Înapoi la pagina județului

LocalitateaDenumirea obiectivului de investițiiSuma (lei)Program investiții
ADUNAŢII COPĂCENIModernizare drum comunal DC 104 pe o lungime de 4,3 km si strada Dragomaneasa pe o lungime de 900 m în comuna Adunații Copăceni jud Giurgiu4,661,528.00PNDL II
BĂNEASAFinanțarea și dotarea cu echipamente si mobilier specific didactic și de laborator, alte categorii de echipamente și dotări independente pentru Școala Gimnazială Marin M. Țiculescu, Comuna Băneasa, județul Giurgiu170,505.00PNDL II
BĂNEASAModernizare drumuri de interes local în sat Băneasa, Frasinu, Pietrele, din comuna Băneasa, județul Giurgiu4,989,514.00PNDL II
BĂNEASAReabilitare Scoala nr. 2 Băneasa (Meletie) comuna Băneasa județul Giurgiu386,293.00PNDL II
BĂNEASAExtindere Școală Marin M. Țiculescu comuna Băneasa, județul Giurgiu154,054.00PNDL I
BĂNEASAModernizare drumuri de interes comunal în comuna Băneasa, județul Giurgiu4,481,880.00PNDL I
BĂNEASAModernizare prin asfaltare drumuri de interes local în comuna Băneasa județul Giurgiu7,375,907.58PNDL I
BOLINTIN VALEÎnființare sistem de alimentare cu apă în localitățile Malu Spart și Suseni, oraș Bolintin -Vale, Județul Giurgiu12,280,369.62PNDL I
BOLINTIN-DEALModernizare străzi în comuna Bolintin Deal, judeţul Giurgiu, satele Bolintin Deal şi Mihai Vodă8,687,270.01PNDL II
BOLINTIN-DEALÎnființare sistem de canalizare în comuna Bolintin Deal, județ Giurgiu34,407,919.92PNDL I
BOLINTIN-VALEExtindere rețele de alimentare cu apă și canalizare oraș Bolintin-Vale, judetul Giurgiu11,363,106.00PNDL II
BOLINTIN-VALEExtindere si supraetajare imobil existent S+P in vederea construirii unui imobil de birouri administrative S+P+3E oras Bolintin-Vale, judeţul Giurgiu5,706,781.00PNDL II
BOLINTIN-VALEReabilitarea si modernizarea străzilor, amenajarea pistelor de ciclisti si a trotuarelor, cu înființare canalizație subterană pentru cabluri, în orașul Bolintin-Vale, județul Giurgiu - Etapa I10,161,705.04PNDL II
BUCŞANIModernizare prin asfaltare străzi de interes local în comuna Bucşani2,383,330.00PNDL II
BULBUCATAContinuarea lucrărilor: Reparaţie curentă şi extindere Primărie740,490.00PNDL II
BULBUCATAModernizare drumuri de interes local în satele Bulbucata şi Teişori, comuna Bulbucata, judeţul Giurgiu3,965,508.00PNDL II
BUTURUGENIModernizare drumuri comunale în comuna Buturugeni, judeţul Giurgiu11,864,079.00PNDL II
BUTURUGENIReabilitare Școala Primara nr. 3, comuna Buturugeni-Prisiceni, judetul Giurgiu458,948.00PNDL II
BUTURUGENIModernizare drumuri de interes local în comuna Buturugeni7,206,603.01PNDL I
BUTURUGENISistem centralizat de alimentare cu apă în satele Pădureni şi Podul Ilfovăţului, comuna Buturugeni, județul Giurgiu2,771,127.76PNDL I
CĂLUGĂRENIConstruire grădiniță cu program prelungit, Comuna Călugăreni, județul Giurgiu1,163,347.00PNDL II
CĂLUGĂRENIModernizare prin asfaltare drumuri de interes local în satele Călugăreni, Branistari, Hulubesti şi Crucea de Piatra în comuna Călugăreni10,887,732.00PNDL II
