Înapoi la pagina județului

LocalitateaDenumirea obiectivului de investițiiSuma (lei)Program investiții
ARDEOANIReconstrucție pod beton armat peste râul Tazlăul Sărat, pe DC 1783,489,582.00PNDL II
ASĂUReabilitare și consolidare pod din beton, peste pârâul Asău, în comuna Asău, sat Apa Asău, punctul Soci, județul Bacău884,150.96PNDL II
BACĂURezerva de apă a municipiului Bacău25,928,793.00PNDL II
BEREŞTI-TAZLĂUÎnființarea rețelei de canalizare ape uzate menajere și a stației de epurare, în localitățile Berești - Tazlău și Turluianu, comuna Berești - Tazlău, județul Bacău12,275,912.00PNDL II
BEREŞTI-TAZLĂUÎnființarea sistemului de alimentare cu apă în localitățile Berești -Tazlău și Turluianu, comuna Berești - Tazlău județul Bacău7,793,323.00PNDL II
BEREŞTI-TAZLĂUReabilitare dispensar medical în sat Tescani, com. Berești- Tazlău, jud. Bacău680,091.00PNDL II
BERZUNŢIExtindere rețea de alimentare cu apă și înființare rețea de canalizare cu stație de epurare în comuna Berzunți, județul Bacău11,231,440.00PNDL II
BÎRSĂNEŞTIModernizare rețea de drumuri locale în comuna Bîrsănești, județul Bacău5,662,194.00PNDL II
BOGDĂNEŞTIRealizare rețea apă potabilă și canalizare, satele Filipești și Bogdănești, Comuna Bogdănești, Județul Bacău13,359,476.00PNDL II
BRUSTUROASAAmenajare școală Cuchiniș și înființare grup sanitar și centrală termică localitatea Brusturoasa, comuna Brusturoasa, județul Bacău663,393.35PNDL II
BRUSTUROASAReabilitare Școală Gimnazială ”Ioana Radu Rosetti” Brusturoasa, Bacău4,026,634.00PNDL II
BUHOCIÎmprejmuire școli gimnaziale - sat Bijghir comuna Buhoci64,919.11PNDL II
BUHOCIReabilitare și modernizare grădiniță cu program normal Bijghir, sat Bijghir, comuna Buhoci, județul Bacău1,189,469.00PNDL II
BUHUŞIReabilitare, modernizare și dotare școala gimnazială nr. 2 din orașul Buhuși, județul Bacău2,495,967.00PNDL II
CĂIUŢIAmenajare poduri și podețe în satele Pralea punct Praja, Blidari punct Condeiești, Căiuți punct Țârcu din Comuna Căiuți, județul Bacău4,359,010.00PNDL II
CĂIUŢIExindere și reabilitare dispensar uman, sat Căiuți, comuna Căiuți, județul Bacău734,671.60PNDL II
CĂIUŢIReabilitare pod peste râul Trotuș în comuna Căiuți, județul Bacău2,291,621.00PNDL II
CLEJAConstruire dispensar medical, cabinet de medicină dentară și farmacie în comuna Cleja, județul Bacău1,435,140.00PNDL II
CLEJAReabilitare și modernizare Grădinița nr. 1 Cleja, comuna Cleja județul Bacău1,144,278.00PNDL II
COLONEŞTIConstruire și dotare dispensar și farmacie - localitatea Colonești, comuna Colonești, județul Bacău1,949,045.00PNDL II
COLONEŞTIModernizare infrastructură rutieră în comuna Colonești, județul Bacău5,044,926.00PNDL II
COLONEȘTIȘcoală clasele I-IV sat Călini, comuna Colonești, Județul Bacău-continuare lucrări981,244.00PNDL I
COMĂNEŞTIAsfaltare și amenajare parcări pe străzile Supanului, Codrului, Muntelui și Fundătura Șoimului din orașul Comănești, județul Bacău1,837,508.00PNDL II
CORBASCAReabilitare și dotare școală gimnazială sat Corbasca - înlocuire șarpantă + învelitoare și dotări laborator514,590.00PNDL II
CORBASCAReabilitare și modernizare dispensar în sat Corbasca, comuna Corbasca, jud. Bacău370,162.00PNDL II
COŢOFĂNEŞTIModernizare drum comunal DC 116 A Sat Tămășoaia comuna Coțofănești2,152,577.00PNDL II
DĂMIENEŞTIConstruire și dotare grădiniță cu program normal, în localitatea Drăgești, comuna Dămienești, județul Bacău842,790.00PNDL II
