Înapoi la pagina județului

LocalitateaDenumirea obiectivului de investițiiSuma (lei)Program investiții
ADJUDModernizare (realizare grupuri sanitare) Școala primară și Grădiniță cu program normal Șișcani, județul Vrancea1,154,020.00PNDL I
ADJUDLucrari de instalatii in vederea obtinerii avizului de securitate la incendiu pentru obiectivul colegiul Emil Botta Municipiul Adjud965,771.18PNDL II
ADJUDLucrari de instalatii in vederea obtinerii avizului de securitate la incendiu pentru obiectivul colegiul tehnic Gheorghe Bals Municipiul Adjud1,337,135.25PNDL II
ADJUDLucrari de instalatii in vederea obtinerii avizului de securitate la incendiu pentru obiectivul scoala gimnaziala Angela Gheorghiu Municipiul Adjud475,357.21PNDL II
ADJUDLucrari de instalatii in vederea obtinerii avizului de securitate la incendiu pentru obiectivul scoala gimnaziala Maresal Alexandru Averescu Municipiul Adjud895,241.53PNDL II
ADJUDLucrari de instalatii in vederea obtinerii avizului de securitate la incendiu pentru obiectivul scoala gimnaziala Mihail Armencea Municipiul Adjud482,938.66PNDL II
ADJUDLucrari de instalatii in vederea obtinerii avizului de securitate la incendiu pentru obiectivul scoala gimnaziala Principele Radu Municipiul Adjud477,433.59PNDL II
ADJUDModernizare infrastructura stradala Cartier Adjud Nord, municipiul Adjud, etapa I5,489,665.16PNDL II
ADJUDReabilitare cladire Gradinita cu program prelungit nr. 4 Municipiul Adjud, jud Vrancea, in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare si autorizatiei ISU4,678,007.00PNDL II
ANDREIAŞU DE JOSConstruire sistem de alimentare cu apa in satul Titila, comuna Andreiasu de Jos, jud Vrancea1,940,071.46PNDL II
BĂLEŞTIModernizare drumuri de interes local, comuna Bălești, județul Vrancea2,340,492.90PNDL II
BILIEŞTIModernizare drumuri comunale de interes local in comuna Biliesti, jud Vrancea7,020,793.23PNDL II
BOGHEŞTIModernizare drumuri de interes local, comuna Boghești, județul Vrancea5,465,078.00PNDL II
BOLOTEŞTIExtindere cu 4 săli de clasă, grup sanitar și reabilitare școală gimnazială Găgești, sat Găgești, comuna Bolotești2,985,453.00PNDL II
BORDEŞTIReabilitare, modernizare Grădiniță în vederea obținerii autorizațiilor sanitare de funcționare,comuna Bordești, județul Vrancea829,357.00PNDL I
BORDEŞTIReprofilare si balastare drumuri de interes public pct Gogu P.500, comuna Bordesti, jud Vrancea503,083.00PNDL II
BORDEŞTIReprofilare si balastare drumuri de interes public pct Linti, comuna Bordesti, judVrancea534,961.00PNDL II
BROŞTENIReabilitare, modernizare şi dotare grădiniţă cu program normal, sat Broşteni, comuna Broşteni, judeţul Vrancea1,472,062.00PNDL I
BROŞTENIModernizare drumuri de interes local din comuna Brosteni, jud Vrancea2,063,744.41PNDL II
BROȘTENIReabilitare, modernizare și extindere grădiniță – localitatea Pitulusa, comuna Broșteni, județul Vrancea981,687.00PNDL I
CHIOJDENIModernizare drumuri de interes local, comuna Chiojdeni, judetul Vrancea2,662,170.00PNDL I
