Înapoi la pagina județului

LocalitateaDenumirea obiectivului de investițiiSuma (lei)Program investiții
ALEXANDRU ODOBESCUReabilitare şi modernizare grădiniţă + şcoala cu clasele I-IV, sat Alexandru Odobescu, comuna Alexandru Odobescu, județul Călărași1,948,318.00PNDL II
BELCIUGATELEExtindere şi modernizare reţea de alimentare cu apă în comuna Belciugatele, județul Călărași4,856,382.00PNDL II
BELCIUGATELEModernizare drumuri de interes local în comuna Belciugatele, județul Călărași6,443,693.00PNDL II
BELCIUGATELEReabilitare şi modernizare dispensar uman în comuna Belciugatele, județul Călărași379,270.43PNDL II
BELCIUGATELERealizare şi dotare grădiniţă cu program prelungit în comuna Belciugatele, județul Călărași3,961,075.00PNDL II
BUDEŞTICanalizare sat Aprozi13,948,914.33PNDL II
BUDEŞTICanalizare sat Buciumeni8,203,288.82PNDL II
BUDEŞTICanalizare sat Gruiu7,309,009.74PNDL II
CĂLĂRAŞIÎnființare creşă în Municipiul Călăraşi, județul Călărași2,038,180.17PNDL II
CĂSCIOARELEModernizarea şi extinderea sistemului de iluminat stradal în comuna Căscioarele, județul Călărași 459,276.31PNDL II
CHIRNOGIConstruire grădiniţă cu program prelungit în comuna Chirnogi, județul Călărași1,383,351.00PNDL II
CHIRNOGILucrări de reabilitare reţea de iluminat public în comuna Chirnogi, județul Călărași547,413.00PNDL II
CHIRNOGIReabilitare şi modernizare dispensar în comuna Chirnogi, județul Călărași1,845,103.00PNDL II
CIOCĂNEŞTIExecuție rețea de alimentare cu apă în comuna Ciocănești, județul Călărași3,489,952.89PNDL II
CIOCĂNEŞTIModernizare străzi în comuna Ciocanesti, județul Călărași8,393,611.45PNDL II
CIOCĂNEŞTIModernizarea sistemului de iluminat public stradal din comuna Ciocăneşti, județul Călărași1,018,329.53PNDL II
CRIVĂŢModernizare străzi de interes local, comuna Crivăţ, județul Călărași6,281,329.42PNDL II
CRIVĂŢReabilitare şi modernizare grădiniţă Făt Frumos, comuna Crivaţ, județul Călărași1,301,998.00PNDL II
CRIVĂŢReabilitare şi modernizare şcoala gimnazială cu clasele I-VIII Nicolae Petrescu, comuna Crivaţ, județul Călărași1,843,560.00PNDL II
CURCANIAsfaltare străzi în comuna Curcani, judeţul Călăraşi9,497,077.00PNDL II
CURCANIModernizare iluminat public în comuna Curcani, județul Călărași465,453.11PNDL II
CUZA VODAÎnființarea și dotarea unei grădinițe în comuna Cuza Vodă, județul Călărași2,189,314.79PNDL II
CUZA VODAModernizare drumuri de interes local în comuna Cuza Vodă, județul Călărași7,340,032.00PNDL II
CUZA VODAReabilitare şi modernizare unitate sanitară, în comuna Cuza Vodă, județul Călărași938,930.00PNDL II
DICHISENIModernizare drumuri de interes local în comuna Dichiseni, județul Călărași9,935,107.00PNDL II
DRAGOŞ VODĂÎnfiinţare reţea de canalizare şi staţie de epurare în comuna Dragoş Vodă, județul Călărași12,429,333.00PNDL II
DRAGOŞ VODĂÎnfiinţare sistem de alimentare cu apă în satul Bogdana şi extindere gospodărie de apă în satul Dragoş Vodă, comuna Dragoş Vodă, județul Călărași3,975,191.00PNDL II
FRUMUŞANIConstruire unitate sanitară în comuna Frumuşani, județul Călărași1,668,645.35PNDL II
FRUMUŞANIExtindere, reabilitare şi modernizare şcoala gimnazială nr. 1 cu clasele V-VIII în comuna Frumușani, judeţul Călăraşi4,097,776.00PNDL II
FRUMUŞANIReabilitare și modernizare şcoala primară nr. 3 Câlnau în comuna Frumușani,județul Călărași2,921,259.00PNDL II
FUNDENIExtindere şi reabilitare dispensar în comuna Fundeni, județul Călărași1,129,077.04PNDL II
FUNDULEAAsfaltare şi modernizare străzi în oraşul Fundulea, județul Călărași18,129,772.00PNDL II
GĂLBINAŞIExtindere reţea canalizare şi staţie de epurare în comuna Gălbinași, județul Călărași12,624,707.00PNDL II
GRĂDIŞTEAModernizare străzi în comuna Grădiștea, cu invelis asfaltic, județul Călărași7,897,869.00PNDL II
