Înapoi la pagina județului

LocalitateaDenumirea obiectivului de investițiiSuma (lei)Program investiții
BECLEANAsfaltare alei Cartier Podirei-Cabane Figa6,753,600.00PNDL II
BECLEANReabilitare pod sat Rusu de Jos, oraş Beclean, judeţul Bistriţa-Năsăud930,216.00PNDL II
BECLEANReabilitare și modernizare școală cu clasele I-IV și grădiniță localitatea Coldău, oraș Beclean, jud. Bistrița-Năsăud789,451.00PNDL I
BECLEANReabilitare și modernizare școală generală și grădiniță localitatea Figa, oraș Beclean, jud. Bistrița-Năsăud1,162,335.00PNDL I
BISTRIŢADrum de acces şi utilităţi aferente complexului sportiv polivalent, municipiul Bistriţa, judeţul Bistriţa-Năsăud21,149,352.15PNDL II
BISTRIŢA BÂRGĂULUIDotare cu echipamente medicale şi alte categorii de echipamente şi dotări independente pentru Dispensarul Medical Uman Bistriţa Bîrgăului393,476.23PNDL II
BUDACU DE JOSConstruire grădiniţă cu program normal amplasată în localitatea Budacu de Jos, în comuna Budacu de Jos, judeţul Bistriţa Năsăud1,087,019.00PNDL II
BUDACU DE JOSConstruire reţea de canalizare şi staţie de epurare şi extindere reţea de apă potabilă, în comuna Budacu de Jos, judeţul Bistriţa Năsăud13,903,887.00PNDL II
BUDACU DE JOSModernizare DC 7, 0+000-1+900, Jelna-Satu Nou, judeţul Bistriţa Năsăud1,135,911.00PNDL II
BUDACU DE JOSLucrări reparații la grădiniță cu program normal Buduș, comuna Budacu de Jos, județul Bistrița Năsăud207,384.00PNDL I
BUDACU DE JOSReabilitare Grădiniță cu program normal, comuna Budacu de Jos, județul Bistrița Năsăud259,080.00PNDL I
BUDACU DE JOSRenovare grădiniță cu program normal Monariu, comuna Budacu de Jos, județul Bistrița Năsăud487,607.00PNDL I
BUDACU DE JOSReţea de canalizare în localitatea Jelna, comuna Budacu de Jos5,499,580.09PNDL I
BUDACU DE JOSModernizare străzi în comuna Budacu de Jos4,685,080.35PNDL I
BUDEŞTIModernizarea și extinderea sistemului de iluminat public în comuna355,911.76PNDL II
BUDEŞTIRețea publică de canalizare a apelor uzate menajere și stație de epurare în comuna Budești, județul Bistrița -Năsăud8,000,000.00PNDL II
CĂIANU MICLucrări de reabilitare la Dispensarul uman din localitatea Căianu Mic362,902.54PNDL II
CĂIANU MICModernizarea infrastructurii rutiere locale în comuna Căianu Mic, judeţul Bistriţa Năsăud5,791,979.00PNDL II
CĂIANU MICModernizare DC 37, Km 0+000-8+300,Dobric (DJ171) - Ciceu Poieni, comuna Căianu Mic4,600,000.00PNDL I
CETATEConsolidare, modernizare, extindere și dotare dispensar uman în localitatea Petriș, comuna Cetate, județul Bistrița-Năsăud1,977,268.00PNDL II
CETATEModernizarea infrastructurii rutiere locale în comuna Cetate județul Bistrița-Năsăud3,926,378.00PNDL II
CHIOCHIȘModernizare drum comunal DC 24 în comuna Chiochiş, judeţul Bistriţa Năsăud7,831,903.00PNDL I
CHIOCHIȘReabilitare și modernizare Școală Generală Chețiu, comuna Chiochiș, județul Bistrița-Năsăud351,591.00PNDL I
CHIOCHIȘReabilitare și modernizare Școală Generală Jimbor-Fînațe, comuna Chiochiș, județul Bistrița-Năsăud433,974.00PNDL I
CHIOCHIȘReabilitare și modernizare Școală Generală Manic, comuna Chiochiș, județul Bistrița-Năsăud289,399.00PNDL I
