Creşterea sprijinului acordat familiilor care au în îngrijire persoane cu dizabilităţi.

Valoarea sprijinului financiar pentru persoane cu dizabilități a fost majorată semnificativ începând cu 1 ianuarie 2018. Copiii cu dizabilităţi beneficiază de creșterea sprijinului financiar după cum urmează:

  • Din luna ianuarie 2018: 135% pentru gradul grav, 89% pentru gradul accentuat, în timp ce pentru gradul mediu majorarea va fi de 28%.
  • Din luna iulie 2018, s-a aplicat o nouă majorare în cazul copiilor cu dizabilități, în cuantum de 20% pentru gradul grav, 16% pentru gradul accentuat şi 20% pentru gradul mediu.

Reglementarea statutului asistentului personal.

Persoanele cu handicap grav sau accentuat vor putea beneficia de îngrijire și la domiciliul unui asistent personal profesionist, această măsură reprezentând un pas important în promovarea alternativelor de tip familial la protecția instituționalizată a persoanelor cu dizabilități.

Guvernul a modificat și completat Legea nr. 448/2006, prin care sunt acordate drepturi copiilor și adulților cu dizabilități.

Noua lege prevede, până în anul 2020, transformarea vechilor centre rezidențiale, astfel încât acestea să nu mai poată găzdui mai mult de 50 de beneficiari. Se renunță, astfel, la vechile centre, de tip “mamut”.

A fost introdusă o alocație lunară, de 600 de lei, pentru asistentul personal profesionist care are în îngrijire un adult cu handicap, astfel încât acesta să poată asigura condiții de locuit, hrană și îmbrăcăminte. Asistentul personal profesionist care îngrijește un adult cu handicap grav va primi 750 de lei lunar, sumă care se adaugă salariului.

În februarie 2019 au fost propuse și se află în transparență decizională două proiecte de Ordin comun,  al ministrului Muncii şi Justiției Sociale, al ministrului Sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru

aprobarea procedurii de acordare a subvențiilor pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilități în accesarea şi utilizarea de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces,

altele decât cele finanțate prin Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, respectiv privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei şi egalității de șanse şi al ministrului sănătății publice nr. 762/1.992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabilește încadrarea în grad de handicap.