CHIOJDENIInfiintare retea canalizare, statie de epurare si extindere retea de apa in comuna Chiojdeni, jud Vrancea14,160,405.00PNDL II
CIORĂŞTIDispensar uman sat Ciorăști - Lucrări de reabilitare și modernizare , comuna Ciorasti1,010,310.00PNDL II
CÎRLIGELEPod din beton armat peste piraul Dalhauti, punct Chiru, comuna Cîrligele, jud Vrancea1,912,211.00PNDL II
COTEŞTIExtindere reabilitare modernizare si dotare scoala gimnaziala Nicolae Radulescu comuna Cotesti4,709,916.51PNDL II
COTEȘTIReabilitare, extindere, modernizare, dotări și împrejmuire școală gimnazială cu clasele I-VIII Cotești774,676.56PNDL I
DUMBRĂVENICrearea si modernizarea infrastructurii de baza, la scara mica, prin extindere retea canalizare menajera comuna Dumbraveni, jud Vrancea4,645,696.14PNDL II
DUMITREŞTIModernizare reţele de drumuri în comuna Dumitreşti, judeţul Vrancea8,722,208.00PNDL I
DUMITREŞTIAlimentare cu apa si canalizare in satele Bicestii de Sus si Roscari, comuna Dumitresti, jud Vrancea5,188,873.42PNDL II
FITIONEŞTISistem public centralizat de canalizare al apelor uzate menajere şi staţie de epurare a efluentului uzat menajer în comuna Fitioneşti, judeţul Vrancea16,048,910.00PNDL I
FITIONEŞTIModernizare drumuri de inters local, comuna Fiţioneşti, judeţul Vrancea7,730,500.00PNDL II
FITIONEŞTIRealizare sediu adimistratiei publice locale , comuna Fiţioneşti, judeţul Vrancea1,282,468.00PNDL II
FOCŞANIRefacere infrastructura strada Poligonului648,694.55PNDL II
FOCŞANIRefacere infrastructura strada Unirea Principatelor555,914.00PNDL II
FOCŞANIRefacere infrastructură străzi: strada Popa Șapcă; strada George Coșbuc; strada Ghinea Dorinel; strada Ghe. Magheru; strada Dornișoarei și Fundătura Dornișoarei și strada Teiului3,100,201.88PNDL II
GOLEŞTIConstruire Gradinita cu program prelungit1,487,896.10PNDL II
GOLEŞTIConstruire sediu primarie3,098,930.39PNDL II
GUGEŞTIModernizare străzi vicinale, dalare șanțuri, poduri și podețe în comuna Gugești, județul Vrancea5,771,348.00PNDL II
GUGEȘTIGrădiniță 3 grupe cu program prelungit, comuna Gugești, județul Vrancea1,642,656.78PNDL I
GURA CALIŢEICompletare si punere in functiune sistem de alimentare cu apa sat Plopu, comuna Gura Calitei, jud Vrancea1,123,778.32PNDL II
GURA CALIŢEIConstruire scoala gimnaziala, comuna Gura Calitei, jud Vrancea1,575,692.85PNDL II
GURA CALIȚEIModernizare DC165, sector DJ 204P- Raşca, km0+000-3+500, comuna Gura Caliței6,325,130.00PNDL I
HOMOCEAExtinderea retea apa - canal in comuna Homocea, jud Vrancea2,811,854.45PNDL II
HOMOCEAModernizare drumuri de inters local, în comuna Homocea , jud Vrancea9,100,313.00PNDL II
HOMOCEAModernizare pod peste raul Polocin pe DC 16, sat Homocea si podete in comuna Homocea, jud Vrancea1,530,102.00PNDL II
JARIŞTEAModernizare drum comunal DC 132, comuna Jariștea, județul Vrancea2,986,133.00PNDL II
JITIAModernizare drum DC 177, km 1+200-km 3+400, comuna Jitia, județul Vrancea2,790,748.00PNDL I
