Înapoi la pagina județului

LocalitateaDenumirea obiectivului de investițiiSuma (lei)Program investiții
ADĂŞENIBaza sportivă multifuncţională - tip 1, în localitatea Adăşeni, comuna Adăşeni, judeţul Botoşani755,000.00PNDL I
ADĂȘENIModernizare, dotare și extindere grupuri sanitare și centrală termică la Școala Primară nr.2 Zoitani, comuna Adășeni, județul Botoșani, în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare257,625.00PNDL I
ADĂȘENIReabilitare, consolidare, modernizare, dotare și extindere grupuri sanitare și centrală termică la Școala Gimnazială nr.1 Adășeni, corp C1+C2,comuna Adășeni, județul Botoșani, în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare1,321,650.00PNDL I
ADĂȘENIReabilitare, modernizare, extindere și dotare Grădinița cu Program Normal nr.1 Adășeni, comuna Adășeni, județul Botoșani, în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare180,224.00PNDL I
ADĂȘENIReabilitare, modernizare și eficientizare iluminat public în comuna Adășeni, județul Botoșani289,608.18PNDL II
ALBEȘTIModernizare drumuri de interes local 4,2 km, comuna Albești, județul Botoșani4,650,598.00PNDL I
ALBEȘTIReabilitare și modernizare Școala Gimnazială nr.2 Tudor Vladimirescu, sat Tudor Vladimirescu, comuna Albești, județul Botoșani496,012.00PNDL I
ALBEȘTIReabilitare și modernizare Școala Primară nr.3 Coștiugeni, sat Coştiugeni,comuna Albeşti, judeţul Botoşani253,670.00PNDL I
AVRĂMENIReabilitare și modernizare Școala Gimnazială nr.2 Panaitoaia, comuna Avrămeni, județul Botoșani în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare512,389.00PNDL I
AVRĂMENIReabilitare și modernizare Școala Gimnazială nr.3 Tudor Vladimirescu, comuna Avrămeni, județul Botoșani în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare435,755.00PNDL I
AVRĂMENIReabilitare și modernizare Școală cu clasele I-VIII, corp 1 și corp 2, comuna Avrămeni, județul Botoșani4,490,723.00PNDL II
AVRĂMENIRealizare și dotare grădiniță în sat Tudor Vladimirescu, comuna Avrămeni, județul Botoșani1,631,564.00PNDL II
BĂLUȘENIModernizare/reabilitare Școala Gimnazială nr.3 Buzeni, comuna Bălușeni, județul Botoșani în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare325,440.00PNDL I
BĂLUȘENIModernizare/reabilitare Școala Primară nr.1 Zaicești, comuna Bălușeni, județul Botoșani în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare379,680.00PNDL I
BĂLUȘENIModernizare/reabilitare Școala Primară nr.2 Bălușenii Noi, comuna Bălușeni, județul Botoșani în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare215,040.00PNDL I
BĂLUȘENIÎnființarea rețelei de canalizare a apei uzate menajere și a stației de epurare în localitățile Draxini și Bălușeni, comuna Bălușeni, județul Botoșani10,705,000.00PNDL II
BOTOȘANIDotare laboratoare de fizică la Colegiul Național Mihai Eminescu, municipiul Botoșani, județul Botoșani50,000.00PNDL II
BRĂEȘTIModernizare drumuri comunale și sătești din comuna Brăești, județul Botoșani5,061,883.00PNDL II
BRĂEȘTIReabilitare energetică și modernizare Școală ,,Gh.Coman'', sat Brăești, comuna Brăești, județul Botoșani549,645.85PNDL II
BUCECEAModernizare străzi oraș Bucecea, județul Botoșani6,739,843.14PNDL II
