Înapoi la pagina județului

LocalitateaDenumirea obiectivului de investițiiSuma (lei)Program investiții
AGĂŞÎnfiinţare sistem de alimentare cu apă, colectare şi tratare ape uzate în comuna Agăş, judeţul Bacău13,278,723.00PNDL II
ASĂUModernizare dispensar Asău1,035,821.40PNDL II
ASĂURealizare canalizare și stație de epurare, extindere rețea de apă în comuna Asău județul Bacău10,224,841.51PNDL II
BALCANIModernizare drumuri locale în satele Balcani, Frumoasa, Ludaşi şi Schitu Frumoasa, Comuna Balcani, judeţul Bacău6,150,020.25PNDL II
BALCANIModernizare și reabilitare drumuri locale și comunale DC 186 în comuna Balcani, județul Bacău2,896,523.00PNDL I
BEREŞTI-BISTRIŢAModernizare infrastructură rutieră în comuna Berești Bistrița, județul Bacău5,669,855.00PNDL II
BERZUNŢIReabilitare, modernizare și extindere, în vederea realizării de grupuri sanitare și centrală termică la: Școala gimnazială Alexandru cel Bun Berzunți, comuna Berzunți, județul Bacău3,789,150.00PNDL II
BERZUNŢIReabilitare, modernizare și extindere, în vederea realizării de grupuri sanitare și centrală termică la: Școala gimnazială nr. 2 Dragomir, comuna Berzunți, județul Bacău1,047,315.00PNDL II
BÎRSĂNEŞTIModernizare drumuri locale și DC158, comuna Bârsănesti, județul Bacău3,992,008.98PNDL I
BLĂGEŞTIModernizare drumuri de interes local în comuna Blăgești, județul Bacău3,281,775.00PNDL II
BUCIUMIExtindere rețea alimentare cu apă în satele Buciumi și Răcăuți, comuna Buciumi, județul Bacău3,122,316.00PNDL II
BUCIUMIExtindere rețea de canalizare în satele Buciumi și Răcăuți, comuna Buciumi, județul Bacău4,968,738.00PNDL II
BUHOCIÎmprejmuire școli gimnaziale - sat Bijghir comuna Buhoci60,215.79PNDL II
BUHOCIÎmprejmuire școli gimnaziale - sat Buhoci comuna Buhoci102,488.78PNDL II
BUHUŞIConstruire grădiniță cu două săli de grupă în Orașul Buhuși, județul Bacău788,970.00PNDL II
BUHUŞIReabilitare, modernizare și extindere construcție existentă și schimbare destinație în grădiniță cu patru săli de grupă în Orașul Buhuși, jud. Bacău1,168,545.00PNDL II
CAŞINDotare dispensar uman sat Curița, comuna Cașin, județul Bacău62,070.00PNDL II
CAŞINExtindere, reabilitare, modernizare și dotare dispensar uman sat Cașin, comuna Cașin, județul Bacău403,621.00PNDL II
CLEJAReabilitare și modernizare Grădinița nr. 2 Cleja, comuna Cleja județul Bacău447,278.00PNDL II
CLEJARealizare poduri peste pârâul Cleja în comuna Cleja, județul Bacău6,959,358.00PNDL II
COLONEŞTIModernizare drumuri locale în comuna Colonești, județul Bacău4,531,259.24PNDL I
CORBASCAModernizare drum comunal DC 98 B Corbasca - Vîlcele, comuna Corbasca județul Bacău4,685,542.00PNDL I
COȚOFĂNEȘTIConstruire grădiniță nouă, cu program normal, cu 3 săli de grupă în sat Bilca, comuna Coțofănești, județul Bacău1,246,389.00PNDL I
DOFTEANAConstruire grădiniță cu 3 săli de grupă în sat Dofteana, comuna Dofteana, județul Bacău2,520,561.00PNDL II
DOFTEANAModernizare drum comunal în satul Haghiac, comuna Dofteana județul Bacău2,737,141.00PNDL II
DOFTEANARefacere poduri peste pârâul Oușorul (Cucuieți), în sat Cucuieți, comuna Dofteana, județul Bacău2,346,323.00PNDL II
FARAOANIModernizare drumuri de interes local în comuna Faraoani, județul Bacău5,516,110.00PNDL II
FARAOANIModernizare grădiniță Faraoani (3 corpuri), localitatea Faraoani, comuna Faraoani, județul Bacău1,411,790.00PNDL II
