Înapoi la pagina județului

LocalitateaDenumirea obiectivului de investițiiSuma (lei)Program investiții
ADUNAŢII-COPĂCENIModernizare sistem alimentare cu apă în comuna Adunaţii Copăceni1,126,982.23PNDL I
BĂNEASAReabilitare școală nr. 4 Pietrele, comuna Băneasa, județul Giurgiu334,020.24PNDL I
BOLINTIN-VALEContinuare lucrări execuţie, extindere cu 4 sali de clasă a Școlii Generale din localitatea Malu Spart, oraş Bolintin-Vale, județul Giurgiu1,416,026.67PNDL II
BOLINTIN-VALEDotare cu echipamente şi mobilier specific didactic şi de laborator, alte categorii de echipamente şi dotări independente Liceul Tehnologic "Dimitrie Bolintineanu", oraş Bolintin-Vale, judeţul Giurgiu108,167.05PNDL II
BOLINTIN-VALEDotare cu echipamente şi mobilier specific didactic şi de laborator, alte categorii de echipamente şi dotări independente Şcoala Gimnazială nr. 1- Bolintin-Vale74,337.58PNDL II
BOLINTIN-VALEDotare cu echipamente şi mobilier specific didactic şi de laborator, alte categorii de echipamente şi dotări independente Şcoala Gimnazială nr. 1- Malu Spart, oraş Bolintin-Vale, judeţul Giurgiu41,880.33PNDL II
BUCŞANIModernizare drum comunal DC 191 în comuna Bucșani, județul Giurgiu3,549,770.14PNDL I
BUCŞANIModernizare drumuri de interes local în comuna Bucșani, județul Giurgiu4,446,663.36PNDL I
BUCŞANIDotare cu mobilier la şcolile de pe teritoriul comunei Bucşani, judeţul Giurgiu75,800.00PNDL II
BULBUCATAModernizare drumuri de interes local în comuna Bulbucata3,878,210.41PNDL I
BULBUCATAExtindere sistem de alimentare cu apă în comuna Bulbucata, județul Giurgiu2,462,827.00PNDL I
BULBUCATADotare cu mobilier specific pentru Școala Gimnazială Nichifor Crainic, din comuna Bulbucata, judeţul Giurgiu82,460.00PNDL II
CĂLUGĂRENISistem de alimentare cu apă în comuna Călugăreni, județul Giurgiu3,555,522.36PNDL I
CĂLUGĂRENISistem de canalizare în comuna Călugăreni, satele Uzunu și Hulubești, comuna Călugăreni8,507,045.41PNDL I
CĂLUGĂRENIModernizare drumuri de interes local în comuna Călugăreni, județul Giurgiu2,574,522.21PNDL I
COLIBAŞIExtindere rețea de alimentare cu apă în satele Colibași și Cîmpurelu, comuna Colibași, județul Giurgiu536,671.00PNDL I
COLIBAŞIModernizare drum de interes local – DL 86/1 tronson III, comuna Colibași, județul Giurgiu2,388,719.51PNDL I
COLIBAŞIModernizare drumuri de interes local sat Colibași și sat Cîmpurelu, comuna Colibași județul Giurgiu1,754,702.97PNDL I
COLIBAŞISistem de alimentare cu apă în comuna Colibași, judeţul Giurgiu5,065,541.19PNDL I
COLIBAŞIDotare Școală gimnazială nr.1 comuna Colibaşi, judeţul Giurgiu160,766.00PNDL II
COMANAReabilitare dispensar uman și centru de permanență, sat Comana, comuna Comana,județul Giurgiu1,140,422.42PNDL I
CREVEDIA MAREReţea de apă potabilă, forare puţuri şi gospodărie de apă în comuna Crevedia Mare2,995,780.32PNDL I
CREVEDIA MAREDotări mobilier si echipamente, Scoala gimnazială "Dumitru Patrascu", comuna Crevedia Mare28,508.94PNDL II
FLOREŞTI-STOENEŞTIModernizare drumuri de interes local, comuna Floreşti - Stoeneşti, județul Giurgiu4,697,668.57PNDL I
GĂISENIModernizare drumuri de interes local în comuna Găiseni, sat Găiseni și Căscioarele, județul Giurgiu7,522,803.43PNDL I
GHIMPAŢIModernizare drumuri de interes local sat Valea Plopilor, comuna Ghimpați, județul Giurgiu3,064,901.00PNDL I
GIURGIURealizare şarpantă la Liceul Nicolae Cartojan din Municipiul Giurgiu446,250.00PNDL I