CLEJANIModernizare drumuri de interes comunal în comuna Clejani, județul Giurgiu4,313,300.00PNDL I
COLIBAŞIAsigurarea scurgerii apelor pe DJ 412, Colibași - Câmpurelu - Vărăști, km 13+858-19+000 comuna Colibași, județul Giurgiu436,553.97PNDL II
COLIBAŞIModernizare drumuri de interes local, comuna Colibaşi, judeţul Giurgiu11,432,785.00PNDL II
COLIBAŞIModernizare drumuri de exploatare, comuna Colibași, sat Colibași, județul Giurgiu21,065,846.98PNDL I
COMANAConsolidare, modernizare, extindere și dotare școală gimnazială nr.3 si grădiniţă în localitatea Comana, comuna Comana, judeţul Giurgiu4,328,465.00PNDL II
COMANAConsolidare, modernizare, extindere și dotare școală primară si grădiniţă în localitatea Vlad Tepes , comuna Comana, judeţul Giurgiu2,097,123.00PNDL II
COMANACovor asfaltic pe aproximativ 11,5 Km şi modernizarea sistemelor de curgere a apelor pluviale prin amenajarea acceselor către proprietăți în satele Comana şi Budeni, comuna Comana, judeţul Giurgiu4,981,886.00PNDL II
COMANAModernizare drumuri comunale si stradale in satele Gradistea şi Falastoaca, comuna Comana, judeţul Giurgiu11,523,061.00PNDL II
COMANAModernizare drumuri de interes local sat Vlad Țepeș, comuna Comana, județul Giurgiu13,765,876.00PNDL I
COSOBAModernizare drumuri de interes local in Com. Cosoba, judetul Giurgiu5,459,133.00PNDL II
CREVEDIA MAREDotări mobilier si echipamente Scoala gimnazială "Nicolae Crevedia" comuna Crevedia Mare40,972.23PNDL II
CREVEDIA MAREDotări mobilier si echipamente Scoala primară nr.1 Dealu, comuna Crevedia Mare14,921.22PNDL II
CREVEDIA MAREDotări mobilier si echipamente Scoala primară nr.2 Sf. Gheorghe, comuna Crevedia Mare9,553.39PNDL II
CREVEDIA MAREDotări mobilier si echipamente Scoala primară nr.3 Găiseanca, comuna Crevedia Mare8,372.83PNDL II
CREVEDIA MAREConstruire grup sanitar Şcoala primară, nr.3 Găiseanca, comuna Crevedia Mare, judeţul Giurgiu211,000.00PNDL I
CREVEDIA MAREModernizare drumuri stradale comuna Crevedia Mare8,711,912.00PNDL I
DAIAAlimentare cu apă a localităților Daia şi Plopşoru1,079,460.00PNDL I
FLOREŞTI-STOENEŞTIAlimentare cu apă a satelor Palanca și Stoenești, comuna Florești-Stoenești8,890,813.00PNDL I
FLOREŞTI-STOENEŞTIAlimentare cu apă în satul Florești, comuna Florești-Stoenești, județul Giurgiu8,258,313.00PNDL I
FRĂTEȘTIReabilitare DC 116 Frătești - Cetatea - Bălănoaia, comuna Frătești1,332,320.00PNDL I
FRĂTEȘTIRețea de canalizare, stație de epurare în satele Remuș și Frătești, comuna Frătești, județul Giurgiu8,181,119.86PNDL I
GĂISENIDotare cu mobilier specific didactic pentru Școala Gimnazială nr. 1 Găiseni118,001.00PNDL II
GĂISENIDotare cu mobilier specific didactic pentru Școala Primară nr. 3 Carpenişu28,918.00PNDL II
GĂISENILucrări de intervenţie la Pod pe DC 190 Cascioarele -Găiseni, km 0+550 peste Raul Argeş la Cascioarele, judeţul Giurgiu1,845,095.00PNDL II
GĂISENIModernizare drumuri de interes local Carpenişu Podu Popa Nae în comuna Găiseni, județul Giurgiu4,435,579.82PNDL II
GĂISENIAlimentare cu apă în satele Cărpenișu, Găiseni și Căscioarele, comuna Găiseni9,796,270.00PNDL I
