Înapoi la pagina județului

LocalitateaDenumirea obiectivului de investițiiSuma (lei)Program investiții
BISTRIŢA BÂRGĂULUIModernizare stradă principală Pietroasa, comuna Bistriţa Bârgăului1,816,933.50PNDL I
BISTRIŢA BÂRGĂULUIÎnfiinţare reţea de canalizare pe strada Tapiţerilor444,462.12PNDL II
BUDACU DE JOSModernizare DC 7B, DJ 172G - Simioneşti, comuna Budacu de Jos1,412,710.67PNDL I
BUDACU DE JOSAlimentare cu apă a localităţilor Budacu de Jos - Buduş406,000.00PNDL I
BUDEŞTIPietruire DC 21B, Km 6+500-7+700, DJ 151-Ţagu, comuna Budeşti836,074.48PNDL I
BUDEŞTIReabilitare și modernizare școala Generală Țagu, comuna Budești534,004.26PNDL I
BUDEŞTIReabilitare şi modernizare prin asfaltare DC 21B şi străzi în loc. Ţagu, jud. B-N, lungime totală 4,275 Km, comuna Budești3,660,965.27PNDL I
CĂIANU MICAmenajare Grădiniță cu program normal prin modernizare, recompartimentare și schimbarea destinației Căminului Cultural în Grădiniță, în localitatea Dobric, nr. 67, comuna Căianu Mic, județul Bistrița-Năsăud511,169.63PNDL I
CĂIANU MICModernizare și reabilitare Școala Gimnazială Dobric comuna Căianu Mic613,590.07PNDL I
CĂIANU MICReabilitare și modernizare Grădiniță cu program normal în localitatea Căianu Mare, comuna Căianu Mic, județul Bistrița-Năsăud392,283.55PNDL I
CETATEAsfaltare străzi în localitatea Petriş, comuna Cetate2,108,208.22PNDL I
CHIOCHIŞModernizarea şi extinderea sistemului de iluminat public în comuna Chiochiş, judeţul Bistriţa-Năsăud525,611.87PNDL II
CHIUZAModernizare DC 39, Piatra - Mireş, km 0+000 - 3+200 şi 4+000-6+250, comuna Chiuza3,296,673.68PNDL I
CHIUZAReabilitare Școală Generală clasele I-IV, localitatea Săsarm, comuna Chiuza756,697.60PNDL I
CICEU - GIURGEŞTIPietruire/Asfaltare DC 35A Ciceu Giurgești Dumbrăveni, comuna Ciceu Giurgești1,979,392.62PNDL I
CICEU MIHĂIEŞTIAsfaltare DC 34, Km 1+300-8+400 Ciceu Mihăieşti -Ciceu Corabia, comuna Ciceu Mihăieşti3,090,117.18PNDL I
CICEU-GIURGEŞTIAsfaltare uliţe laterale la Ciceu-Giurgeşti - comuna Ciceu-Giurgeşti3,389,395.06PNDL I
DUMITRAConstruire sediu nou primărie în comuna Dumitra1,194,638.00PNDL I
DUMITRIȚAAsfaltare străzi în Budacu de Sus, comuna Dumitrița, județul Bistrița Năsăud694,166.00PNDL I
GALAŢII BISTRIŢEIConstruire grădiniță localitatea Dipșa, comuna Galații Bistriței605,968.84PNDL I
GALAŢII BISTRIŢEIModernizare DC 16 şi stradă vicinală în comuna Galaţii Bistriţei, judeţul Bistriţa - Năsăud2,224,379.85PNDL I
GALAŢII BISTRIŢEIModernizare străzi comuna Galații Bistriței1,762,226.32PNDL I
ILVA MICALucrări de construcții în vederea obținerii autorizației ISU pentru Școala Gimnazială nr. 1 din comuna Ilva Mică, județul Bistrița-Năsăud954,281.00PNDL II
ILVA MICĂAmenajare străzi în comuna Ilva Mică2,980,295.64PNDL I
ILVA MICĂExtindere rețele de apă în intravilan, comuna Ilva Mică100,434.33PNDL I
