Înapoi la pagina județului

LocalitateaDenumirea obiectivului de investițiiSuma (lei)Program investiții
ALEXANDRU ODOBESCUModernizare străzi în satele Alexandru Odobescu și Nicolae Balcescu, comuna Alexandru Odobescu, județul Călărași9,111,596.96PNDL I
BELCIUGATELEModernizare drumuri şi străzi în comuna Belciugatele, județul Călărași8,542,915.11PNDL I
BORCEAModernizare străzi în comuna Borcea, județul Călărași4,191,848.03PNDL I
CĂLĂRAŞIModernizare strada I.L.Caragiale, cuprinsă între Varianta Nord - Braţul Borcea, din municipiul Călăraşi, judeţul Călăraşi3,382,298.18PNDL I
CĂLĂRAŞIŞcoala cu 24 de săli de clasă + sala sport zona vest din Municipiul Călăraşi893,814.48PNDL I
CĂLĂRAŞIExecuție lucrări Șoseaua Rocada, Municipiul Călărași2,844,655.22PNDL I
CĂSCIOARELEModernizare drumuri şi străzi în comuna Căscioarele, județul Călărași3,481,309.22PNDL I
CHIRNOGIModernizare străzi în comuna Chirnogi, județul Călărași11,333,680.46PNDL I
CHISELETAsfaltare străzi comunale în comuna Chiselet, judeţul Călăraşi9,909,911.45PNDL I
CURCANIExtindere reţea de apă în sat Curcani, comuna Curcani, judeţul Călăraşi 1,640,953.32PNDL I
CURCANIModernizare drumuri şi străzi in comuna Curcani, judeţul Călăraşi9,490,550.22PNDL I
CURCANIGospodărie de apă nouă în sat Curcani, comuna Curcani, judeţul Călăraşi 2,925,514.49PNDL I
CUZA VODĂExtindere reţea de canalizare în comuna Cuza-Vodă, judetul Călărasi4,160,567.88PNDL I
CUZA VODĂModernizare străzi în comuna Cuza Voda, județul Călărași6,711,943.49PNDL I
DOR MĂRUNTModernizare străzi în comuna Dor Mărunt, judeţul Călăraşi3,127,001.62PNDL I
DOROBANŢUExtindere alimentare cu apă în comuna Dorobanțu, județul Călărași521,146.00PNDL I
DOROBANŢUModernizare străzi în sat Dorobanțu, comuna Dorobanțu, județul Călărași5,321,304.00PNDL II
DRAGALINAÎnființare stație de epurare, rețea canalizare menajeră și reabilitare stație tratare apă potabilă sat Dragalina, comuna Dragalina, judetul Calarași8,901,488.37PNDL I
DRAGALINAReabilitare modernizare Liceu Tehnologic "Duiliu Zamfirescu", din sat Dragalina, comuna Dragalina, judetul Calarasi604,993.00PNDL I
DRAGOŞ VODĂModernizare şi reabilitarea drumului comunal DC 25 Dragoş -Vodă- Vâlcelele, tronson Dragoş -Vodă (DN 3A)- Autostrada Soarelui (A2) din comuna Dragoş -Vodă, judeţul Călăraşi3,905,668.79PNDL I
DRAGOȘ VODĂReabilitare si modrnizare Gradinita cu program normal nr. 2 Bogdana, comuna Dragoș Vodă, județul Călărași613,304.00PNDL I
FRĂSINETAlimentare cu apă în comuna Frăsinet, judeţul Călăraşi2,325,207.36PNDL I
FRUMUŞANIModernizare străzi în comuna Frumuşani, județul Călărași7,518,513.01PNDL I
FRUMUȘANIReabilitare și modernizare școala primară nr. 4 Pasărea în comuna Frumușani, județul Călărași729,350.00PNDL I
FUNDENIAsfaltare străzi şi drumuri în comuna Fundeni, judetul Călăraşi9,783,015.48PNDL I
FUNDULEAModernizare drumuri și străzi în oraș Fundulea, sat Gostilele, județul Călăraşi, oraş Fundulea8,432,741.24PNDL I
GĂLBINAȘIAsfaltare străzi comunale în comuna Gălbinaşi, județul Călărași9,134,693.62PNDL I
GRĂDIŞTEAModernizare străzi în satele Gradiştea, Cuneşti, Rasa şi Bogata din comuna Gradiştea, judeţul Călăraşi8,458,722.01PNDL I