GĂISENIGrădiniță cu patru grupe rest de executat în satul Căscioarele comuna Găiseni județul Giurgiu718,754.00PNDL I
GĂUJANIModernizare drumuri comunale și stradale în satele Cetăţuia, Găujani și Pietrişu9,535,000.00PNDL I
GHIMPAŢIAchiziţionare echipamente şi mobilier specific didactic şi de laborator, alte categorii de echipamente şi dotări independente pentru Şcoala Gimnazială nr. 1 Ghimpaţi, judeţul Giurgiu700,000.00PNDL II
GHIMPAŢILucrări de extindere reţea de iluminat public în comuna Ghimpaţi, judeţul Giurgiu492,099.56PNDL II
GHIMPAŢIModernizare drumuri comunale DC 142 şi DC 108, comuna Ghimpaţi, judeţul Giurgiu8,000,000.00PNDL II
GHIMPAŢIReabilitare, modernizare, desfiinţare parţială, extindere, amenajări exterioare şi dotări la şcoala gimnazială sat Ghimpaţi, comuna Ghimpaţi, judeţul Giurgiu7,534,382.00PNDL II
GHIMPAŢIModernizare drumuri de interes local sat Copaciu, comuna Ghimpaţi, județul Giurgiu4,280,899.00PNDL I
GHIMPAŢIModernizare drumuri de interes local sat Crovu, sat Ghimpați, sat Naipu, comuna Ghimpați, județul Giurgiu12,671,992.00PNDL I
GHIMPAŢIPod pe drum de exploatare peste pârâul Câlniștea în localitatea Naipu, comuna Ghimpați, județul Giurgiu3,894,760.00PNDL I
GHIMPAŢISistem alimentare cu apă sat Valea Plopilor, comuna Ghimpați3,076,432.00PNDL I
GIURGIUDotare cu mobilier specific laboratoarelor şcolare, alte categorii de mobilier şi dotări independente pentru Școala Gimnazială "Academician Marin Voiculescu "Giurgiu1,264,985.00PNDL II
GOGOŞARIReabilitare şi modernizare străzi, comuna Gogoşari, judeţul Giurgiu5,377,267.00PNDL II
GOGOŞARIAlimentare cu apă a satului Izvoru, comuna Gogoșari, județul Giurgiu4,800,752.00PNDL I
GOSTINARIDotari Școala Gimnazială nr.1 Gostinari72,544.00PNDL II
GOSTINARIÎnfiinţare sistem de alimentare cu apă în comuna Gostinari, sat Mironesti, judeţul Giurgiu3,094,855.00PNDL II
GOSTINARIConstruire pod rutier peste râul Argeş, km 51+290 în comuna Gostinari, județul Giurgiu9,937,523.33PNDL I
GOSTINARIÎnfiinţarea reţelei publice de apă în satul Gostinari, comuna Gostinari, județul Giurgiu4,558,930.14PNDL I
GOSTINARIModernizare prin asfaltare a drumurilor comunale în satele Gostinari și Mironești, comuna Gostinari, județul Giurgiu11,892,593.78PNDL I
GOSTINUExtindere reţea distributie apă potabilă 21,5 Km în comuna Gostinu, judetul Giurgiu2,572,725.26PNDL II
GRĂDINARIModernizare drumuri de interes local în comuna Grădinari cu satele Tântava, Zorile și Grădinari9,917,120.00PNDL I
GREACAModernizare drumuri de interes local, comuna Greaca , judeţul Giurgiu11,952,852.37PNDL II
GREACAReabilitare, modernizare si extindere sediu primarie2,058,174.00PNDL II
HERĂŞTIModernizare străzi şi drumuri de interes local10,214,311.00PNDL II
HERĂȘTIModernizare drum de interes local în comuna Herăști, județul Giurgiu:DC 841,193,731.88PNDL I
HOTARELEAsigurarea functionalității și obținerea autorizațiilor de funcționare pentru Liceul Udriste Nasturel975,000.00PNDL II
