 m peste paraul Jilt pe drumul comunal DC 71 Bolbosi-Balacesti, judetul Gorj159,016.70PNDL II
BORĂSCUReabilitare dispensar uman din satul Borascu, comuna Borascu, judetul Gorj135,000.00PNDL II
BRĂNEŞTIExtindere retea de apa si realizare retea de canalizare ape uzate, comuna Branesti, judetul Gorj25,759,453.00PNDL II
BUMBEŞTI-PIŢICExtindere retea de apa in comuna Bumbesti Pitic, judetul Gorj1,500,000.00PNDL II
CĂPRENIReabilitare Școala Gimnaziala Capreni si extindere corp B498,015.00PNDL II
CIUPERCENIModernizarea retelei de drumuri comunale si stradale in comuna Ciuperceni, judetul Gorj4,474,590.52PNDL II
CONSILIUL JUDEŢEAN GORJReabilitare DJ 674 , Vladuleni-Urdari-Turceni - Ionesti - limita judet Mehedinti121,757,947.00PNDL II
CRUŞETExtindere si reabilitare Școala Gimnaziala Cruset, judetul Gorj3,482,026.25PNDL II
CRUŞETRenovare, modernizare si dotare dispensar comunal Cruset1,171,354.86PNDL II
DĂNCIULEŞTIModernizare drumuri de interes local , L=7,630 km, comuna Danciulesti, judetul Gorj5,346,967.62PNDL II
DĂNEȘTIModernizare DC 56 DJ 674A - Merfulești (Dănești) 0+000-3+500, 3,5km comuna Danesti judetul Gorj106,799.00PNDL I
DRĂGOTEŞTIModernizare drum comunal DC 77 Dragotesti-Cojmanesti, comuna Dragotesti, judetul Gorj si modernizare drum satesc DS16 Corobai , comuna Dragotesti, judetul Gorj4,802,938.00PNDL II
DRĂGUŢEŞTIConstruire gradinita in comuna Dragutesti, judetul Gorj935,215.05PNDL II
DRĂGUŢEŞTIModernizare retea de alimentare cu apa potabila in satul Tilvesti in comuna Dragutesti, judetul Gorj3,622,243.00PNDL II
HUREZANIModernizare drumuri locale si construire pod peste Raul Amaradia, comuna Hurezani, judetul Gorj5,210,643.00PNDL II
IONEŞTIInfiintare alimentare cu apa satul Iliesti, comuna Ionesti, judetul Gorj3,416,984.00PNDL II
IONEŞTIReabilitarea si modernizarea dispensarului medical comunal din comuna Ionesti, judetul Gorj208,348.14PNDL II
IONEŞTIReabilitarea si Modernizarea Gradinitei Ionesti din Comuna Ionesti , Judetul Gorj145,000.00PNDL II
JUPÎNEŞTIInfiintare sistem de alimentare cu apa si sistem de canalizare ape uzate menajere cu statie de epurare in comuna Jupinesti, judetul Gorj10,803,579.71PNDL II
LICURICIAlimentare cu apa in comuna Licurici, judetul Gorj7,473,216.00PNDL II
LOGREŞTIExtindere retea alimentare cu apa in satele Maru, Seaca, Logresti - Mosteni si Popesti, comuna Logresti, judet Gorj3,829,453.00PNDL II
MOTRUReabilitare si dotare Gradinita cu program prelungit nr. 1 Motru450,800.00PNDL II
MOTRUReabilitare si dotare gradinita nr.7 Motru245,000.00PNDL II
MOTRUReabilitare si dotare Scoala Gimnaziala nr. 1 Motru269,800.00PNDL II
MUŞETEŞTIModernizare scoala primara Grui, comuna Musetesti, judetul Gorj508,028.16PNDL II
MUŞETEŞTIModernizare Scoala Primara Stancesti, comuna Musetesti, judetul Gorj768,163.11PNDL II
NOVACIExtindere, reabilitare, modernizare si dotare Scoala Gimnaziala nr. 1 Novaci-Corp 1 si Gradinita nr. 16,517,444.98PNDL II
NOVACIExtindere, reabilitare, modernizare și dotare Scoala Gimnaziala nr. 2 Novaci si Gradinita nr. 2 Novaci3,834,165.13PNDL II
NOVACIReabilitare, dotare si modernizare sala de sport, cantina si laboratoare , respectiv infiintare toaleta in incinta Liceului Teoretic Novaci685,143.49PNDL II
