Înapoi la pagina județului

LocalitateaDenumirea obiectivului de investițiiSuma (lei)Program investiții
ADUNAŢII COPĂCENIÎmbunătăţire drumuri de interes local în comuna Adunaţii Copăceni, județul Giurgiu18,894,017.24PNDL II
ADUNAŢII COPĂCENIReabilitare, extindere și dotare Dispensar în localitatea Adunații Copăceni, comuna Adunații Copăceni, Jud. Giurgiu2,014,993.00PNDL II
BĂNEASAConstruire grădiniță cu program normal, împrejmuire si utilități în satul Băneasa, comuna Băneasa, județul Giurgiu2,155,228.00PNDL II
BUCŞANIÎnfiinţare reţea de alimentare cu apă în satele Obedeni, Uiesti, Goleasca şi Anghelesti, comuna Bucşani, judeţul Giurgiu6,006,919.00PNDL II
BUCŞANIPod peste râul Neajlov în satul Vadu Lat, comuna Bucşani, judeţul Giurgiu13,085,941.71PNDL II
BUTURUGENIModernizare grădiniţa din satul Poşta, comuna Buturugeni, judeţul Giurgiu509,990.00PNDL II
CĂLUGĂRENIDotare cu echipamente si mobilier specific didactic și de laborator, alte categorii de echipamente și dotări independente pentru Liceul Tehnologic Mihai Viteazul Călugăreni500,000.00PNDL II
CĂLUGĂRENIDotare cu mobilier specific pentru Dispensarul Medical Uman dincomuna Călugăreni, jud. Giurgiu300,000.00PNDL II
CĂLUGĂRENIDotari cu echipamente si mobilier specific didactic și de laborator, alte categorii de echipamente și dotări independente pentru Școala Gimnaziala nr. 1 Călugăreni500,000.00PNDL II
CĂLUGĂRENIReabilitare liceu în localitatea Călugăreni, comuna Călugăreni, județul Giurgiu4,154,061.00PNDL II
CĂLUGĂRENIReabilitare și extindere Școală în localitatea Călugăreni, comuna Călugăreni, Jud. Giurgiu3,015,434.00PNDL II
CLEJANIProiectare și execuție lucrări de modernizare drumuri de interes comunal în comuna Clejani, județul Giurgiu2,130,462.25PNDL I
CLEJANIModernizare drumuri de interes local în satele Clejani, Podu Doamnei şi Neajlov1,183,455.00PNDL II
COMANAConsolidare, modernizare, extindere și dotare școala gimnazială nr.1 în localitatea Vlad Tepes, comuna Comana, judeţul Giurgiu3,518,249.00PNDL II
COMANAConsolidare, modernizare, extindere și dotare școală gimnazială nr.2 si împrejmuirea terenului în localitatea Gradistea, comuna Comana, judeţul Giurgiu5,421,429.00PNDL II
COMANAConstructie si dotare dispensar uman in localitatea Vlad Tepes, comuna Comana , judetul Giurgiu1,767,018.00PNDL II
COMANADotare mobilier didactic si de laborator, alte categorii de echipamente și dotări independente pentru Liceul Tehnologic nr. 1 Comana, județul Giurgiu și Școala gimazială nr. 3 Comana448,840.00PNDL II
COSOBAExtindere școală generală grupuri sanitare şi amenajare mansardă1,197,658.00PNDL II
CREVEDIA MAREDotări mobilier Dispensarul uman , comuna Crevedia Mare29,500.00PNDL II
CREVEDIA MAREModernizare drumuri stradale în comuna Crevedia Mare , judeţul Giurgiu6,845,500.00PNDL II
DAIAModernizare DC 95, comuna Daia, sat Plopșoru3,449,597.00PNDL II
DAIAReabilitare/modernizare și construire grup sanitar, centrală termică și amenajare curte pentru Gradinița nr.2 Plopșoru, județul Giurgiu1,605,611.00PNDL II
DAIAReabilitare/modernizare și construire grup sanitar, centrală termică, împrejmuire și amenajare curte pentru Școala Gimnazială nr. 1 din comuna Daia, județul Giurgiu2,952,936.00PNDL II
FLOREŞTI-STOENEŞTIModernizare drumuri de interes local în comuna Floreşti-Stoeneşti, judeţul Giurgiu9,886,642.44PNDL II
FLOREŞTI-STOENEŞTIPod peste râul Sabar, pe DC156-km 0+520 în comuna Floreşti-Stoeneşti, judeţul Giurgiu și demolare pod existent pe râul Sabar pe DC 1563,238,930.76PNDL II
FRĂTEŞTIConstruire spațiu grădiniță în sat Frăteşti, comuna Frăteşti, judetul Giurgiu601,426.00PNDL II