HOTARELEModernizare drumuri de interes local în comuna Hotarele, județul Giurgiu8,092,482.00PNDL I
IEPUREŞTIReabilitare, consolidare, modernizare, extindere și dotare Gradiniţă în sat Iepureşti, comuna Iepureşti, judeţul Giurgiu899,172.00PNDL II
IEPUREȘTIAlimentare cu apă în satele Iepurești, Stâlpu și Gorneni, comuna Iepurești, județul Giurgiu5,837,320.72PNDL I
ISVOARELEModernizare drumuri de interes local comuna Isvoarele, judeţul Giurgiu6,215,219.00PNDL II
ISVOARELESistem de alimentare cu apă în satele Isvoarele şi Teiuşu, comuna Isvoarele, județul Giurgiu922,947.22PNDL I
JUDEŢUL GIURGIU PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIUModernizare DC 121 Slobozia(DN5C)-DJ 504, Km 0+000-5+000, 5,000 Km5,738,097.00PNDL II
JUDEŢUL GIURGIU PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIUModernizare DJ 151E Limită judeţ Dâmboviţa-Trestieni, Km 4+340-9+835,5,495 Km1,932,634.00PNDL II
JUDEŢUL GIURGIU PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIUModernizare DJ 412 D Bucşani (DN 61)-Malu Spart(DJ601), Km 0+000-7+820, 7,820 Km10,778,645.00PNDL II
JUDEŢUL GIURGIU PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIUModernizarea DJ 601 D Letca Veche-Limită judeţ Teleorman, Km 7+127-9+187, 2,060Km2,935,725.00PNDL II
JUDEȚUL GIURGIU PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIUModernizare DJ 404 limita judet Dambovita-Draganeasca-Floresti, km 6+600-13+327, 6,73 km5,605,000.00PNDL I
JUDEȚUL GIURGIU PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIUReabilitare DJ 401 A Palanca -Stoenești, km 50+000 -55+050;(5,050 km)2,971,990.00PNDL I
JUDEȚUL GIURGIU PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIUReabilitare DJ 601 Bolintin Deal - Bolintin Vale - Malu Spart, km 9+500 - 12+500, 13+000 - 21+000; 11 km14,417,620.00PNDL I
LETCA NOUĂModernizare prin asfaltare străzi în comuna Letca Nouă, judeţul Giurgiu4,558,414.00PNDL II
LETCA NOUĂReabilitare, modernizare si dotare Scoala Gimnaziala nr. 1 sat Letca Noua,comuna Letca Nouă, judeţul Giurgiu2,988,016.00PNDL II
LETCA NOUĂReabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat public din comuna Letca Nouă, judeţul Giurgiu414,120.00PNDL II
LETCA NOUĂModernizare drumuri de interes local în comuna Letca Nouă cu satele Letca Nouă, Letca Veche și Milcovăț5,641,243.53PNDL I
LETCA NOUĂRețea de alimentare cu apă în comuna Letca Nouă, județul Giurgiu5,563,039.30PNDL I
MALUConstruire corp nou cu 6 săli de clasă, la Scoala Gimnazială "Ioan Bădilă" în comuna Malu, judeţul Giurgiu3,598,931.00PNDL II
MALUModernizare drumuri de interes local în comuna Malu, județul Giurgiu8,386,819.00PNDL I
MÂRŞAConsolidare, modernizare şi extindere Centru de învăţământ în comuna Mârşa, judeţul Giurgiu3,758,671.00PNDL II
MÂRŞAModernizare străzi în comuna Mârșa județul Giurgiu2,454,478.14PNDL II
MÂRŞAPod peste Dîmbovnic în comuna Mârşa, judeţul Giurgiu3,382,800.00PNDL II
MÂRȘAReabilitare sistem stradal în comuna Mârşa, județul Giurgiu8,212,677.00PNDL I
MIHAI BRAVUModernizare prin asfaltare drumuri de interes local in comuna Mihai Bravu judetul Giurgiu (LOT II)6,026,544.00PNDL II
