Înapoi la pagina județului

LocalitateaDenumirea obiectivului de investițiiSuma (lei)Program investiții
ADĂŞENIAlimentare cu apă în localitatea Adăşeni, comuna Adăşeni, judeţul Botoşani880,000.00PNDL I
ADĂȘENIAducțiune alimentare cu apă din Magistrala Ștefănești (Prut) - Săveni și extindere alimentare cu apă în comuna Adășeni, județul Botoșani7,848,841.00PNDL II
ALBEȘTIConstruire școală, sat Mascateni, comuna Albești, județul Botoșani889,476.17PNDL II
AVRĂMENIExtindere, reabilitare și modernizare a sistemului de alimentare cu apă în comuna Avrămeni, județul Botoșani15,341,350.00PNDL II
BLÂNDEȘTIConstruire dispensar uman comuna Blândești, județul Botoșani1,735,193.00PNDL II
BLÂNDEȘTIModernizare drumuri comunale și sătești în comuna Blândești, județul Botoșani7,596,960.00PNDL II
BLÂNDEȘTIModernizare drumuri de interes local în comuna Blândești, județul Botoșani6,084,798.00PNDL II
BOTOȘANIExecuție utilități pentru sală de atletism Botoșani, municipiul Botoșani, județul Botoșani278,412.00PNDL II
BOTOȘANILucrări de modernizare pentru autorizare securitate la incendiu Grădinița nr.22 cu program prelungit, municipiul Botoșani, județul Botoșani555,477.00PNDL II
BOTOȘANILucrări de modernizare pentru autorizarea la incendiu Colegiul Național A.T.Laurian, municipiul Botoșani, județul Botoșani199,903.00PNDL II
BOTOȘANILucrări de modernizare pentru autorizarea la incendiu Grădinița Floare de Colț, municipiul Botoșani, județul Botoșani200,000.00PNDL II
BOTOȘANILucrări de modernizare pentru autorizarea la incendiu Grădinița nr.19, municipiul Botoșani, județul Botoșani642,919.96PNDL II
BOTOȘANILucrări de modernizare pentru autorizarea la incendiu Grădinița nr.23, municipiul Botoșani, județul Botoșani200,000.00PNDL II
BOTOȘANILucrări de modernizare pentru autorizarea la incendiu Grădinița nr.5, municipiul Botoșani, județul Botoșani200,000.00PNDL II
BOTOȘANILucrări de modernizare pentru autorizarea la incendiu Grădinița Școlii Sfântul Nicolae Botoșani, municipiul Botoșani, județul Botoșani43,373.00PNDL II
BOTOȘANILucrări de modernizare pentru autorizarea la incendiu Grădinița Șotron, municipiul Botoșani, județul Botoșani200,000.00PNDL II
BOTOȘANILucrări de modernizare pentru autorizarea la incendiu Liceul Alexandru cel Bun, municipiul Botoșani, județul Botoșani200,000.00PNDL II
BOTOȘANILucrări de modernizare pentru autorizarea la incendiu Liceul cu Program Sportiv, municipiul Botoșani, județul Botoșani399,962.49PNDL II
BOTOȘANILucrări de modernizare pentru autorizarea la incendiu Liceul Dimitrie Negreanu, municipiul Botoșani, județul Botoșani200,000.00PNDL II
BOTOȘANILucrări de modernizare pentru autorizarea la incendiu Liceul Tehnologic Elie Radu, municipiul Botoșani, județul Botoșani400,000.00PNDL II
BOTOȘANILucrări de modernizare pentru autorizarea la incendiu Liceul Tehnologic Petru Rareș, municipiul Botoșani, județul Botoșani200,000.00PNDL II
BOTOȘANILucrări de modernizare pentru autorizarea la incendiu Seminarul Teologic Sfântu Gheorghe Botoșani, municipiul Botoșani, județul Botoșani265,631.00PNDL II
