Au fost aprobate noile standarde minime de calitate în domeniul serviciilor sociale. Standardele, care nu au mai fost revizuite din anul 2015 și sunt prevăzute în Programul de Guvernare 2018-2020, se adresează tuturor categoriilor de persoane aflate în dificultate (copii, bătrâni, persoane cu handicap), dar în mod special minorilor. Acestea stau la baza revizuirii standardelor minime de cost.

Persoane afectate de sărăcie din aproape 140 de comunități vor beneficia de servicii sociale integrate pentru creșterea accesului la servicii sociale, medicale și educaționale.

Persoane afectate de sărăcie din 139 de comunități rurale și mic urbane cu marginalizare severă și peste medie vor beneficia de servicii sociale integrate, adaptate tuturor nevoilor identificate, de la cele sociale, de sănătate sau educație, până la ocupare, locuire și acces la documente de identitate.

Programe de interes național pentru dezvoltarea sistemului de asistență a vârstnicilor la domiciliu, aprobate de Guvern.

Guvernul a aprobat finanțarea a două programe de interes național (PIN) destinate persoanelor vârstnice: Servicii comunitare la domiciliu pentru persoanele vârstnice și Sprijin pentru autoritățile administrației publice locale din unele unități administrativ-teritoriale în care nu s-au înființat/nu au fost acreditate serviciile publice de asistență socială.

Perioada de implementare: 2018 – 2020.

Bugetul total alocat: aproape 115.000.000 lei.

Încă 50 de centre de zi și 80 de locuințe protejate pentru tinerii și adulții cu dizabilități, printr-un program de interes național aprobat de Guvern.

Programul de interes naţional Înfiinţarea de servicii sociale în vederea asigurării tranziției tinerilor cu dizabilități de la sistemul de protecție specială a copilului către sistemul de protecție a persoanelor adulte cu dizabilități prevede înființarea de centre de zi în care aceștia, ca și adulții cu dizabilități din comunități, să poată fi pregătiți pentru o viață independentă prin consiliere vocațională și terapie ocupațională, în vederea integrării pe piața muncii.

  • Tinerii dezavantajați se vor putea angaja, timp de 24 de luni, în instituțiile publice locale, pentru a dobândi diverse competențe;
  • Documentația pentru obținerea venitului minim garantat, a alocației pentru susținerea familiei și a ajutorului pentru încălzire a fost simplificată și au fost introduse noi condiții și criterii în acordarea ajutoarelor de urgență;
  • Cultele acreditate ca furnizori de servicii sociale pot beneficia de subvenții de la bugetul de stat, în baza Legii nr.34/1998.