DĂRMĂNEŞTIModernizare drumuri de interes local - str. Livezi și str. Lapoș, din cartierul Lapoș, oraș Dărmănești, județul Bacău4,850,351.00PNDL II
DEALU MORIIModernizare drumuri de interes local, comuna Dealu Morii, județul Bacău2,496,421.34PNDL II
DEALU MORIIModernizare și dotare grădiniță sat Dealu Morii în comuna Dealu Morii, județul Bacău578,390.00PNDL II
DOFTEANAModernizare drum comunal din DN 12A -canton silvic Larga și pod peste pârâul Larga, comuna Dofteana, județul Bacău5,872,311.00PNDL II
FILIPENIConstruire școală generală sat Valea Boțului, comuna Filipeni, jud. Bacău1,393,616.00PNDL II
FILIPENIReabilitare, modernizare, extindere și dotare dispensar uman în comuna Filipeni, jud. Bacău778,528.00PNDL II
FILIPEŞTIAlimentare cu apă în localitățile Onișcani, Boanța, Cornești și Hîrlești comuna Filipești, județul Bacău1,743,740.62PNDL II
FILIPEŞTICanalizare și stații de pompare în localitățile Onișcani, Boanța, Cornești și Hîrlești comuna Filipești, județul Bacău6,875,403.65PNDL II
FILIPEŞTIConstruire dispensar în sat Filipești, comuna Filipești, județul Bacău2,610,461.44PNDL II
GHIMEŞ-FĂGETRefacere, reabilitare şi consolidare, poduri şi podeţe în comuna Ghimeş-Făget, judeţul Bacău9,361,543.00PNDL II
GÎRLENIConstruire pod peste pârâul Răcila, sat Gîrlenii de Sus, comuna Gîrleni 811,817.00PNDL II
GLĂVĂNEŞTIConstruire pod din b.a. pe DC 46 km, 5+500, peste pârâul Apa Neagră în satul Frumușelu, comuna Glăvănești, județul Bacău1,275,836.00PNDL II
GLĂVĂNEŞTIReabilitare modernizare și dotare școală nr. 1 cu clasele I-IV + gradiniță, sat Frumușelu, com. Glăvănești, jud.Bacău1,018,230.00PNDL II
HELEGIUAlimentare cu apă a localităților Helegiu, Drăgugești, Deleni și Brătila comuna Helegiu, județul Bacău2,752,728.00PNDL I
HEMEIUŞDispensar uman comuna Hemeiuș1,296,966.00PNDL II
HORGEŞTIConstruire pod pe DC 92 la km 0+225 în localitatea Horgești1,491,118.00PNDL II
HORGEŞTIConstruire școală în sat Sohodor, comuna Horgești, județul Bacău2,596,743.00PNDL II
ITEŞTIModernizare drumuri de interes local în comuna Itești județul Bacău7,958,964.00PNDL II
JUDEȚUL BACĂU PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN BACĂUModernizare DJ 241B, Pădureni - Godovana, km 2+370 -17+800, județul Bacău33,472,529.44PNDL II
JUDEȚUL BACĂU PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN BACĂUModernizare DJ 243B, km 33+900-48+900, Motoșeni-Stănișești județul Bacău32,746,260.54PNDL II
JUDEȚUL BACĂU PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN BACĂUModernizare DJ 252A, km 7+450-14+856, Horgești-Răcătăul de Jos (DJ 252B), județul Bacău24,549,909.44PNDL II
JUDEȚUL BACĂU PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN BACĂUReabilitare și modernizare DJ 117, Poduri, km 17+000-21+180, L=4,180 km, județul Bacău15,178,268.00PNDL II
JUDEȚUL BACĂU PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN BACĂUReabilitare și modernizare DJ 119, km 25+740-27+993 la Ciucani, județul Bacău3,705,696.00PNDL II
JUDEȚUL BACĂU PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN BACĂUReabilitare și modernizare DJ 123, limită județ Harghita-Valea Uzului-Dărmănești-DN 12A km 41+000-62+103, județul Bacău (sector de drum studiat de la km 44+800 la km 51+100 pe o lungime de 6,3 km)15,689,813.00PNDL II
JUDEȚUL BACĂU PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN BACĂUReabilitare și modernizare DJ 252C, Tătărăști-Corbasca, km 8+022-23+088, județul Bacău60,580,100.00PNDL II
JUDEȚUL BACĂU PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN BACĂUReparații capitale Clădire Centru Școlar - C113,957,245.00PNDL II