BOTOȘANILucrări de modernizare pentru autorizarea la incendiu Școala Gimnazială nr.12, municipiul Botoșani, județul Botoșani400,000.00PNDL II
BOTOȘANILucrări de modernizare pentru autorizarea la incendiu Școala Gimnazială nr.17, municipiul Botoșani, județul Botoșani400,000.00PNDL II
BOTOȘANILucrări de modernizare pentru autorizarea la incendiu Școala Gimnazială nr.2, municipiul Botoșani, județul Botoșani400,000.00PNDL II
BOTOȘANILucrări de modernizare pentru autorizarea la incendiu Școala Gimnazială nr.7, municipiul Botoșani, județul Botoșani400,000.00PNDL II
BOTOȘANILucrări de modernizare pentru autorizarea la incendiu Școala Gimnazială Ștefan cel Mare, municipiul Botoșani, județul Botoșani400,000.00PNDL II
BOTOȘANIReabilitare și modernizare str.Drumul Tătarilor, municipiul Botoșani, județul Botoșani6,281,370.00PNDL II
BOTOȘANIRelocare Grădinița 24 ,,Voinicelul'', municipiul Botoșani, județul Botoșani429,593.00PNDL II
BRĂEȘTIRealizare și dotare grădiniță în sat Brăești, comuna Brăești, județul Botoșani1,231,978.00PNDL II
BRĂEȘTIRealizarea sistemului de canalizare și a stației de epurare în sat Brăești, comuna Brăești, județul Botoșani4,977,445.00PNDL II
BROSCĂUȚIExtindere rețele de distribuție și colectoare de canalizare în comuna Broscăuți, județul Botoșani8,729,796.00PNDL II
CĂLĂRAȘIConstruire și dotare Școala Primară în localitatea Ciornohal, comuna Călărași, județul Botoșani564,358.00PNDL II
CĂLĂRAȘIÎnființare rețea apă uzată și stație de epurare în satele Pleșcani și Libertatea din comuna Călărași, județul Botoșani9,340,885.52PNDL II
CĂLĂRAȘIReabilitare și extindere dispensar medical Călărași, comuna Călărași, județul Botoșani793,342.00PNDL II
CĂLĂRAȘIReabilitare și extindere Școala Primară nr.3 din localitatea Pleșani, comuna Călărași, județul Botoșani516,792.00PNDL II
CĂLĂRAȘIReabilitare și extindere Școala Primară nr.4 din localitatea Libertatea, comuna Călărași, județul Botoșani533,840.00PNDL II
CONCEȘTIModernizare Grădinița cu Program Normal, comuna Concești, județul Botoșani749,280.00PNDL II
CONCEȘTIModernizare Școala Gimnazială nr.1 Concești - corp clase primare, comuna Concești, județul Botoșani702,514.00PNDL II
CONCEȘTIModernizare Școală Primară nr.1 Movileni, comuna Concești, județul Botoșani1,112,216.00PNDL II
CONCEȘTIReabilitare prin asfaltare a DC 84, de la km 1+630 la km 2+918, DS 501, DS 502, DS 2 de la km 0 la km 0+350 și de la km 0+450 la km 1+270, DS 15, DS 53, DS 55, DS 58, DS 61, L DS 66, comuna Concești, județul Botoșani5,306,697.00PNDL II
CONCEȘTIReabilitare prin asfaltare a DC 85 de la km 4+580 la km 7+747 din comuna Concești, județul Botoșani3,087,343.59PNDL II
CONSILIUL JUDEȚEAN BOTOȘANIModernizare DJ 292A, Corlățeni-Dimăcheni, km 0+000-2+500, L=2,5 km4,376,984.59PNDL II
CONSILIUL JUDEȚEAN BOTOȘANIModernizare DJ 293, Coțușca-Ghireni-DN 24C, km 41+050-47+70014,060,580.00PNDL II
CONSILIUL JUDEȚEAN BOTOȘANIModernizare DJ 294C, Manoleasa-Zahoreni-Borolea, km 0+000-7+00012,303,425.01PNDL II
CORDĂRENIExtinderea rețelei de alimentare cu apă în comuna Cordăreni, județul Botoșani5,169,259.00PNDL II
