Înapoi la pagina județului

Titlu proiectDenumire beneficiarDenumire parteneriLocalitateFonduri UE proiectTotal valoare proiectStadiu proiect
Introducerea unui sistem de management al calității performant si transparent în cadrul UAT – Județul IlfovJudețul Ilfovn.aBucurețti457,488.35 571,860.45 în implementare
Platforma online pentru eficientizarea
serviciilor publice oferite cetaþenilor de
Unitatea Administrativ-Teritoriala Judeþul
Ilfov
Județul Ilfovn.aBucurețti1,626,803.97 2,519,027.70 în implementare