Înapoi la pagina județului

LocalitateaDenumirea obiectivului de investițiiSuma (lei)Program investiții
AGĂŞModernizare drum comunal DC 136 din DN 12A - Mănăstirea Cotumba în comuna Agăș, județul Bacău2,510,204.79PNDL I
ASĂUModernizare drum comunal DC146 Asău-Apa Asău-Păltiniş între km 6+000-km 10+200, comuna Asău, judeţul Bacău4,145,377.38PNDL I
BEREȘTI-BISTRIȚACanalizare şi staţie de epurare comuna Bereşti-Bistriţa, judeţul Bacău867,206.68PNDL I
BEREȘTI-BISTRIȚAModernizare drumuri locale în comuna Bereşti Bistriţa, județul Bacău2,885,375.31PNDL I
BERZUNȚIModernizare drumuri locale în comuna Berzunţi4,087,797.72PNDL I
BLĂGEŞTIModernizare drumuri de interes local, comuna Blăgești5,225,368.96PNDL I
BOGDĂNEŞTIModernizare drumuri locale satele Bogdănești și Filipești, comuna Bogdănești, județul Bacău3,473,895.15PNDL I
BUCIUMIModernizare drumuri locale în comuna Buciumi, județul Bacău2,458,116.19PNDL I
BUHUŞIModernizarea infrastructurii rutiere de interes local, oraș Buhuși OB1 Tineretului-Letcana L=0,914km1,186,455.02PNDL I
CĂIUŢIModernizare drumuri locale, satele Heltiu și Vrânceni, comuna Căiuți, județul Bacău4,085,564.26PNDL I
CAȘINModernizare drumuri de interes local, comuna Caşin, judeţ Bacău3,515,516.71PNDL I
COȚOFĂNEȘTIModernizare drum comunal DC117 și drumuri locale, comuna Coțofănești, județul Bacău4,609,433.60PNDL I
DĂMIENEȘTIModernizare drumuri săteşti, comuna Dămieneşti, judeţul Bacău2,784,047.67PNDL I
DĂRMĂNEŞTIConstruire grădiniță cu 4 săli de grupă, cu program prelungit, oraș Dărmănești, județul Bacău2,134,745.62PNDL I
DĂRMĂNEŞTIAsfaltare drum și amenajare rigole în cartier Brătulești, oraș Dărmanești2,131,479.40PNDL I
DOFTEANAReabilitare drumuri comunale în comuna Dofteana3,960,206.91PNDL I
FĂRĂOANIModernizare drumuri comunale și locale în comuna Fărăoani, județul Bacău2,081,661.22PNDL I
FILIPEŞTIModernizare DC8 Filipești-Cîrligi, comuna Filipești, județul Bacău2,895,406.57PNDL I
GĂICEANARefacere și modernizare DC66, comuna Găiceana, județul Bacău6,096,798.13PNDL I
GLĂVĂNEȘTIModernizare drum comunal DC 46 și DC 46B, comuna Glăvănești, județul Bacău5,636,171.87PNDL I
GURA VĂIIAlimentare cu apă localitatea Gura Văii, comuna Gura Văii2,953,472.19PNDL I
HURUIEŞTIModernizare drumuri în comuna Huruiești3,401,825.83PNDL I
JUDEȚUL BACĂU PRIN CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂUModernizare DJ 243 B, Fântânele-Praja-Motoșeni, km 25+400-33+56810,474,470.11PNDL I
LETEA VECHEModerizare drumuri de interes local în comuna Letea Veche, județul Bacău3,177,348.92PNDL I
LIPOVAModernizare drumuri locale, comuna Lipova, Județul Bacău4,181,175.23PNDL I
LUIZI CĂLUGĂRAModernizare drumuri locale comuna Luizi Călugăra, judeţul Bacău4,183,469.46PNDL I
MĂNĂSTIREA CAŞINModernizare drum de interes local Pîrîul Dulce, comuna Mănăstirea Cașin, județul Bacău4,544,450.92PNDL I
MOINEŞTIReabilitare strada Păcii, municipiul Moinești, județul Bacău1,267,608.44PNDL I