GIURGIUDotare cu mobilier specific laboratoarelor şcolare, alte categorii de mobilier şi dotări independente pentru Colegiul Naţional Ion Maiorescu Giurgiu335,574.05PNDL II
GIURGIUDotarea cu mobilier specific laboratoarelor şcolare, alte categorii de mobilier şi dotări independente pentru Colegiul Tehnic "Viceamiral Ioan Bălănescu Giurgiu"237,627.53PNDL II
GOSTINUModernizarea drumurilor locale în comuna Gostinu, județul Giurgiu1,513,825.39PNDL I
GOSTINUModernizare drumuri de interes local , comuna Gostinu-Județul Giurgiu4,138,110.94PNDL I
GOSTINUSistem de captare, stocare şi distribuţie apă potabilă, comuna Gostinu, județul Giurgiu2,347,195.52PNDL I
GRĂDINARIDotare cu echipamente si mobilier specific didactic si de laborator pentru scoala cu clasele I-VIII Grădinari, Comuna Grădinari, județul Giurgiu63,015.26PNDL II
GRĂDINARIDotare cu echipamente si mobilier specific didactic si de laborator pentru scoala cu clasele I-VIII Tântava, sat Tântava, Comuna Grădinari, județul Giurgiu66,049.76PNDL II
GREACAAsfaltare străzi comunale în comuna Greaca, județul Giurgiu10,200,129.82PNDL I
GREACAReabilitare grădiniță comuna Greaca, județul Giurgiu520,702.96PNDL I
GREACADotare cu echipamente si mobilier specific didactic, alte categorii de echipamente si dotari independente pentru Gradinita cu program normal, comuna Greaca județul Giurgiu143,521.83PNDL II
HERĂŞTIDotare cu echipamente şi mobilier specific didactic şi de laborator, alte categorii de echipamente şi dotări independente pentru Școala Gimnazială "Elina Basarab" Herasti154,494.36PNDL II
HERĂȘTIModernizare străzi de interes local în comuna Herăști1,154,818.99PNDL I
HOTARELEReabilitare/modernizare gradinită cu program normal nr.3559,559.35PNDL I
HOTARELEAlimentare cu apă în comuna Hotarele, județul Giurgiu3,499,852.94PNDL I
IEPUREŞTIConsolidare extindere şi modernizare grădiniţa cu program normal nr.2 Gorneni231,309.62PNDL I
IEPUREȘTIModernizare străzi de interes local în sat Iepurești, comuna Iepurești județul Giurgiu6,781,183.96PNDL I
IZVOARELEÎmbrăcăminte bituminoasă pe DC 109 Valea Bujorului -Petru Rareș-Naipu8,198,190.57PNDL I
IZVOARELEÎnfiinţarea de drumuri noi, extinderea şi îmbunătăţirea reţelei de drumuri de interes local aparţinând proprietăţii publice a Consiliului Local comunal Izvoarele, judeţul Giurgiu7,928,380.38PNDL II
JOIȚAAlimentare cu apă a satelor Joiţa şi Bâcu, comuna Joița, județul Giurgiu4,326,977.67PNDL I
JUDEŢUL GIURGIU PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIUModernizare DJ 412 Prundu (DN 41)-Colibaşi, Km 0+000-9+100, Km 12+000-13+858, 10,858 km9,142,895.57PNDL II
JUDEȚUL GIURGIU PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIUReabilitare traseu rutier DJ 401 Herăști -Hotarele km 36+000 -38+374; 39+395 -40+484; (3,563 km)1,761,922.72PNDL I
JUDEȚUL GIURGIU PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIUReabilitare şi modernizare DJ 412 C Uiești -Goleasca -DJ 601, km 17+436 -21+936; 4,5 km5,581,458.57PNDL I
MALUSistem de canalizare menajeră și stație de epurare în comuna Malu, județul Giurgiu728,000.00PNDL I
MALUModernizarea si extinderea sistemului de iluminat public prin montare aparate de iluminat cu led în comuna Malu, județul Giurgiu507,700.95PNDL II
MÂRŞADotare cu mobilier a cabinetului medical din comuna Mârșa, județul Giurgiu35,503.65PNDL II
MIHAI BRAVUReabilitare şi extindere Şcoala gimnazială Dumitru Constantin, comuna Mihai Bravu, judeţul Giurgiu1,571,253.58PNDL I
