Înapoi la pagina județului

LocalitateaDenumirea obiectivului de investițiiSuma (lei)Program investiții
ALEXANDRU ODOBESCUReabilitare şi modernizare Gradiniţa cu program normal nr.1 sat Nicolae Bălcescu comuna Alexandru Odobescu, județul Călărași1,075,239.00PNDL I
ALEXANDRU ODOBESCUReabilitare şi modernizare Gradiniţa cu program normal nr.3 Galatui, comuna Alexandru Odobescu, județul Călărași857,531.00PNDL I
ALEXANDRU ODOBESCUModernizare drumuri de interes local în comuna Alexandru Odobescu, județul Călărași4,977,683.30PNDL II
BORCEAModernizare drumuri de interes local în comuna Borcea, județul Călărași4,946,220.00PNDL II
CĂLĂRAŞIConstrucţia grădiniţă cu 8 grupe, municipiul Călăraşi1,717,997.68PNDL I
CĂLĂRAŞIReparaţii capitale străzi în Municipiul Călăraşi - Lot.1, județul Călărași4,895,801.97PNDL II
CĂSCIOARELEAsfaltare străzi şi drumuri locale în comuna Căscioarele, județul Călărași 7,507,745.00PNDL II
CHIRNOGIExtindere şi reabilitare Şcoala generală nr. 3 cu clasele I-VIII în comuna Chirnogi, judeţul Călăraşi2,172,042.00PNDL I
CHIRNOGIReabilitare și modernizare Sc. Gimnazială Nr. 3, local 2, comuna Chirnogi, județul Călărași1,348,382.00PNDL I
CHIRNOGISistem canalizare şi staţie de epurare a apelor uzate menajere în comuna Chirnogi, județul Călărași19,028,968.00PNDL I
CHISELETModernizare și reabilitare Grădinița nr. 2 în comuna Chiselet, județul Călărași950,366.00PNDL I
CHISELETAsfaltare străzi în comuna Chiselet, judeţul Călăraşi7,380,101.00PNDL II
CHISELETConstruire unitate sanitară în comuna Chiselet, județul Călărași989,385.52PNDL II
CIOCĂNEŞTIModernizare străzi în comuna Ciocăneşti,7,590,512.00PNDL I
CRIVAŢAsfaltare străzi şi drumuri în comuna Crivăţ, județul Călărași6,135,870.20PNDL I
CURCANIReabilitare și modernizare școala gimnazială nr. 1 în comuna Curcani, judetul Călărași984,724.00PNDL I
CURCANIReabilitare și modernizare școala primară nr.2, comuna Curcani, județul Călărași594,477.00PNDL I
CURCANIInfiinţare dispensar uman în comuna Curcani, județul Călărași1,501,489.95PNDL II
CURCANIÎnființare rețea canalizare și stație de epurare în comuna Curcani, județul Călărași8,302,297.00PNDL II
DICHISENIReabilitare gospodării de apă în satele Coslogeni, Dichiseni, Satnoieni, comuna Dichiseni, județul Călărași470,366.00PNDL I
DICHISENIExtindere reţea apă potabilă în sat Coslogeni şi branşamente la reţeaua de apă potabilă sat Dichiseni, Coslogeni şi Satnoieni, județul Călărași2,808,416.42PNDL II
DOR MĂRUNTReabilitare şi modernizare Grădiniţa cu program normal nr.1 Dor Mărunt Sat, comuna Dor Mărunt, judeţul Călarasi1,107,130.00PNDL I
DOR MĂRUNTModernizare străzi prin asfaltare în comuna Dor Mărunt, satele Dor Mărunt, Dâlga și Ogoru10,464,275.12PNDL II
DOROBANŢUReabilitare termică, înlocuire învelitoare şi reparaţii curente - corp C1 Şcoala Gimnazială nr.1 Dorobanţu169,363.27PNDL II
DRAGALINAReabilitare, modernizare şi extindere Şcoala cu clasele I-IV (Gradiniţa Constantin Brâncoveanu) şi anexe, din sat Constantin Brâncoveanu, comuna Dragalina, judeţul Călarasi1,267,548.60PNDL I
DRAGALINAÎnfiinţare gospodărie de apă potabilă şi reţea de apa potabila, sat Drajna Nouă, comuna Dragalina, judeţul Călăraşi4,903,013.00PNDL II
DRAGALINAÎnfiinţare reţea de canalizare menajeră şi bazin vidanjabil, sat Drajna Nouă, comuna Dragalina, judeţul Călăraşi7,609,449.60PNDL II
DRAGOŞ VODĂDezvoltarea infrastructurii căilor de acces prin construcţia de poduri şi podeţe în comuna Dragoş Vodă, județul Călărași2,034,500.00PNDL II
DRAGOŞ VODĂReabilitare şi modernizare grădiniţă cu program normal nr. 3 Socoalele, comuna Dragoş Voda, județul Călărași793,294.00PNDL II
FRĂSINETModernizare drumuri în comuna Frăsinet, județul Călărași8,572,262.00PNDL II
FRUMUŞANIAsfaltare şi modernizare străzi în comuna Frumuşani, județul Călărași10,480,635.00PNDL II