BUCECEARealizare Grădiniță cu Program Prelungit, oraș Bucecea, județul Botoșani1,052,823.00PNDL II
BUCECEARealizare Școală cu clasele I-VIII cu 8 săli de clasă, P+1 E, oraș Bucecea, județul Botoșani2,377,644.00PNDL II
CÂNDEȘTIModernizare drum comunal DC 75 Cândești-Vitcani, comuna Cândești, județul Botoșani3,892,676.00PNDL II
CÂNDEȘTIModernizare infrastructură rutieră în sat Vitcani, comuna Cândești, județul Botoșani5,045,303.00PNDL II
CÂNDEȘTIModernizare și reabilitare Școala Gimnazială nr.1, Cândești corpul A, sat Cândești, comuna Cândești, județul Botoșani1,954,233.11PNDL II
CÂNDEȘTIReabilitare Școală Gimnazială nr.1, Cândești corp B, sat Cândești, comuna Cândești, județul Botoșani1,250,631.87PNDL II
CONSILIUL JUDEȚEAN BOTOȘANIModernizare DJ 208H, Vorona-Oneaga-Pădureni, km 21+450-34+15025,057,206.00PNDL II
CONSILIUL JUDEȚEAN BOTOȘANIModernizare DJ 291D, Ibănești-Cristinești, km 13+000-18+000, L=5 km8,611,579.00PNDL II
CONSILIUL JUDEȚEAN BOTOȘANIModernizare și consolidare DJ 282 A km 0+000-10+000, DN 29D Ionășeni-Mășcăteni21,411,942.00PNDL II
CONSILIUL JUDEȚEAN BOTOȘANIReabilitare pod peste râul Jijia, pe DJ 292, km 4+980, în loc.Broscăuți, jud.Botoșani3,274,151.87PNDL II
COPĂLĂUModernizare drum comunal DC 52 B, km 0+000-3+800, Copălău (DJ 208 H-Cerbu (DJ 208 H) si construire pod din beton armat peste râul Miletin, comuna Copălău, județul Botoșani4,969,524.00PNDL I
COPĂLĂUExtinderea rețelei de canalizare și a capacițății de pompare și epurare a apelor uzate în comuna Copălău, județul Botoșani, extinderea sursei de apă, a capacității de pompare și transport a apei brute și a capacității de stocare aferente sistemului de alimentare cu apă potabilă a comunei Copălău, județul Botoșani9,930,229.94PNDL II
CORDĂRENIConstruire dispensar comunal cu cabinete medicale specializate și locuință de serviciu medic, comuna Cordăreni, județul Botoșani1,222,586.00PNDL II
CORDĂRENIModernizare Școala Gimnazială nr.1 Cordăreni din comuna Cordăreni, județul Botoșani1,799,195.00PNDL II
CORNIRețea de alimentare cu apă sat Corni, comuna Corni, județul Botoșani3,682,499.15PNDL I
COȘULAModernizare drumuri comunale și sătești în comuna Coșula, județul Botoșani (4832 m)4,895,477.00PNDL II
COȚUȘCAModernizare drum comunal DC 8, DN24C - sat Crasnaleuca, km 0+000-4+000,comuna Coțușca, județul Botoșani4,653,867.00PNDL I
COȚUȘCAReabilitare și modernizare Grădinița cu Program Normal nr.1 Coțușca, comuna Coțușca, județul Botoșani866,898.00PNDL II
COȚUȘCAReabilitare și modernizare Liceu Tehnologic Coțușca - corp B, comuna Coțușca, județul Botoșani1,248,934.00PNDL II
COȚUȘCAReabilitare și modernizare Școala cu clasele I-VIII Ghireni, comuna Coțușca, județul Botoșani1,217,057.00PNDL II
COȚUȘCARețea de alimentare cu apă în satele Coțușca, Nichiteni, Puțureni și Mihail Kogălniceanu, comuna Coțușca, județul Botoșani10,117,305.00PNDL II
CRISTEȘTIAsfaltare și modernizare drumuri comunale de interes local în comuna Cristești, județul Botoșani - DC 516,995,594.00PNDL II
CRISTEȘTIConstruire și dotare grădiniță în sat Cristești, comuna Cristești, județul Botoșani1,428,066.00PNDL II
CRISTEȘTIDemolare, construire și dotare Școala Primară nr.2 Oneaga, comuna Cristești, județul Botoșani în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare999,279.00PNDL II