MIHAI BRAVUAlimentare cu apă a localității Mihai Bravu, județul Giurgiu3,434,830.00PNDL I
MIHAI BRAVUModernizare drumuri de interes local în comuna Mihai Bravu, județul Giurgiu10,315,968.00PNDL I
MIHĂILEŞTIModernizare prin asfaltare drumuri de interes local în oraşul Mihăileşti, Tufa şi satele aparţinătoare Popeşti şi Novaci, județul Giurgiu8,591,617.61PNDL II
MIHĂILEŞTIAlimentare cu apă a satelor Popeşti şi Novaci313,000.00PNDL I
MIHĂILEŞTIReabilitare străzi în satul Novaci, oraşul Mihăileşti, județul Giurgiu5,131,130.00PNDL I
OGREZENIAsfaltare străzi interioare în satele Ogrezeni şi Hobaia, comuna Ogrezeni, judeţul Giurgiu9,646,228.00PNDL II
OGREZENIÎnființare sistem de alimentare cu apă în comuna Ogrezeni14,284,220.00PNDL I
OINACUModernizare drumuri de interes local în comuna Oinacu, judeţul Giurgiu4,420,880.00PNDL II
PRUNDUDotare școală gimnazială nr. 1 comuna Prundu, jud. Giurgiu348,250.00PNDL II
PRUNDUModernizare drumuri de interes local sat Prundu si sat Puieni, comuna Prundu,județul Giurgiu6,345,552.66PNDL I
PRUNDUModernizare drumuri de interes local, sat Prundu și sat Puieni, comuna Prundu4,224,910.00PNDL I
PUTINEIUAlimentare cu apă a satelor Putineiu, Hodivoaia, Vieru, comuna Putineiu, județul Giurgiu2,481,482.51PNDL I
PUTINEIUModernizare drumuri de interes comunal în satele Putineiu, Hodivoaia și Vieru, comuna Putineiu, județul Giurgiu5,612,734.00PNDL I
PUTINEIUModernizare Școala Gimnazială nr. 1,sat Putineiu, Comuna Putineiu,județuț Giurgiu1,200.00PNDL I
RĂSUCENILucrări pentru asfaltarea a 10 km de uliţe comunale în comuna Răsuceni9,786,223.99PNDL II
RĂSUCENIReabilitare drumuri comunale în comuna Răsuceni, județul Giurgiu10,868,239.00PNDL I
ROATA DE JOSExtindere sistem integrat de alimentare cu apă în sat Cartojani, comuna Roata de Jos, judeţul Giurgiu3,879,799.00PNDL II
ROATA DE JOSÎnfiinţare dispensar uman în satul Cartojani, comuna Roata de Jos, judeţul Giurgiu584,664.00PNDL II
ROATA DE JOSLucrări de extindere şi modermizare reţea de iluminat public în comuna Roata de Jos, judeţul Giurgiu522,945.25PNDL II
ROATA DE JOSModernizare drumuri de interes local în comuna Roata de Jos şi infiinţare pod peste râul Dambovnic, pe strada Râului în punctul "La Tractoare", sat Cartojani,comuna Roata de Jos,judeţul Giurgiu14,023,910.00PNDL II
ROATA DE JOSReabilitare, modernizare şi extindere Şcoala Gimnazială nr.2 (clasele I-VIII ), comuna Roata de Jos, satul Cartojani, județul Giurgiu4,692,191.00PNDL II
SCHITULucrari de reabilitare si modernizare rețea de iluminat public in comuna Schitu, judetul Giurgiu408,170.00PNDL II
SCHITUModernizare drum de interes local în comuna Schitu, județul Giurgiu (DC 108)1,477,300.00PNDL I
SCHITUModernizare școala primara „Florin Niculescu” Bila576,000.00PNDL I
SCHITUModernizare școala primara nr.1 Cămineasca540,000.00PNDL I
SCHITUSistem alimentare cu apă sat Vlasin, comuna Schitu3,552,126.00PNDL I
SINGURENIConstruire grădiniţă cu program prelungit, Comuna Singureni, Judeţul Giurgiu1,112,599.01PNDL II