JITIAInstalatii de iluminat public led in comuna Jitia , Jud Vrancea477,942.92PNDL II
JITIAModernizare drumuri comunale comuna Jitia4,771,853.00PNDL II
JUDEŢUL VRANCEAConsolidare si reabilitare pod din beton armat pe DJ 205 C , km 5+600 peste paraul Dilgov, comuna Cotesti, jud Vrancea228,485.00PNDL II
JUDEŢUL VRANCEAConsolidare si reabilitare pod din beton armat pe DJ 205 D km 1+405 peste paraul Cheii, comuna Valea Sarii , jud Vrancea3,324,729.00PNDL II
JUDEŢUL VRANCEAConsolidare si reabilitare pod din beton armat pe DJ 205 D km 21+333 peste raul Tipau, comuna Paltin, jud Vrancea49,382.00PNDL II
JUDEŢUL VRANCEAConstruire pod din beton armat pe DJ 115 , km 37+156 peste paraul Larguta, sat Gura Vaii, comuna Cimpuri, jud Vrancea284,384.00PNDL II
JUDEŢUL VRANCEAConstruire pod din beton armat pe DJ 205 E km 55+593, peste paraul Vizauti, sat Vizantea Razaseasca, comuna Vizantea Livezi, jud Vrancea1,587,145.00PNDL II
JUDEŢUL VRANCEAConstruire si reabilitare pod din beton armat pe DJ 205 B , km 22+600 peste paraul Pietroasa, sat Faraoanelor, comuna Virtescoiu, jud Vrancea507,510.00PNDL II
JUDEŢUL VRANCEAModernizare DJ 204 D sector Vulturu-Hingulesti-Maluri, km 26+000-km35+6000, L = 9,60 km, comuna Vulturu, jud Vrancea17,548,832.00PNDL II
JUDEŢUL VRANCEAModernizare DJ 204 F in lungime totala de Lt=4,92 km din care: sector Slobozia Ciorasti - Armeni, km 0+000-km2+000, L=2,00 km, comuna Slobozia Ciorasti si sector Oreavu - Gugesti, km 9+100-km12+000, L=2,90 km comuna Gugesti, jud Vrancea7,304,615.00PNDL II
JUDEŢUL VRANCEAModernizare DJ 205 P in lungime totala Lt =12,9 km din care comuna Bolotesti, sector int. DN 2D Putna-Ivancesti, km 0+000-km 4+500, L=4,50 km, comuna Garoafa, sector Faurei - Garoafa -Precistanu, km 8+090-km 10+990, 11+000-km 13+800, L = 570 km, comuna Milcovul, sector int. DN 23 - int. DN 23A, km 29+700-km 32+400, L=2,70 km, judetul Vrancea20,692,172.00PNDL II
JUDEŢUL VRANCEAModernizare DJ 205J - intersectie DJ 204 E Panciu - intersdectie DJ 205 H Movilita, km 0+000-km 7+270, L=7,27 km, comuna Movilita19,361,880.00PNDL II
JUDEŢUL VRANCEAModernizare DJ 205J , sector km 16+100-km 17+100, L=1,00 km comuna Fitionesti, jud Vrancea1,412,624.00PNDL II
JUDEŢUL VRANCEAModernizare DJ 205L , sector Vrincioaia - Spinesti, km 5+800- km 9+400, L=3,6 km, comuna Vrincioaia, jud Vrancea9,427,347.00PNDL II
JUDEŢUL VRANCEAReabilitare si modernizare DJ 204E , Focsani (DN2-DE85)-Petresti- pod peste paraul Soimu la Mircesti,, km 0+000-km 6+200, L=6,20 km, jud Vrancea6,128,111.00PNDL II
JUDEŢUL VRANCEAReabilitare si modernizare DJ115 , Gura Vaii-Fetesti-intersectie DN2L km 36+223-km 39+900, comuna Cimpuri, jud Vrancea4,461,906.00PNDL II
MĂICĂNEŞTIConstruire staţie de epurare, reţele colectoare, canalizare comuna Măicăneşti, sat Măicăneşti, judeţul Vrancea2,609,541.61PNDL I
MĂICĂNEŞTIReabilitare scoala si extindere cu grup sanitar la scoala gimnaziala Măicănești, comuna Măicănești, județ Vrancea574,403.00PNDL II