FRĂTEŞTIDotare cu echipamente și mobilier specific didactic și de laborator, alte categorii de echipamente și dotări independente pentru Școala Gimnazială nr. 1 Frăteşti, județul Giurgiu130,000.00PNDL II
GĂISENIDotare cu mobilier specific didactic pentru Școala Gimnazială nr. 2 Căscioarele86,800.00PNDL II
GĂISENIModernizare rețea de drumuri de interes local comuna Găiseni, județul Giurgiu5,334,461.29PNDL II
GĂUJANIModernizare drumuri de interes local comua Găujani7,451,432.00PNDL II
GĂUJANIReabilitare scoala Draghici Davila, comuna Găujani1,492,000.00PNDL II
GIURGIUModernizare Ansamblu străzi situate în ZONA 1 a Municipiului Giurgiu18,026,312.00PNDL II
GOSTINUAsfaltare drumuri de interes local, comuna Gostinu, judeţul Giurgiu6,021,619.43PNDL II
GRĂDINARIExtindere cu grupuri sanitare si spatiu pentru centrala termica a cladirii Scolii cu calsele I-IV satul Grădinari, comuna Grădinari, județul Giurgiu298,731.00PNDL II
GRĂDINARIPodeţ rutier pe strada Tufan (intersecţie cu DC 130) comuna Grădinari, judeţul Giurgiu896,551.21PNDL II
GRĂDINARIReabilitare cladire P+1 Scoala gimnaziala si extindere cu grupuri sanitare, sală multifuncțională pentru activități sportive și culturale, spațiu pentru centrală termică, în comuna Grădinari, judetul Giurgiu3,535,180.00PNDL II
GRĂDINARIReabilitare drum comunal DC 130 Tântava-Grădinari-Zorile (km 0+00-4+890), comuna Gradinari, judetul Giurgiu6,053,035.80PNDL II
GREACALucrări de intervenţie, activități de extindere si refunctionalizare clădire existentă școală gimnazială nr. 1 clasele I-VIII sat Greaca, comuna Greaca, judeţul Giurgiu5,774,479.00PNDL II
GREACAReabilitare si modernizare dispensar uman1,368,108.00PNDL II
HOTARELEExtindere alimentare cu apă în comuna Hotarele, județul Giurgiu5,548,448.00PNDL II
HOTARELEModernizare prin asfaltare drumuri de interes local in comuna Hotarele judetul Giurgiu12,159,029.99PNDL II
IEPUREŞTIModernizare, reabilitare si extindere Şcoala Gimnaziala nr. 1 Iepureşti1,569,112.58PNDL II
ISVOARELEReabilitare, Modernizare și Dotare Scoală Gimnazială , comuna Isvoarele, judeţul Giurgiu2,508,400.00PNDL II
JOIŢAModernizare străzi in comuna Joiţa, judeţul Giurgiu8,313,534.23PNDL II
JUDEŢUL GIURGIU PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIUModernizare DJ 507 Giurgiu-Oinacu-Braniştea-Gostinu, Km 3+424-19+050Km, 15,626Km19,612,061.00PNDL II
JUDEŢUL GIURGIU PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIUModernizare drumul judeţean DJ 412C , Ogrezeni(DJ 412A) -Podişoru-Bucşani-Obedeni-Uieşti-Goleasca-DJ6018,626,892.00PNDL II
JUDEŢUL GIURGIU PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIUModernizare drumul judeţean DJ 503A Halta CFR Onceşti-Radu Vodă-Izvoarele-Chiriacu-Răsuceni-Limită judeţ Teleorman18,752,176.00PNDL II
JUDEŢUL GIURGIU PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIUReabilitare DJ 401A Bolintin Vale-Palanca km 46+765-50+000; 3,235 km5,263,021.50PNDL II
JUDEŢUL GIURGIU PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIUReabilitare DJ 412A Ogrezeni-Malu Spart(DJ 601) km 43+000-51+540; 8,540km13,890,000.00PNDL II
JUDEŢUL GIURGIU PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIUReabilitare DJ 413 , DJ 603-Halta CFR Mihai Bravu-DN 41, Km 0+000-9+690, 9,690Km20,942,517.00PNDL II
JUDEŢUL GIURGIU PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIUReabilitare şi modernizare DJ 506A limită judeţ Teleorman- Toporu (DJ503), Km 14+000-20+930, 6,930Km14,454,459.00PNDL II
