Înapoi la pagina județului

LocalitateaDenumirea obiectivului de investițiiSuma (lei)Program investiții
BĂLĂBĂNEŞTIAsfaltare stradă principală inclusiv pod sat Bălăbăneşti, comuna Bălăbăneşti, judeţul Galaţi834,148.33PNDL I
BĂLĂBĂNEŞTIAlimentare cu apă comuna Bălăbănești, satele Bursucani și Lungești, județul Galați2,468,811.04PNDL I
BĂLĂŞEŞTIConstrucţie pod pe DC 78 şi modernizarea DC 78, DC 100 şi a drumurilor de interes local, în comuna Bălăşeşti, judeţul Galaţi6,568,743.82PNDL I
BĂLENIModernizare drumuri locale în comuna Băleni, judeţul Galaţi2,528,328.21PNDL I
BĂNEASAAlimentare cu apă comuna Băneasa, sat Băneasa1,472,071.48PNDL I
BEREȘTI -MERIAModernizare DC 36, km. 5+480 ÷ 7+500 Comăneşti - Puricani - Săseni, inclusiv pod din beton armat la km. 7+325, comuna Bereşti - Meria1,027,210.84PNDL I
BRĂHĂŞEŞTIModernizare drumuri locale în comuna Brăhăşeşti, judeţul Galaţi6,552,490.09PNDL I
BRĂHĂȘEȘTIModernizare drumuri de interes local în sat Toflea și sat Brăhășești, Județul Galați3,214,578.08PNDL I
CAVADINEŞTIModernizare stradă rurală DN 26 - Biserica Rugineni, comuna Cavadineşti, judeţul Galaţi2,488,685.59PNDL I
CORODÎmbunătăţirea reţelei de drumuri de interes local, sat Corod, comuna Corod, judeţul Galaţi4,275,957.79PNDL I
COSMEŞTIModernizare drumuri comunale, comuna Cosmeşti, judeţul Galaţi2,616,352.57PNDL I
COSTACHE NEGRIExtindere alimentare cu apă comuna Costache Negri, judeţul Galaţi2,233,421.73PNDL I
CUCAModernizare drumuri locale, în comuna Cuca, judeţul Galaţi5,486,327.24PNDL I
FÎRŢĂNEŞTIÎmbunătăţirea reţelei de drumuri de interes local, în comuna Fîrţăneşti, judeţul Galaţi2,367,611.13PNDL I
FRUMUŞIŢAGrădiniță cu program prelungit Petru Rareș, comuna Frumușița1,755,424.89PNDL I
FUNDENIModernizare drumuri locale în comuna Fundeni, judeţul Galaţi5,103,712.94PNDL I
GHIDIGENIGrădiniţă cu program normal nr.1 sat Tălpigi, comuna Ghidigeni județul Galaţi756,747.00PNDL I
GOHORModernizare drum comunal principal, comuna Gohor, judeţul Galaţi2,835,796.45PNDL I
GRIVIŢAÎmbunătăţirea reţelei de drumuri de interes local în comuna Griviţa, judeţul Galaţi7,247,494.15PNDL I
INDEPENDENŢAAsfaltare străzi în comuna Independenţa, judeţul Galaţi5,712,010.46PNDL II
INDEPENDENȚAModernizare infrastructură de bază prin înființare rețea de canalizare și stație de epurare, comuna Independența, județul Galați9,009,416.00PNDL I
IVEŞTIModernizare drumuri locale în comuna Iveşti, judeţul Galaţi12,271,384.15PNDL I
JORĂŞTIReabilitare drumuri comunale comuna Jorăşti, judeţul Galaţi7,872,032.91PNDL I
JORĂŞTIAlimentare cu apă sat Jorăşti, comuna Jorăşti3,490,701.86PNDL I
JUDEȚUL GALAȚI PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN GALAȚIReabilitare DJ 251 G, km. 6+700 ÷ 8+200 şi km. 8+800 ÷ 11+800 Valea Mărului - Vârlezi9,113,596.47PNDL I