FILIPENIConstruire poduri și podețe pe raza comunei Filipeni, județul Bacău5,615,021.00PNDL II
FILIPENIModernizare drumuri locale în satul Filipeni, comuna Filipeni, județul Bacău6,507,386.00PNDL I
GĂICEANAModernizare drumuri de interes local în comuna Găiceana, județul Bacău5,048,033.00PNDL II
GIOSENIModernizare drumuri de interes local în comuna Gioseni, județul Bacău6,267,730.00PNDL II
GÎRLENIConstruire sediu primărie în comuna Gîrleni, județul Bacău2,087,620.00PNDL II
GURA VĂIIAlimentare cu apă a localităților Temelia, Păltinata, Motocești, Dumbrava și Capăta, comuna Gura Văii, județul Bacau6,282,104.00PNDL I
HELEGIUModernizare dispensar medical sat Brătila460,333.00PNDL II
HELEGIUModernizare dispensar medical sat Helegiu891,579.00PNDL II
HELEGIUModernizare drum comunal DC 159, km 0+930-3+230, comuna Helegiu, județul Bacău2,986,970.15PNDL I
ITEȘTIExtindere reţea distribuţie alimentare cu apă din localitatea Iteşti în localitatea Dumbrava, comuna Iteşti, județul Bacău828,754.29PNDL I
LIVEZIModernizare drumuri locale în comuna Livezi, județul Bacău5,042,989.00PNDL II
LIVEZIModernizare drumuri de interes comunal în comuna Livezi, județul Bacău2,830,174.28PNDL I
MĂGIREŞTIModernizare străzi și construire pod peste pârâul Valea Arinilor, comuna Măgirești, județul Bacău8,239,594.00PNDL II
MĂGIREȘTIModernizare drumuri locale în comuna Măgirești, județul Bacău3,358,737.00PNDL I
MĂGURAConstruire grădiniță 3 grupe, localitate Măgura, comuna Măgura, județul Bacău1,093,268.00PNDL II
MĂGURAReabilitare și dotare școală sat Crihan, comuna Măgura, județul Bacău1,004,051.00PNDL II
MĂNĂSTIREA CAŞINInvestiții de modernizare și dezvoltare a infrastructurii Școlii gimnaziale nr. 1, sat Mănăstirea Cașin, comuna Mănăstirea Cașin, județul Bacău5,824,403.00PNDL II
MĂRGINENIConstruire grădiniță cu program normal în satul Barați, comuna Mărgineni, județul Bacău1,766,427.98PNDL I
MĂRGINENIConstruire grădiniță cu program normal în satul Luncani, comuna Mărgineni, județul Bacău1,776,954.65PNDL I
MĂRGINENIModernizare drumuri de interes local, comuna Mărgineni, județul Bacău4,162,361.00PNDL I
MOINEŞTIConsolidare, Reabilitare, Modernizare şi Dotare cu echipamente didactice şi echipamente IT a Şcolii Generale Ştefan Luchian, cu clasele I-VIII7,713,550.00PNDL II
MOINEȘTIReabilitare Școală Alexandru Sever - Moinești1,727,099.00PNDL I
MOTOŞENIModernizare drumuri comunale DC 40 și DC 39, comuna Motoșeni, județul Bacău5,658,680.00PNDL II
NEGRIAutorizarea executării lucrărilor de construire canalizare și stație de epurare în localitățile aparținătoare comunei Negri, județul Bacău9,649,455.00PNDL II
ODOBEŞTIÎnfiinţarea sistemului de alimentare cu apă şi a sistemului de canalizare a apelor uzate în comuna Odobeşti, judeţul Bacău21,568,693.00PNDL II
ONCEŞTIModernizare drumuri de interes local în sat Tarnița, comuna Oncești, județul Bacău7,778,910.00PNDL II
ONEŞTIModernizare străzi în cartierele Slobozia și Belci în Municipiul Onești, Etapa I - străzi cartierul Belci1,646,787.09PNDL I
ORBENIReabilitare și extindere Corp grădiniță și construire corp școală - sat Scurta, Com. Orbeni, jud. Bacău2,148,587.76PNDL II
PALANCAExtindere rețea de alimentare cu apă și rețea de canalizare în comuna Palanca, județul Bacău6,045,536.00PNDL II