CRISTEȘTIReabilitare, modernizare și dotare Școala Gimnazială nr.2 Oneaga, comuna Cristești, județul Botoșani, în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare1,551,339.00PNDL II
CRISTINEȘTIReabilitare și modernizare Școala Gimnazială nr.4 Fundu Herții, comuna Cristinești, județul Botoșani767,278.00PNDL I
CRISTINEȘTIReabilitare și modernizare Școala Primară Ioan și Natalia Corbu Dămileni, comuna Cristinești, județul Botoșani517,824.00PNDL I
CRISTINEȘTIReabilitare și modernizare Școala Primară nr.2 Baranca, comuna Cristinești, județul Botoșani275,524.00PNDL I
CRISTINEȘTIReabilitare și modernizare Școala Primară nr.3 Dragalina, comuna Cristinești, județul Botoșani923,002.00PNDL I
CRISTINEȘTIModernizare drumuri de interes local, 3,350 km, comuna Cristinești, județul Botoșani3,450,160.84PNDL II
CURTEȘTIReabilitare și modernizare Școala Primară nr.3 Orășeni Vale, din comuna Curtești, județul Botoșani1,382,929.00PNDL I
CURTEȘTIReabilitare și modernizare Școală Gimnazială ,,Neculai Leon", din comuna Curteşti, județul Botoșani1,729,879.00PNDL I
CURTEȘTIReabilitare și modernizare Școală Gimnazială nr.1 Orăşeni Deal, din comuna Curteşti, județul Botoșani2,779,125.00PNDL I
CURTEȘTIÎnființare sistem de alimentare cu apă în comuna Curtești (sat Hudum, Manastirea Doamnei și Curtești), județul Botoșani9,880,132.00PNDL II
DARABANIAsfaltare străzi principale oraşul Darabani13,583,590.00PNDL I
DERSCAModernizare drumuri de interes local, comuna Dersca, județul Botoșani6,073,970.00PNDL II
DERSCAReabilitare și modernizare Grădinița cu Program Normal, comuna Dersca, județul Botoșani1,239,500.00PNDL II
DERSCAReabilitare și modernizare Școala Gimnazială ,,Nicolae Iorga'' corp 1, comuna Dersca, județul Botoșani990,310.00PNDL II
DERSCAReabilitare și modernizare Școala Gimnazială ,,Nicolae Iorga'' corp 2, comuna Dersca, județul Botoșani1,579,398.00PNDL II
DERSCAReabilitare și modernizare Școala Gimnazială ,,Nicolae Iorga'' corp 3, comuna Dersca, județul Botoșani2,415,861.00PNDL II
DÎNGENIReabilitare și modernizare Școala Gimnazială nr.2 Iacobeni, comuna Dîngeni, județul Botoșani1,517,869.00PNDL I
DOBÂRCENIÎnființare grădiniță cu două săli de clasă în localitatea Dobârceni, comuna Dobârceni, județul Botoșani592,471.00PNDL II
DOBÂRCENIModernizare drumuri de interes local, 4,900 km, comuna Dobârceni, județul Botoșani5,076,982.00PNDL II
DOROHOIModernizare str. Colonel Vasiliu, municipiul Dorohoi, jud.Botoșani6,356,820.02PNDL I
DOROHOIReabilitare și modernizare strada Horia, municipiul Dorohoi, județul Botoșani4,136,498.00PNDL II
DRĂGUȘENIReabilitare Grădinița cu Program Normal nr.1 Drăgușeni, comuna Drăgușeni, județul Botoșani488,965.00PNDL I
DRĂGUȘENIReabilitare Școala Gimnazială Aristotel Crîșmaru Drăgușeni, comuna Drăgușeni, județul Botoșani493,936.00PNDL I
DURNEȘTIReabilitare și modernizare Grădiniță cu Program Normal nr.5 în sat Băbiceni, comuna Durnești, județul Botoșani322,220.00PNDL I
DURNEȘTIModernizare și reabilitare Școală sat Durnești, comuna Durnești, județul Botoșani600,114.00PNDL II
DURNEȘTIModernizarea și reabilitarea Dispensarului uman din comuna Durnești, județul Botoșani1,038,500.00PNDL II
