Înapoi la pagina județului

LocalitateaDenumirea obiectivului de investițiiSuma (lei)Program investiții
BĂLĂBĂNEŞTIReabilitare prin asfaltare a reţelei de drumuri de interes local în comuna Bălăbăneşti, judeţul Galaţi10,615,321.22PNDL II
BĂLĂŞEŞTIModernizarea reţelei de drumuri de interes local în comuna Bălăşeşti, judeţul Galaţi4,839,071.00PNDL II
BĂLENIExtindere retea de canalizare menajeră în comuna Băleni, judeţul Galaţi2,811,364.00PNDL II
BĂLENIModernizare infrastructură rutieră de interes local în comuna Băleni, judeţul Galaţi5,171,121.00PNDL II
BĂNEASAÎnfiinţare sistem de alimentare cu apă în sat Roşcani, comuna Băneasa, judeţul Galaţi4,341,623.00PNDL II
BĂNEASAPod din beton armat peste pârâul Chineja în punctul la Rampa, comuna Băneasa, judeţul Galaţi7,706,865.00PNDL II
BĂNEASAReabilitare , modernizare şi dotare grădiniţă în comuna Băneasa, judeţul Galaţi801,112.17PNDL II
BARCEAModernizare drumuri locale în comuna Barcea, judeţul Galaţi7,148,505.00PNDL I
BEREŞTI-MERIAÎnfiinţarea sistemului de alimentare cu apă potabilă şi canalizare a apelor uzate în localitatea Slivna, comuna Bereşti -Meria, judeţul Galaţi12,122,833.00PNDL II
BEREŞTI-MERIAReabilitare, extindere si dotare şcoală cu 4 săli de clasă sat Pleşa comuna Bereşti -Meria, judeţul Galaţi892,060.95PNDL II
BEREŞTI-MERIAReabilitare, modernizare şi dotare şcoală gimnazială nr. 1 sat Bălinteşti, comuna Bereşti -Meria, judeţul Galaţi1,204,806.00PNDL II
BRĂHĂŞEŞTIAlimentare cu apă sat Toflea şi sat Brăhăşeşti, comuna Brăhășești729,417.00PNDL I
BRĂHĂŞEŞTIPoduri şi podeţe peste pârâul Valea Boului în comuna Brăhăşeşti, judeţul Galaţi11,650,824.00PNDL II
BUCIUMENIModernizare drumuri comunale de interes local în comuna Buciumeni,judeţul Galaţi6,290,551.30PNDL II
CAVADINEŞTIModernizare drumuri locale în comuna Cavadineştii, judeţul Galaţi12,204,848.00PNDL II
CORNIModernizare drumuri de interes local , comuna Corni, judeţul Galaţi6,166,922.00PNDL II
CORODConstruire pod Daniş,sat Blazi,Comuna Corod, Judetul Galaţi1,163,303.00PNDL II
CORODConstruire pod- staţie de epurare, Comuna Corod, judeţul Galaţi1,234,995.00PNDL II
CORODExtindere,modernizare şi dotare Grădiniţă în Comuna Corod, Judetul Galaţi1,423,923.00PNDL II
CORODReabilitare pod Taranu peste pârâul Corozel în satul Corod,Comuna Corod, Judeţul Galaţi986,945.00PNDL II
CORODSuplimentarea sursei de apă- Blanzi,Bratuleşti,Carapceşti, Comuna Corod, judeţul Galaţi512,136.00PNDL II
COSMEŞTIModernizare străzi comuna Cosmeşti, judeţul Galaţi6,578,833.00PNDL II
COSTACHE NEGRIExtindere retea de canalizare în comuna Costache Negri, judeţul Galaţi6,591,839.00PNDL II
COSTACHE NEGRIModernizare drumuri locale în comuna Costache Negri, judeţul Galaţi4,875,392.00PNDL II
CUCAExtindere alimentare cu apă-zona Satul Nou, comuna Cuca, judetul Galaţi2,062,573.45PNDL II
CUCAÎnfiinţare retea de canalizare(staţie de epurare si retea de canalizare) în comuna Cuca, judeţul Galaţi5,090,237.26PNDL II
CUCAModernizarea reţelei de drumuri de interes local în comuna Cuca, judeţul Galaţi5,239,763.00PNDL II
CUDALBIModernizare drumuri de interes local în comuna Cudalbi, judeţul Galaţi4,189,111.00PNDL I
CUDALBIModernizare drumuri de interes local în comuna Cudalbi, judeţul Galaţi (Valea Satului - Aval)655,487.00PNDL I
CUDALBIExtindere sistem de canalizare a apelor uzate menajere în comuna Cudalbi, judeţul Galaţi-faza I20,458,517.00PNDL II