CHIOCHIȘReabilitare și modernizare Școală Gimnazială Chiochiș, comuna Chiochiș, județul Bistrița-Năsăud1,093,690.00PNDL I
CHIOCHIȘReabilitare și modernizare Școală Gimnazială - Grădiniță cu program normal Bozies, comuna Chiochiș, județul Bistrița-Năsăud854,072.00PNDL I
CHIUZAExtindere rețele de canalizare ape uzate menajere în localitățile Piatra, Chiuza și Săsarm, comuna Chiuza, județul Bistrița-Năsăud1,004,268.00PNDL II
CICEU - MIHĂIEŞTIModernizare drum de acces spre Cetatea Ciceului (Tronson II), comuna Ciceu-Mihăiești, județul Bistrița-Năsăud1,047,467.00PNDL II
COŞBUCPod nou peste râul Sălăuța în comuna Coșbuc, județul Bistrița-Năsăud691,786.00PNDL II
COŞBUCReabilitare, modernizare și dotare Dispensar uman în localitatea Coșbuc, județul Bistrița-Năsăud1,011,024.00PNDL II
DUMITRAExtindere rețele canalizare în comuna Dumitra, satele: Dumitra și Cepari, județul Bistrița-Năsăud521,646.00PNDL II
DUMITRIŢAReabilitare Școală Gimnazială cu clasele I-VIII, comuna Dumitrița1,413,720.00PNDL II
DUMITRIŢAReabilitare Școală Gimnazială cu clasele I-VIII, sat Budacul de Sus, comuna Dumitrița1,577,702.00PNDL II
FELDRUAmenajare trotuare , rigole scurgere şi amplasare conducte de racord, branşament şi de protecţie în localitatea Feldru, comuna feldru, jud. Bistriţa Năsăud1,835,313.40PNDL II
FELDRUModernizare străzi în comuna Feldru -Lot15,470,948.00PNDL I
GALAŢII BISTRIŢEIConstruire dispensar medical rural ]n localitatea Galaţii Bistriţei, judeţul Bistriţa Năsăud1,584,393.00PNDL II
ILVA MAREModernizare, extindere, dotare sala de sport și amenajări interioare și exterioare școală generală, în localitatea Ilva Mare, comuna Ilva Mare, județul Bistrița-Năsăud1,252,028.00PNDL II
ILVA MAREModernizare drumuri de interes local în localitatea Ilva Mare, comuna Ilva Mare, județul Bistrița Năsăud10,677,529.00PNDL I
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUDModernizare DJ 162 , Km 28+633-35+833, Visuia-Silivașu de Câmpie, județul Bistrița-Năsăud5,446,067.98PNDL II
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUDModernizare DJ 162 , Km 8+300-18+526, Archiud-Sânmihaiu de Câmpie, județul Bistrița-Năsăud9,494,628.76PNDL II
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUDModernizare DJ 170 , Km 13+450-24+450, Negrilești-Breaza-lim. Jud. Maramureș, județul Bistrița-Năsăud14,208,059.22PNDL II
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUDModernizare DJ 171 , Km 0+000-39+520, Uriu-lim. Jud. Maramureș,Obiect 3: Km 28+617-39+520, Tîrlișua-lim. Jud. Maramureș, județul Bistrița-Năsăud20,342,925.19PNDL II
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUDModernizare DJ 172 E , Km 0+000-7+000, Strugureni-Matei, județul Bistrița-Năsăud25,670,262.31PNDL II
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUDModernizare DJ 173 C , Km 9+125-19+860, Buduș-Șieu, județul Bistrița-Năsăud12,442,175.90PNDL II
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUDPod peste Valea Mare, pe DJ 170 , Km 15+400, în Purcărete, județul Bistrița -Năsăud211,514.81PNDL II
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUDPod peste Valea Meleș, pe DJ 172 H , Km 14+960, localitatea Matei, județul Bistrița -Năsăud317,374.88PNDL II
