Înapoi la pagina județului

LocalitateaDenumirea obiectivului de investițiiSuma (lei)Program investiții
AGNITAReabilitare și modernizare strada Bisericii orașul Agnita, județul Sibiu2,654,496.00PNDL II
ALMAModernizare străzi în localitățile Alma, Smig și Giacaș, comuna Alma județul Sibiu4,706,652.00PNDL II
APOLDU DE JOSBranșamente apă potabilă comuna Apoldu de Jos, satele Apoldu de Jos și Sangatin1,594,269.00PNDL II
ARPAŞU DE JOSAlimentare cu apă în cartierul Săcel, localitatea Arpașu de Sus, comuna Arpașu de Jos județul Sibiu294,693.00PNDL II
ARPAŞU DE JOSDotare cabinet stomatologic Arpașu de Jos, comuna Arpașu de Jos, județul Sibiu100,000.00PNDL II
ARPAŞU DE JOSDotare dispensar medical Arpașu de Jos, comuna Arpașu de Jos, județul Sibiu220,000.00PNDL II
ARPAŞU DE JOSDotare dispensar medical Arpașu de Sus, comuna Arpașu de Jos, județul Sibiu220,000.00PNDL II
ARPAŞU DE JOSRețea canalizare în cartierul Săcel, localitatea Arpașu de Sus, comuna Arpașu de Jos, județul Sibiu299,161.00PNDL II
ARPAŞU DE JOSRețea canalizare, sat Nou Roman, comuna Arpașu de Jos, județul Sibiu5,389,642.00PNDL II
AȚELConstrucție rețele de canalizare în localitatea Ațel, comuna Ațel, județul Sibiu5,298,812.17PNDL I
AVRIGReabilitare și modernizare sală de festivități la Liceul Tehnologic Mîrșa, orașul Avrig, în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare851,187.00PNDL I
AVRIGModernizare strada Iazului din orașul Avrig806,930.00PNDL II
AXENTE SEVERModernizare drum comunal DC 6 Agârbiciu-Șoala, comuna Axente Sever, jud. Sibiu16,324,390.00PNDL II
BAZNAAlimentare cu apă potabilă și rețea de canalizare sat Velț, comuna Bazna5,452,475.00PNDL I
BIERTANRețea distribuție apă și construire conductă de aducțiune și gospodărire de apă (puțuri, cișmea, rezervor de apă și stație de pompare), sat Richiș, comuna Biertan1,544,485.96PNDL I
BIERTANRacorduri la rețeaua de canalizare existentă și extindere rețea canalizare în localitățile Biertan și Richiș, comuna Biertan, județul Sibiu5,554,671.53PNDL II
BLĂJELModernizare strada Câmpului și strada Lacului în localitatea Blăjel, comuna Blăjel, județul Sibiu513,724.00PNDL II
BOIȚASistem de alimentare cu apă potabilă sat Boiţa, comuna Boița, județul Sibiu7,470,473.15PNDL I
BRĂDENIRețea de alimentare cu apă în satele Brădeni și Retis din com. Brădeni jud. Sibiu5,752,310.88PNDL II
BRĂTEIUAlimentare cu apă și construcție sistem de canalizare ape uzate menajere a satului Brăteiu, comuna Brăteiu, județul Sibiu10,562,343.00PNDL I
BRUIUReabilitare rețea stradală comuna Bruiu jud. Sibiu4,881,825.00PNDL II
CÂRŢAModernizare înlocuire corpuri de iluminat public comuna Cârța356,643.00PNDL II
CÎRȚIȘOARAModernizare drumuri de interes local pe teritoriul comunei Cîrţişoara3,326,502.00PNDL I
DÂRLOSSistem de canalizare menajeră în localitatea Curciu din comuna Dârlos județul Sibiu5,860,961.36PNDL II
GURA RÂULUIRețele hidroedilitare comuna Gura Râului, județul Sibiu2,019,667.00PNDL I
HOGHILAGModernizare sistem de iluminat public în comuna Hoghilag, județul Sibiu280,577.49PNDL II
IACOBENIReabilitare rețea stradală în localitățile Iacobeni, Stejărișu, Netuș, Noiștat și Movile din comuna Iacobeni, județul Sibiu4,710,243.00PNDL I
JUDEŢUL SIBIU PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN SIBIUConstruire pod pe drumul județean DJ 105 A, km 15+890, în localitatea Săsăuș2,267,141.02PNDL II
JUDEŢUL SIBIU PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN SIBIUModernizare drum județean DJ 106T, Ocna Sibiului-Topârcea-intersecție DJ 106G (Ludoș), km 0+494-15+33125,473,222.19PNDL II
JUDEŢUL SIBIU PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN SIBIUReabilitare și modernizare DJ 107B Păuca-Alămor-Mândra-Slimnic88,913,948.89PNDL II
LASLEAAlimentare cu apa în localitatea Laslea, comuna Laslea, județul Sibiu3,997,136.00PNDL I
LASLEAMansardare școală Gimnazială cu clasele I-VIII Laslea -amenajări interioare mansardă și dotare500,000.00PNDL II
