Înapoi la pagina județului

LocalitateaDenumirea obiectivului de investițiiSuma (lei)Program investiții
BISTRIŢAReabilitare și modernizare Liceul de Muzică Tudor Jarda, str. Al. Odobescu nr. 8, municipiul Bistrița7,645,388.24PNDL II
BRANIŞTEAReţea de canalizare şi racorduri canal în localitatea Cireşoaia, comuna Braniştea, judeţul Bistriţa Năsăud11,634,713.00PNDL II
CETATEConstruire grupuri sanitare Școală Gimnazială Petriș în comuna Cetate județul Bistrița-Năsăud289,880.21PNDL II
CICEU - MIHĂIEŞTICanalizare ape uzate menajere și stație de epurare în localitatea Ciceu- Mihăiești, comuna Ciceu- Mihăiești6,294,938.00PNDL II
CICEU-GIURGEŞTIConstruirea rețelei publice de apă uzată menajeră și stație de epurare în comuna Ciceu-Giurgești, județul Bistrița-Năsăud6,796,174.00PNDL II
CICEU-GIURGEŞTIReabilitare energetică Școala Gimnazială Ciceu-Giurgești1,324,717.00PNDL II
COŞBUCExtindere rețea de canalizare în comuna Coșbuc1,563,813.00PNDL II
DUMITRAExtindere și modernizare Dispensar Uman în sat Dumitra, județul Bistrița-Năasăud1,622,770.00PNDL II
DUMITRAExtindere și modernizare școală, amplasată în sat Cepari, comuna Dumitra, județul Bistrița-Năsăud1,220,467.00PNDL II
DUMITRIŢAÎnființare rețea de canalizare și stație de epurare în localitatea Dumitrița, comuna Dumitrița, județul Bistrița-Năsăud5,020,945.00PNDL II
FELDRUConstruire pod râul Someşu Mare în comuna Feldru, judeţul Bistriţa Năsăud1,054,478.00PNDL II
FELDRUReabilitare, modernizare şi extindere Şcoala clasele I-IV, Feldru2,655,269.00PNDL II
FELDRUReabilitare, modernizare şi extindere Şcoala gimnazială Gavril Istrate Nepos clasele V-VIII, judeţul Bistriţa Năsăud2,035,148.00PNDL II
GALAŢII BISTRIŢEIExtindere reţea de canalizare a apei uzate menajere în comuna Galaţii Bistriţei, localităţile Herina, Tonciu şi Dipşa, judeţul Bistriţa Năsăud5,930,241.00PNDL II
GALAŢII BISTRIŢEIReabilitare Şcoala Gimnazială Grigore Herinean în localitatea Galaţii-Bistriţei, comuna Galaţii-Bistriţei, judeţul Bistriţa-Năsăud506,600.00PNDL II
ILVA MICALucrări de construcții în vederea obținerii autorizației ISU pentru grădinița din comuna Ilva Mică, județul Bistrița-Năsăud403,640.00PNDL II
JOSENII BÂRGĂULUIConstruire pod peste râul Bistrița, în comuna Josenii Bărgăului, județul Bistrița Năsăud1,116,339.00PNDL II
JOSENII BÂRGĂULUIReabilitare și modernizare școală primară în localitatea Mijlocenii Bîrgăului, comuna Josenii Bîrgăului, județul Bistrița-Năsăud1,306,144.00PNDL II
JOSENII BÂRGĂULUIReabilitare și modernizare școală primară în localitatea Strîmba, comuna Josenii Bîrgăului, județul Bistrița-Năsăud772,270.00PNDL II
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUDPod peste Valea Meleș, pe DJ 172 H , Km 6+118, Nușeni-Corvinești, județul Bistrița -Năsăud263,829.57PNDL II
LIVEZILEModedrnizare, reabilitare și dotare Școală Primară și Grădiniță în localitatea Cușma, comuna Livezile, județul Bistrița-Năsăud659,520.00PNDL II
MĂRIŞELUÎnfiinţare reţea de canalizare şi staţie de epurare în localităţile Domneşti, Măgurele Mărişelu, Bârla şi Sântioana, comuna Mărişelu, judeţul Bistriţa Năsăud12,162,107.00PNDL II
MATEIConstruire reţele de canalizare şi staţie de epurare în comuna Matei, satele Matei şi Corvineşti, judeţul Bistriţa-Năsăud5,846,034.00PNDL II
MICEŞTII DE CÂMPIEModernizare drum comunal DC 21 şi străzi în comuna Miceştii de Câmpie, judeţul Bistriţa-Năsăud5,563,254.00PNDL II
NĂSĂUDModernizare străzi în oraşul Năsăud, judeţul Bistriţa Năsăud, L=4,197 m6,111,544.00PNDL II
NĂSĂUDPod cu o bandă de circulaţie peste râul Someşul Mare în cartierul Luşca din oraşul Năsăud, judeţul bistriţa Năsăud3,104,637.00PNDL II
NIMIGEAReabilitare și modernizare Școală gimnazială Mititei 1, comuna Nimigea, județul Bistrița-Năsăud431,040.48PNDL I
NUŞENICanalizare menajeră în localităţile Nușeni, Feleac, Beudiu, Vita și Rusu de Sus, comuna Nușeni, județul Bistrița-Năsăud16,776,927.42PNDL II
NUŞENIReabilitare și modernizare dspensar uman Nușeni1,467,499.00PNDL II
PARVAConsolidare, modernizare, extindere și dotare Școală Gimnazială "Vasile Scurtu" din localitatea Parva, comuna Parva, judeţul Bistriţa-Năsăud4,722,158.00PNDL II