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUDPod peste Valea Răchiții, pe DJ 170 , Km 18+700, în Breaza, județul Bistrița -Năsăud129,096.79PNDL II
LECHINŢAConstruire și dotare local școală 10 Săli de clasă și atelier școlar pentru instruire practică la Liceul tehnologic Lechința, localitatea Lechința, comuna Lechința, județul Bistrișa Năsăud5,435,000.00PNDL II
LECHINŢAModernizarea infrastructurii rutiere locale în comuna Lechinţa, judeţul Bistriţa Năsăud7,248,907.00PNDL II
LECHINŢAReţea publică canalizare a apelor uzate menajere şi staţie de epurare în localitatea Sîngeorzu Nou, comuna Lechința5,825,000.00PNDL I
LEŞUModernizare străzi rurale în comuna Leşu, judeţul Bistriţa-Năsăud4,292,093.00PNDL II
LIVEZILEModedrnizare, reabilitare și dotare Școală Gimnazială în localitatea Dorolea, comuna Livezile, județul Bistrița-Năsăud628,335.00PNDL II
LIVEZILEModernizare DC 6B în comuna Livezile, județul Bistrița-Năsăud2,790,486.00PNDL II
LIVEZILEConstruire grădiniţă cu program prelungit în comuna Livezile544,256.72PNDL I
LUNCA ILVEIAsfaltare drumuri de interes local în comuna Lunca Ilvei-strada Ursoaia3,558,685.00PNDL II
LUNCA ILVEIPoduri în comuna Lunca Ilvei, județul Bistrița-Năsăud1,694,807.00PNDL II
LUNCA ILVEIReabilitare, modernizare și extindere școala gimnazială nr. 1, localitatea Lunca Ilvei4,955,284.00PNDL II
MĂGURA ILVEIConstruire clădire parter cu destinație școală în localitatea Arșița, județul Bistrița-Năsăud946,368.83PNDL II
MĂGURA ILVEIPoduri de acces și punți pietonale peste râul Ilva în comuna Măgura Ilvei, județul Bistrița-Năsăud2,604,695.00PNDL II
MĂGURA ILVEIRețea de apă potabilă și rețea de canalizare menajeră, cu stație de epurare în localitatea Măgura Ilvei, județul Bistrița-Năsăud8,277,163.00PNDL II
MĂGURA ILVEIModernizare DC 4A Măgura Ilvei-Arsita, comuna Măgura Ilvei5,880,744.00PNDL I
MAIERUPod în comuna Maieru, județul Bistrița- Năsăud2,255,100.00PNDL II
MAIERUReabilitare și consolidare Pod Bocserie în zona Colonie peste pârâul Anies în comuna Maieru, sat Anies346,052.00PNDL I
MĂRISELUReabilitare DC 15 Magurele - Jeica0+000-6+250 6,25 km, comuna Mărișelu2,807,165.38PNDL I
MICEŞTII DE CÂMPIEReţea publică de canalizare a apelor uzate menajere şi staţie de epurare în localităţile Miceştii de Câmpie, Fîntîniţa şi Visuia, în comuna Miceştii de Câmpie, judeţul Bistriţa-Năsăud18,299,338.00PNDL II
MICEȘTII DE CÂMPIEModernizare Școală Localitatea Visuia, comuna Miceștii de Câmpie399,068.44PNDL I
MICEȘTII DE CÎMPIEModernizare drum comunal DC 21 și ulița "Pe Vale", comuna Miceștii de Cîmpie4,069,913.79PNDL I
MILAŞExtindere reţea publică de canalizare a apelor uzate menajere în localităţile Comlod şi Orosfaia, comuna Milaş, judeţul Bistriţa-Năsăud5,286,271.00PNDL II
MILAŞLucrări de construcţii în vederea obţinerii autorizaţiei ISU pentru şcoala gimnazială din localitatea Milaş, comuna Milaş, judeţul Bistriţa-Năsăud908,998.00PNDL II
MILAŞModernizare şi extindere primăria comunei Milaș, judeţul Bistriţa-Năsăud1,130,749.00PNDL II
MONORAmenajare și asfaltare străzi comunale, localitatea Monor și localitatea Gledin, comuna Monor300,000.00PNDL II
NEGRILEŞTIConstruire rețea publică de apă uzată menajeră în comuna Negrilești, județul Bistrița-Năsăud4,257,074.00PNDL II
