Înapoi la pagina județului

LocalitateaDenumirea obiectivului de investițiiSuma (lei)Program investiții
ALȚÎNACanalizare și stație de epurare în comuna Alțîna, județul Sibiu3,732,417.00PNDL I
APOLDU DE JOSModernizare străzi în comuna Apoldu de Jos, județul Sibiu5,417,657.00PNDL II
BAZNABranșamente rețea de apă și racorduri canalizare menajeră sat Boian, comuna Bazna201,622.10PNDL II
BAZNAExtindere rețea de canalizare menajeră și branșamente în localitatea Bazna, comuna Bazna2,274,235.00PNDL II
BAZNALucrări autorizare PSI școala și grădinița Boian, comuna Bazna978,441.00PNDL II
BLĂJELReabilitare și modernizare dispensar medical uman, loc. Păucea, comuna Blăjel, județul Sibiu437,195.01PNDL II
BOIŢAReabilitare și modernizare rețea stradală - sat Boița comuna Boița județ Sibiu6,579,357.00PNDL II
BRATEIUModernizare străzi în localitatea Brateiu, comuna Brateiu, jud. Sibiu3,622,873.00PNDL II
BRĂDENIReabilitare modernizare și dotare dispensar, sat Brădeni, comuna Brădeni, jud. Sibiu1,592,350.00PNDL II
BRUIUConstruire pod în loc. Gherdeal, com. Bruiu, jud. Sibiu373,011.78PNDL II
CHIRPĂRExtindere, reabilitare și modernizare Grădinița în sat Chirpăr, comuna Chirpăr, județul Sibiu1,771,727.00PNDL II
CHIRPĂRPod nou peste pârâul Veseud pe DC 38 Chirpăr Veseud847,142.00PNDL II
CHIRPĂRReabilitare și modernizare clădire Dispensar Chirpăr265,410.00PNDL II
CHIRPĂRReabilitare și modernizare DC 38 Chirpăr Veseud3,557,237.00PNDL II
COPŞA MICĂConstruire pod peste râul Târnava Mare, la Copșa Mică5,718,858.54PNDL II
GURA RÂULUIConstruire grădiniță în comuna Gura Râului-Investiție de finalizat3,673,079.78PNDL II
GURA RÂULUIModernizare străzi în comuna Gura Râului4,535,970.60PNDL II
HOGHILAGReabilitare grădiniță în localitatea Hoghilag, comuna Hoghilag, județul Sibiu1,370,951.25PNDL II
HOGHILAGSistem de canalizare ape uzate în satele Valchid și Prod, comuna Hoghilag, județul Sibiu5,963,353.09PNDL II
JUDEŢUL SIBIU PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN SIBIUReabilitarea, modernizarea și echiparea secției clinice de neurologie din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu29,425,527.54PNDL II
JUDEŢUL SIBIU PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN SIBIURevigorarea turismului în sitte-ul UNESCO Valea Viilor prin modernizarea drumului județean DJ 142 G, Copșa Mică-Motis20,903,963.32PNDL II
LOAMNEŞÎnființare sisteme de alimentare cu apă și canalizare menajeră în localitatea Armeni, comuna Loamneș, județul Sibiu12,189,882.81PNDL II
LUDOŞExtindere rețea canalizare menajeră, realizare racorduri, canalizare și branșamente apă în localitățile Ludoș și Gușu, din com. Ludoș, județul Sibiu2,961,683.68PNDL II
LUDOŞModernizare drumuri locale în comuna Ludoș11,715,919.00PNDL II
MEDIAȘAmenajare drum zona industrială nepoluantă și deservire generală str. Aurel Vlaicu etapa I, municipiul Mediaș2,789,419.00PNDL II
MEDIAȘDotarea cu echipamente și mobilier specific didactic și de laborator, alte categorii de echipamente și dotări independente pentru amenajare cabinet informatică la școala gimnazială Mihai Eminescu Mediaș78,360.00PNDL II
MEDIAȘDotarea cu echipamente și mobilier specific didactic și de laborator, alte categorii de echipamente și dotări independente pentru funcționare la standarde europene a activităților școlare la școala gimnazială nr. 5 Mediaș278,460.00PNDL II
MEDIAȘEchipare tehnico edilitară cartierul Gloria în municipiul Mediaș2,325,564.00PNDL II
MEDIAȘModernizare anvelopă clădire la Grădinița Bucuria copiilor municipiul Mediaș181,937.25PNDL II