MĂICĂNEŞTIReabilitare si extindere cu grup sanitar gradiniță cu program normal Măicănești, comuna Măicănești, județ Vrancea566,488.00PNDL II
MĂRĂŞEŞTIModernizare retele stradale in orasul Marasesti, jud Vrancea5,183,776.13PNDL II
MĂRĂŞEŞTIRefacerea infrastructurii strazilor in orasul Marasesti, jud Vrancea9,594,028.47PNDL II
MĂRĂȘEȘTIReproiectare, reabilitare și consolidare Școală cu clasele I-IV Haret, oraș Mărășești, județul Vrancea1,005,505.00PNDL I
MERAReabilitare şcoală nr.1 şi construire grup sanitar şi grădiniţă, comuna Mera1,438,870.00PNDL I
MILCOVULReparație capitală și extindere grădiniță localitatea Milcovul, comuna Milcovul, județul Vrancea1,341,050.00PNDL I
MILCOVULModernizare drumuri de interes local, comuna Milcovul, județul Vrancea7,205,028.00PNDL II
NĂNEŞTIModernizare drumuri de interes local în satele Năneşti şi Călienii Noi, comuna Năneşti, judeţul Vrancea7,392,412.32PNDL I
NĂRUJAConstruire și dotare școală cu clasele I-IV în sat Podu Nărujei, comuna Năruja, județul Vrancea990,960.00PNDL I
NĂRUJAConstruire pod din beton armat peste raul Zabala legatura DJ 205D - Naruja si DC 94 - satul Podu Stoica, comuna Naruja913,000.00PNDL II
NEGRILEŞTIModernizare drumuri de interes local etapa a II a, comuna Negrilesti1,319,585.13PNDL II
NEREJUModernizare DC 106 Nereju – Păvălari, comuna Nereju2,851,098.00PNDL I
NEREJUConstruire pod ce leaga satul Bradacesti de catunul Craciunari, comuna Nereju, jud Vrancea3,511,406.00PNDL II
NEREJUExtindere cu grup sanitar si reabilitare gradinita cu program normal nr. 1 Nereju Mic, comuna Nereju, jud Vrancea532,659.00PNDL II
NEREJUExtindere cu grup sanitar si reabilitare gradinita cu program normal nr. 1 Nereju, comuna Nereju, jud Vrancea374,290.00PNDL II
NEREJUExtindere cu grup sanitar si reabilitare scoala Gimnaziala Dimitrie Gusti Nereju, comuna Nereju, jud Vrancea540,062.00PNDL II
NEREJUExtindere cu grup sanitar si reabilitare scoala gimnaziala Nereju Mic, comuna |Nereju, jud Vrancea550,498.00PNDL II
NISTOREŞTIReconstruire pod din beton armat peste raul Naruja, legatura DJ 205M-Drum de interes local comuna Nistoresti3,176,575.00PNDL II
OBREJIŢAGrădiniţă cu program normal, 3 săli clasă, comuna Obrejiţa, judeţul Vrancea826,260.00PNDL I
OBREJIŢAModernizarea sistemului de iluminat public stradal in comuna Obrejita, jud Vrancea186,778.78PNDL II
ODOBEȘTIReabilitare și modernizare Grădiniță Unirea1,080,646.00PNDL I
PALTINExtindere reţele alimentare cu apă , mărirea capacităţii de înmagazinare şi a sursei , comuna Paltin , judeţul Vrancea1,951,000.00PNDL I
PALTINModernizare străzi în comuna Paltin, judeţul Vrancea8,115,000.00PNDL I
PANCIUExtindere reţea canalizare menajeră şi realizarea unei staţii de epurare a apelor uzate în spaţiul rural al oraşului Panciu, judeţul Vrancea612,810.00PNDL I
PANCIUModernizare tramă stradală în zona centrală a oraşul Panciu, judeţul Vrancea9,840,553.00PNDL I