NEGRILEŞTIModernizarea sistem de iluminat public stradal în comuna Negrilești, județul Bistrița-Năsăud752,407.50PNDL II
NEGRILEŞTIReabilitare energetică și modernizare Școală gimnazială în localitatea Breaza, județul Bistrița-Năsăud1,103,314.00PNDL II
NIMIGEAModernizare străzi în comuna Nimigea, județul Bistrița-Năsăud7,689,896.00PNDL II
NIMIGEAReabilitare și modernizare Școală gimnazială Mititei 2, comuna Nimigea, județul Bistrița-Năsăud185,230.46PNDL I
NIMIGEAReabilitare și modernizare Școală gimnazială Tăure, comuna Nimigea, județul Bistrița-Năsăud445,796.27PNDL I
NIMIGEAReabilitare și modernizare Școală primară Mintiu, comuna Nimigea, județul Bistrița-Năsăud411,318.70PNDL I
NIMIGEAReabilitare și modernizare școală primară și grădiniță cu program normal Florești, comuna Nimigea, județul Bistrița-Năsăud360,154.43PNDL I
NIMIGEAReabilitare și modernizare școală primară și grădiniță cu program normal Nimigea de Sus, comuna Nimigea, județul Bistrița-Năsăud245,552.65PNDL I
NUŞENIÎmprejmuire școală primară și grădiniță din Feleac, com. Nușeni, județul Bistrița-Năsăud200,158.00PNDL II
NUŞENIReabilitare și modernizare grădiniță și clasele I-VIII Școala Gimnazială-Dsida Jeno Vita439,275.00PNDL II
POIANA ILVEIExtinderea și reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în comuna Poiana Ilvei, județul Bistrița-Năsăud3,997,667.63PNDL II
POIANA ILVEIRețea de canalizare și stație de epurare în loc. Poiana Ilvei, comuna Poiana Ilvei14,615,708.85PNDL I
PRUNDU BÂRGĂULUIConstruire dispensar medical în comuna Prundu Bîrgăului, judeţul Bistriţa Năsăud3,379,958.68PNDL II
PRUNDU BÂRGĂULUIConstruire școală generală în com. Prundu Bîrgăului, județul Bistrița-Năsăud4,644,922.07PNDL II
PRUNDU BÂRGĂULUIModernizare străzi secundare din comuna Prundu Bîrgăului, județul Bistrița-Năsăud4,583,934.40PNDL II
REBRAReabilitare Școală Generală nr. 1 în comuna Rebra2,933,343.00PNDL I
REBRIŞOARAModernizare străzi în comuna Rebrișoara, județul Bistrița-Năsăud3,380,608.00PNDL II
REBRIŞOARAReabilitare și mansardare școala generală clasele V-VIII în comuna Rebrișoara, județul Bistrița-Năsăud3,123,609.00PNDL II
RODNAReabilitare grădiniţă cu program normal nr. 1 Rodna1,035,573.82PNDL II
ROMULIConstruire pod peste râul Sălăuța, pe ulița Pietri, în comuna Romuli220,332.22PNDL II
ROMULIConstruire pod peste râul Sălăuța, pe Ulița Sub Laz în comuna Romuli292,352.70PNDL II
ROMULIConstruire pod peste râul Sălăuța, pe Ulița Șesul Sabei în comuna Romuli340,778.20PNDL II
ROMULIConstruire pod peste râul Sălăuța, pe ulița Valea Malului în comuna Romuli172,364.27PNDL II
ROMULIRețele de alimentare cu apă și canalizare pe strada Fundoaia, localitatea Dealu Ștefăniței, comuna Romuli, județul Bistrița -Năsăud473,539.57PNDL II
SALVAPunți pietonale La Bodescu, La Clejuta și Pe Lunca, în comuna salva, județul Bistrița-Năsăud3,855,362.00PNDL II
SALVAReparații acoperiș, înlocuire tâmplărie, izolație termică și vopsitorii. Amenajare curte (Dispensar uman), comuna Salva, județul Bistrița-Năsăud165,396.00PNDL II
ȘIEUModernizare școală generală Ardan, claseleI-IV, din localitatea Ardan, comuna Șieu, județul Bistrița-Năsăud1,526,618.00PNDL I