CUZA VODĂModernizare străzi în comuna Cuza Vodă, judeţul Galaţi4,820,004.00PNDL II
DRĂGUŞENIAlimentare cu apă comuna Drăguşeni363,089.00PNDL I
FÎRŢĂNEŞTIModernizare retele de drumuri de interes local în comuna Fîrţăneşti(sat Fîrţăneşti, sat Viile) judeţul Galaţi13,400,000.00PNDL II
FOLTEŞTIÎnfiinţarea reţelei de canalizare ape uzate menajere şi staţiei de epurare în localitatea Folteşti, comuna Folteşti, judeţul Galaţi6,391,098.00PNDL I
FOLTEŞTIModernizare drumuri locale în comuna Folteşti, judeţul Galaţi5,116,395.08PNDL II
FRUMUŞIŢAConstrucţia sistemului de canalizare şi epurare a apelor uzate în comuna Frumuşiţa800,000.00PNDL I
FUNDENIDemolare,reconstruire şi dotare grădiniţă, sat Hanu Conachi , comuna Fundeni,judeţul Galaţi1,223,235.51PNDL II
FUNDENIReabilitare extindere şi dotare dispensar uman , sat Hanu Conachi,comuna Fundeni,judeţul Galaţi879,462.29PNDL II
GALAŢICampus scolar la Colegiul National Alexandru Ioan Cuza-corp B , municipiul Galaţi, judeţul Galaţi5,635,664.00PNDL II
GALAŢIModernizare strada Cerealelor, strada Dr. Carnabel între strada Basarabiei si str. V. Alecsandri, municipiul Galaţi, judeţul Galaţi6,686,623.00PNDL II
GALAŢIModernizare strada Leonida Zamfirescu4,096,339.94PNDL II
GALAŢIModernizare strada Traian între Metro şi strada Brăilei2,895,329.91PNDL II
GALAŢIReparatii capitale -înlocuire retea canalizare bl. I 1 şi I2 complex studentesc strada Domnească, municipiul Galaţi, judeţul Galaţi346,007.00PNDL II
GALAŢIStaţie de epurare ape uzate -cartier Dimitrie Cantemir, municipiul Galaţi, judeţul Galaţi2,960,131.00PNDL II
GHIDIGENIImbunatatirea retelei de drumuri de interes local satele:Tălpigi, Tăplău,Ghidigeni,Gefu,Gîrbovăț și Slobozia Corni, Comuna Ghidigeni,Judetul Galaţi6,645,935.80PNDL I
GHIDIGENIConstruire dispensar uman în sat Tălpigi , comuna Ghidigeni,judeţul Galaţi1,962,689.00PNDL II
GHIDIGENIConstruire şi dotare gradiniţă cu program normal sat Ghidigeni, comuna Ghidigeni,judeţul Galaţi1,921,325.00PNDL II
GHIDIGENIRealizare poduri , podeţe , pasaje si punţi pietonale satele Slobozia Corni, Tălpigi, Tăplău, Ghidigeni, Gefu, comuna Ghidigeni, judeţul Galaţi2,242,526.00PNDL II
GOHORModernizare Şcoală Gimnazială din sat Berheci,comuna Gohor, judeţul Galaţi1,535,418.18PNDL I
GOHORModernizare Şcoală Gimnazială nr.1 din sat Gohor,comuna Gohor, judeţul Galaţi1,610,521.54PNDL I
GOHORConstruire grădiniţă în comuna Gohor, sat Gohor , judeţul Galaţi805,089.86PNDL II
GOHORÎnfiinţare sistem de alimentare cu apă şi sistem de canalizare menajeră , în comuna Gohor, în satele Poşta şi Gara Berheci, judeţul Galaţi12,870,138.00PNDL II
GOHORModernizarea reţelei de drumuri de interes local în comuna Gohor, judeţul Galaţi4,879,165.00PNDL II
GRIVIŢAModernizare gradiniţă cu program normal Griviţa,comuna Griviţa, judeţul Galaţi1,856,463.00PNDL II
GRIVIŢAReabilitarea, modernizare, extinderea şi dotare dispensar medical în sat Griviţa,comuna Griviţa, judeţul Galaţi1,377,455.23PNDL II
IVEŞTIRealizare şi dotare grădiniţă în sat Buceşti,comuna Iveşti, judeţul Galaţi1,592,216.00PNDL II
IVEŞTIRealizare şi dotare grădiniţă cu program prelungit în sat Iveşti, comuna Iveşti, judeţul Galaţi2,464,431.00PNDL II
JORĂŞTIAlimentarea cu apa satele Lunca şi Zărneşti şi modernizare staţie de tratare apă în sat Jorăşti, comuna Jorăşti, judetul Galaţi6,181,190.58PNDL II