LASLEARețea de canalizare și stație de epurare în localitatea Laslea, comuna Laslea județul Sibiu5,492,000.00PNDL II
LOAMNEŞModernizare dispensar centru medical în comuna Loamneș, județul Sibiu1,115,516.00PNDL II
LOAMNEŞModernizare străzi în satele Mândra și Loamneș, comuna Loamneș, județul Sibiu2,961,122.00PNDL II
LOAMNEȘReţea de canalizare ape uzate menajere şi alimentare cu apă potabilă în satul Alămor, comuna Loamneş, județul Sibiu7,569,220.39PNDL I
LUDOŞRealizarea sistemelor de canalizare în comuna Ludoş (sat Ludoş şi Gusu)6,032,976.00PNDL I
LUDOŞReţele de alimentare cu apă în comuna Ludoş2,906,988.00PNDL I
MARPODModernizare străzi comuna Marpod, județul Sibiu4,762,420.00PNDL II
MERGHINDEALReabilitare și modernizare străzi în localitățile Merghindeal și Dealu Frumos din comuna Merghindeal4,828,102.00PNDL II
MOȘNAReţea de alimentare cu apă şi canalizare în localitatea Nemşa, comuna Moşna6,083,383.97PNDL I
NOCRICHExtindere rețea de apă și canalizare în loc. Nocrich și Hosman, comuna Nocrich794,097.00PNDL II
OCNA SIBIULUIModernizare strada Mihai Viteazu din Orașul Ocna Sibiului, județul Sibiu2,144,623.01PNDL II
ORLATModernizarea rețelei de străzi în localitatea Orlat, comuna Orlat județul Sibiu8,697,133.00PNDL II
PĂUCADemolare și construire Școală Gimnazială în localitatea Păuca, comuna Păuca, județul Sibiu3,723,595.00PNDL II
PĂUCADotări cu echipamente medicale și alte categorii de echipamente și dotări independente pentru Dispensarul medical din Bogatu Român comuna Păuca, județul Sibiu29,043.14PNDL II
PĂUCADotări cu echipamente medicale și alte categorii de echipamente și dotări independente pentru dispensarul medical din Păuca, comuna Păuca, județul Sibiu29,043.14PNDL II
PĂUCAExtindere rețea de canalizare menajeră în localitatea Păuca, comuna Păuca, județul Sibiu516,751.00PNDL II
PĂUCAExtindere rețea de distribuție apă în localitatea Păuca, comuna Păuca, județul Sibiu529,208.00PNDL II
POPLACAModernizare străzi comuna Poplaca, județul Sibiu7,706,647.00PNDL II
PORUMBACU DE JOSRețea de canalizare menajeră în localitatea Sărata, comuna Porumbacu de Jos, județul Sibiu5,608,430.73PNDL II
RACOVIŢAReabilitare drumuri comunale și rețea stradală comuna Racovița județul Sibiu4,923,291.31PNDL II
RÂU SADULUIModernizarea iluminatului public în comuna Râu Sadului județul Sibiu549,066.50PNDL II
RÎU SADULUISistem de captare și tratare a apei în vederea potabilizării în localitatea Rîu Sadului, comuna Rîu Sadului755,410.00PNDL I
ROŞIAReţea de canalizare menajeră şi staţie de epurare în comuna Roşia (cu satele Caşolţ, Cornăţel, Nucet, Nou, Daia), județul Sibiu17,907,236.00PNDL I
ROŞIARacorduri electrice și conductă de refulare necesare asigurării funcționalității sistemului de canalizare menajeră din comuna Roșia județul Sibiu7,451,346.00PNDL II
SADUReabilitare străzi comuna Sadu7,274,616.68PNDL I
SĂLIȘTEÎnființare sistem de canalizare menajeră în localitatea Fântânele orașul Săliște, Județul Sibiu6,316,219.00PNDL I
ȘEICA MICACanalizare ape uzate menajere și stații de epurare, comuna Șeica Mică, satele Șeica Mică și Soroștin, județul Sibiu8,984,512.00PNDL I
SIBIUCanalizare pluvială str. Podului Sibiu7,858,257.00PNDL II
SLIMNICModernizare drumuri de interes local, comuna Slimnic, județul Sibiu9,687,637.00PNDL II
ŞURA MAREExtindere rețea de canalizare menajeră și branșamente în localitatea Șura Mare, comuna Șura Mare2,224,491.00PNDL II
ŞURA MICĂConstruire Școală Generală6,000,000.00PNDL II
ŞURA MICĂModernizare străzi în localitatea Rusciori comuna Șura Mică județul Sibiu1,357,242.00PNDL II
TILIŞCACanalizare menajeră sat Rod, comuna Tilişca7,438,606.00PNDL I
VALEA VIILORReabilitarea și modernizarea străzilor din comuna Valea Viilor, localitate înscrisă în lista Patrimoniului Mondial UNESCO3,066,858.85PNDL II
VURPĂRModernizare drumuri comunale și străzi în comuna Vurpăr, județul Sibiu22,148,119.00PNDL II