ILEANAÎnfiinţare sistem centralizat de alimentare cu apă potabilă în comuna Ileana, județul Călărași1,748,000.00PNDL I
ILEANAExtindere, reabilitare şi modernizare dispensar uman în comuna Ileana, județul Călărași672,943.78PNDL II
ILEANAReabilitare și modernizare Școala Primară nr. 2 Ştefăneşti în comuna Ileana, județul Călărași1,255,511.00PNDL II
JUDEŢUL CĂLĂRAŞIModernizare DJ411 Chirnogi - Radovanu - Crivăţ - limita judeţului (Hotarele) km 0+000 - km 18+090, judeţul Călăraşi23,496,688.44PNDL II
JUDEŢUL CĂLĂRAŞIModernizarea şi reabilitarea DJ211 D tronson DN21 (Ştefan Vodă)- Libertatea - DN 3B (Dichiseni) - km 13+500 - km 41+500, judeţul Călăraşi40,813,176.20PNDL II
JUDEŢUL CĂLĂRAŞIReabilitarea drumului DJ 403 intre DN31(Manastirea) - Luica -DN 4 (Şoldanu) - Radovanu (DJ411), km 0+000 - km 34+80058,241,036.86PNDL II
LEHLIUModernizare drumuri locale în comuna Lehliu, județul Călărași10,954,230.00PNDL II
LEHLIU GARĂReabilitare reţea de alimentare cu apă în oraşul Lehliu Gară, județul Călărași2,547,306.80PNDL II
LEHLIU GARĂReabilitare reţea de canalizare în oraşul Lehliu Gară, județul Călărași6,433,783.40PNDL II
LUICAReabilitare şi modernizare şcoala gimnazială nr.1 şi grădiniţa cu program normal nr.1 în comuna Luica, județul Călărași1,841,893.00PNDL II
MODELUConstruire grădinița nr.2 cu program normal strada Aurora nr.2, comuna Modelu, județul Călărași1,369,286.40PNDL I
MODELUModernizare drumuri de interes local în comuna Modelu, județul Călărași10,127,174.00PNDL II
OLTENIŢAExtindere reţea canalizare în zona de nord şi în zona de sud a oraşului Olteniţa, județul Călărași5,987,131.57PNDL II
PERIŞORUModernizarea drumurilor de interes local din comuna Perişoru, judeţul Călăraşi4,965,710.96PNDL II
RADOVANUExtindere reţea de alimetare cu apă în comuna Radovanu, județul Călărași10,027,227.00PNDL II
RADOVANUExtindere şi reabilitare, dispensar în comuna Radovanu, județul Călărași548,662.00PNDL II
RADOVANUReabilitare și modernizare Școală gimnazială Dimitrie Ion Ghica, comuna Radovanu, județul Călărași2,228,860.00PNDL II
ROSEŢIModernizare drumuri de interes local în comuna Roseţi, județul Călărași6,759,933.00PNDL II
ROSEŢIReabilitarea, modernizare școală gimnazială Iancu Rosetti, comuna Roseţi, județul Călărași6,724,310.00PNDL II
SĂRULEŞTILucrări de reabilitare reţea de iluminat public în comuna Săruleşti, județul Călărași531,282.83PNDL II
SPANŢOVReabilitare și modernizare sediul primăriei Spanțov, comuna Spanțov, județul Călărași851,661.00PNDL II
ŞTEFAN VODĂConstruire grădiniţă cu program normal în comuna Ştefan Voda, județul Călărași1,151,842.00PNDL II
ŞTEFAN VODĂModernizare străzi prin asfaltare în comuna Ştefan Voda, județul Călărași6,445,276.62PNDL II
ULMENISistem de canalizare şi staţie de epurare comuna Ulmeni, localitatea Ulmeni, județul Călărași şi reabilitare sistem de alimentare cu apă comuna Ulmeni, localitatea Ulmeni, județul Călărași13,963,995.50PNDL II
ULMUExtindere Școala Gimnazială nr.1 Ulmu, cu grupuri sanitare, comuna Ulmu, județul Călărași253,297.00PNDL II
ULMUModernizare drumuri locale în satele Zimbru, Făurei, Chirnogi şi Ulmu în comuna Ulmu, județul Călărași5,616,899.96PNDL II
VÂLCELELEModernizare străzi în comuna Vîlcelele, județul Călărași4,658,148.00PNDL II
VALEA ARGOVEIAsfaltare străzi în comuna Valea Argovei, județul Călărași9,155,030.00PNDL II
VASILAŢIExtindere, reabilitare şi modernizare sediu de primărie în comuna Vasilați, județul Călărași1,209,725.40PNDL II
VLAD ŢEPEŞConsolidare, reabilitare şi refunctionalizare Şcoala Vlad Țepeș - Corp C1, comuna Vlad Țepeș, județul Călărași1,443,639.46PNDL II
VLAD ŢEPEŞModernizare drumuri locale în comuna Vlad Țepeș, județul Călărași20,249,293.40PNDL II