JUDEŢUL GIURGIU PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIUReabilitare şi modernizare DJ 611 Roata-Sadina-Cartojani-Limită judeţ Teleorman, Km 0+000-3+380,5+000-6+800, 5,180Km2,208,417.00PNDL II
LETCA NOUĂDotarea cu echipamente şi mobilier specific didactic şi de laborator, alte categorii de echipamente şi dotări independente din şcolile de pe raza comunei Letca Nouă, judeţul Giurgiu390,804.00PNDL II
MALUDrum de centură în comuna Malu, judeţul Giurgiu3,432,120.47PNDL II
MALUModernizare şi reabilitare drumuri de interes local în comuna Malu, judeţul Giurgiu5,245,700.00PNDL II
MIHAI BRAVUInființare de sediu pentru primaria Mihai Bravu, in comuna Mihai Bravu, județul Giurgiu1,448,091.10PNDL II
MIHAI BRAVUReabilitare şi modernizare Școala Gimnazială cu cls. I-IV Dumitru Constantin, în comuna Mihai Bravu, judeţul Giurgiu644,662.00PNDL II
MIHAI BRAVUReabilitare și modernizare unitate sanitară în comuna Mihai Bravu, judeţul Giurgiu1,272,539.41PNDL II
MIHĂILEŞTISistem de canalizare şi tratare a apelor uzate în satele Popeşti şi Novaci, oraș Mihăilești, județul Giurgiu2,862,280.00PNDL I
OGREZENIDotare cu echipament specific didactic şi de laborator, alte categorii de echipamente şi dotări independente Gradiniţa ”Iris”, comuna Ogrezeni, judeţul Giurgiu14,000.00PNDL II
OGREZENIDotare cu echipament specific didactic şi de laborator, alte categorii de echipamente şi dotări independente Şcoala Aurel Solacolu-Ogrezeni, jud. Giurgiu39,300.00PNDL II
OGREZENIDotare cu echipament specific didactic şi de laborator, alte categorii de echipamente şi dotări independente Şcoala Primară Hobaia, comuna Ogrezeni, judeţul Giurgiu22,400.00PNDL II
OGREZENIDotare cu echipament specific didactic şi de laborator, alte categorii de echipamente şi dotări independente Şcoala Sfântul Nectarie-Ogrezeni, judeţul Giurgiu60,300.00PNDL II
PUTINEIUModernizare, reabilitare şi dotare dispensar uman Putineiu în comuna Putineiu, judeţul Giurgiu3,421,372.82PNDL II
PUTINEIUReabilitarea drumurilor de interes local prin asfaltare, în satele Putineiu, Hodivoaia şi Vieru, comuna Putineiu, judeţul Giurgiu11,292,503.00PNDL II
SCHITUModernizare drumuri de interes local în comuna Schitu6,343,873.00PNDL II
SCHITUModernizare Școală Gimnaziala "Profesor Dinu Nicolae" sat Vlasin ,comuna Schitu, judetul Giurgiu5,294,274.00PNDL II
SCHITURealizare dispensar medical rural sat. Bila, comuna Schitu judetul Giurgiu1,177,826.00PNDL II
STĂNEŞTIÎnfiinţare sistem de canalizare apă uzată menajeră cu staţie de epurare în satele Balanu si Ghizdaru -comuna Stăneşti, jud. Giurgiu2,207,839.00PNDL II
STOENEŞTIExtindere alimentare cu apă în satele Mirău , Ianculeşti si Stoeneşti, comuna Stoeneşti, judeţul Giurgiu7,740,012.00PNDL II
STOENEŞTIModernizare drumuri de interes local, comuna Stoeneşti, judeţul Giurgiu, Lot II7,116,220.00PNDL II
ULMIModernizare străzi de interes local în comuna Ulmi, judeţul Giurgiu19,231,015.38PNDL II
VÂNĂTORII MICISistem centralizat de alimentare cu apă în satele Corbeanca, Vâlcelele şi Zădariciu, comuna Vânătorii Mici, judeţul Giurgiu3,738,628.00PNDL II
VĂRĂŞTIConstrucție și dotare Dispensar nou sat Dobreni, com Vărăşti1,497,927.56PNDL II
VĂRĂŞTIDotări Dispensar comunal20,000.00PNDL II
VĂRĂȘTIAlimentare cu apă în sistem centralizat în comuna Vărăști141,000.00PNDL I
VĂRĂȘTIExtinderea rețelei de alimentare cu apă în comuna Vărăști, județul Giurgiu9,611,588.00PNDL I
VEDEAAsfaltare străzi în comuna Vedea, judeţul Giurgiu11,577,744.43PNDL II
VEDEAModernizare, extindere și dotare a Școlii Gimnaziale Apostol Arsache Vedea, comuna Vedea, județul Giurgiu6,008,777.00PNDL II