DURNEȘTIRețele de canalizare și stație de epurare în localitățile Babiceni-Broșteni, comuna Durnești, județul Botoșani4,582,210.00PNDL II
DURNEȘTIRețele de canalizare și stație de epurare în sat Cucuteni, comuna Durnești, județul Botoșani6,225,407.00PNDL II
FLĂMÂNZIModernizare prin asfaltare străzi în orașul Flămânzi, județul Botoșani7,988,710.00PNDL II
FRUMUȘICAModernizare drumuri comunale în comuna Frumușica, județul Botoșani5,248,666.00PNDL II
GEORGE ENESCUReabilitare învelitoare și extindere grupuri sanitare Școala Gimnazială nr.2, sat Dumeni, comuna George Enescu, județul Botoșani500,527.64PNDL II
GORBĂNEŞTIModernizare/Reabilitare Grădiniţa cu Program Normal nr.1 Gorbăneşti, comuna Gorbăneşti, judeţul Botoşani, în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare405,200.00PNDL I
GORBĂNEŞTIModernizare/Reabilitare Şcoala Gimnazială nr.1 Gorbăneşti, comuna Gorbăneşti, judeţul Botoşani, în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare425,600.00PNDL I
GORBĂNEŞTIModernizare/Reabilitare Şcoala Gimnazială nr.2 Vânători, comuna Gorbăneşti, judeţul Botoşani, în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare405,680.00PNDL I
GORBĂNEŞTIModernizare/Reabilitare Şcoala Primară nr.2 Silişcani, comuna Gorbăneşti, judeţul Botoşani, în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare384,280.00PNDL I
GORBĂNEŞTIModernizare/Reabilitare Şcoala Primară nr.3 George Coşbuc, comuna Gorbăneşti, judeţul Botoşani, în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare383,500.00PNDL I
GORBĂNEȘTIConstruire pod peste pârâul Valea Satului și amenajare albie în localitatea Vânători, comuna Gorbănești, județul Botoșani492,295.00PNDL II
HAVÂRNAModernizarea și reabilitarea Școlii Primare Dumitru Pompaș Balinți din comuna Havârna, județul Botoșani203,187.60PNDL I
HAVÂRNAReabilitare și modernizare Grădinița cu Program Normal nr.3 Gîrbeni, comuna Havârna, județul Botoșani203,187.60PNDL I
HAVÂRNAReabilitare și modernizare Școala Gimnazială Iancu Munteanu Tătărășeni, comuna Havârna, județul Botoșani238,179.60PNDL I
HAVÎRNARealizare și dotare grădiniță în sat Havîrna, comuna Havîrna, județul Botoșani1,639,061.00PNDL II
HILIȘEU-HORIAReabilitare, modernizare Școala Gimnazială nr.1 Hilișeu-Horia, comuna Hilișeu-Horia, județul Botoșani1,287,680.00PNDL I
HILIȘEU-HORIAReabilitare, modernizare Școala Gimnazială nr.2 Hilișeu-Crișan, comuna Hilișeu-Horia, județul Botoșani545,240.00PNDL I
HILIȘEU-HORIAReabilitare, modernizare Școala Gimnazială nr.3 Iezer, comuna Hilișeu-Horia, județul Botoșani601,280.00PNDL I
HILIȘEU-HORIAReabilitare, modernizare Școala Primară nr.4 Hilișeu-Cloșca, comuna Hilișeu-Horia, județul Botoșani460,000.00PNDL I
HILIȘEU-HORIAReabilitare, modernizare Școala Primară nr.5 Corjăuți, comuna Hilișeu-Horia, județul Botoșani200,800.00PNDL I
HLIPICENIReabilitare Școală Gimnazială nr.2 în localitatea Victoria, comuna Hlipiceni, județul Botoșani750,000.00PNDL I
HLIPICENIConstruire pod traversare peste râul Sitna, comuna Hlipiceni, județul Botoșani1,917,277.73PNDL II
HLIPICENIReconstrucție Grădiniță cu Program Normal nr.2 în comuna Hlipiceni, județul Botoșani825,962.00PNDL II