CORLĂTENIRealizare extindere, modernizare și dotare școală și grădiniță în corpurile A și B din cadrul Școlii Gimnaziale, localitatea Corlăteni, comuna Corlăteni, județul Botoșani4,677,305.00PNDL II
CORLĂTENISistem de alimentare cu apă potabilă în localitățile Carasa, Corlateni, Vlădeni și Podeni, comuna Corlăteni, județul Botoșani19,848,068.00PNDL II
CORNICanalizare menajeră și stație epurare sat Corni, comuna Corni, județul Botoșani6,991,196.40PNDL II
COȘULAModernizare, dotare și extindere grupuri sanitare și centrală termică la Școala cu clasele I-IV Buda, comuna Coșula, județul Botoșani595,644.00PNDL II
COȘULAModernizare, dotare și extindere grupuri sanitare și centrală termică la Școala cu clasele I-IV Pădureni, comuna Coșula, județul Botoșani596,834.00PNDL II
COȘULAModernizare, dotare și extindere grupuri sanitare și centrală termică la Școala cu clasele I-IV Șupitca, comuna Coșula, județul Botoșani895,488.00PNDL II
COȘULAReabilitare, consolidare și modernizare Grădiniță în sat Șupitca, comuna Coșula, județul Botoșani800,774.00PNDL II
COȚUȘCAReabilitare și modernizare Școala cu clasele I-IV Cotu Miculinti, comuna Coțușca, județul Botoșani818,450.00PNDL II
COȚUȘCAReabilitare și modernizare Școala cu clasele I-IV Mihail Kogălniceanu, comuna Coțușca, județul Botoșani675,868.00PNDL II
COȚUȘCAReabilitare și modernizare Școala cu clasele I-IV Putureni, comuna Coțușca, județul Botoșani903,199.00PNDL II
COȚUȘCAReabilitare și modernizare Școala cu clasele I-VIII Crasnaleuca, comuna Coțușca, județul Botoșani1,242,534.00PNDL II
COȚUȘCAReabilitare și modernizare Școala cu clasele I-VIII Nichiteni, comuna Coțușca, județul Botoșani1,242,460.00PNDL II
CRISTEȘTIReabilitare, modernizare și dotare Școala Primară nr.1 Cristești, comuna Cristești, județul Botoșani în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare786,475.00PNDL II
CRISTEȘTIReabilitare, modernizare și dotare Școala Primară nr.3 Schit - Orășeni, comuna Cristești, județul Botoșani, în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare740,503.15PNDL II
CRISTEȘTIReabilitare, modernizare și dotare Școala Primară nr.4 Unguroaia, comuna Cristești, județul Botoșani, în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare774,630.75PNDL II
CRISTINEȘTIConstruire și dotare dispensar uman sat Dragalina, comuna Cristinești, județul Botoșani795,895.80PNDL II
CRISTINEȘTIConstruire/dotare Grădinița cu Program Normal nr.4 Fundu Herții, comuna Cristinești, județul Botoșani902,713.00PNDL II
CRISTINEȘTIReabilitare și modernizare Școala Gimnazială ,,Ioan Murariu'', comuna Cristinești, județul Botoșani1,082,138.00PNDL II
CRISTINEȘTIReabilitare, modernizare și dotare Grădiniță cu Program Normal nr.5 sat Poiana, comuna Cristinești, județul Botoșani992,311.25PNDL II
DARABANIConstruire pod Boieresc, str.Colonel Schiopu Constantin, cartier Teioasa, oraș Darabani, județul Botoșani670,210.00PNDL II
DARABANIExtinderea, modernizarea și dotarea Grădiniței nr.5, oraș Darabani, județul Botoșani2,176,476.00PNDL II
DARABANIExtinderea, modernizarea și dotarea Liceului Dimitrie Cantemir, oraș Darabani, județul Botoșani17,502,449.00PNDL II
