Înapoi la pagina județului

LocalitateaDenumirea obiectivului de investițiiSuma (lei)Program investiții
ADĂŞENIReabilitare şi modernizare asfaltare drumuri comunale şi săteşti în satul Adăşeni, comuna Adăşeni, judeţul Botoşani1,780,946.51PNDL I
AVRĂMENIModernizare drumuri săteşti în localităţile Avrămeni şi Tudor Vladimirescu, comuna Avrămeni, judeţul Botoşani7,163,853.28PNDL I
AVRĂMENIReabilitare și modernizare Grădinița cu Program Normal nr.1 Avrămeni, județul Botoșani în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare195,910.13PNDL I
AVRĂMENIReabilitare și modernizare Școala Primară nr.1 Timuș, comuna Avrămeni, județul Botoșani în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare202,200.10PNDL I
AVRĂMENIReabilitare și modernizare Școala Primară nr.2 Dimitrie Cantemir, comuna Avrămeni, județul Botoșani în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare198,097.40PNDL I
AVRĂMENIReabilitare și modernizare Școala Primară nr.4 Aurel Vlaicu, comuna Avrămeni, județul Botoșani în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare210,983.05PNDL I
BĂLUȘENIAsfaltare și modernizare drumuri de interes local în comuna Bălușeni, judeţul Botoşani8,286,929.04PNDL I
BUCECEAAsfaltare și modernizare drumuri de interes local în orașul Bucecea, judeţul Botoşani4,372,939.46PNDL I
CONCEȘTIReabilitare prin asfaltare drumuri sătești în satele Concești și Movileni, com. Concești, judeţul Botoşani3,432,796.75PNDL I
CORDĂRENIModernizare drum comunal DC 70 sat Grivița, comuna Cordăreni și drum comunal DC 71A comuna Cordăreni, județul Botoșani5,785,386.28PNDL I
COȘULAModernizare drum comunal DC 52C în comuna Coșula, județul Botoșani2,876,400.50PNDL I
COȘULAÎnființare sistem centralizat de canalizare şi stație de epurare în localităţile Coşula, Buda, Pădureni, Supitca, comuna Coşula, județul Botoșani7,362,772.18PNDL I
COȘULAÎnfiinţare sistem de alimentare cu apă în localităţile Cosula, Buda, Pădureni, Supitca, comuna Coşula, judeţul Botoşani3,686,699.95PNDL I
CURTEȘTIAsfaltare și modernizare DC 60A în comuna Curtești, judeţul Botoşani5,123,298.07PNDL I
DARABANIModernizare străzi de legătură oraș Darabani, Cartier Cornești1,676,973.43PNDL I
DRĂGUŞENIModernizare drumuri de interes local, sat Podriga, comuna Drăguşeni, judeţul Botoşani3,477,566.99PNDL I
DURNEȘTIModernizare reţele drumuri în comuna Durneşti, judeţul Botoşani7,078,101.23PNDL I
FLĂMÂNZIConstruire pod peste Miletin, la Iasnic, oraș Flămânzi, județul Botoșani431,993.51PNDL I
FRUMUȘICAModernizare drum comunal DC 46 limita jud. Iași - Storești - Vlădeni Deal - Boscoteni - Flămânzi în comuna Frumușica, judeţul Botoşani7,489,176.50PNDL I
GORBĂNEŞTIModernizare drumuri comunale în comuna Gorbăneşti, judeţul Botoşani7,495,393.78PNDL I
HĂNEȘTIModernizare drum comunal DC 22 km 0+000 – 2+150 din DJ 294C – Sărata Basarab, comuna Hăneşti, judeţul Botoşani1,695,589.08PNDL I
HAVÂRNAModernizare drumuri locale în comuna Havârna, judeţul Botoşani4,487,883.22PNDL I
HILIȘEU HORIAModernizare drumuri de interes local 4,000 km, com. Hilişeu Horia, judeţul Botoşani3,894,901.70PNDL I
HLIPICENIModernizare drum comunal DC 38 în comuna Hlipiceni, judeţul Botoşani2,815,996.35PNDL I
HUDEȘTIModernizare DC 83 km 2+300 - 4+300, sat Alba, comuna Hudești, județul Botoșani1,500,465.27PNDL I
HUDEȘTIModernizare drum comunal DC 84, km 1+500 - 5+100, Vatra-Concești, comuna Hudești, județul Botoșani2,652,667.11PNDL I
JUDEȚUL BOTOȘANI PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN BOTOȘANIModernizare DJ 293A, Viișoara - Cuza Vodă, km 7+000-11+550, județul Botoșani1,250,000.00PNDL I
LOZNAModernizare drumuri comunale și sătești în lungime de 3.286 m, com. Lozna1,930,063.37PNDL I
