Tinerii dezavantajați se vor putea angaja, timp de 24 de luni, în instituțiile publice locale, pentru a dobândi diverse competențe. Instituțiile publice locale vor fi implicate în procesul de integrare pe piața muncii a tinerilor dezavantajați, pentru a-i sprijini să capete experiențe, competențe și abilități care vor putea fi valorificate ulterior în mediul privat. Sunt vizați tinerii cu vârsta între 16 și 26 ani care nu au o vechime în muncă mai mare de 12 luni, care fie se află în sistemul de protecţie a copilului sau provin din acesta, fie au cel puțin un copil în întreţinere.

Elaborarea și aprobarea HG 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare și funcționare a serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal. Au fost elaborate 2 fișe de proiect cu finanțare din fonduri europene, care susțin implementarea acestor măsuri (ex. ”Prima Cameră”, ”Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru reducerea sărăciei și excluziunii sociale”).

Activitatea de tele-muncă (munca la distanță) – o transpunere a conceptului de “teleworking”, prevăzut în majoritatea statelor europene – a fost reglementată și în România. O activitate care ar putea fi efectuată în cadrul locului de muncă organizat de angajator poate fi desfășurată de către salariat și la distanță de această locație, în mod regulat și voluntar, folosind tehnologia informației și comunicațiilor.

Desfășurarea activității în regim de tele-muncă de către salariat poate avea loc cel puțin o zi pe lună și se poate extinde pe toată perioada de lucru.