ILVA MICĂExtindere reţele de canalizare menajeră în comuna Ilva Mică1,001,120.00PNDL I
JOSENII BÂRGĂULUIReparație capitală și modernizare la școala Josenii Bârgăului, comuna Josenii Bîrgăului1,529,001.35PNDL I
JOSENII BÎRGĂULUIModernizare străzi în localitatea Mijlocenii Bîrgăului, comuna Josenii Bîrgăului3,271,773.05PNDL I
JUDEŢUL BISTRIŢA NĂSĂUDAmenajare şi consolidare DJ 172H, Km 14+043-25+593, Matei-Fîntînele -DJ 151, județul Bistrița Năsăud 11,017,437.76PNDL I
JUDEŢUL BISTRIŢA NĂSĂUDÎmbrăcăminţi bituminoase uşoare pe DJ 172, km 37+264 - 40+176, în localitatea Poienile Zagrei2,297,360.00PNDL I
JUDEŢUL BISTRIŢA NĂSĂUDModernizare DJ 172, Km 3+080 - 5+870, Beclean -Figa,județul Bistrița Năsăud 2,545,119.44PNDL I
JUDEŢUL BISTRIŢA NĂSĂUDModernizare DJ 172G, km 50+000 - 63+663, Cuşma - Livezile, județul Bistrița Năsăud10,405,650.96PNDL I
JUDEŢUL BISTRIŢA NĂSĂUDModernizare DJ 173, Km 54+100-60+300, Ocnița -Milaș,județul Bistrița Năsăud 2,964,718.67PNDL I
JUDEȚUL BISTRIȚA NĂSĂUD PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRIȚA NĂSĂUDModernizare DJ 172 D, Km 0+000-5+115, Mureșenii Bârgăului – Colibița (lotul 1, tronsonul 1)14,767,851.96PNDL I
LECHINTAGrădiniţă cu program prelungit în localitate Lechinţa, comuna Lechința1,334,381.13PNDL I
LECHINŢAModernizare străzi în localitatea Lechinţa, comuna Lechinţa, judeţul Bistriţa - Năsăud3,575,819.69PNDL I
LECHINŢAModernizare drum comunal DC 27A - comnuna Lechinţa4,834,035.84PNDL I
LEŞUAsfaltare drum comunal "Fata de Sus" în comuna Leșu378,303.18PNDL I
LEŞUModernizare stradă Lescior, în comuna Leşu, judeţul Bistriţa - Năsăud1,299,052.64PNDL I
LIVEZILEModernizare drum comunal DC 6A - comuna Livezile1,902,068.26PNDL I
LIVEZILEModedrnizare, reabilitare și dotare Grădiniță în localitatea Dorolea din comuna Livezile, județul Bistrița-Năsăud340,749.00PNDL II
MĂGURA ILVEIReabilitare școală cu clasele I-VIII în comuna Măgura Ilvei999,995.68PNDL I
MAIERUModernizare drumuri comunale în comuna Maieru, județul Bistrița- Năsăud3,014,806.21PNDL II
MAIERUReabilitare și consolidare Pod Hajului peste râul Someșul Mare zona centru în comuna Maieru, județul Bistrița- Năsăud485,400.00PNDL II
MĂRIŞELUModernizare drum comunal de interes local în comuna Mărișelu1,614,088.78PNDL I
MĂRIŞELUReabilitare și extindere clădire Școală generală Domnești, comuna Mărișelu, județul Bistrița-Năsăud326,979.00PNDL II
MICEŞTII DE CÂMPIEReabilitarea şi modernizarea sistemului de iluminat public din comuna Miceştii de Câmpie, judeţul Bistriţa-Năsăud200,108.40PNDL II
MICEŞTII DE CÎMPIEAlimentare cu apă a comunei Miceştii de Cîmpie, sate: Miceştii de Cîmpie, Fîntîniţa şi Visuia1,359,829.23PNDL I
MILAŞModernizare şi asfaltare DC 20B, comuna Milaș2,726,418.35PNDL I
MILAŞSistem de canalizare şi epurare a apelor uzate în comuna Milaş436,904.07PNDL I