PADEŞAlimentare cu apa, statie de tratare si sistem canalizare menajera in comuna Pades, judetul Gorj14,798,300.00PNDL II
PADEŞModernizare Scoala Primara Closani, comuna Pades, judetul Gorj599,700.48PNDL II
PADEŞReabilitare si modernizare dispensar medical, comuna Pades, judetul Gorj593,760.00PNDL II
PADEŞReabilitare si modernizare Scoala Gimnaziala Pades, comuna Pades, judetul Gorj1,884,439.68PNDL II
PEŞTIŞANILiceul Tehnologic Constantin Brancusi -Corp C1 – Reabilitare si modernizare scoala gimnaziala nr.1 si Gradinita nr. 1, comuna Pestisani , judetul Gorj2,873,830.00PNDL I
PEŞTIŞANIConstruire dispensar in comuna Pestisani, judetul Gorj4,848,298.00PNDL II
PEŞTIŞANIReabilitare si modernizare Liceu Tehnologic Constantin Brancusi Pestisani, com. Pestisani, jud. Gorj16,173,885.00PNDL II
PLOPŞORUModernizare drumuri satesti si vicinale ce apartin domeniului public al comunai Plopsoru, satele: Olari, Plopsoru, Sardanesi, Valeni13,333,921.00PNDL II
ROŞIA DE AMARADIAConstruire pod pe drum comunal DC 29 (peste paraul Rosioara), sat Rosia de Amaradia, comuna Rosia de Amaradia, judetul Gorj560,000.00PNDL II
ROŞIA DE AMARADIAReabilitare, extindere si dotare Liceu Tehnologic Rosia de Amaradia, comuna Rosia de Amaradia, judetul Gorj2,478,660.85PNDL II
ROŞIA DE AMARADIAStatie de tratare si suplimentare sursa apa (foraj apa) sat Rosia de Amaradia, comuna Rosia de Amaradia, judetul Gorj870,000.00PNDL II
SĂCELUModernizare, reabilitare si dotare corp Scoala gimnaziala Sacelu, comuna Sacelu, judetul Gorj1,069,517.15PNDL II
SAMARINEŞTIExtindere retea de apa si canalizare , racorduri canal, bransamente apa, statii pompare ape uzate, bransamente electrice comuna Samarinesti, judetul Gorj5,052,961.00PNDL II
SAMARINEŞTIReabilitare, modernizare, extindere, dotare si construire grupuri sanitare scoala gimnaziala Samarinesti clasele I-VIII, comuna Samarinesti, judetul Gorj3,484,933.00PNDL II
SCOARŢAExtinderea si reabilitarea Școlii Budieni, comuna Scoarta, judetul Gorj612,607.88PNDL II
SCOARŢAModernizare drumuri de interes local, comuna Scoarta, judetul Gorj6,832,076.02PNDL II
STEJARIReabilitare si modernizare dispensar medical in comuna Stejari, judetul Gorj803,894.00PNDL II
STOINAModernizare drumuri satesti in comuna Stoina, judetul Gorj10,901,153.00PNDL II
TÂRGU CĂRBUNEŞTIReabilitare strada Pietii oras Tg. Carbunesti, km 0+540-km 1+9323,606,148.24PNDL II
TÂRGU JIUModernizarea și reabilitarea zonei protejate a Ansamblului Monumental CALEA EROILOR, municipiul Târgu Jiu, județul Gorj8,503,509.00PNDL II
TÂRGU JIUReabilitare Colegiul National Spiru Haret, municipiul Targu Jiu, judetul Gorj6,818,453.25PNDL II
TÂRGU JIUReabilitare Colegiul Național Tudor Vladimirescu4,530,556.00PNDL II
TÂRGU JIUReabilitare si etajare partiala Gradinita nr. 1 , municipiul Targu Jiu539,400.00PNDL II
ŢICLENIExtindere si amenajare gradinita cu program prelungit la Scoala Gimnaziala nr.1 Ticleni319,801.21PNDL II
TURCENIReabilitare sistem integrat de alimentare cu apa , orasul Turceni, judetul Gorj20,620,634.00PNDL II
URDARIExtinderea retelei de alimentare cu apa in comuna Urdari, judetul Gorj7,546,696.69PNDL II