HLIPICENISistem integrat de alimentare cu apă în comuna Hlipiceni, județul Botoșani12,613,217.00PNDL II
IBĂNEȘTIModernizare drum comunal DC81 în localitatea Ibănești, comuna Ibănești, județul Botoșani1,000,000.00PNDL II
IBĂNEȘTIModernizare Școala Ștefan cel Mare Ibănești, județul Botoșani750,000.00PNDL II
IBĂNEȘTIModernizare și dotări Școala Mihail Sadoveanu Dumbrăvița, județul Botoșani750,000.00PNDL II
IBĂNEȘTIRefacere podețe în comuna Ibănești, județul Botoșani950,000.00PNDL II
LEORDAReabilitare și modernizare Școala Gimnazială nr.1 Leorda, comuna Leorda, județul Botoșani, în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare1,776,038.00PNDL I
LEORDAReabilitare și modernizare Școala Primară nr.3 Dolina, comuna Leorda, județul Botoșani, în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare955,992.00PNDL I
LEORDAModernizare drumuri comunale DC68D, DC66 în comuna Leorda, județul Botoșani și Pod din beton armat pe DS560 peste pârâul Dolina, comuna Leorda, județul Botoșani3,448,252.00PNDL II
LOZNAModernizare drumuri de interes local în comuna Lozna, județul Botoșani4,099,926.00PNDL II
LOZNAModernizarea, eficientizarea și extinderea rețelei de iluminat public în comuna Lozna, județul Botoșani474,169.30PNDL II
LUNCAReconstrucție Școală Primară ,,Paisie Olaru" în sat Stroiești, comuna Lunca, județul Botoșani852,336.00PNDL I
LUNCAConstruire pod din beton armat peste râul Sitna situat pe DC41B, comuna Lunca, județul Botoșani1,602,160.00PNDL II
LUNCAModernizare drumuri locale în comuna Lunca, județul Botoșani6,150,055.00PNDL II
LUNCAReconstruire dispensar medical în sat Zlatunoaia, comuna Lunca, județul Botoșani1,935,451.00PNDL II
MANOLEASAReabilitare și modernizare Grădinița nr.1 Manoleasa, Corp A comuna Manoleasa, județul Botoșani574,384.00PNDL I
MANOLEASAReabilitare și modernizare Școala Gimnazială nr.1 Manoleasa, Corp A, comuna Manoleasa, județul Botoșani1,538,208.00PNDL I
MANOLEASAReabilitare și modernizare Școala Gimnazială nr.1 Manoleasa, Corp B, comuna Manoleasa, județul Botoșani1,241,513.00PNDL I
MANOLEASAReabilitare și modernizare Școala Gimnazială nr.2 Liveni, Corp A și Corp B, comuna Manoleasa, județul Botoșani2,934,805.00PNDL I
MANOLEASAReabilitare și modernizare Școala Primară nr.4 Sadoveni, comuna Manoleasa, județul Botoșani1,781,602.00PNDL I
MANOLEASAReabilitare și modernizare Școala Primară nr.5 Zahoreni, comuna Manoleasa, județul Botoșani434,877.00PNDL I
MIHAI EMINESCUExtindere rețele de canalizare în localitățile Cucorani, Ipotești, Cătămărești, comuna Mihai Eminescu, județul Botoșani5,593,676.00PNDL II
MIHAI EMINESCUModernizare și dotare Școala Gimnazială ,,Petru Rareș'' Cervicești, comuna Mihai Eminescu, județul Botoșani1,034,749.00PNDL II
MIHAI EMINESCUModernizare și dotare Școala Gimnazială nr.1 Cătămărești-Deal, comuna Mihai Eminescu, județul Botoșani727,941.00PNDL II
MIHAI EMINESCUModernizare și dotare Școala Primară nr.2 Stâncești, comuna Mihai Eminescu, județul Botoșani761,392.00PNDL II
MIHAI EMINESCUModernizare și dotare Școala Primară nr.3 Cătămărești, comuna Mihai Eminescu, județul Botoșani760,553.00PNDL II
MIHAI EMINESCUModernizare și dotare Școala Primară nr.4 Cucorani, comuna Mihai Eminescu, județul Botoșani640,250.00PNDL II
