Înapoi la pagina județului

Titlu proiectDenumire beneficiarValoarea UE a proiectului (LEI)Total valoare proiectStadiu proiect
Sprijin pentru pregătirea documentației tehnico-economice pentru proiectul elaborare studiu de fezabilitate pentru pod peste Prut la UngheniCNAIR572,850.34950,452.14in implementare
Fazarea Proiectului Sistem integrat de management integrat al deșeurilor în județul IasiUAT Judetul IASI23,992,281.1536,747,256.49in implementare
Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Iasi, în perioada 2014-2020SC APAVITAL SA7,866,044.509,254,170.00in implementare
Modernizare stații de transformare ale E.ON Distribuție România S.A. – Lucrări de întărire a rețelei electrice în amonte de punctul de racordare a capacităților de producție suplimentare în scopul preluării energiei electrice produse din resurse regenerabDELGAZ GRID S.A.10,013,218.3516,375,839.39in implementare
Sistem inteligent de monitorizare a consumurilor energetice din cadrul Antibiotice SAANTIBIOTICE SA771,375.001,286,158.30in implementare
Implementarea unui sistem de monitorizare inteligentă a distribuției într-o zona omogenă de consumatori preponderent casnici de energie electricăDELGAZ GRID S.A.19,371,500.00 45,570,887.32in implementare
Reabilitarea sistemului de termoficare în Municipiul Iași în vederea conformării cu standardele de mediu privind emisiile în atmosferă și pentru creșterea eficienței energetice în alimentarea cu căldură urbană. Etapa a II-a62,180,763.0086,689,943.50in implementare