DÎNGENIReabilitare și modernizare Școala Gimnazială nr.1 Dîngeni, comuna Dîngeni, județul Botoșani180,444.00PNDL I
DÎNGENIReabilitare și modernizare Școala Primară nr.1 Hulub, comuna Dîngeni, județul Botoșani182,563.00PNDL I
DÎNGENIReabilitare și modernizare Școala Primară nr.2 Strahotin, comuna Dîngeni, județul Botoșani285,343.00PNDL I
DÎNGENIConstruire punct sanitar în satul Iacobeni, comuna Dîngeni, județul Botoșani582,796.00PNDL II
DÎNGENIÎnființare sistem de alimentare cu apă și canalizare în comuna Dîngeni, județul Botoșani13,823,353.00PNDL II
DOBÂRCENIÎnființare sistem de canalizare cu stație de epurare în comuna Dobârceni, județul Botoșani8,769,621.00PNDL II
DOROHOIReabilitare imobil pentru schimbarea destinației în unitate de învățământ, municipiul Dorohoi, județul Botoșani4,133,447.40PNDL II
DOROHOIReabilitare și modernizare strada Sf.Ioan Romanul, mun. Dorohoi, jud. Botoșani7,681,354.00PNDL II
DRĂGUȘENIConstrucție poduri din beton armat, comuna Drăgușeni, județul Botoșani1,838,454.80PNDL II
DRĂGUȘENIReabilitare Școala cu clasele I-VIII Drăgușeni, comuna Drăgușeni, județul Botoșani1,231,935.00PNDL II
FRUMUŞICAModernizare/Reabilitare Grădiniţa cu Program Normal nr.4 Storeşti, comuna Frumuşica, judeţul Botoşani, în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare379,680.00PNDL I
FRUMUŞICAModernizare/Reabilitare Şcoala Gimnazială nr.3 Rădeni, comuna Frumuşica, judeţul Botoşani, în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare379,680.00PNDL I
FRUMUȘICAModernizare/reabilitare Grădinița cu Program Normal nr.1 Vlădeni Deal, comuna Frumușica, județul Botoșani în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare379,680.00PNDL I
FRUMUȘICAModernizare/reabilitare Grădinița cu Program Normal nr.5 Rădeni, comuna Frumușica, județul Botoșani în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare379,680.00PNDL I
FRUMUȘICAModernizare/reabilitare Școala Gimnazială nr.1 Vlădeni Deal, comuna Frumușica, județul Botoșani în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare379,680.00PNDL I
GEORGE ENESCUModernizare prin amenajare grup sanitar Școala Primară nr.5 Arborea, comuna George Enescu, județul Botoșani206,563.00PNDL I
GEORGE ENESCUReabilitare, modernizare și dotare Școala Primară nr.5 sat Arborea, comuna George Enescu, județul Botoșani1,105,346.00PNDL II
GORBĂNEȘTIÎnființarea rețelei de alimentare cu apă în comuna Gorbănești, județul Botoșani8,276,975.00PNDL II
HĂNEȘTISistem de alimentare cu apă în comuna Hănești, județul Botoșani6,140,957.00PNDL II
HAVÎRNAÎnființare sistem de alimentare cu apă în comuna Havîrna, județul Botoșani7,909,989.20PNDL II
HILIȘEU-HORIAModernizare drumuri de interes local în comuna Hilișeu-Horia, județul Botoșani19,292,424.39PNDL II
HUDEȘTIConstrucție poduri și podețe în satele Hudești, Alba, Vatra și Baranca, comuna Hudești, județul Botoșani1,132,178.00PNDL II
HUDEȘTIModernizare Grădiniță cu Program Normal Mlenauti, comuna Hudești, județul Botoșani99,351.00PNDL II
HUDEȘTIModernizare Școala Gimanzială nr.4 Baranca, comuna Hudești, județul Botoșani452,477.00PNDL II