LIEȘTIModernizare străzi în comuna Liești, județul Galați3,922,479.51PNDL I
NĂMOLOASAModernizare drumuri locale, în comuna Nămoloasa, judeţul Galaţi5,960,633.42PNDL I
NĂMOLOASAReabilitare extindere și modernizare Școala Gimnazială nr.1 în comuna Nămoloasa județul Galaţi1,888,887.35PNDL I
NEGRILEŞTIModernizare străzi prin metode alternative, în comuna Negrileşti, judeţul Galaţi7,865,418.75PNDL I
NICOREŞTIReabilitare drum comunal DC75 sat Fântâni, comuna Nicoreşti236,468.66PNDL I
NICOREŞTIModernizare reţea alimentare cu apă în localitatea Nicoreşti, comuna Nicoreşti, judeţul Galați536,335.00PNDL II
NICOREȘTIRefacere pod de beton armat peste pârâul Valea Rea, localitatea Nicorești, comuna Nicorești, județul Galați546,656.16PNDL I
PECHEAModernizare strada Muncii km 0 + 000 - km 000 + 550, între DJ 251 şi Cimitir, în localitatea Pechea, comuna Pechea, judeţul Galaţi382,976.36PNDL I
PECHEAPiață agroalimentară, comuna Pechea4,481,570.76PNDL I
PECHEAReabilitare drumuri comunale, comuna Pechea, judeţul Galaţi3,536,696.34PNDL I
PISCUModernizare drumuri locale în comuna Piscu, judeţul Galaţi5,503,051.19PNDL I
PRIPONEȘTIModernizare drumuri locale în comuna Priponești, județul Galați6,490,239.46PNDL I
RĂDEŞTIReabilitare prin asfaltare a reţelei de drumuri de interes local, comuna Rădeşti, judeţul Galaţi7,050,293.24PNDL I
REDIUModernizare prin asfaltare DC 25, km 0+000 ÷ 3+292, în comuna Rediu, judeţul Galaţi4,096,720.01PNDL I
SCÎNTEIEȘTIModernizare drumuri de interes local în comuna Scînteiești, judeţul Galaţi - Podețe516,201.40PNDL I
SCÎNTEIEȘTIModernizare drumuri de interes local, în comuna Scînteiești, judeţul Galaţi3,838,001.07PNDL I
SCÎNTEIEȘTIModernizare străzi în localitățile Scînteiești și Fîntînele, comuna Scînteiești, judeţul Galaţi – 5 km4,589,153.82PNDL I
SLOBOZIA CONACHIModernizare drumuri locale, în comuna Slobozia Conachi, judeţul Galaţi8,197,627.05PNDL I
SMULŢIModernizare drumuri locale în comuna Smulți, judeţul Galaţi6,057,854.73PNDL I
SMULŢIÎnfiinţarea sistemului de alimentare cu apă al satului Smulţi, comuna Smulţi, judeţul Galaţi3,205,879.46PNDL I
SUCEVENIModernizare drumuri de interes local, în comuna Suceveni, judeţul Galaţi3,655,357.30PNDL I
TÎRGU BUJORModernizare si reabilitare străzi si drumuri sătești UAT Tîrgu Bujor, judeţul Galaţi5,179,144.00PNDL I
TULUCEŞTIModernizare drumuri locale în comuna Tuluceşti, judeţul Galaţi7,646,662.10PNDL I
UMBRĂREȘTIAsfaltare drumuri comunale, comuna Umbrăreşti, judeţul Galaţi2,956,745.00PNDL I
VÎNĂTORIReţea de canalizare şi staţie de epurare sat Vînători, comuna Vînători15,195,992.43PNDL I
VÎRLEZIModernizare drumuri locale în comuna Vîrlezi, judeţul Galaţi6,932,404.10PNDL I