FRUMUȘANIReabilitare și modernizare școala gimnazială nr. 1 cu clasele I-IV, în comuna Frumușani, județul Călărași864,702.00PNDL I
FRUMUȘANIReabilitare și modernizare școala primară nr. 5 Pădurișu, în comuna Frumușani, județul Călărași704,880.00PNDL I
FRUMUȘANIReabilitare și modernizare școala primară nr. 6 Postăvari în comuna Frumușani, județul Călărași609,148.00PNDL I
FUNDENIModernizare străzi și drumuri locale în comuna Fundeni, județul Călărași9,544,413.00PNDL II
FUNDENIReabilitare și modernizare Școala gimnazială nr.1, comuna Fundeni, județul Călărași4,351,826.00PNDL II
FUNDULEAReabilitare și modernizare Sc. Gimnazială 1, sat Gostilele, oraș Fundulea, județul Călărași549,308.00PNDL I
GĂLBINAŞIAsfaltare drumuri de interes local în comuna Gălbinași, județul Călărași7,146,472.00PNDL II
GĂLBINAȘIExtindere alimentare cu apă în comuna Gălbinași, județul Călăraşi5,579,251.00PNDL I
GĂLBINAȘIReabilitare și modernizare corp C1, școala gimnazială cu clasele I-VIII în comuna Gălbinași, județul Călărași1,059,762.00PNDL I
GRĂDIȘTEAReabilitare și modernizare gradinița cu program normal Cunesti, comuna Gradiștea județul Călărași877,289.00PNDL I
GRĂDIȘTEAReabilitare și modernizare Școala cu clasele V-VIII, sat Rasa, comuna Grădiștea, județul Călărași1,956,255.00PNDL I
GURBĂNEŞTIModernizare drumuri de interes local în comuna Gurbănești, județul Călărași8,832,550.00PNDL II
ILEANAReabilitare și modernizare Școala Gimnazială nr.2 Arțari și Grădinița din sat Arțari, comuna Ileana, județul Călărași2,718,909.00PNDL I
ILEANAReabilitare și modernizare Școala Primară nr. 1 Florica în Comuna Ileana, județul Călărași1,288,991.00PNDL I
ILEANAAsfaltare şi modernizare drumuri de interes local în comuna Ileana, județul Călărași16,040,647.00PNDL II
INDEPENDENŢAModernizare drumuri în comuna Independența, județul Călărași7,475,209.00PNDL II
INDEPENDENȚAReabilitare și modernizare gradinița cu program normal nr.2 Albă ca zapada-sat Potcoava, în comuna Indenpendența, județul Călărași302,023.00PNDL I
INDEPENDENȚAReabilitare și modernizare grădinița cu program normal nr.3 Degețica - sat Vișini, în comuna Indenpendența, județul Călărași214,137.00PNDL I
INDEPENDENȚAReabilitare și modernizare școala primară nr.1 Constantin Brancoveanu-sat Potcoava, în comuna Indenpendența, județul Călărași729,109.00PNDL I
JEGĂLIAAmenajare unitate sanitară în sat Iezeru, comuna Jegălia, județul Călărași1,621,578.00PNDL II
JEGĂLIAModernizare drumuri de interes local, comuna Jegălia, județul Călărași8,039,060.00PNDL II
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI PRIN CONSILIUL. JUDEŢEAN CĂLĂRAȘIModernizare și reabilitare DJ 401 C, km 21+500-km 11+623 și DJ 412 km 61+780-km 55+53531,751,043.10PNDL I
LUICAAsfaltare și modernizare drumuri comunale în comuna Luica, județul Călărași6,389,460.00PNDL I
LUICALucrări de reabilitare reţea de iluminat public în comuna Luica, județul Călărași523,939.32PNDL II
LUICAReabilitare şi modernizare şcoala primară nr.1 sat. Valea Stânii, comuna Luica, județul Călărași428,358.00PNDL II
LUPŞANUÎnființare sistem de alimentare cu apă în satul Plevna comuna Lupșanu, județul Călărași1,773,297.99PNDL II
LUPŞANUModernizare străzi în sat Radu Vodă şi sat Plevna, comuna Lupșanu, județul Călărași9,071,358.45PNDL II
LUPȘANUÎnființare sistem centralizat de alimentare cu apă în sat Radu Vodă, comuna Lupșanu, județul Călărași1,618,176.17PNDL I
MITRENIAsfaltare străzi în comuna Mitreni, județul Călărași11,798,398.00PNDL II
MODELUÎnfiinţare reţea de canalizare şi staţie de epurare în comuna Modelu, județul Călărași8,866,733.90PNDL I
MODELUModernizare, extindere, dotare şi imprejmuire Grădiniţa cu program normal nr. 1 Modelu, comuna Modelu, județul Călărași2,471,352.00PNDL I
NANAAsfaltare și modernizare drumuri de interes local în comuna Nana, județul Călărași8,996,205.00PNDL II
NANAReabilitare și modernizare Școala Gimnazială nr.1 - Corp 2 în comuna Nana, județul Călărași2,417,884.00PNDL II
