Îmbunătățirea serviciilor sociale pentru adulții cu dizabilități va fi posibilă prin proiecte finanțate din fonduri europene.

Ministerul Fondurilor Europene, prin AM POCU, a lansat în consultare publică ghidul solicitantului Dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități, tranziția spre servicii sociale în comunitate.

Astfel, persoanele cu dizabilități vor fi sprijinite să își găsească un loc de muncă și să aibă o viață socială mai activă. Proiectele vor urmări dezvoltarea și implementarea unui set complex de servicii sociale în comunitate, care vor fi corelate cu investiții sprijinite prin Programul Operațional Regional (dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale; www.inforegio.ro).

Bugetul acestui apel este de 54,85 milioane de Euro.