JUDEŢUL GALAŢIReabilitare tronsoane DJ 242B Berești - Târgu Bujor, km 23+333 - 43+200 și DJ 251 Tecuci - Matca sectoare km 1+850 - 2+120, km 2+550 - 4+130, km 4+393 - 4+760, județul Galați41,897,153.00PNDL II
LIEŞTIModernizare străzi în comuna Lieşti judeţul Galaţi6,624,786.00PNDL II
MĂSTĂCANIModernizare drumuri locale , în comuna Măstăcani, jud Galati Etapa I5,738,283.07PNDL II
MATCADemolare ,infiinţare şi dotare grădiniţă cu program prelungit în comuna Matca, judeţul Galaţi2,452,186.00PNDL II
MUNTENIExtindere sistem de canalizare , comuna Munteni, judeţul Galaţi9,445,769.00PNDL II
MUNTENIÎnfiinţare sistem de canalizare cu staţie de epurare apa uzată în satele Ungureni si Ţigăneşti comuna Munteni, judetul Galaţi13,644,568.00PNDL II
NĂMOLOASAModernizare drumuri în comuna Nămoloasa judetul Galaţi12,392,788.00PNDL II
NEGRILEŞTIModernizare străzi, comuna Negrileşti, judeţul Galaţi2,882,251.00PNDL II
NICOREŞTIConstruire centru medical în comuna Nicoreşti, judeţul Galaţi2,187,978.34PNDL II
NICOREŞTIForare puţ la adâncimea de 250 m în satul Fântâni comuna Nicoresti,judeţul Galaţi218,315.00PNDL II
NICOREŞTIReabilitare drum comunal DC 71 Nicoreşti-Sârbi-Frunzeasca sector 0+000-1+500, comuna Nicoreşti,judeţul Galaţi2,700,332.00PNDL II
NICOREŞTIRefacere pod peste Pârâul Valea Lupei , comuna Nicoreşti, judeţul Galaţi1,176,478.88PNDL II
NICOREȘTIÎnființare sistem de canalizare Comuna Nicorești, Jud.Galați10,523,414.07PNDL I
NICOREȘTIModernizare gradiniță sat Fântâni , Comuna Nicorești, județul Galați862,065.00PNDL I
NICOREȘTIModernizare Școală Gimnazială ”Gabriel Drăgan” Comuna Nicorești, județul Galați793,431.00PNDL I
NICOREȘTIModernizare şi extindere Grădiniţă cu program normal nr.1 sat Coasta Lupei, comuna Nicoreşti județul Galaţi213,201.00PNDL I
NICOREȘTIModernizare şi extindere Școala Gimnazială nr.1 sat Coasta Lupei, comuna Nicoreşti județul Galaţi492,574.00PNDL I
NICOREȘTIReabilitare drum comunal DC 72 Nicoresti -Coasta Lupei-Piscu Corbului 5,755 km, comuna Nicorești7,988,140.00PNDL I
OANCEAÎnfiinţare dispensar uman-Cabinete medicale în comuna Oancea , judeţul Galaţi2,517,216.00PNDL II
OANCEAModernizare drumuri de interes local, comuna Oancea,judeţul Galaţi5,184,318.00PNDL II
PECHEAModernizare drumuri locale comuna Pechea: str. Caişilor,str. Stejarului,str. Castanilor,str.Prutului, str.Secerei, str. Păcii, str. Mioriţei, str. Belşugului, str. Pieţei, str. Răzoare, str, Vînătorului7,951,896.00PNDL II
PISCUModernizarea reţelei de drumuri de interes local în comuna Piscu , judeţul Galaţi9,127,836.00PNDL II
POIANAExtindere şi modernizare captare,aducţiune şi înmagazinare apă potabilă în comuna Poiana, judeţul Galaţi2,744,200.00PNDL II
POIANAReabilitare , modernizare , extindere şi dotare şcoală gimnazială nr. 1 sat Poiana ,comuna Poiana, judeţul Galaţi1,736,135.03PNDL II
PRIPONEŞTIModernizare drumuri săteşti în comuna Priponeşti,judeţul Galaţi4,912,095.00PNDL II
PRIPONEŞTIReabilitare,modernizare , extindere şcoala gimnazială nr.1 Ciorăşti , Comuna Priponeşti, judeţul Galaţi1,204,881.00PNDL II
RĂDEŞTIModernizarea reţelei de drumuri de interes local în comuna Rădeşti judeţul Galaţi4,847,820.00PNDL II
RĂDEŞTIReabilitare, modernizare si extindere şi dotare Şcoală gimnaziala clasele I-VIII sat Rădesti, comuna Rădeşti, judetul Galati1,984,129.25PNDL II