NANAReabilitare și modernizare unitate sanitară în comuna Nana, județul Călărași1,294,774.00PNDL II
PLĂTĂREŞTIAsfaltare şi modernizare drumuri de interes local în comuna Plătărești, județul Călărași6,466,729.00PNDL II
PLĂTĂREȘTIReabilitare și modernizare gradinita cu program normal nr.5 din sat Podul Pitarului, comuna Plătărești, județul Călărași625,447.00PNDL I
PLĂTĂREȘTIReabilitare și modernizare școala primară nr 1, Cucuieți în comuna Plătărești, județul Călărași1,069,896.00PNDL I
PLĂTĂREȘTIReabilitare și modernizare școala primară nr.3, Dorobanțu și gradinița cu program normal nr. 4, Dorobanțu din sat Dorobanțu, comuna Plătărești, județul Călărași1,426,829.00PNDL I
PLĂTĂREȘTIReabilitarea şi extinderea reţelei de alimentare cu apă în comuna Plătărești, județul Călăraşi9,559,582.00PNDL I
PLĂTĂREȘTISistem canalizare şi staţie de epurare a apelor uzate menajere în comuna Plătăreşti, județul Călăraşi14,566,632.28PNDL I
RADOVANUÎnfiinţare reţea de alimentare cu apă în comuna Radovanu, județul Călăraşi8,322,323.00PNDL I
RADOVANUSistem de canalizare şi staţie de epurare în comuna Radovanu, județul Călăraşi12,484,217.00PNDL I
SĂRULEŞTIExtindere şi modernizare reţea de alimentare cu apă în comuna Săruleşti, județul Călărași7,367,235.00PNDL II
SĂRULEŞTIÎnființare reţea canalizare şi staţie de epurare biologică, comuna Sărulești, județul Călărași8,412,709.00PNDL II
SĂRULEŞTIReabilitare scoală gimnazială nr.1, sat Săruleşti Gară, comuna Săruleşti, județul Călărași4,169,637.00PNDL II
SOHATUAsfaltare străzi şi drumuri în comuna Sohatu, județul Călărași7,719,100.00PNDL I
ŞOLDANUModernizare străzi în comuna Şoldanu, județul Călărași8,167,130.54PNDL II
SPANŢOVAsfaltare străzi în comuna Spanțov, județul Călărași10,065,831.00PNDL II
SPANȚOVReabilitare și modernizare gradinița cu program normal nr. 2, sat Stancea, comuna Spanțov, județul Călărași352,677.00PNDL I
SPANȚOVSistem canalizare şi staţie de epurare a apelor uzate menajere în comuna Spanțov, județul Călăraşi12,054,446.00PNDL I
ŞTEFAN CEL MAREModernizare străzi în comuna Ștefan cel Mare, județul Călărași24,163,066.87PNDL II
TĂMĂDĂU MAREExtindere reţea de alimentare cu apă în satele Tămădău Mare, Tămădău Mic, Plumbuita, Călăreți, Dârvari din comuna Tămădău Mare, județul Călărași6,099,002.00PNDL II
TĂMĂDĂU MAREÎnființare reţea canalizare şi staţie de epurare în comuna Tămădău Mare, județul Călărași8,035,772.00PNDL II
TĂMĂDĂU MAREModernizare și reabilitare grădinița cu program normal nr. 4 şi Școala Primară nr.3 Seinoiu, în comuna Tămădău Mare, judeţul Călărași1,082,208.00PNDL II
ULMENIReabilitare școala generală I-VIII, Grigore Moisil, comuna Ulmeni, județul Călărași338,673.00PNDL I
ULMENIModernizare străzi în comuna Ulmeni, județul Călărași5,710,355.00PNDL II
ULMUAsfaltare drumuri în comuna Ulmu , județul Călărași5,379,134.30PNDL I
UNIREAModernizarea drumurilor de interes local din comuna Unirea, judeţul Călăraşi5,043,946.08PNDL II
VALEA ARGOVEIÎnfiinţarea reţelei de apă uzată cu staţie de epurare şi modernizare alimentare cu apă, în comuna Valea Argovei, județul Călărași16,640,858.00PNDL II
VASILAŢIConstrucţie dispensar în comuna Vasilați, județul Călărași430,124.58PNDL II
VASILAŢIExtindere și reabilitare școala gimnazială Constantin Brancoveanu, str. Gării nr.17 în comuna Vasilați, județul Călărași2,156,145.32PNDL II
VASILAȚIReabilitare și modernizare școala gimnazială Constantin Brancoveanu, în comuna Vasilați, județul Călărași1,354,086.00PNDL I
VASILAȚIReabilitare și modernizare Școala primară nr. 2 Prozanic, în comuna Vasilați, județul Călărași472,401.00PNDL I
VLAD ŢEPEŞExtindere canalizare sat Mihai Viteazu, comuna Vlad Țepeș, județul Călărași7,674,923.40PNDL II
VLAD ȚEPEȘConsolidare, reabilitare și refuncționalizare grădinița Mihai Viteazu, comuna Vlad Țepeș, satul Mihai Viteazu, județul Călărași1,337,496.00PNDL I