LUNCAModernizare drumuri comunale DC 40, DC 41 și DC 41A de pe raza comunei Lunca, județul Botoșani7,684,297.60PNDL I
LUNCAReabilitare și modernizare Grădinița cu Program Normal Prichindelul în sat Lunca, comuna Lunca, județul Botoșani441,682.00PNDL I
LUNCAReabilitare și modernizare Școala Primară Andrei Popovici Bîznoșanu în sat Lunca, comuna Lunca, județul Botoșani438,593.00PNDL I
MIHAI EMINESCUReabilitare drumuri comunale DC 62 km 0+020 -2+270 DN 29B - Ipotești și DC 61 km 6+120 - 8+400 Manolești - Ipotești, comuna Mihai Eminescu, județul Botoșani3,892,111.70PNDL I
MIHAI EMINESCUCanalizare menajeră şi staţie de epurare localităţile Stănceşti şi Manoleşti Vale, comuna Mihai Eminescu -jud Botoşani4,513,331.78PNDL I
MIHAI EMINESCUExtindere sistem de alimentare cu apă localităţile Stânceşti şi Manoleşti Vale, comuna Mihai Eminescu -jud Botoşani2,644,085.41PNDL I
MIHĂILENIModernizare drumuri comunale şi săteşti în sat Rogojeşti, com. Mihăileni, jud Botoşani3,989,581.74PNDL I
MILEANCAModernizare drum comunal DC 21 în comuna Mileanca, judeţul Botoşani6,431,398.35PNDL I
MITOCModernizare drum comunal DC9 în satul Horia, comuna Mitoc, județul Botoșani2,219,696.01PNDL I
POMÂRLAModernizare drum comunal DC 80, km 2+050 - 5+850, Pomârla - DJ 291D, comuna Pomârla, județul Botoșani3,025,340.12PNDL I
PRĂJENIModernizarea sistemului de iluminat public din comuna Prăjeni, județul Botoșani270,438.21PNDL II
RĂUSENIExtinderea rețelei de apă potabilă în satele Rediu și Stolniceni din comuna Răuseni, județul Botoșani1,180,659.46PNDL I
ROMAModernizare drum comunal DC 66 Roma -Cotârgaci, L=6200 m, comuna Roma, judeţul Botoşani5,302,960.56PNDL I
ROMÂNEŞTIDotare săli de clasă Şcoala Gimnazială nr.1, comuna Româneşti, județul Botoșani99,984.22PNDL I
ROMÂNEŞTIReabilitare şcoală generală în localitatea Româneşti, comuna Româneşti, judeţul Botoşani810,000.00PNDL I
SĂVENICentru cultural multifuncțional, orașul Săveni, județul Botoșani1,871,320.50PNDL I
SĂVENIModernizare drumuri de legătură cu localitățile componente ale orașului Săveni, județul Botoșani8,948,689.52PNDL I
ȘENDRICENIRefacere și modernizare prin asfaltare drum comunal DC 79 în comuna Șendriceni, județul Botoşani5,832,166.56PNDL I
ȘTEFĂNEȘTIModernizare DJ 294 B, km 0-000 + 2+400, oraș Ștefănești, județul Botoşani3,840,008.14PNDL I
ȘTEFĂNEȘTIModernizare drum comunal DC 33B, Ștefănești-Bădiuți, km 0+000 – 1+000 oraș Ștefănești, judeţul Botoşani991,902.17PNDL I
ȘTEFĂNEȘTISediu nou primărie oraş Ştefăneşti, judeţul Botoşani4,896,054.26PNDL I
SUHĂRĂUReabilitare Școala Gimnazială cu clasele I-IV nr. 4 sat Oroftiana, comuna Suhărău,judeţul Botoşani470,229.48PNDL I
SUHĂRĂUModernizare drum comunal DC 82B Suhărău -Alba, comuna Suhărău, judeţul Botoşani3,428,015.20PNDL I
TRUȘEȘTIAlimentare cu apă a localităţilor Ionăşeni şi Drislea, comuna Truşeşti, judeţul Botoşani3,803,932.04PNDL I
TUDORAConstruire grădiniţă, şcoala „Tiberiu Crudu” din comuna Tudora, judeţ Botoşani1,111,900.18PNDL I
TUDORAModernizare drumuri de interes local DC 55, DS 1451, DS 420 şi DS 1128, (zona Cornăţel şi Dealu Curţii),în comuna Tudora, judeţul Botoşani5,027,106.11PNDL I
TUDORAModernizare drumuri de interes local DS 1257, DS 1208, DS 1755, DS 1875, DS 2227, DS 2101 şi DS 2003, (zona Capu Codrului) în comuna Tudora, jud. Botoşani1,920,161.47PNDL I
UNGURENIModernizare drum comunal DC 17, Ungureni - Epureni - Iacobeni - Strahotin - Hulub, în comunele Ungureni şi Dângeni, judeţul Botoşani8,367,478.32PNDL I
VLĂDENIModernizare DC 58 din DN 29 Vlădeni-Brehuiești DJ 208H km 0+000 - 2+850, comuna Vlădeni, județul Botoșani2,325,763.84PNDL I
VLĂSINEȘTIModernizare corp A Școala Profesională Gheorghe Burac sat Vlăsinești, comuna Vlăsinești, județul Botoșani303,413.12PNDL I