REDIUModernizarea reţelei de drumuri de interes local în comuna Rediu judeţul Galaţi4,909,839.00PNDL II
REDIUReabilitare, modernizare şi dotare şcoală, comuna Rediu judeţul Galaţi2,466,253.99PNDL II
SCHELAExtindere sistem de canalizare faza 2, Comuna Schela jud. Galati13,679,252.17PNDL I
SCHELAConstruire cresă în sat Schela, comuna Schela,judeţul Galati1,241,610.30PNDL II
SCHELAConstruire gradiniţă în sat Negrea,comuna Schela,judeţul Galaţi1,097,651.60PNDL II
SCÎNTEIEŞTIÎnfiinţare sistem de canalizare şi staţie de epurare apă uzată în comuna Scînteieşti, judeţul Galaţi16,092,373.00PNDL II
SCÎNTEIEŞTIPodeţe pe străzi în comuna Scînteieşti, judeţul Galaţi528,155.00PNDL II
ŞENDRENIConstruire poduri sat Şerbeştii Vechi si sat Şendreni, Comuna Şendreni, judeţul Galaţi3,399,761.00PNDL II
ŞENDRENIModernizare drumuri locale sat Movileni,sat Şerbeştii Vechi şi sat Şendreni, judeţul Galaţi5,093,893.00PNDL II
ŞENDRENIModificare acoperiş, acces si amenajare interioară mansarda- Şcoală Gimnazială nr. 1 Şendreni,-Gradinita cu program normal nr. 1 sat Şendreni, comuna Şendreni,judeţul Galaţi21,826.00PNDL II
SLOBOZIA CONACHIModernizarea reţelei de drumuri de interes local în comuna Slobozia Conachi judeţul Galati4,980,958.00PNDL II
SLOBOZIA CONACHIReabilitarea şi modernizarea dispensarelor umane din satul Slobozia Conachi şi sat Izvoarele, comuna Slobozia Conachi, judeţul Galaţi2,725,139.63PNDL II
SMÎRDANModernizare drumuri de interes local în comuna Smîrdan, judeţul Galaţi10,503,543.00PNDL II
SMULŢIExtindere reţea de alimentare cu apa potabila in comuna Smulţi, judeţul Galaţi6,217,517.00PNDL II
SUCEVENIModernizare drumuri de interes local în satul Rogojeni,Comuna Suceveni,judeţul Galaţi8,593,092.00PNDL II
SUHURLUIModernizare asfaltare străzi localitatea Suhurlui, judeţul Galaţi3,080,988.00PNDL II
SUHURLUIModernizare drumuri în comuna Suhurlui, judeţul Galaţi1,386,486.35PNDL II
ŢEPUReabilitare , modernizare ,extindere si dotare ,în vederea realizării de centrală termică şi grupuri sanitare la : şcoala cu clasele I-VIII Ţepu, comuna Ţepu, judeţul Galaţi3,276,798.28PNDL II
TÎRGU BUJORModernizare drumuri locale în orașul Târgu Bujor, județul Galați13,081,691.00PNDL II
TUDOR VLADIMIRESCUModernizare DC 42 în comuna Tudor Vladimirescu,judeţul Galaţi7,169,881.00PNDL II
TUDOR VLADIMIRESCUReabilitare,modernizare, extindere şi dotare şcoală sat Tudor Vladimirescu, comuna Tudor Vladimirescu judeţul Galaţi2,073,130.02PNDL II
TULUCEŞTIModernizare stăzi rurale in comuna Tuluceşti,judeţul Galaţi10,299,825.00PNDL II
UMBRĂREŞTIModernizare drumuri de interes local în comuna Umbrăreşti, judeţul Galaţi6,739,502.00PNDL II
VALEA MĂRULUICanalizare şi staţie de epurare în comuna Valea Mărului, judeţul Galaţi14,745,970.48PNDL I
VALEA MĂRULUIRenovare dispensar comunal si dotare cu echipament medical în comuna Valea Mărului, judeţul Galaţi200,000.00PNDL II
VÎRLEZIModernizare Școala Crăiești ,Comuna Vîrlezi , județul Galați756,643.56PNDL I
VÎRLEZIGrădiniţă cu program normal cu 2 săli de grupă, localitatea Vîrlezi,comuna Vîrlezi, judeţul Galaţi855,504.09PNDL II
VÎRLEZIModernizarea reţelei de drumuri de interes local în comuna Vîrlezi, judeţul Galaţi4,952,848.00PNDL II
VÎRLEZIPod din beton armat in comuna Vîrlezi, judeţul Galaţi909,796.00PNDL II
VLĂDEŞTIModernizare drumuri locale în comuna Vlădeşti, judeţul Galaţi4,882,101.00PNDL II