MONORModernizare infrastructură de drumuri în comuna Monor, judeţul Bistriţa-Năsăud5,878,344.80PNDL I
MONORReabilitare şi extindere reţea de apă în comuna Monor, etapa 1 Monor619,035.52PNDL I
NĂSĂUDModernizare străzi în cartierul Liviu Rebreanu, oraș Năsăud1,785,487.76PNDL I
NĂSĂUDReabilitare şi extindere reţele de canalizare şi apă potabilă în orașul Năsăud, județul Bistrița Năsăud71,000.00PNDL I
NEGRILEȘTIReabilitare clădire Primăria Negrilești, comuna Negrilești359,580.24PNDL I
NIMIGEAModernizare DC 40B şi străzi în comuna Nimigea4,414,377.24PNDL I
NIMIGEAModernizare străzi în loc. Nimigea de Jos, comuna Nimigea4,751,032.04PNDL I
NIMIGEAReabilitare și extindere școală cu clasele V-VIII, comuna Nimigea1,782,444.77PNDL I
PARVAModernizare străzi comunale, comuna Parva9,459,382.07PNDL I
POIANA ILVEIConsolidarea versant şi protecţie mal în zona front captare cu izvoare, comuna Poiana Ilvei407,490.72PNDL I
PRUNDU BÎRGĂULUIGrădiniţă cu 120 de locuri-comuna Prundu Bîrgăului990,684.17PNDL I
RODNAModernizare străzi rurale în comuna Rodna, județul Bistrița-Năsăud2,058,658.76PNDL I
ROMULIReabilitare corp școală și amenajare curte interioară-școala Romuli, comuna Romuli114,981.06PNDL I
ROMULIReabilitare sediu primărie, comuna Romuli481,812.80PNDL I
SALVAAmenajare străzi în comuna Salva, judeţul Bistriţa-Năsăud3,931,873.77PNDL I
SALVAStabilizarea alunecării de teren la drumul DC 43 Salva-Mânăstirea Izvorul Tămăduirii, comuna Salva487,909.09PNDL I
SALVAReabilitare Școală Gimnazială "Tiberiu Morariu" corp 2P+2, comuna Salva907,555.48PNDL I
ŞANŢAsfaltare strada Poderei tronson 1, comuna Șant jud. Bistrita Nasaud2,001,661.92PNDL I
ȘANȚGrădinița cu program normal în localitate Sant387,965.00PNDL I
ŞIEUModernizare drum comunal DC 11, DJ 173 - Ardan, judeţul Bistriţa Năsăud-comuna Șieu4,099,271.10PNDL I
ȘIEU MĂGHERUȘModernizare străzi în localitatea Chintelnic, comuna Șieu Măgheruș, județul Bistrița Năsăud4,447,362.21PNDL I
ŞIEU-ODORHEIConstruire sediu primărie P+E, comuna Șieu-Odorhei1,262,485.00PNDL I
ŞIEU-ODORHEIModernizare DC 28, 5+850-10+176, DJ 151-Bretea, comuna Șieu -Odorhei4,160,536.91PNDL I
ȘIEU-ODORHEIReabilitare și modernizare Grădinița cu program normal Agrișu de Jos din comuna Șieu-Odorhei, județul Bistrița-Năsăud449,336.00PNDL I
ȘIEU-ODORHEIReabilitare și modernizare Grădinița cu program normal Cristur-Șieu din comuna Șieu-Odorhei, județul Bistrița-Năsăud499,485.00PNDL I
ŞIEUŢModernizare DC 12A Rustior-Lunca, comuna Șieuț2,793,353.07PNDL I
ȘIEUȚReabilitare și modernizare Școală primară Lunca în comuna Șieuț, județul Bistrița-Năsăud426,780.11PNDL I
ȘIEUȚReabilitare și modernizare Școală primară Rustior în comuna Șieuț, județul Bistrița-Năsăud439,219.05PNDL I