PANCIURefacere și modernizare sediu primărie orașul Panciu, județul Vrancea5,234,517.96PNDL I
PAULEŞTIModernizare DC 70438,252.00PNDL II
PĂULEŞTIModernizare drum de interes local în comuna Păuleşti, judeţul Vrancea4,203,600.00PNDL I
PĂULEŞTIModernizare şi extindere alimentare cu apă, comuna Păuleşti, judeţul Vrancea2,194,300.00PNDL I
PĂUNEŞTIModernizare drumuri de interes local in comuna Paunesti7,278,040.00PNDL II
PĂUNEȘTIStatie de epurare comuna Păunești, județul Vrancea1,437,917.00PNDL I
PLOSCUŢENIModernizare drumuri de interes local in comuna Ploscuteni9,704,434.03PNDL II
POIANA CRISTEIModernizare DC149A Poiana Cristei şi vicinale sat Odobasca km0+000-km3+300, comuna Poiana Cristei5,008,184.00PNDL I
POIANA CRISTEIModernizare drumuri de interes local sat Poiana Cristei si sat Dealu Cucului comuna Poiana Cristei, jud Vrancea4,259,049.53PNDL II
POIANA CRISTEIReabilitare si extindere scoala cu clasele I-IV comuna Poiana Cristei, jud Vrancea895,356.84PNDL II
POPEŞTIAlimentare cu apă în satul Popeşti, comuna Popești3,002,091.58PNDL I
PUFEŞTIReabilitare si extindere cu grup sanitar scoala gimanziala Domnesti Tirg corp C1 comuna Pufesti, jud Vrancea1,235,283.00PNDL II
RĂCOASAModernizare drumuri de interes local în comuna Răcoasa, judeţul Vrancea7,410,006.00PNDL I
RĂCOASAModernizare sistem de alimentare cu apa in comuna Racoasa, jud Vrancea1,377,280.00PNDL II
RĂSTOACAAsfaltare drumuri de interes local in comuna Rastoaca - 5,5 km, jud Vrancea4,925,642.00PNDL II
REGHIURealizare poduri metalice peste raul Milcov, in catunele Pirlita, Manesti, Poenita din comuna Reghiu, judetul Nrancea2,290,641.00PNDL II
RUGINEȘTIReabilitare, modernizare Școală Gimnazială în vederea obținerii autorizațiilor sanitare de funcționare, sat Anghelești, comuna Ruginești, județul Vrancea938,779.00PNDL I
RUGINEȘTIReabilitare, modernizare Școală Gimnazială în vederea obținerii autorizațiilor sanitare de funcționare, sat Ruginești, comuna Ruginești, județul Vrancea1,491,744.00PNDL I
RUGINEȘTIReabilitare, modernizare Școală Primară în vederea obținerii autorizațiilor sanitare de funcționare, sat Copăcești, comuna Ruginești, județul Vrancea568,610.00PNDL I
SIHLEAInfiintare sistem de apa in satele Caiata Voetin si Bogza, comuna Sihlea24,348,030.00PNDL II
SLOBOZIA BRADULUIReabilitare, extindere, modernizare si dotare școală, sat Cornetu, comuna Slobozia Bradului, județul Vrancea3,109,261.00PNDL I
SLOBOZIA BRADULUIConstruire dispensar medical1,134,997.65PNDL II
SLOBOZIA BRADULUIConstruire gradinita cu 4 sali de grupa si program normal, sat Liesti, comuna Slobozia Bradului, jud Vrancea1,562,991.39PNDL II
SLOBOZIA BRADULUIModernizare drumuri de interes local in comuna Slobozia Bradului13,268,441.00PNDL II
SLOBOZIA CIORĂŞTIModernizare străzi sat Slobozia Ciorăşti, Jilişte şi Armeni, comuna Slobozia Ciorăşti4,248,015.00PNDL I
