Înapoi la pagina județului

LocalitateaDenumirea obiectivului de investițiiSuma (lei)Program investiții
BĂLĂBĂNEŞTIReabilitare şi extindere scoală cu clasele I-VIII "Gheorghe si Maria Taşca" Bălăbăneşti , judeţul Galaţi1,439,817.00PNDL II
BARCEAModernizare strazii rurale în comuna,Barcea, judeţul Galaţi8,059,037.00PNDL II
BRĂHĂŞEŞTIConstruire dispensar medical in localitatea Brăhăşeşti, comuna Brăhăşeşti, judeţul Galaţi844,160.83PNDL II
BRĂHĂŞEŞTIÎnfiinţare grădiniţă cu program normal în satul Toflea, Comuna Brăhăşeşti, judeţul Galaţi777,380.67PNDL II
CERŢEŞTIModernizare drumuri locale în comuna Cerţeşti, judeţul Galaţi5,383,824.00PNDL II
CORODExtinderea infrastructurii de colectare şi epurare a apei uzate în comuna Corod, judeţul Galaţi27,918,058.00PNDL II
CORODReabilitare , modernizare, extindere şi dotare centru medical şi de permanenţă în sat Corod, Comuna Corod, judeţul Galaţi1,670,164.00PNDL II
DRĂGĂNEŞTIModernizare drumuri de interes local în comuna Drăgăneşti, judeţul Galaţi5,312,622.00PNDL II
DRĂGUŞENIReabilitare , modernizare ,extindere si dotare ,în vederea realizării de grupuri sanitare şi centrală termică la : şcoala cu clasele I-VIII Adam, comuna Drăguşeni, judeţul Galaţi1,415,941.42PNDL II
DRĂGUŞENIReabilitare , modernizare ,extindere si dotare ,în vederea realizării de grupuri sanitare şi centrală termică la : şcoala cu clasele I-VIII Căuieşti, comuna Drăguşeni, judeţul Galaţi1,268,937.27PNDL II
DRĂGUŞENIReabilitare , modernizare ,extindere si dotare ,în vederea realizării de grupuri sanitare şi centrală termică la : şcoala cu clasele I-VIII Drăguşeni, comuna Drăguşeni, judeţul Galaţi1,032,528.00PNDL II
DRĂGUŞENIReabilitare , modernizare ,extindere si dotare ,în vederea realizării de grupuri sanitare şi centrală termică la : şcoala cu clasele I-VIII Fundeanu, comuna Drăguşeni, judeţul Galaţi1,358,276.83PNDL II
DRĂGUŞENIRealizare sistem preluare ape pluviale si construire pod peste pârâul Suhurlui punct trecere teren de sport in sat Drăguşeni, comuna Drăguşeni, judeţul Galaţi580,367.00PNDL II
DRĂGUŞENISistem centralizat de alimentare cu apă în comuna Drăguşeni, judeţul Galaţi18,098,260.00PNDL II
FOLTEŞTIModernizare şi extindere dispensar medical în localitatea Folteşti, comuna Folteşti, judeţul Galaţi1,285,652.59PNDL II
FRUMUŞIŢAExtindere sistem de canalizare a apelor uzate menajere, sat Tămăoani şi Ijdileni,comuna Frumuşiţa, judeţul Galaţi9,363,961.03PNDL II
FRUMUŞIŢAReabilitare sistem de alimentare cu apa sat Tămăoani şi sat Frumuşiţa, ,comuna Frumuşiţa, judeţul Galaţi4,140,988.00PNDL II
FUNDENIModernizare iluminat public stradal în satul Fundeni, comuna Fundeni, jud. Galați570,000.00PNDL II
FUNDENIModernizare iluminat public stradal în satul Hanul Conachi, comuna Fundeni, jud. Galați570,000.00PNDL II
FUNDENIModernizare iluminat public stradal în satul Lungoci, comuna Fundeni, jud. Galați570,000.00PNDL II
GHIDIGENIDotare grădiniţă cu program normal nr. 1 sat Tălpigi, comuna Ghidigeni,judeţul Galaţi423,640.00PNDL II
GOHORDemolare şi construire şcoală primară sat Ireasca, comuna Gohor,judetul Galaţi931,588.75PNDL II
LIEŞTIModernizare rețea de iluminat public stradal I, comuna Liești, jud. Galați570,000.00PNDL II
LIEŞTIModernizare rețea de iluminat public stradal II, comuna Liești, jud. Galați570,000.00PNDL II
MĂSTĂCANIReabilitare iluminat public în sat Chiraftei, comuna Măstăcani, jud. Galați570,000.00PNDL II
MĂSTĂCANIReabilitare iluminat public, comuna Măstăcani, jud. Galați570,000.00PNDL II
MĂSTĂCANIReabilitare școală generală nr. 1, prin înființare teren de sport, comuna Măstăcani, jud. Galați570,000.00PNDL II
MĂSTĂCANIReabilitare școală generală nr. 2, prin înființare teren de sport, comuna Măstăcani, jud. Galați570,000.00PNDL II
MUNTENIReabilitare şi modernizare dispensar uman Ungureni, comuna Munteni, judeţul Galati620,614.57PNDL II
NEGRILEŞTIConstruire pod peste Pârâu Blăneasa , sat Slobozia Blăneasa, comuna Negrileşti,judeţul Galaţi6,650,764.00PNDL II
NICOREŞTIReabilitare drum comunal DC 69, Coasta Lupei - Mălureni - Ionăşeşti, comuna Nicoreşti2,328,000.00PNDL I
NICOREŞTIDotare scoală gimnazială"Gabriel Dragan" sat Nicoreşti, comuna Nicoreşti, judeţul Galaţi280,874.51PNDL II
PRIPONEŞTIModernizare sistem iluminat public , Comuna Priponeşti ,judeţul Galaţi653,406.23PNDL II
SCÎNTEIEŞTIDemolare clădire existentă şi construire corp Şcoala cu clasele I-VIII în sat Fîntînele, comuna Scînteieşti, judeţul Galaţi4,772,979.00PNDL II
SCÎNTEIEŞTIExtindere şi modernizare reţea apă în comuna Scînteieşti, judeţul Galaţi4,713,569.00PNDL II
TECUCIModernizare străzi în municipiul Tecuci, județul Galați - etapa I13,499,999.99PNDL II
TECUCIReabilitare gradiniţa cu program prelungit nr. 17 Tecuci,judeţul Galaţi2,920,795.00PNDL II
VALEA MĂRULUIConstrucţia a 3 poduri în comuna Valea Mărului, -peste pârâul Geru , judeţul Galaţi1,399,845.00PNDL II
VALEA MĂRULUIExtindere sistem de alimentare cu apa si canalizare in satele Mîndreşti si Valea Mărului, comuna Valea Mărului, judeţul Galaţi10,610,000.00PNDL II
VALEA MĂRULUIModernizare drumuri sateşti în sat Valea Mărului,comuna Valea Mărului, judeţul Galaţi4,400,000.00PNDL II
VÎNĂTORIÎnfiinţare sistem de canalizare a apelor uzate menajere în sat Odaia Manolache ,comuna Vînători, judeţul Galaţi12,518,917.00PNDL II
VÎNĂTORIRacorduri de canalizare sat Vînători ,comuna Vînători, judeţul Galaţi3,552,144.05PNDL II