Înapoi la pagina județului

LocalitateaDenumirea obiectivului de investițiiSuma (lei)Program investiții
BĂLĂNEȘTIModernizare DC 6 Muşeteşti Ohaba, L=2,750 km, comuna Bălănești, jud. Gorj1,848,754.37PNDL I
BĂLEȘTIReabilitare sistem rutier DC91, com. Bălești, județul Gorj5,490,520.90PNDL I
BORĂSCUModernizare drumuri comunale 10,007 km comuna Borascu judetul Gorj7,877,963.80PNDL I
BRĂNEȘTIModernizare drumuri comunale si drumuri stradale L=7,913 km comuna Branesti judetul Gorj6,314,749.40PNDL I
BUMBEȘTI-PIȚICAcces auto peste râul Galbenu pe DC 12 - pod comuna Bumbesti Pitic judetul Gorj500,550.00PNDL I
BUSTUCHINAlimentare cu apă Comuna Bustuchin, Satele Poieniţa, Nămete, Valea Pojarului, judeţul Gorj2,438,025.96PNDL I
BUSTUCHINModernizare DC 30 între km 3+000 Poiana Seciuri 6+156 Poienița, com. Bustuchin, jud. Gorj630,028.27PNDL I
BUSTUCHINSistem de colectare, epurare si evacuare ape uzate menajere in sate: Poiana Seciuri, Bustuchin, Zevelcesti, Catun Poiana Peste Apa, Bustuchin Peste Apa, Ciorobi, Pojaru com.Bustuchin, județul Gorj17,170,908.26PNDL I
CĂTUNELECanalizare menajeră comuna Cătunele, Judeţul Gorj966,700.46PNDL I
CONSILIUL JUDETEAN GORJReabilitare DJ 673A, Dragotești-Mătăsari-DN67-27,79 Km prin cj Gorj judetul Gorj14,814,594.10PNDL I
DRĂGOTEŞTIBetonare drum comunal DC 67A Corobăi - Slivilești, comuna Drăgotești, județul Gorj1,620,419.10PNDL I
DRĂGUȚEȘTIAlimentare cu apă Sat Urechesti, reabilitare si extindere rețea apă Sat Iasi - Gorj, Comuna Drăguțești, Județul Gorj1,118,759.20PNDL I
LOGREȘTIModernizare drum comunal DC 33 Maru-Seaca, Comuna Logrești, Județul Gorj3,322,191.31PNDL I
MUȘETEȘTIModernizare si extindere alimentare cu apă comuna Mușetești, județul Gorj560,033.28PNDL I
MUȘETEȘTIReabilitare captare și distribuție apă potabilă, sat Larga, comuna Mușetești, județul Gorj522,450.88PNDL I
NEGOMIRModernizare drum comunal DC 67 Ursoaia - Corobăi, comuna Negomir județul Gorj4,358,798.79PNDL I
NEGOMIRModernizare drum comunal DC 69 Valea Racilor - Fântânele, comuna Negomir, județul Gorj1,876,511.37PNDL I
POLOVRAGIExtindere rețele de canalizare menajeră în satul Polovragi, comuna Polovragi, județul Gorj658,180.00PNDL I
POLOVRAGIModernizare drumuri sătești, comuna Polovragi, Județul Gorj4,289,965.39PNDL I
PRIGORIAReabilitare și modernizare poduri peste apa Cîlnic comuna Prigoria judetul Gorj589,961.27PNDL I
RUNCUModernizare drumuri de interes local, comuna Runcu, județul Gorj4,273,346.16PNDL I
RUNCUSistem de alimentare cu apă potabilă, comuna Runcu, jud. Gorj2,712,402.57PNDL I
SAMARINEŞTIReabilitare, modernizare, extindere şi dotare Şcoala Primară şi Grădiniţa sat Boca, comuna Samarineşti, judeţul Gorj347,043.99PNDL I
SĂULEȘTIModernizare drum comunal DC46:Saulesti-Purcaru (L=5,500km),comuna Saulesti,jud.Gorj3,099,971.71PNDL I
SCHELAModernizare drumuri satesti in satul Gornacel, comuna Schela, Judetul Gorj4,505,937.87PNDL I
SCOARȚAModernizare drumuri stradale, comuna Scoarța, județul Gorj5,208,532.83PNDL I
STĂNEȘTIModernizarea drumului comunal DC146, Alexeni (DJ 664A)- Vălari-Curpen (DJ664A), comuna Stănești, județul Gorj501,540.73PNDL I
TELEȘTIModernizare drumuri locale comuna Telești, județul Gorj443,187.71PNDL I
TELEȘTIReabilitare drumuri locale pe o lungime de 9,440 km, satele Teleşti, Şomăneşti,comuna Telești , județul Gorj5,473,670.12PNDL I
TELEȘTIConstruire pod pe DC95 peste râul Bistrița, localitatea Telești comuna Telesti judetul Gorj1,418,841.64PNDL I
TURBUREADotare Centrul de Permanenta din comuna Turburea, judetul Gorj190,000.00PNDL II
TURCENIAmenajare zonă str. 1 Decembrie- strand Turceni, oras Turceni județul Gorj532,413.82PNDL I
TURCENIReabilitare, extindere, modernizare sistem rutier străzi în orașul Turceni, jdețul Gorj10,990,415.81PNDL I