HUDEȘTIModernizare Școala Gimnazială nr.3 Alba, comuna Hudești, județul Botoșani539,391.00PNDL II
HUDEȘTIModernizare Școala Primară nr.1 Mlenăuți, comuna Hudești, județul Botoșani117,990.00PNDL II
HUDEȘTIModernizare și dotare Școala Gimnazială Hudești, sat Hudești, comuna Hudești, județul Botoșani3,507,018.46PNDL II
IBĂNEȘTIÎnființare rețea de apă și canalizare în comuna Ibănești, județul Botoșani6,000,000.00PNDL II
IBĂNEȘTIModernizare Grădinița Dumbrăvița, localitatea Dumbrăvița, județul Botoșani270,000.00PNDL II
MANOLEASAReabilitare și modernizare Grădinița nr.2 Liveni, comuna Manoleasa, județul Botoșani686,319.00PNDL I
MANOLEASAReabilitare și modernizare Grădinița nr.5 Zahoreni, comuna Manoleasa, județul Botoșani678,294.00PNDL I
MANOLEASAReabilitare și modernizare Școala Primară nr.3 Flondora, comuna Manoleasa, județul Botoșani717,096.00PNDL I
MANOLEASAConstruire Grădiniță în localitatea Loturi, comuna Manoleasa, județul Botoșani580,661.00PNDL II
MANOLEASAÎnființare rețea de alimentare cu apă și canalizare în comuna Manoleasa, județul Botoșani23,606,483.00PNDL II
MANOLEASAModernizare și dotare dispensar medical Liveni, comuna Manoleasa, județul Botoșani688,771.00PNDL II
MANOLEASAModernizare și dotare dispensar medical Manoleasa, comuna Manoleasa, județul Botoșani877,454.00PNDL II
MIHĂLĂȘENIReabilitarea, modernizarea și dotarea dispensarului medical din localitatea Mihălășeni, comuna Mihălășeni, județul Botoșani344,889.19PNDL II
MILEANCAÎnființare sistem de alimentare cu apă în localitatea Mileanca, comuna Mileanca, județul Botoșani5,240,257.00PNDL II
MITOCModernizare prin asfaltare drumuri de interes local în comuna Mitoc, județul Botoșani: DS 402, DS 394, DS 253, DS 324, DE 60, DS 511, DS 510, DS 488, DS 702, DS 711, DS 756, DS 774, DS 816, DS 865, DS 907 și DS 164,489,620.00PNDL II
NICȘENIModernizare drum comunal DC 65, Costești - Nicșeni în lungime de 3,217 km, comuna Nicșeni, județul Botoșani3,597,120.00PNDL II
PĂLTINIȘModernizare Şcoala Gimnazială ,,Dr.Partenie Ciopron", comuna Păltiniş, judeţul Botoşani298,899.00PNDL I
PĂLTINIȘAlimentare cu apă în localitatea Păltiniș, județul Botoșani9,348,610.00PNDL II
PĂLTINIȘConstrucție poduri și podețe în comuna Păltiniș, județul Botoșani1,529,459.00PNDL II
POMÂRLAReabilitare şi modernizare Liceu Teoretic ,,Anastasie Basota" , comuna Pomârla, judeţul Botoşani6,219,631.00PNDL I
POMÂRLAReabilitare şi modernizare Şcoala Primară nr.1 Pomârla , comuna Pomârla, judeţul Botoşani905,845.00PNDL I
POMÎRLAReabilitare și modernizare Grădinița nr.1 sat Pomîrla, comuna Pomîrla, județul Botoșani655,668.00PNDL II
POMÎRLAReabilitare și modernizare Școala Primară nr.2 sat Racovăț, comuna Pomîrla, județul Botoșani888,384.00PNDL II
RĂUSENIReabilitare Școala Generală Rediu, comuna Răuseni, județul Botoșani1,059,108.56PNDL II
RIPICENIConstruire poduri în comuna Ripiceni, județul Botoșani2,910,676.00PNDL II
RIPICENIModernizare drumuri de interes local în comuna Ripiceni, județul Botoșani5,001,121.00PNDL II
RIPICENIModernizare și dotare dispensar medical în comuna Ripiceni, județul Botoșani2,023,137.00PNDL II