SINGURENIDotare cu echipamente şi mobilier specific didactic şi de laborator, alte categorii de echipamente şi dotări independente pentru Școala Gimnazială nr. 1 Singureni, judeţul Giurgiu700,000.00PNDL II
SINGURENILucrări de modernizare şi eficientizare reţea de iluminat public în comuna Singureni, judeţul Giurgiu500,000.00PNDL II
SINGURENIReabilitare drumuri de interes local satul Stejaru comuna Singureni, judeţul Giurgiu6,678,053.00PNDL II
SINGURENIModernizare drumuri comunale și stradale în comuna Singureni, județul Giurgiu6,663,660.88PNDL I
SINGURENIModernizare străzi comuna Singureni, județul Giurgiu -Sat Cringuri4,761,028.65PNDL I
SINGURENIȘcoală comuna Singureni sat Crînguri - Reabilitarea infrastructurii educaționale466,100.15PNDL I
SLOBOZIAModernizare drumuri de interes local10,569,368.00PNDL II
STĂNEŞTIModernizare drumuri de interes local - aprox. 10 km - Com. Stanesti, judeţul Giurgiu, Etapa a-II-a8,655,896.00PNDL II
STĂNEŞTIReluare lucrări Extindere 4 Săli de clasă Școala nr.1 Stăneşti, judeţul Giurgiu1,505,576.00PNDL II
STOENEŞTIModernizare grădiniţă cu program normal nr. 1, comuna Stoeneşti, în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare522,925.01PNDL II
STOENEŞTIReabilitare Școală Gimnazială cu clasele I-VIII Stoenesti, comuna Stoenesti, judeţul Giurgiu508,130.00PNDL II
STOENEŞTISistem de alimentare cu apă în comuna Stoenești6,373,569.00PNDL I
TOPORUAsfaltare străzi interioare în satele Toporu şi Tomulesti, comuna Toporu, judeţul Giurgiu6,072,457.00PNDL II
TOPORUModernizare si extindere Scoala Gimnazială Petre Adameşteanu, sat Toporu, Comuna Toporu, judetul Giurgiu6,882,632.00PNDL II
ULMIReabilitare si modernizare Școala Gimnazială si Gradinita Nicolae Lahovary Trestieni1,000,000.00PNDL II
ULMIModernizare străzi de interes local în comuna Ulmi, județul Giurgiu9,254,417.35PNDL I
VALEA DRAGULUIModernizare iluminat public in comuna valea Dragului, județul Giurgiu465,453.11PNDL II
VALEA DRAGULUIModernizare Școala gimnazială cu clasele I-VIII Valea Dragului2,349,375.14PNDL II
VALEA DRAGULUIModernizare drumuri de interes local comuna Valea Dragului6,328,963.92PNDL I
VÂNATORII MICIExtindere clădire primărie comuna Vânătorii Mici, județul Giurgiu445,385.72PNDL I
VÂNATORII MICIModernizare drumuri de interes local comuna Vânătorii Mici, județul Giurgiu2,183,150.00PNDL I
VÂNĂTORII MICIModernizare drumuri de interes local în comuna Vânătorii Mici, judeţul Giurgiu8,551,649.69PNDL II
VĂRĂŞTIDotări Grădinița Dobreni10,524.00PNDL II
VĂRĂŞTIDotări Grădinița Vărăști32,524.00PNDL II
VĂRĂŞTIDotări Școala Gimnaziala nr.1 Vărăști31,524.00PNDL II
VĂRĂŞTIDotări Școala Gimnaziala nr.2 Vărăștii22,524.00PNDL II
VĂRĂŞTIDotări Școala Primară nr.3 Obedeni10,524.00PNDL II
VĂRĂŞTIModernizare drumuri publice de interes local în com. Vărăşti jud. Giurgiu14,074,357.32PNDL II
VEDEACanalizare şi stație de epurare comuna Vedea, județul Giurgiu4,565,871.54PNDL I
VEDEAModernizare străzi în comuna Vedea7,139,985.50PNDL I