LETEA VECHEModernizare prin asfaltare drumuri de interes local în comuna Letea Veche, județul Bacău5,614,420.00PNDL II
LIPOVAConstruire grădiniță cu program normal cu 3 săli de clasă în sat Mîlosu, comuna Lipova, județul Bacău1,210,939.50PNDL II
LUIZI CĂLUGĂRAModernizare drumuri de interes local, comuna Luizi Călugăra județul Bacău4,141,787.00PNDL II
MĂNĂSTIREA CAŞINAlimentare cu apă a localităților aparținătoare comunei Mănăstirea Cașin511,891.36PNDL I
MĂRGINENIConstruire dispensar uman în localitatea Luncani, comuna Mărgineni, județul Bacău1,537,867.00PNDL II
MĂRGINENIConstruire poduri și podețe în comuna Mărgineni, județul Bacău4,625,915.00PNDL II
MOINEŞTIReabilitare pod strada 1 Mai, Municipiul Moinești1,323,655.00PNDL II
NEGRIPod beton armat peste pârâul Mora, localitatea Poiana, comuna Negri județul Bacău1,315,825.00PNDL II
NICOLAE BĂLCESCUConstruire dispensar uman în sat Nicolae Bălcescu, comuna Nicolae Bălcescu, județul Bacău1,967,754.00PNDL II
OITUZConstruire dispensar medical uman în localitatea Oituz, comuna Oituz, județul Bacău642,818.00PNDL II
OITUZReabilitare clădire Grădiniță nr. 3 Oituz - Peste Vale, comuna Oituz, județul Bacău632,666.00PNDL II
OITUZReabilitare clădire Grădiniță Poiana Sărată, comuna Oituz, județul Bacău1,064,613.00PNDL II
ONEŞTIReabilitare pod pe DN 11, la km 129+831, peste râul Trotuș, la Onești, jud. Bacău7,740,836.00PNDL II
ONEŞTIReabilitarea Grădiniţă cu program prelungit nr. 14, în municipiul Oneşti1,890,490.74PNDL II
ORBENIConstruire grădinița cu 3 Săli de grupă în sat Orbeni, com. Orbeni, jud. Bacău981,280.00PNDL II
ORBENIConstruire grădinița cu 3 Săli de grupă în sat Scurta, com. Orbeni, jud. Bacău981,280.00PNDL II
ORBENIReabilitare, extindere și dotare dispensar uman (fosta casă de nașteri) în sat Scurta, Comuna Orbeni, județul Bacău790,640.00PNDL II
ORBENIReabilitare, extindere și dotare dispensar uman în sat Orbeni, comuna Orbeni, județul Bacău679,276.00PNDL II
PARINCEAÎnființarea sistemului public de alimentare cu apă în com. Parincea, jud. Bacău4,491,645.48PNDL II
PARINCEAÎnființarea sistemului public de apă uzată (canalizare) în comuna Parincea, județul Bacău7,985,370.35PNDL II
PARINCEAPod din beton armat peste pârâul Parincea, punct Durac Constantin, sat Parincea, comuna Parincea, județul Bacău463,624.00PNDL II
PÎNCEȘTIÎnființare sistem de canalizare și stație de epurare în comuna Pîncești, județul Bacău10,388,673.82PNDL II
PLOPANAAlimentare cu apă și canalizare sat Plopana, comuna Plopana, județul Bacău8,519,613.71PNDL II
PODU TURCULUIConstruire școală 4 clase în localitatea Podu Turcului, comuna Podu Turcului județul Bacău1,304,072.00PNDL II
PODU TURCULUIExtindere rețea canalizare și repunere în funcțiune stație de epurare în comuna Podu Turcului, judeţul Bacău6,339,627.00PNDL II
PODU TURCULUIÎnfinţare dispensar uman în comuna Podu Turcului, judeţul Bacău798,616.00PNDL II
PRĂJEŞTIConstruire pod peste Pârâul Recea, comuna Prăjești, județul Bacău669,005.01PNDL II
PRĂJEŞTIModernizare și dotare grădiniță în sat Prăjești, comuna Prăjești, județul Bacău883,075.00PNDL II
PRĂJEŞTIModernizare și extindere sistem de alimentare cu apă în localitatea Prăjești, comuna Prăjești, județul Bacău2,827,342.00PNDL II
PRĂJEŞTIReabilitare termică a Școlii Generale cu clasele I-VIII Gh. Avrămescu, Prăjești3,259,217.00PNDL II
RĂCĂCIUNIModernizare drumuri sătești, sat Gheorghe Doja în comuna Răcăciuni, județul Bacău7,326,417.04PNDL II