ROMÂNEȘTIConstruire și dotare grădiniță cu program normal în localitatea Românești, județul Botoșani586,700.00PNDL II
SĂVENIConstruire local Școală Primară nr.2 în satul Bozieni, orașul Săveni, județul Botoșani792,502.00PNDL II
SĂVENIModernizare străzi orășenești și drumuri sătești în orașul Săveni, județul Botoșani - etapa a II-a8,607,591.00PNDL II
SĂVENIReabilitare, modernizare, extindere și dotare Liceu Teoretic ,,Mihai Ciuca'' orașul Săveni, județul Botoșani13,306,520.00PNDL II
ȘENDRICENIModernizare drumuri comunale în comuna Șendriceni, județul Botoșani7,362,740.00PNDL II
STĂUCENIConstruire Grădiniță cu program normal în comuna Stăuceni, județul Botoșani561,635.00PNDL II
ȘTEFĂNEȘTIModernizare drumuri de interes local în orașul Ștefănești, județul Botoșani6,976,771.35PNDL II
ȘTIUBIENIAlimentare cu apă în comuna Știubieni, satele Știubieni și Negreni, județul Botoșani10,508,496.76PNDL II
SUHARĂUConstruire Grădiniță cu Program Normal nr.3 în localitatea Smârdan, comuna Suharău, județul Botoșani843,794.06PNDL II
SUHARĂUExtindere, modernizare și dotare Grădiniță cu Program Normal nr.6 Lișna, comuna Suharău, județul Botoșani1,331,536.00PNDL II
SUHARĂUExtindere, reabilitare, modernizare și dotare Grădinița cu Program Normal nr.1 Suharău, comuna Suhărău, județul Botoșani1,595,593.24PNDL II
SUHARĂUExtindere, reabilitare, modernizare și dotare Școala Gimnazială nr.4 cu clasele V-VIII în localitatea Oroftiana, comuna Suharău, județul Botoșani1,528,802.18PNDL II
SUHARĂUModernizare drumuri sătești în localitatea Smârdan, comuna Suharău, județul Botoșani3,760,670.00PNDL II
SULIȚAConstrucție poduri și podețe în satele Sulița și Drăcșani, comuna Sulița, județul Botoșani2,147,660.24PNDL II
SULIȚAReabilitare Grădinița cu Program Normal nr.1 Sulița, comuna Sulița, județul Botoșani152,178.00PNDL II
SULIȚAReabilitare Grădiniță cu Program Normal nr.2 Dracșani, comuna Sulița, județul Botoșani93,463.01PNDL II
SULIȚAReabilitare Școala Gimnazială nr.1 în localitatea Sulița, comuna Sulița, județul Botoșani227,028.00PNDL II
SULIȚAReabilitare Școala Gimnazială nr.2 I-VIII în localitatea Dracșani, comuna Sulița, județul Botoșani188,377.37PNDL II
TODIRENIReabilitarea, consolidarea, modernizarea, extinderea și dotarea Școlii cu clasele I-IV, nr.2, Todireni726,363.00PNDL II
TRUȘEȘTIExtindere și modernizare rețea de apă în localitățile Buhaceni și Pasateni comuna Trușești, județul Botoșani6,026,636.00PNDL II
TUDORAExtindere Dispensar Medical Uman, comuna Tudora, județul Botoșani1,235,607.00PNDL II
TUDORAModernizare 3 punți pietonale peste pârâul Pleșu și construire pod peste pârâul Zarna, în comuna Tudora, județul Botoșani1,330,420.00PNDL II
TUDORAReabilitare și extindere grupuri sanitare Școala Gimnazială nr.1 corp B în comuna Tudora, județul Botoșani1,054,764.98PNDL II
TUDORAReabilitare și extindere grupuri sanitare Școala Tiberiu Crudu corp C în comuna Tudora, județul Botoșani1,328,685.69PNDL II
UNGURENIConstruire grădiniță în sat Borzești, comuna Ungureni, județul Botoșani1,444,286.00PNDL II
UNGURENIModernizare Grădinița cu Program Normal nr.1 Ungureni în vederea obținerii autorizației de funcționare, județul Botoșani683,989.00PNDL II