SLOBOZIA CIORĂŞTIReabilitare , construire scară exterioară și schimbare de destinație în grădiniță cu program prelungit- Grădinița cu program normal Slobozia Ciorăști674,685.00PNDL II
SLOBOZIA CIORĂŞTIReabilitare , extindere și schimbare de destinație în grădiniță cu program prelungit, Grădinița cu program normal Jiliște, comuna Slobozia Ciorăști756,489.00PNDL II
SOVEJAConstruire dispensar uman comuna Soveja1,557,772.00PNDL II
SOVEJAModernizare drumuri de interes local in comuna Soveja4,472,165.00PNDL II
SPULBERAlimentare cu apă satele Ţipău, Păvălari şi Carsocheşti, comuna Spulber, judeţul Vrancea2,284,072.00PNDL I
SPULBERConstruire școală și grădiniță sat Păvălari, comuna Spulber, județul Vrancea776,844.00PNDL I
SPULBERReabilitare, modernizare Școala cu 2 Săli de Grupă și Grădinită în vederea obținerii autorizațiilor sanitare de funcționare, sat Carsochești, comuna Spulber, județul Vrancea983,962.00PNDL I
SPULBERRealizarea unui pod peste paraul Tipau, comuna Spulber3,965,768.00PNDL II
STRĂOANEModernizare drum comunal DC 50 si drumuri locale , comuna Straoane, jud. Vrancea4,971,480.00PNDL II
SURAIAReabilitare, modernizare Grădinița nr 2 în vederea obținerii autorizațiilor sanitare de funcționare, comuna Suraia, județul Vrancea704,593.00PNDL I
SURAIAModernizare drumuri de interes local in comuna Suraia, jud Vrancea7,753,868.70PNDL II
TÂMBOEŞTIModernizare drumuri de interes local comuna Tîmboești, jud Vrancea - 7252,645 ml6,342,406.00PNDL II
TÂMBOEŞTIPodet peste paraul Slimnic comuna Tîmboești, jud Vrancea919,074.83PNDL II
TĂNĂSOAIAReabilitare școală cu clasele I-VIII și extindere cu 3 Sali de clasa si grup sanitar in localitatea Feldioara, comuna Tănăsoaia, județul Vrancea1,800,000.00PNDL I
TĂNĂSOAIAConstructia rețelei publice de apă și apă uzata in satele Feldioara si Covrag, comuna Tănăsoaia, judetul Vrancea7,325,729.00PNDL II
TĂNĂSOAIAModernizare drum comunal in sat Nanesti cu lungimea de 2,0 km si drum comunal in sat Feldioara cu lungimea de 0,4 km, comuna Tanasoaia, judetul Vrancea3,438,981.00PNDL II
TĂTĂRANUExtindere grup sanitar Școala Gimnazială sat Tătăranu, comuna Tătăranu, județul Vrancea în vederea obținerii de către unitățile de învățământ preuniversitar a autorizației sanitare de funcționare133,237.00PNDL I
TĂTĂRANUExtindere Școala gimnazială nr. 2 Bordeasca Veche, comuna Tătăranu, județul Vrancea în vederea obținerii de către unitățile de învățământ preuniversitar a autorizației sanitare de funcționare136,152.00PNDL I
TĂTĂRANUModernizare drumuri de interes local în comuna Tătăranu, judeţul Vrancea4,157,804.00PNDL I
TĂTĂRANUReabilitare si modernizare retea de alimentare cu apa potabila sat Martinesti, comuna Tataranu1,143,733.39PNDL II
TĂTĂRANUReabilitare si modernizare scoala veche Tataranu, comuna Tataranu565,057.02PNDL II
TULNICICanalizare, reţele colectoare şi staţie de epurare Tulnici - Coza, comuna Tulnici1,174,460.00PNDL I
TULNICIReabilitare şi extindere sistem alimentare cu apă comuna Tulnici, judeţul Vrancea, etapa a II-a5,047,490.00PNDL I