MIHĂILEŞTIAchizitionare mobilier specific didactic pentru Liceul ”Tiu Dumitrescu”,orașul Mihăilești județul Giurgiu135,000.00PNDL II
MIHĂILEŞTIAchiziționare mobilier specific didactic pentru grădinița din satul Draganescu, orașul Mihăilești județul Giurgiu5,750.00PNDL II
MIHĂILEŞTIAchiziționare mobilier specific didactic pentru grădinița din satul Novaci, orașul Mihăilești județul Giurgiu5,750.00PNDL II
MIHĂILEŞTIAchiziționare mobilier specific didactic pentru grădinița din satul Popești, orașul Mihăilești județul Giurgiu5,750.00PNDL II
MIHĂILEŞTIAchiziționare mobilier specific didactic pentru grădinița Tufa, orașul Mihăilești, județul Giurgiu5,750.00PNDL II
MIHĂILEŞTIAchiziționare mobilier specific didactic pentru scoala cu clasele I-IV Tufa, orașul Mihăilești județul Giurgiu31,500.00PNDL II
MIHĂILEŞTIAchiziționare mobilier specific didactic pentru școala cu clasele I-IV din satul Novaci, orașul Mihăilești județul Giurgiu33,750.00PNDL II
MIHĂILEŞTIAchiziționare mobilier specific didactic pentru școala cu clasele V-VIII din satul Popesti, orașul Mihăilești județul Giurgiu45,000.00PNDL II
OINACUExtindere alimentare cu apă în satul Comasca, comuna Oinacu, județul Giurgiu814,268.40PNDL I
OINACUModernizare drumuri de interes local în comuna Oinacu cu satele Oinacu, Comasca și Brăniștea5,643,919.11PNDL I
PRUNDUExecuţie lucrări de construcţie Grădiniţa cu program normal545,399.84PNDL I
ROATA DE JOSStrăzi principale în comuna Roata de Jos, 17,502 km2,708,464.61PNDL I
ROATA DE JOSModernizare drumuri de interes local în comuna Roata de Jos, Giurgiu11,600,354.56PNDL I
SĂBĂRENIExtindere şcoală generală cu amenajare pod existent şi grupuri sanitare în construcţie nouă în comuna Săbăreni judeţul Giurgiu836,868.82PNDL I
SĂBĂRENIReabilitare drumuri comunale DC 143 Săbăreni- Zurbaua, com. Dragomiresti-Vale jud. Ilfov 2,607 Km şi DC 143A Săbăreni-Bicu comuna Joita jud. Giurgiu 2,202 Km în comuna Săbăreni judet Giurgiu3,133,364.74PNDL II
SCHITUModernizare drum de interes local în comuna Schitu cu satele Bila și Cămineasca4,090,072.18PNDL I
STĂNEȘTIModernizare drum comunal DC 118 în comuna Stănești, județul Giurgiu1,697,953.45PNDL I
STOENEŞTIModernizare drumuri comunale în comuna Stoenești, județul Giurgiu6,726,275.72PNDL I
TOPORUAlimentarea cu apă în sistem centralizat în comuna Toporu244,580.00PNDL I
TOPORUModernizare drum comunal DC 23 Toporu - Tomuleşti, comuna Toporu, județul Giurgiu5,520,653.12PNDL I
TOPORUModernizarea structurii rutiere a părții carosabile pentru strazile de interes local în comuna Toporu, județ Giurgiu10,569,188.75PNDL I
ULMISistem public de alimentare cu apă în comuna Ulmi, județul Giurgiu14,902,928.00PNDL I
ULMIDotarea cu echipamente si mobilier specific didactic si de laborator pentru Scoala Gimnaziala nr.1 Poenari si Scoala Gimnaziala Nicolae Lahovary Trestieni238,107.99PNDL II
VÂNĂTORII MICIModernizare și Extindere Școala Gimnazială Nr.3 sat Vânătorii Mari, comuna Vânătorii Mici, judeţul Giurgiu463,093.18PNDL II
VĂRĂȘTIModernizare drumuri de interes local în comuna Vărăşti, județul Giurgiu8,903,386.00PNDL I
VÎNĂTORII MICIModernizare şi extindere Şcoala Primara nr.6 sat Corbeanca,comuna Vînătorii Mici,judeţul Giurgiu366,096.35PNDL I
VÎNĂTORII MICIModernizare şi extindere Şcoala Primara nr.7 sat Cupele,comuna Vînătorii Mici,judeţul Giurgiu216,000.00PNDL I