Înapoi la pagina județului

LocalitateaDenumirea obiectivului de investițiiSuma (lei)Program investiții
ADJUDReabilitarea străzilor Alexandru Ioan Cuza, 1 Mai, Mihai Eminescu şi Vânători oraş Adjud, judeţul Vrancea4,069,721.37PNDL I
BÂRSEŞTIRetele distributie apa etapa II comuna Bârseşti, judetul Vrancea1,004,308.00PNDL I
BORDEŞTIModernizare DC 158 km0+960-2+145, comuna Bordeşti, judeţul Vrancea825,429.00PNDL I
CÂMPURIReabilitare Şcoală Generală nr.1 în comuna Câmpuri, judeţul Vrancea914,820.62PNDL I
CÂRLIGELEModernizare DC 211 Dălhăuţi –Schit Dălhăuţi km 0+000-3+000 şi construire pod din beton armat peste pârâul Dălhăuţi, comuna Cârligele, judeţul Vrancea1,768,886.00PNDL I
CIORASTIModernizare drumuri locale in comuna Ciorasti, judetul Vrancea6,663,255.03PNDL I
COTEŞTIModernizare drumuri comunale, drumuri de interes local şi pod din beton armat pe DC147 peste pârâul Dâlgov, comuna Coteşti, judeţul Vrancea9,316,532.85PNDL I
DUMBRĂVENIModernizare drum comunal DC 158 şi drum de interes local DC 158 -Mănăstirea Recea, comuna Dumbrăveni1,968,713.55PNDL I
GAROAFAModernizare drumuri de interes local, comuna Garoafa6,227,164.54PNDL I
GOLEŞTIModernizare străzi, comuna Goleşti2,182,948.63PNDL I
GOLOGANUR.K. acoperiş şi lucrări de izolare termică şcoală gimnazială profesor general Gheorghe Gheorghiu, comuna Gologanu448,986.00PNDL I
GOLOGANUAmenajare grup sanitar interior, in spatiul existent, fara modificari structurare la scoala gimnaziala Prof Gen Gheorghe Gheorghiu, comuna Gologanu, jud Vrancea86,002.30PNDL II
GUGEŞTIExtindere canalizare în sistem vacuumatic sat Oreavu, comuna Gugești2,287,818.08PNDL I
GUGEŞTIExtindere dezvoltare si automatizare sistem alimentare cu apă comuna Gugeşti2,996,688.66PNDL I
GUGEŞTIModernizare străzi în zona Satu Nou şi Cartierul Sinistraţi, comuna Gugești3,559,184.36PNDL I
GUGEŞTIModernizare străzi în zona Satu Vechi şi Centru, comuna Gugești3,614,344.99PNDL I
JARIŞTEAModernizare DC 133 , comuna Jariştea , judeţul Vrancea463,947.00PNDL I
JUDEŢUL VRANCEA PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN VRANCEAConstruire pod din beton armat pe DJ 203H peste râul Râmnicu - Sărat, km. 27+700, comuna Dumitreşti8,394,850.04PNDL I
JUDEŢUL VRANCEA PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN VRANCEAConstruire pod din beton armat pe DJ 205D peste pârâul Pețic, km 8+350, sat Năruja, comuna Năruja, județul Vrancea1,443,858.74PNDL I
JUDEŢUL VRANCEA PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN VRANCEAConstruire pod din beton armat pe DJ 241F peste râul Zeletin, la km. 12+060, sat Plăcinţeni, comuna Boghești, judeţul Vrancea1,908,901.80PNDL I
JUDEŢUL VRANCEA PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN VRANCEAContinuare de lucrări modernizare DJ 205D (Valea Sării - Năruja - Paltin - Nereju - Brădăceşti)104,581,616.13PNDL I
JUDEŢUL VRANCEA PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN VRANCEALucrări de consolidare şi reabilitare a podului din beton armat peste râul Râmna, apărare de mal şi lucrări la albie, pe DJ 204P, km.15+567, comuna Gura Calitei1,777,777.00PNDL I
JUDEŢUL VRANCEA PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN VRANCEAReabilitarea şi reconstrucţia obiectivelor de infrastructură rutieră din zona localităţilor Paltin, Doaga, Valea Sării1,064,550.90PNDL I
JUDEŢUL VRANCEA PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN VRANCEARefacere si consolidare corp drum DJ 205 R, km.28+130, comuna Poiana Cristei1,295,683.05PNDL I
MOVILIŢAModernizare reţele de drumuri în comuna Moviliţa3,220,782.14PNDL I
NEGRILEŞTIReabilitare și modernizare Grădiniță localitatea Negrilești, Comuna Negrilești, județul Vrancea567,294.00PNDL I
NEGRILEŞTIConstruire sediu primărie, comuna Negrileşti, judeţul Vrancea2,355,508.39PNDL I
ODOBEŞTIModernizare şi reabilitare reţea stradală în oraşul Odobeşti, judeţul Vrancea7,325,486.33PNDL I
ODOBEŞTIReabilitare infrastructură stradală oraş Odobeşti, judeţul Vrancea6,453,123.46PNDL I
POIANA CRISTEIModernizare drum comunal DC152, km 0+000 - km 1+470, comuna Poiana Cristei, județul Vrancea1,048,151.58PNDL I
REGHIUConstruire Școală cu două săli de clasă în satul Farcaș, comuna Reghiu, județul Vrancea203,698.11PNDL I
REGHIUModernizare drum vicinal sat Scoruş, comuna Reghiu, judeţul Vrancea4,347,208.78PNDL I
SLOBOZIA CIORĂŞTIReabilitare și extindere cu grup sanitar Școala Gimnazială Ioan Vodă cel Viteaz Slobozia Ciorăști492,496.00PNDL I
SOVEJAReabilitare şi modernizare DC 58:DJ 205L - Rucăreni - DN 2L, km: 0+000-3+600, comuna Soveja2,180,063.02PNDL I
SURAIAModernizare străzi în zona centru Suraia, comuna Suraia6,951,524.65PNDL I
TÂMBOIEŞTIModernizare drum de interes local satele Slimnic şi Pădureni, comuna Tâmboiești1,970,969.28PNDL I
TĂNĂSOAIAModernizare DC 18 Feldioara – Covrag, comuna Tănăsoaia1,877,438.88PNDL I
URECHEȘTIReabilitare scoală gimnaziala Urechești, județul Vrancea1,734,530.02PNDL I
VÂRTEŞCOIURenovare clădire în vederea schimbării destinaţiei din magazin universal în grădiniţă cu program prelungit, comuna Vârteșcoiu451,188.63PNDL I
VIDRAModernizare DC63 Tichiriş (DN2D) - Viişoara, comuna Vidra5,217,384.54PNDL I
VRÂNCIOAIAModernizare drum local Vrâncioaia - Ploştina, km 0+000 - 2+000, comuna Vrâncioaia1,711,071.47PNDL I
VRÂNCIOAIAModernizare drumuri de interes local în comuna Vrâncioaia4,072,304.62PNDL I