UNGURENIModernizare Grădinița cu Program Normal nr.4 Plopenii Mari - Grupa Durnești, în vederea obținerii autorizației de funcționare, județul Botoșani389,214.00PNDL II
UNGURENIModernizare Școala Gimnazială nr.1 Ungureni în vederea obținerii autorizației de funcționare - corp A și corp B, județul Botoșani777,924.00PNDL II
UNGURENIModernizare Școala Gimnazială nr.3 Borzești în vederea obținerii autorizației de funcționare, județul Botoșani442,469.00PNDL II
UNGURENIModernizare Școala Primară nr.7 Mîndrești în vederea obținerii autorizației de funcționare, județul Botoșani461,351.00PNDL II
UNGURENIModernizare Școala Primară nr.8 Călugărenii Vechi în vederea obținerii autorizației de funcționare, județul Botoșani662,214.00PNDL II
UNGURENIModernizare Școala Primară nr.9 Călugărenii Noi în vederea obținerii autorizației de funcționare, județul Botoșani458,429.00PNDL II
UNGURENISistem de alimentare cu apă în satele Mîndrești, Călugăreni și Călugărenii Noi, comuna Ungureni, județul Botoșani7,366,384.00PNDL II
VĂCULEȘTIModernizare drum de interes local în comuna Văculești, sat Saucenița, județul Botoșani, DC 211, DS 161, DC 187, DC 168, DS 303,186,568.00PNDL II
VĂCULEȘTIModernizare și reabilitare grădiniță sat Văculești, comuna Văculești, județul Botoșani1,869,530.01PNDL II
VĂCULEȘTIModernizare și reabilitare Școala Saucenița, sat Saucenița, comuna Văculești, județul Botoșani1,441,196.00PNDL II
VÂRFU CÂMPULUIReabilitare drumuri sătești în comuna Vârfu Câmpului, județul Botoșani4,296,896.00PNDL II
VÂRFU CÂMPULUIReabilitare, modernizare, dotare și extindere Școala Primară nr.2 Lunca, comuna Vârfu Câmpului, județul Botoșani1,493,170.00PNDL II
VIIȘOARAModernizare drumuri în comuna Viișoara, județul Botoșani7,426,070.00PNDL II
VLĂDENIModernizare DC 63 A și străzi în comuna Vlădeni, județul Botoșani3,625,588.00PNDL II
VLĂSINEȘTIModernizare drum comunal și drumuri sătești în comuna Vlăsinești, județul Botoșani4,174,101.00PNDL II
VLĂSINEȘTIModernizare Școala Profesională ,,Gheorghe Burac'' corp B în sat Vlăsinești, comuna Vlăsinești, județul Botoșani1,983,984.00PNDL II
VLĂSINEȘTIReabilitare pod în comuna Vlăsinești, județul Botoșani774,381.00PNDL II
VORNICENIModernizare drumuri de interes local în comuna Vorniceni, județul Botoșani4,906,680.00PNDL II
VORNICENIModernizare, extindere și dotare Școala Gimnazială ,,Prof.Octavian Ionescu'' Vorniceni, județul Botoșani889,993.00PNDL II
VORONACabinete medicale în localitatea Poiana, comuna Vorona, județul Botoșani694,295.00PNDL II
VORONAReabilitare și modernizare Grădinița cu Program Normal nr.3 Teodoru Vorona, comuna Vorona, județul Botoșani652,932.00PNDL II
VORONAReabilitare și modernizare Școala Gimnazială ,,Alexandru cel Bun'' Icuseni, comuna Vorona, județul Botoșani1,336,386.00PNDL II
VORONAReabilitare și modernizare Școala Gimnazială ,,Alexandru Ioan Cuza'' Vorona, comuna Vorona, județul Botoșani1,279,371.00PNDL II
VORONAReabilitare și modernizare Școala Primară ,,Petru Rareș'' Vorona, comuna Vorona, județul Botoșani1,291,875.00PNDL II