Banii europeni vor contribui îmbunătățirea competențelor angajaților din sectoarele economice cu potențial competitiv, identificate în Strategia Națională pentru Competitivitate 2015-2020 (SNC) și Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014-2020 (SNCDI).

SNC a identificat sectoarele economice cu potențial competitiv care se corelează cu domeniile de specializare inteligentă din SNCDI:

  • Turism și ecoturism;
  • Textile și pielărie;
  • Lemn și mobilă;
  • Industrii creative;
  • Industria auto și componente;
  • Tehnologia informațiilor și telecomunicații;
  • Procesarea alimentelor și băuturilor;
  • Sănătate și produse farmaceutice;
  • Energie și management de mediu;
  • Bioeconomie, biofarmaceutică și biotehnologii.