ȘIEUModernizare școală generală Posmuș, claseleI-IV, din localitatea Posmuș, comuna Șieu, județul Bistrița-Năsăud856,174.00PNDL I
ŞIEU- ODORHEIModernizare DC 28, Km 0+000-3+987, DN 17 - Cristuru Şieu-Coasta, comuna Șieu-Odorhei2,979,438.10PNDL I
ȘIEU-ODORHEIReabilitare și modernizare Școala Generală clasele I-VIII din comuna Șieu-Odorhei, județul Bistrița -Năsăud1,603,370.00PNDL I
ŞIEUŢDotare școală gimnazială Șieuț, în comuna Șieuț, județul Bistrița-Năsăud53,429.00PNDL II
ŞIEUŢDotare Şcoală primară Lunca în comuna Şieuţ, judeţul Bistriţa-Năsăud12,672.00PNDL II
ŞIEUŢModernizarea infrastructurii rutiere locale în comuna Şieuţ, judeţul Bistriţa-Năsăud4,934,353.00PNDL II
ŞIEUŢReabilitare şi extindere dispensar medical uman, în localitatea Şieuţ, judeţul Bistriţa-Năsăud1,173,024.00PNDL II
ŞIEUŢReabilitare şi modernizare Şcoală gimnazială Sebiş în comuna Şieuţ, judeţul Bistriţa-Năsăud623,964.00PNDL II
SILIVAŞU DE CÂMPIEModernizare drumuri de interes local în comuna Silivaşu de Câmpie, judeţul Bistriţa - Năsăud3,608,063.18PNDL I
SÎNMIHAIU DE CÂMPIEConstruire şi dotare sediu primărie în localitatea Sînmihaiu de Cîmpie, comuna Sînmihaiu de Cîmpie, judeţul Bistriţa Năsăud2,039,169.00PNDL II
SÎNMIHAIU DE CÂMPIEReţea publică de canalizare a apelor uzate menajere şi staţie de epurare în localitatea Sînmihaiu de Cîmpie, judeţul Bistriţa-Năsăud9,809,858.00PNDL II
SÎNMIHAIU DE CÎMPIEAsfaltare DC 18, comuna Sînmihaiu de Cîmpie2,376,000.00PNDL I
ȘINTEREAGModernizare DC 33 și străzi în comuna Șintereag, județul Bistrița Năsăud2,544,020.00PNDL I
SPERMEZEUModernizare drum comunal DC 37C Spermezeu- Hălmăsău, judeţul Bistriţa Năsăud5,620,518.75PNDL II
TEACAConsolidare, modernizare, extindere și dotare dispensar în localitatea Teaca, comuna Teaca, județul Bistrița-Năsăud8,216,885.00PNDL II
TEACAModernizare și dotare școala gimnazială din localitatea Ocnița, comuna Teaca, județul Bistrița-Năssăud2,958,862.00PNDL II
TEACAReţea publică de canalizare a apelor uzate menajere în localitățile Viile Tecii și Budurleni și modernizare drumuri de interes local în localitatea Viile Tecii, comuna Teaca, judeţul Bistriţa Năsăud12,346,051.00PNDL II
TELCIUReabilitare și modernizare Școala Veche -Liceul Tehnologic Telciu, comuna Telciu, județul Bistrița-Năsăud1,349,970.00PNDL I
TIHA BÂRGĂULUIConstruire poduri în comuna Tiha Bîrgăului, județul Bistrița-Năsăud2,093,185.27PNDL II
TIHA BÂRGĂULUIConstruire rețea publică de apă uzată menajeră și stație de epurare în localitatea Piatra Fântânele, comuna Tiha Bîrgăului9,494,364.88PNDL II
TIHA BÂRGĂULUIReabilitare și modernizare Școală Gimnazială în localitatea Tureac nr. 724A, comuna Tiha Bîrgăului130,997.00PNDL II
TIHA BÎRGĂULUIModernizare DC 5D-6,5 Km DN 17 - loc. Ciosa, comuna Tiha Bîrgăului9,870,750.98PNDL I
TÎRLIŞUAPod peste Valea Ilișua, în comuna Tîrlișua, județul Bistrița-Năsăud402,858.00PNDL II
TÎRLIŞUAPod peste Valea Ilișua, în localitatea Borleasa, comuna Tîrlișua, județul Bistrița-Năsăud418,251.55PNDL II
TÎRLIŞUAReabilitare casă de locuit P+E cu destinație Dispensar Uman, în comuna Tîrlișua, județul Bistrița-Năsăud300,141.13PNDL II
URIUAsfaltare străzi în comuna Uriu3,955,958.00PNDL II