PARAVAReabilitarea și modernizarea școlii gimnaziale Parava, localitatea Parava județul Bacău1,323,089.00PNDL II
PÎRGĂREȘTIReabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat public în comuna Pîrgărești, județul Bacău401,982.00PNDL II
PÎRJOLPod peste râul Tazlău în comuna Pîrjol, județul Bacău6,776,611.00PNDL II
PÎRJOLReabilitare, modernizare și dotare Școală generală Tărâța, comuna Pîrjol, județul Bacău1,950,596.00PNDL II
PÎRJOLModernizare drum comunal DC 183 Pîrjol-Băhnășeni, L=4,270 ml (origine proiect DJ 156A-limita comuna Solonț), comuna Pîrjol, județul Bacău2,900,918.88PNDL I
PODURIModernizare drumuri sătești comuna Poduri, județul Bacău6,998,189.00PNDL II
PRĂJEŞTIReabilitare și modernizare dispensar uman în comuna Prăjești, județul Bacău1,291,664.00PNDL II
RĂCĂCIUNIModernizare drumuri sătești, Cătun Dumbraveni și zona Siliște în comuna Răcăciuni, județul Bacău6,053,529.29PNDL I
RĂCHITOASAExtindere și modernizare rețea de alimentare cu apă și rețea ape uzate, stație de epurare în satul Răchitoasa, comuna Răchitoasa, județul Bacău8,650,004.00PNDL II
RĂCHITOASAModernizare (asfaltare) DC 49 Burdusaci-Haghiac-Oprișești-Movilița-Dumbrava, comuna Răchitoasa, judeţul Bacău4,830,282.00PNDL I
ROŞIORIModernizare drumuri, L=4,128 km, în comuna Roșiori, județul Bacău3,445,885.00PNDL I
SĂNDULENIAlimentare cu apă a satelor comunei Sănduleni județul Bacău5,603,692.00PNDL I
SĂNDULENIReabilitare școală Verșești, comuna Sănduleni869,601.00PNDL I
SĂRATAAsfaltare drumuri în comuna Sărata, jud. Bacău4,274,823.00PNDL II
SĂUCEŞTIExtindere rețea de alimentare cu apă și rețea de canalizare în satele Săucești, Bogdan Vodă și Schineni, comuna Săucești județul Bacău6,879,133.00PNDL II
SLĂNIC-MOLDOVAAmenajare poduri de beton armat, punți pietonale localitatea Slănic Moldova, județul Bacău1,680,932.80PNDL I
SOLONŢModernizare DC 183 și drumuri locale comuna Solonț, jud. Bacău4,955,231.00PNDL II
STĂNIŞEŞTIConstruire poduri în comuna Stănișești, județul Bacău4,618,764.00PNDL II
STĂNIȘEȘTIExtindere și utilități Școala Gimnazială Slobozia Nouă, comuna Stănișești, județul Bacău555,540.00PNDL I
STĂNIȘEȘTIModernizare Școală Benești, comuna Stănișești, județul Bacău1,045,292.00PNDL I
STĂNIȘEȘTIReabilitare Școală Crăiești, comuna Stănișești, județul Bacău458,944.00PNDL I
TAMAŞIAmenajare și Extindere Școală Gimnazială nr. 1, Tamași1,310,817.30PNDL II
TAMAŞIModernizare drumuri de interes local în comuna Tamași, județul Bacău5,050,199.00PNDL II
TĂTĂRĂŞTIAlimentare cu apă sat Tătărăști comuna Tătărăști, județul Bacău2,754,957.10PNDL II
TÎRGU OCNAModernizare 4 străzi în orașul Tîrgu Ocna, jud. Bacău: str. Viișoara, str. Căpitan Bușilă, str. Tăbăcari str. Daniela Caurea6,040,586.93PNDL I
TÎRGU OCNAReabilitare străzi oraș Tîrgu Ocna3,938,097.57PNDL I
TÎRGU TROTUŞÎnființare rețea canalizare menajeră în localitatea Viișoara, comuna Tîrgu Trotuș, județul Bacău5,640,564.00PNDL II
TRAIANModernizare drumuri de interes local în comuna Traian, județul Bacău4,894,660.00PNDL II
UNGURENIModernizare drum comunal DC 93 Ungureni, Bibirești 3,2km, comuna Ungureni2,584,533.83PNDL I
VALEA SEACĂModernizare prin asfaltare drumuri sătești în comuna Valea Seacă, județul Bacău5,196,504.00PNDL II
ZEMEŞReabilitare și modernizare DC 180A 5 km, zona Bolătău, comuna Zemeș, județul Bacău4,579,779.00PNDL II