Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman (AM POCU), din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, anunță lansarea spre consultare publică a celor două ghiduri dedicate educației de calitate în creșe.

Obiectivul acestor apeluri de proiecte vizează creșterea participării la învăţământul ante-preșcolar și preșcolar, în special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a școlii, cu accent pe copiii aparținând minorității roma și a celor din mediul rural.

Prin acest apel va fi format, în același timp, personalul didactic din învățământul preuniversitar, în vederea promovării unor servicii educaţionale de calitate orientate către nevoile elevilor și a unei școli incluzive.