MIHĂILENIModernizare drumuri sătești în satul Pârâu Negru, comuna Mihăileni, județul Botoșani5,332,945.00PNDL II
MIHĂLĂȘENIConstruire, extindere și modernizare sistem de alimentare cu apă loc.Păun, Slobozia-Silișcani, Sarata și Caraiman, comuna Mihălășeni, județul Botoșani8,186,507.50PNDL II
MIHĂLĂȘENIRealizare și dotare grădiniță în comuna Mihălășeni, județul Botoșani1,724,959.00PNDL II
MILEANCADemolare și realizare grădiniță în sat Mileanca, comuna Mileanca, județul Botoșani1,190,501.00PNDL II
MILEANCAModernizare unitate de învățământ:Școala Gimnazială nr.1 Mileanca, corp C12,044,514.00PNDL II
MILEANCAReabilitare și modernizare Școala Primară în sat Codreni, comuna Mileanca, județul Botoșani1,112,778.00PNDL II
PĂLTINIȘModernizare drumuri de interes local, 4,900 km, comuna Păltiniş, judeţul Botoşani5,986,871.00PNDL I
PRĂJENIModernizare DC 42 în sat Miletin, comuna Prăjeni, județul Botoșani1,212,376.50PNDL I
PRĂJENIReabilitare și modernizare Școala Gimnazială nr.1 Prăjeni, comuna Prăjeni, județul Botoșani1,078,964.00PNDL I
PRĂJENIReabilitare și modernizare Școala Gimnazială nr.2 Miletin, comuna Prăjeni, județul Botoșani748,165.00PNDL I
PRĂJENIReabilitare și modernizare Școala Primară nr.3 Câmpeni, comuna Prăjeni, județul Botoșani776,420.00PNDL I
PRĂJENIReabilitare și modernizare Școala Primară nr.4 Luparia, comuna Prăjeni, județul Botoșani411,374.00PNDL I
PRĂJENIZonă captare și aducțiune în comuna Prăjeni, județul Botoșani1,278,703.00PNDL II
RĂCHIȚIReabilitare și modernizare Școala Primară nr.3 Costești, comuna Răchiți, județul Botoșani1,207,423.00PNDL I
RĂCHIȚIConstruire grădiniță cu program normal, sat Cișmea, comuna Răchiți, județul Botoșani975,097.00PNDL II
RĂCHIȚIÎnființare rețea de canalizare și extindere rețea apă în satul Roșiori, comuna Răchiți, județul Botoșani8,849,286.00PNDL II
RĂCHIȚIReabilitare, modernizare și extindere Școala Gimnazială nr.2 Roșiori, comuna Răchiți, județul Botoșani3,696,043.00PNDL II
RĂCHIȚIReabilitare, modernizare și extindere Școală Gimnazială Petru Suster Costești și Grădinița Petru Suster Costești, comuna Răchiți, județul Botoșani2,522,340.00PNDL II
RĂDĂUȚI PRUTAlimentare cu apă a localităţii Miorcani, comuna Rădăuţi Prut, judeţul Botoşani3,900,001.00PNDL I
RĂUSENIÎnființare sistem canalizare și stație epurare în sat Răuseni, comuna Răuseni, județul Botoșani8,477,574.11PNDL II
RĂUSENIReabilitare Școala Generală Doina, comuna Răuseni, județul Botoșani804,431.31PNDL II
RĂUSENIReabilitare și modernizare Grădinița nr.1 Răuseni, comuna Răuseni, județul Botoșani700,616.31PNDL II
RIPICENIÎnființarea rețelei de canalizare a apei uzate menajere și a stației de epurare în comuna Ripiceni, județul Botoșani6,252,598.00PNDL I
ROMAModernizare drum comunal DC 66B, km 0+000-9+100, Roma – Dimăcheni, comuna Roma, judeţul Botoşani10,936,630.09PNDL I
ROMAÎnființare sistem alimentare cu apă potabilă, comuna Roma, județul Botoșani8,420,185.00PNDL II
ROMAModernizare Grădiniță Roma, sat Roma, comuna Roma, județul Botoșani730,933.00PNDL II
ROMAModernizare Școală nr.2, sat Roma, comuna Roma, județul Botoșani877,978.00PNDL II
SANTA MAREModernizare drum comunal DC 52 A L=3155 m comuna Santa Mare, județul Botoșani3,499,820.00PNDL II