MEDIAȘReabilitare străzi municipiul Mediaș-zona cartier Aurel Vlaicu rețele de alimentare cu apă și canalizare pluvială Faza I8,963,647.40PNDL II
MICĂSASAConstruire grădiniță în localitatea Țapu, comuna Micăsasa817,682.00PNDL II
MICĂSASAReabilitare și dotare dispensar medical în localitățile Micăsasa și Țapu, comuna Micăsasa352,827.00PNDL II
MIERCUREA SIBIULUIÎnființare sisteme de canalizare menajeră în localitățile Apoldu de Sus și Dobârca din UAT Miercurea Sibiului județul Sibiu16,775,769.15PNDL II
MIHĂILENIÎnființarea sistemelor de ape uzate și de alimentare cu apă în localitățile comunei Mihăileni16,044,196.00PNDL II
MIHĂILENIReabilitare, extindere și dotare dispensar, sat Răvășel, comuna Mihăileni, jud. Sibiu1,639,650.00PNDL II
MIHĂILENIReabilitare, extindere și dotare școala gimnazială, sat Mihăileni, comuna Mihăileni, județul Sibiu1,950,790.00PNDL II
MOŞNAÎnființare sisteme de alimentare cu apă și canalizare menajeră în localitatea Alma Vii, comuna Moșna, județul Sibiu8,961,188.00PNDL II
MOŞNAReabilitare școală gimnazială „St. L. Roth” Moșna (corpurile A și B), comuna Moșna, județul Sibiu3,296,037.85PNDL II
NOCRICHReabilitare și dotare școala gimnazială cls.I-IV și realizare sală sport școlară loc. Nocrich, comuna Nocrich1,744,132.00PNDL II
PĂUCADotări cu echipamente medicale și alte categorii de echipamente și dotări independente pentru Cabinetele stomatologice din Bogatu Român și Păuca, comuna Păuca, județul Sibiu221,067.68PNDL II
PĂUCAModernizarea iluminatului public în localitatea Păuca, comuna Păuca, județul Sibiu552,636.00PNDL II
RĂŞINARIReabilitare drum comunal DC 62, Rășinari Trainei, județul Sibiu2,119,255.49PNDL II
SADUMansardare construcție existentă (corp grădiniță) în pod existent, comuna Sadu, județul Sibiu322,451.00PNDL II
SĂLIŞTEÎnființare sisteme de canalizare menajeră în localitățile Mag, Aciliu și Amnaș orașul Săliște, județul Sibiu10,815,097.23PNDL II
ŞEICA MAREModernizare tramă pietonală și sisteme de scurgere ape pluviale comuna Șeica Mare, județul Sibiu2,454,350.00PNDL II
ŞEICA MAREReabilitare, modernizare, extindere și dotare dispensar, sat Șeica Mare, comuna Șeica Mare, județul Sibiu2,077,740.00PNDL II
ŞEICA MICĂRealizarea rețelei de alimentare cu apă potabilă în localitățile Șeica Mică și Sorostin, comuna Șeica Mică județul Sibiu7,747,208.00PNDL II
TĂLMACIUExecuție rețea de apă și canalizare-cartier Armeni II1,278,204.56PNDL II
TĂLMACIUModernizare sistem de alimentare cu apă și modernizare stație de epurare oraș Tălmaciu2,528,259.72PNDL II
TĂLMACIURetehnologizare captare apă brută și stație de tratare Tălmăcel1,080,520.00PNDL II
TILIŞCAConsolidare pod peste pârâul Tilișcuța (str. Vale nr. 384) în Tilișca435,889.00PNDL II
TILIŞCAReabilitare străzi din comuna Tilișca și satele afiliate1,576,764.00PNDL II
TURNU ROŞUGrădiniță cu program normal Turnu Roșu, județul Sibiu1,599,200.54PNDL II
DUMBRĂVENIReabilitare și modernizare grădinița nr.1 în orașul Dumbrăveni, județul Sibiu1,165,663.00PNDL II
DUMBRĂVENIReabilitare și modernizare grădinița nr.2-corp C1 și C2, în orașul Dumbrăveni, județul Sibiu1,240,756.00PNDL II
DUMBRĂVENIReabilitare și modernizare Grădinița Saros, sat Saros (sat component), oraș Dumbrăveni, județul Sibiu1,053,376.00PNDL II
IACOBENIRețea de alimentare cu apă în satele Noistat și Movile din com. Iacobeni jud. Sibiu4,138,199.18PNDL II
IACOBENISistem de canalizare menajeră în localitățile Iacobeni, Stejărișu și Netuș din com. Iacobeni, județul Sibiu12,326,267.02PNDL II