RĂCHITOASAConstruire şcoală sat Dumbrava, comuna Răchitoasa, judeţul Bacău1,975,588.17PNDL II
RĂCHITOASAConstruire școală, sat Barcana, comuna Răchitoasa, județul Bacău1,979,968.51PNDL II
ROŞIORIModernizare rețea de drumuri locale în comuna Roșiori județul Bacău5,223,313.00PNDL II
SĂNDULENIConstruire grădiniță comuna Sănduleni3,544,101.00PNDL II
SĂNDULENIÎnființare rețea de canalizare și stație de epurare ape uzate menajere în comuna Sănduleni, județul Bacău8,495,795.00PNDL II
SĂRATAConstruire unitate sanitară în comuna Sărata, județul Bacău1,171,963.00PNDL II
SASCUTConstruire poduri în comuna Sascut, județul Bacău5,114,278.00PNDL II
SASCUTReabilitare, extindere și dotare Școala Gimnazială Păncești comuna Sascut, județul Bacău2,373,375.00PNDL II
SCORŢENIConstruire pod peste pârâul Boului sat Scorţeni, comuna Scorţeni, judeţul Bacău816,212.00PNDL II
SECUIENIÎnființarea rețelei de canalizare ape uzate menajere și a stației de epurare, în comuna Secuieni, județul Bacău8,023,086.00PNDL II
SOLONŢPod peste pârâul Cucuieți, pe drumurl comunal DC 184, în comuna Solonț, județul Bacău2,747,412.50PNDL II
ŞTEFAN CEL MARECentru socio-medical, Comuna Ștefan cel Mare, județul Bacău601,410.00PNDL II
ŞTEFAN CEL MAREÎnființare sistem alimentare cu apă potabilă în satul Rădeana cătun Romi, comuna Ștefan cel Mare, județul Bacău4,072,507.00PNDL II
ŞTEFAN CEL MAREModernizare și construire poduri și podețe în satele Bogdana, Ștefan cel Mare și Negoiești, în comuna Ștefan cel Mare, județul Bacău2,179,975.00PNDL II
ŞTEFAN CEL MAREReabilitare și extindere școală generală din sat Bogdana, comuna Ștefan cel Mare, județul Bacău661,094.00PNDL II
STRUGARIAlimentare cu apă și rețea de canalizare în comuna Strugari, județul Bacău10,282,666.00PNDL II
STRUGARIConstruire grădiniță sat Petricica, comuna Strugari, județul Bacău617,488.00PNDL II
STRUGARIRestaurare, reparații, construire grup sanitar și centrală termică la Școala Gimnazială Petricica, sat Petricica, comuna Strugari, județul Bacău1,181,151.00PNDL II
TÂRGU OCNAConstruire și dotare centru multifuncțional tip creșă în zona Tisești, oraș Tîrgu Ocna, județul Bacău2,074,470.00PNDL II
TÂRGU OCNAReabilitare modernizare și dotare grădiniță Piticot A, oraș Tîrgu Ocna, județul Bacău3,034,741.00PNDL II
TÂRGU OCNAReabilitare modernizare și dotare grădiniță Piticot B, oraș Tîrgu Ocna, județul Bacău3,447,312.00PNDL II
TĂTĂRĂŞTIReabilitare corpuri școală gimnazială sat Cornii de Sus, comuna Tătărăști, județul Bacău2,174,931.15PNDL II
TĂTĂRĂŞTIReabilitare și extindere grădiniță cu program normal sat Cornii de Sus, comuna Tătărăști, județul Bacău123,191.31PNDL II
TÎRGU OCNAModernizare și dotare Colegiu C. Negri, oraș Tîrgu Ocna, județul Bacău9,932,518.00PNDL II
TÎRGU TROTUŞModernizare poduri și podețe în comuna Tîrgu Trotuș, județul Bacău1,265,730.00PNDL II
UNGURENIÎnființarea sistemului public de canalizare a apelor uzate în localitatea Ungureni, comuna Ungureni, județul Bacău5,534,232.01PNDL II
UNGURENIModernizare dispensar uman sat Ungureni, comuna Ungureni, județul Bacău629,658.75PNDL II
UNGURENIReabilitare școală cu clasele I-IV sat Ungureni, comuna Ungureni, județul Bacău546,674.10PNDL II
URECHEŞTIStație de epurare, rețele colectoare, canalizare, localitățile Satu Nou, Cornățel, Lunca Dochiei, Urechești și Slobozia, comuna Urechești, județul Bacău13,091,543.00PNDL II
VULTURENIModernizare drumuri de interes local în comuna Vultureni, judeţul Bacău5,067,371.00PNDL II