SILIVAŞU DE CÂMPIEExtindere reţea de distribuție apă potabilă în comuna Silivaşu de Câmpie, jud. Bistrița Năsăud478,305.03PNDL I
SÎNGEORZ-BĂIReabilitare drum DC 2B, Km 0+000-5+000, intersecție DN 17D- sat Cormaia, oraș Sîngeorz-Băi8,102,629.99PNDL I
SÎNMIHAIU DE CÂMPIEReabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat public din comuna Sînmihaiu de Cîmpie, județul Bistrița-Năsăud275,901.00PNDL II
SÎNMIHAIU DE CÎMPIEAlimentare cu apă a comunei Sînmihaiu de Cîmpie, satele Sălcuţa, Zoreni, Stupini, La Curte, Brăteni şi Sînmihaiu de Cîmpie1,856,817.68PNDL I
SÎNMIHAIU DE CÎMPIEConstruire grădiniță cu program normal în localitatea Sînmihaiu de Cîmpie, comuna Sînmihaiu de Cîmpie864,065.32PNDL I
SPERMEZEUModernizare străzi în localitatea Spermezeu, comuna Spermezeu, județul Bistrița Năsăud2,138,762.24PNDL I
SPERMEZEUReabilitare și modernizare Școală Dumbrăvița din localitatea Dumbrăvița, comuna Spermezeu, județul Bistrița-Năsăud410,000.00PNDL I
SPERMEZEUReabilitare și modernizare Școală Sita din localitatea Sita, comuna Spermezeu, județul Bistrița-Năsăud410,000.00PNDL I
TEACAExtindere rețea stradală în localitatea Teaca, comuna Teaca5,669,880.19PNDL I
TEACAModernizare și extindere sediu primărie, comuna Teaca, județul Bistrița Năsăud2,260,512.09PNDL I
TELCIUModernizare DC 42, DN 17C - Bichigiu, comuna Telciu, judeţul Bistriţa-Năsăud3,378,898.59PNDL I
TIHA BÂRGĂULUIReabilitare Școală Gimnazială Tiha Bîrgăului707,494.00PNDL II
TIHA BÂRGĂULUIReabilitare și extindere Școală Gimnazială Tureac-Structura Școala Primară nr. 2 (Valea Tureacului)653,479.00PNDL II
TIHA BÂRGĂULUIReabilitare și modernizare Școală Gimnazială în localitatea Tureac nr. 11, comuna Tiha Bîrgăului270,511.00PNDL II
TIHA BÎRGĂULUIGrădinița cu program prelungit în localitatea Tureac, comuna Tiha Bîrgăului149,555.00PNDL I
TIHA BÎRGĂULUIModernizare DC 5A-3,23Km DN 17-loc. Piatra Fântânele, Ciosa;Modernizare DC 5B 3,59Km DN 17-loc. Piatra Fântânele, Dornișoara; Modernizare DC 5C 425m DN17-loc. Piatra Fântânele, Dornișoara, comuna Tiha Bîrgăului5,286,511.07PNDL I
TIHA BÎRGĂULUIReabilitare și modernizare Școală Gimnazială în localitatea Mureșenii Bîrgăului, comuna Tiha Bîrgăului, județul Bistrița-Năsăud242,657.60PNDL I
TIHA BÎRGĂULUIReabilitare și modernizare Școală Gimnazială și Grădiniță în localitatea Piatra-Fântânele, comuna Tiha Bîrgăului, județul Bistrița-Năsăud485,325.54PNDL I
TÎRLIŞUAModernizare drum comunal DC 38D, pe raza comunei Tîrlişua, judeţul Bistriţa - Năsăud10,223,572.36PNDL I
URIUModernizare DC 36 Ilișua-Hășmașu Ciceului, comuna Uriu2,774,966.68PNDL I
URIUModernizare strada Poştei în localitatea Uriu, comuna Uriu1,276,944.48PNDL I
URMENIŞAlimentare cu apă satele: Şopteriu, Delureni şi Fînaţe, comuna Urmeniş, judeţul Bistriţa-Năsăud2,273,370.45PNDL I
ZAGRAModernizare drumuri în Perișor, județul Bistrița Năsăud2,241,474.48PNDL I