GRĂDIŞTEAReabilitare şi modernizare școala cu clasele I-IV Constantin George Călinescu, sat Grădiștea,comuna Grădiștea, județul Călărași517,125.64PNDL I
ILEANAAsfaltare DC45 A în comuna Ileana, judeţul Călărași12,762,772.91PNDL I
INDEPENDENȚAModernizare străzi în comuna Independenţa, judetul Călăraşi4,343,056.33PNDL I
INDEPENDENȚAAlimentare cu apă în satul Independența, comuna Independența, județul Călărași3,004,708.06PNDL I
JEGĂLIAAsfaltare străzi comunale în comuna Jegalia, județul Călărași8,269,937.73PNDL I
JEGĂLIAExtinderea şi reabilitare Şcoala Gimnaziala nr. 1 Jegălia, comuna jegălia1,970,950.76PNDL I
JEGĂLIADotare cu echipamente, mobilier specific didactic şi de laborator şi dotări independente pentru Școala Gimnazială nr.1, Jegălia, județul Călărași572,796.59PNDL II
JEGĂLIADotare cu echipamente, mobilier specific didactic şi dotări independente pentru Grădiniţa cu program normal nr.1, Jegălia, județul Călărași138,505.63PNDL II
LEHLIU GARĂModernizare străzi în oraşul Lehliu Gară, judetul Călăraşi, oraş Lehliu Gară14,711,546.16PNDL I
LUPŞANULucrări de reabilitare sistem de iluminat public pe străzile secundare din localităţile Plevna, Nucetu şi Lupşanu, comuna Lupşanu, județul Călărași235,582.52PNDL II
LUPȘANUModernizare strada Liviu Rebreanu și strada Titu Maiorescu din sat Radu -Vodă, comuna Lupșanu, județul Călărași1,054,456.46PNDL I
MÂNĂSTIREAModernizare străzi în comuna Mânăstirea, județul Călărași7,315,164.53PNDL I
MÂNĂSTIREAReabilitarea şi extinderea sistemului de alimentare cu apă potabilă şi introducerea sistemului de canalizare în comuna Mânăstirea, judeţul Călăraşi777,020.00PNDL I
MITRENIAsfaltare drumuri de interes local în comuna Mitreni, judetul Călăraşi6,745,645.08PNDL I
NICOLAE BĂLCESCULucrari de reabilitare reţea de iluminat public în comuna Nicolae Bălcescu, județul Călărași267,774.00PNDL II
OLTENIŢAModernizare străzi în Municipiul Olteniţa, etapa a V-a1,708,246.00PNDL II
PLĂTĂREȘTIReablitare și modernizare școala primară nr. 2 Renașterea și grădinița cu program normal nr.3 Renașterea din sat Dorobanțu, comuna Plătărești, județul Călărași708,759.00PNDL I
SĂRULEŞTIAsfaltare drumuri în satele Săruleşti Gară 4285 m, Sănduliţa 1450 m, Săruleşti 1350 m, Solacolu 900 m, comuna Săruleşti9,929,509.50PNDL I
SĂRULEȘTIReabilitare și modernizare Gradinița nr 3, Sandulița, comuna Sărulești, județul Călărași386,881.06PNDL I
SOHATULucrări de reabilitare reţea de iluminat public în comuna Sohatu, județul Călărași499,079.51PNDL II
ȘOLDANUModernizare drumuri de interes local în satele Șoldanu şi Negoieşti, județul Călărași, comuna Şoldanu5,198,913.81PNDL I
SPANȚOVModernizarea și extinderea rețelei de alimentare cu apă în comuna Spanțov, județul Călărași6,652,708.01PNDL I
TĂMĂDĂU MAREAsfaltare străzi şi drumuri în comuna Tămădău Mare, județul Călărași6,235,016.88PNDL I
TĂMĂDĂU MAREReabilitare și modernizare școala primară nr.2 , sat Plumbuita, comuna Tămădău Mare, județul Călărași684,648.00PNDL I
ULMENIModernizare drumuri şi străzi în comuna Ulmeni, județul Călărași4,600,226.57PNDL I
UNIREAModernizare străzi în comuna Unirea, județul Călărași5,814,891.64PNDL I
VÎLCELELEModernizarea drumului comunal DC 25 de pe raza comunei Vîlcelele, judeţul Călăraşi3,665,890.38PNDL I