PARVAModernizare centru civic al comunei Parva1,000,000.00PNDL II
PARVAModernizare poduri peste Râul Rebra în comuna Parva, județul Bistrița-Năsăud3,996,972.00PNDL II
PETRU RAREŞModernizare drum de interes local în localitatea Bața-Ulița spre Pepiniera Bața și Drumul lui Salanki, comuna Petru Rareș, județul Bistrița-Năsăud755,883.00PNDL II
PRUNDU BÂRGĂULUIReabilitare, eficientizare energetică Școală generală clasele I-IV în comuna Prundu Bîrgăului, județul Bistrița Năsăud3,226,615.98PNDL II
REBRAConstruire poduri peste râul Rebra1,600,000.00PNDL II
REBRAModernizare și dotare grădinița nr. 1 în comuna Rebra1,000,000.00PNDL II
RODNAModernizare drum comunal Rodna-Valea Vinului, în comuna Rodna, judeţul Bistriţa Năsăud8,900,000.00PNDL II
RODNAReabilitare şi modernizare unitate de învăţământ preuniversitar Şcoala Gimnazială Florian Porcius2,409,140.44PNDL II
RUNCU SALVEIModernizarea infrastructurii rutiere locale în comuna Runcu Salvei6,832,290.00PNDL II
SALVAExtindere rețea alimentare cu apă, mânăstirea Izvorul Tămăduirii, comuna Salva, județul Bistrița-Năsăud522,018.00PNDL II
SALVAModernizare pod peste râul Sălăuța, pe strada Principală în comuna Salva, județul Bistrița-Năsăud576,560.35PNDL II
SÂNGEORZ-BĂIReabilitare trotuare cu acces auto și mobilier stradal în oraș Sîngeorz-Băi, județul Bistrița-Năsăud1,674,842.55PNDL II
ŞANŢConstruire Pod la Rusu peste râul Someșul Mare în comuna Șanț766,226.58PNDL II
ŞANŢConstruire Pod la stradă după Someş peste râul Someșul Mare în localitatea Valea Mare, comuna Șanț638,818.85PNDL II
ŞANŢModernizare drum comunal Cobășel-Valea Blaznei Șanț, în comuna Șanț7,232,523.84PNDL II
ŞIEUConstruire cabinet medicină generală, cabinet dentar şi farmacie în localitatea Șieu1,148,729.00PNDL II
ŞIEUDotări școală generală Ardan, în sat Ardan comuna Șieu, județul Bistrița-Năsăud131,058.00PNDL II
ŞIEUDotări școală generală Posmuș clasele I-IV, în sat Posmuș comuna Șieu, județul Bistrița-Năsăud113,959.00PNDL II
ŞIEUModernizare străzi comuna Șieu, localitatea Șieu și Ardan, județul Bistrița-Năsăud5,518,076.00PNDL II
ŞIEU-MĂGHERUŞModernizarea infrastructurii rutiere locale în comuna Şieu Măgheruş, judeţul Bistriţa-Năsăud3,743,254.00PNDL II
ŞIEU-ODORHEIConstruirea rețelei publice de apă uzată menajeră în comuna Șieu-Odorhei, județul Bistrița-Năsăud3,411,137.00PNDL II
SILIVAŞU DE CÂMPIEAsfaltare drumuri în satele Draga, Fînațele Silivașului și Silivaș, din comuna Silivașu de Cîmpie, județul Bistrița-Năsăud3,981,271.35PNDL II
SILIVAŞU DE CÂMPIEConstruire dispensar medical și cabinet stomatologic în comuna Silivașu de Cîmpie, județul Bistrița Năsăud815,630.28PNDL II
SILIVAŞU DE CÂMPIEExtindere, reabilitare termică și energetică a școlii gimnaziale Silivașu de Cîmpie, județul Bistrița-Năsăud918,682.00PNDL II
ŞINTEREAGConstruirea rețelei publice de apă uzată menajeră și stație de epurare în comuna Șintereag, județul Bistrița-Năsăud8,522,133.00PNDL II
SPERMEZEUDC 38-Dumbrăvița-comuna Spermezeu220,467.45PNDL I
TÎRLIŞUAConstruire clădire cu destinația grădiniță cu program normal în localitatea Tîrlișua, comuna Tîrlișua, județul Bistrița-Năsăud1,021,706.44PNDL II
TÎRLIŞUAExtindere rețele de canalizare în localitățile Tîrlișua, Agrieș, și Borleasa, comuna Tîrlișua10,341,814.00PNDL II
TÎRLIŞUAReabilitare și modernizare Școala Generală Agrieș, comuna Tîrlișua, județul Bistrița- Năsăud1,617,147.80PNDL II
URMENIŞAlimentare cu apă potabilă localitatea Coșeriu și Valea Mare, comuna Urmeniș, județul Bistrița-Năsăud1,257,528.37PNDL II
URMENIŞExtindere rețea apă potabilă în localitatea Șopteriu, comuna Urmeniș, județul Bistrița-Năsăud331,009.59PNDL II
URMENIŞReabilitare și modernizare dispensar uman în localitatea Urmeniș, comuna Urmeniș, județul Bistrița-Năsăud861,766.00PNDL II
URMENIŞReabilitare și modernizare Școala Gimnazială în localitatea Urmeniș, comuna Urmeniș, județul Bistrița-Năsăud1,713,691.00PNDL II
ZAGRAÎnființare rețea de canalizare și stație de epurare în comuna Zagra, județul Bistrița-Năsăud8,414,985.59PNDL II
ZAGRAReabilitare și lucrări necesare obținerii autorizației de securitate la incendiu la Școala Gimnazială în localitatea Zagra, comuna Zagra, județul Bistrița-Năsăud1,252,091.00PNDL II