MOINEŞTIReabilitare strazi asfaltate în municipiul Moinești - strada Osoiu435,470.31PNDL I
MOTOŞENIModernizare drumuri comunale DC 39, comuna Motoșeni4,049,992.36PNDL I
NEGRIModernizare DC 20 și drumuri locale comuna Negri4,149,796.35PNDL I
NICOLAE BĂLCESCUModernizare drumuri de interes local în comuna Nicolae Bălcescu, județul Bacău4,298,332.33PNDL I
OITUZSistem de alimentare cu apă al localităţii Ferăstrău Oituz, Călcâi, Oituz şi Marginea, comuna Oituz, judeţul Bacău146,000.00PNDL I
ONEŞTIRefacere infrastructură străzi în cartierele Buhoci, 6 Martie și Cuciur din municipiul Onești1,348,232.51PNDL I
ORBENIConstruire școală sat Scurta, comuna Orbeni1,493,166.64PNDL I
ORBENIModernizare drumuri comunale DC108 și DC 109 comuna Orbeni, judet Bacau3,536,070.36PNDL I
ORBENIPod din beton armat în comuna Orbeni, judeţul Bacău1,043,011.48PNDL I
PARAVAModernizare rețea de drumuri de interes local DC 109A și DC 109 B și drumuri locale, localitatea Teiuș, comuna Parava, județul Bacău5,729,083.00PNDL I
PÎRJOLAmenajare punți pietonale comuna Pîrjol, județul Bacău539,261.39PNDL I
PLOPANAReabilitare şi modernizare drumuri de interes local, sat Plopana, comuna Plopana, Judeţul Bacău3,834,549.79PNDL I
RĂCHITOASAConstruire școală cu clasele I-VIII și împrejmuire/desființare școală și anexe sat Burdusaci, comuna Răchitoasa2,093,759.36PNDL I
SĂNDULENIModernizare drum local sat Coman, comuna Sănduleni. Județul Bacău1,102,833.88PNDL I
SĂRATAModernizare drumuri locale în comuna Sărata, judeţul Bacău3,810,386.90PNDL I
SASCUTAsfaltare drumuri în comuna Sascut, județul Bacău3,904,581.00PNDL I
SĂUCEŞTIModernizare drumuri locale (sătești) sat Săucești și Schineni, comuna Săucesti, județul Bacău3,755,014.95PNDL I
SOLONŢModernizare drumuri comunale DC183 și DC 183A Solonț-Sărata-Cucuieți, L=5,7 km, comuna Solonț, județul Bacău7,275,473.73PNDL I
STĂNIȘEȘTIConstruire grup sanitar Școala Gimnazială George Apostu Stănișești, comuna Stănișești, județul Bacău157,020.00PNDL I
STĂNIȘEȘTIModernizare drum comunal DC 54 km 14+800-22+500 comuna Stănişeşti, judeţul Bacău3,858,972.76PNDL I
ȘTEFAN CEL MAREModernizare drum comunal DC 122, km 0+000-4+000, sat Rădeana, comuna Ștefan cel Mare, județul Bacău4,230,419.27PNDL I
TAMAŞIModernizare drumuri de interes local comuna Tamași3,113,077.08PNDL I
TĂTĂRĂȘTIModernizare drum comunal DC 99A, localitatea Cornii de Sus, DC 99A localitatea Giurgeni și drum local Drăgești, comuna Tătărăști4,182,307.48PNDL I
TRAIANModernizare drumuri sătești și comunale în localitatea Traian, comuna Traian, județul Bacău2,664,560.11PNDL I
UNGURENIAlimentare cu apă localităţile Bibireşti, Tociloasa, Gârla Anei, Boteşti şi Viforeni şi extindere reţea distribuţie localitatea Ungureni, județul Bacău1,040,983.12PNDL I
VALEA SEACĂModernizare drumuri sătești în comuna Valea Seaca, județul Bacău2,882,146.63PNDL I