SANTA MAREPod din beton armat pe DS 551 Vad la Cojocaru comuna Santa Mare, județul Botoșani1,014,368.00PNDL II
SĂVENIReabilitarea, modernizarea și asigurarea utilităților de bază în cadrul Școlii Primare nr.1 Bodeasa-Etapa 1-Asigurarea utilităților de bază pentru autorizația sanitară, oraș Săveni, județul Botoșani291,678.00PNDL I
ȘENDRICENIExtindere, reabilitare, modernizare, dotare clădiri corp 1 și utilități Școală Primară ,,Victor Isaceanu'' Pădureni, comuna Șendriceni, județul Botoșani907,017.00PNDL II
ȘENDRICENIExtindere, reabilitare, modernizare, dotare clădiri corp A, B, C și utilități Școală Gimnazială ,,Alecu Ivan Ghilia '', comuna Șendriceni, județul Botoșani2,564,891.00PNDL II
STĂUCENIModernizare drum comunal DC 31A, km 0+000 - km 4+560, Stăuceni - Tocileni, comuna Stăuceni, județul Botoșani4,996,548.00PNDL II
STĂUCENIReabilitare și modernizare Școala Gimnazială Patriarh Teoctist sat Tocileni, comuna Stăuceni, județul Botoșani574,627.18PNDL II
ŞTIUBIENIModernizare drumuri de interes local în comuna Ştiubieni, judeţul Botoşani2,896,320.65PNDL I
ȘTIUBIENIConstruire și dotare grădiniță cu program normal în sat Știubieni, comuna Știubieni, județul Botoșani1,677,660.00PNDL II
ȘTIUBIENIExtindere, reabilitare, modernizare și dotare grădiniță în sat Negreni, comuna Știubieni, județul Botoșani1,073,736.00PNDL II
ȘTIUBIENIModernizarea condițiilor de funcționare a Școlii Gimnaziale nr.1 comuna Știubieni, județul Botoșani prin lucrări de extindere, reabilitare și dotare5,192,095.00PNDL II
SUHARĂUModernizare rețea iluminat public comuna Suharău, județul Botoșani148,285.90PNDL II
SUHĂRĂUModernizare Școala Profesională Sfântul Apostol Andrei Smârdan, comuna Suhărău, județul Botoșani665,153.00PNDL I
SUHĂRĂUModernizare Școală Gimnazială Constantin Tincu Lișna, comuna Suhărău, județul Botoșani433,480.00PNDL I
SUHĂRĂUModernizare Școală Gimnazială nr.1 Suhărău, comuna Suhărău, județul Botoșani563,404.00PNDL I
SULIȚAÎnființare sistem integrat de alimentare cu apă potabilă și canalizare apă uzată în comuna Sulița, județul Botoșani12,889,798.00PNDL II
TODIRENIModernizare drumuri locale în comuna Todireni, județul Botoșani5,010,551.00PNDL II
TRUȘEȘTIRealizare poduri și punți pietonale peste Valea Ciolpanilor, comuna Trușești, județul Botoșani3,223,982.00PNDL II
TUDORAReabilitare Școala Gimnazială ,,Tiberiu Crudu", extindere grup sanitar, comuna Tudora, Județul Botoșani1,156,640.00PNDL I
UNȚENIModernizare drum comunal DC 29 în comuna Unțeni, județul Botoșani2,299,402.00PNDL I
UNȚENIModernizare drum comunal DC 29 Burlești-Unțeni și DN 29-Mînăstireni, comuna Unțeni, județul Botoșani12,958,466.00PNDL II
VĂCULEŞTIModernizare drum în interes local în comuna Văculești, sat Saucenița, județul Botoşani, DS 2071,202,228.00PNDL I
VÂRFU CÂMPULUIExtindere și modernizare sistem centralizat de alimentare cu apă potabilă în comuna Vârfu Câmpului, județul Botoșani2,323,119.49PNDL I
VORNICENIReabilitare grădiniţă Vorniceni, comuna Vorniceni344,289.48PNDL I
VORONAAsfaltare drum comunal DC 55 şi drum sătesc DS 370 comuna Vorona, judeţul Botoşani2,345,502.00PNDL I
VORONASistem de alimentare cu apă a comunelor Vorona şi Tudora, judeţul Botoşani18,472,153.24PNDL I