Guvernul a aprobat Planul de Implementare a Garanției pentru Tineret 2017-2020, document strategic în domeniul ocupării tinerilor, ce va continua măsurile și programele puse în aplicare prin Planul de Implementare a Garanției pentru Tineret 2014-2015, elaborat ca urmare a Recomandării Consiliului către Comisie și Statele Membre privind înființarea Garanției pentru Tineret.