TULNICIModernizare drumuri de interes local în comuna Tulnici, județul Vrancea9,767,065.98PNDL II
VÂNĂTORIReparații capitale școală cu clasele I-VIII + extindere grup sanitar + împrejmuire în Mirceștii Noi, comuna Vânători368,469.16PNDL I
VÂRTEŞCOIUModernizare drumuri de interes local strazi in comunea Vîrteșcoiu,4,118,647.00PNDL II
VÂRTEŞCOIUModernizare străzi în interiorul comunei Vîrteșcoiu, satele Beciu, Rîmniceanca și Faraoanele1,996,060.99PNDL II
VÂRTEȘCOIUConstruire și dotare Grădiniță Faraoanele1,048,717.00PNDL I
VIDRAConstruire grădiniță Burca 2 cu două săli de grupă - parter, comuna Vidra, județul Vrancea655,552.00PNDL I
VIDRAModernizare școala primară Tichiriș560,000.00PNDL I
VIDRAReabilitare grădiniță cu program normal Șerbești570,000.00PNDL I
VIDRAReabilitare grădiniță cu program normal Tichiriș570,000.00PNDL I
VIDRAReabilitare școală gimnazială Vidra570,000.00PNDL I
VIDRAReabilitare, modernizare și dotare grădiniță cu program normal Scafari, comuna Vidra, județul Vrancea560,000.00PNDL I
VIDRAReabilitare, modernizare și dotare grădiniță cu program normal Viișoara, comuna Vidra, județul Vrancea570,000.00PNDL I
VIDRAReabilitare, modernizare și dotare școală gimnazială nr. 1 Burca , comuna Vidra, județul Vrancea565,000.00PNDL I
VIDRAReabilitare, modernizare și dotare școală primară Irești , comuna Vidra, județul Vrancea560,000.00PNDL I
VIDRAConstruire gradinita Burca 1, comuna Vidra, jud Vrancea516,000.00PNDL II
VIDRAExtindere modernizare si dotare Spitalul NN Saveanu Vidra, comuna Vidra, jud Vrancea486,000.00PNDL II
VIDRAExtindere retea canalizare comuna Vidra, jud Vrancea526,000.00PNDL II
VIDRAModernizare drumuri de interes local din comuna Vidra şi satele componente inclusiv un pod8,780,000.00PNDL II
VIDRAReabilitare si modernizare Policlinica Vidra, comuna Vidra, jud Vrancea520,000.00PNDL II
VINTILEASCAModernizare drumuri comunale comuna Vintileasca4,578,637.01PNDL II
VIZANTEA-LIVEZIModernizare drumuri comunale si pod din beton armat pe DC 63, peste paraul Pestera, comuna Vizantea Livezi6,472,606.00PNDL II
VRÂNCIOAIAAlimentare cu apă satele Spineşti şi Bodeşti, comuna Vrâncioaia2,689,498.00PNDL I
VRÂNCIOAIAModernizare si dotare pentru autorizare sanitara de functionare Gradinita cu program normal Vrîncioaia, comuna Vrîncioaia95,900.00PNDL II
VRÂNCIOAIARealizarea pod peste paraul Vasui La Serban 1 in sat Muncei comuna Vrincioaia534,524.00PNDL II
VULTURUReabilitare Şcoală Gimnazială Vulturu şi construire magazie pentru lemne, sat Vulturu, comuna Vulturu2,117,566.00PNDL I
VULTURUAsfaltare drumuri de interes local in comuna Vulturu, judetul Vrancea5,468,120.00PNDL II
VULTURUReabilitare scoală extindere si construire magazie pentru lemne la scoala gimnaziala Hîngulești, comuna Vulturu, jud Vrancea556,528.00PNDL II
VULTURUReabilitare, extindere cu grup sanitar si construire teren de sport la scoala gimnaziala Botîrlau comuna Vulturu, jud Vrancea523,006.00PNDL II