Înapoi la pagina județului

LocalitateaDenumirea obiectivului de investițiiSuma (lei)Program investiții
AGRIJBranșament apă în localitatea Rastoltu Deșert, com. Agrij, județul Sălaj274,049.00PNDL II
AGRIJRefacere și modernizare drumuri publice în comuna Agrij, județul Sălaj1,549,881.00PNDL II
ALMAŞUÎnființare rețea de canalizare și stație de epurare în comuna Almașu, județul Sălaj8,144,018.00PNDL II
ALMAŞUModernizare și dotare școală generală în localitatea Jebucu, comuna Almașu, județul Sălaj1,035,475.00PNDL II
BĂBENIAsfaltare drumuri comunale DC 29,DC 26 si străzi în comuna Băbeni, judeţul Sălaj12,588,569.48PNDL I
BĂLANExtindere, canalizare în com. Bălan, județul Sălaj16,509,682.29PNDL II
BĂLANModernizarea sistemului de iluminat public stradal în comuna Bălan, judeţul Sălaj510,346.66PNDL II
BĂLANAlimentare cu apa comuna Bălan, localitățile: Bălan, Chechiș, Chendrea și Gălpâia, județul Sălaj5,450,570.00PNDL I
BĂLANReabilitare, modernizare şi dotare Şcoala cu clasele I-IV + Gradiniţa cu program normal, localitatea Chechiş, comuna Bălan, judeţul Sălaj732,767.75PNDL I
BĂLANReabilitare, modernizare şi dotare Şcoala Gimnazială nr.1 corpul ( P+E), comuna Bălan, judeţul Sălaj918,216.37PNDL I
BĂNIŞORModernizare drumuri străzi în comuna Bănişor şi realizare pod peste Valea Banului în localitatea Bănişor, judeţul Sălaj9,782,225.45PNDL II
BĂNIŞORModernizare strada Malului (DC84) din localitatea Ban, comuna Bănişor, judeţul Sălaj525,266.39PNDL II
BĂNIŞORModernizare drumuri de interes local în comuna Bănișor, L=8 km4,461,187.00PNDL I
BENESATModernizare sediu primărie în comuna Benesat, judeţul Sălaj699,462.96PNDL II
BOBOTAReabilitare străzi în comuna Bobota, satele Bobota, Dersida și Zalnoc9,148,530.00PNDL II
BOCȘAAsfaltare drum comunal DC2 km 3+000-5+390, comuna Bocșa, județul Sălaj965,635.16PNDL I
BOCȘARealizarea rețelelor de canalizare în comunele Bocșa și Chieșd și alimentarea cu apă în Comuna Chieșd1,919,694.40PNDL I
BOGHIŞModernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de drumurii în comuna Boghiş, județul Sălaj şi realizare poduri peste Valea Barcăului, Valea Plopişului, Valea Iazului4,995,552.35PNDL II
BUCIUMIModernizarea infrastructurii rutiere în comuna Buciumi, judeţul Sălaj5,118,150.00PNDL II
BUCIUMIModernizarea şi dotarea infrastructurii educaţionale în comuna Buciumi: şcoala primară cu clasele I-IV şi Grădiniţă1,674,050.95PNDL II
CAMĂRModernizare prin asfaltare DC101 Camăr-Balc şi pod peste Valea Camărului, în localitatea Camăr, judeţul Sălaj, km 0+000-3+8004,979,261.00PNDL II
CARASTELECReabilitare sediu primărie în comuna Carastelec, judeţul Sălaj560,267.47PNDL II
CARASTELECSchimbare invelitoare şi modernizare interioară la şcoala gimnazială nr.1589,585.50PNDL II
CEHU SILVANIEIReabilitare drum judetean DJ108 T : km 10+180-11+744543,119.00PNDL II
CHIEŞDExtindere rețele de alimentare cu apă şi canalizare menajeră în comuna Chieșd, județul Sălaj11,589,293.91PNDL II
CHIEŞDModernizare drumuri de interes local în comuna Chieşd12,550,002.80PNDL I
CIZERModernizare drumuri comunale și străzi în comuna Cizer (satul Cizer), județul Sălaj4,879,640.00PNDL II
CIZERModernizare și dotare grădiniță, localitatea Cizer, com. Cizer, județul Sălaj1,372,982.00PNDL II
CIZERModernizare și dotare Școala generală Horea, localitatea Cizer, com. Cizer, județul Sălaj1,757,542.00PNDL II
COŞEIUExtindere şi modernizare şcoala generală Coşeiu, localitatea Coşeiu, nr.224, judeţul Sălaj876,873.22PNDL II
COŞEIUModernizare drumuri comunale în comuna Coşeiu, judeţul Sălaj20,239,966.25PNDL II
COȘEIUModernizare drum comunal DC116, comuna Coșeiu, judetul Sălaj, l=3,00km2,003,960.00PNDL I
CRASNAGrădiniță cu program prelungit, localitatea Crasna, comuna Crasna, județul Sălaj7,823,311.90PNDL II
CRASNAModernizare drumuri comunale și pod nou peste râul Crasna în loc. Crasna, comuna Crasna, judeţul Sălaj7,369,289.86PNDL II
CREACAModernizarea reţelei de drumuri de interes local în comuna Creaca, judeţul Sălaj5,567,056.81PNDL II
CRISTOLȚAsfaltare drum comunal DC 47, Văleni, km 8+480-12+980, comuna Cristolţ2,780,112.00PNDL I
CUZĂPLACConstruire grădiniță în localitatea Cuzăplac, comuna Cuzăplac, județul Sălaj1,385,767.00PNDL II
CUZĂPLACModernizare drum comunal DC57, km 8+000 - 12+000 și străzi rurale în localitățile Gălășeni și Mierța în comuna Cuzăplac, județul Sălaj5,810,174.00PNDL II
DOBRINExtindere reţea de alimentare cu apă potabilă şi extindere reţea de canalizare menajeră în localităţile Dobrin, Doba, Sancraiu Sivaniei, Verveghiu, Naimon şi Deleni, comuna Dobrin, judeţul Sălaj4,719,684.00PNDL II
DRAGUModernizare drum comunal DC 53, Dragu - Adalin, km0+000-4+000, comuna Dragu2,102,701.26PNDL I
DRAGUModernizare străzi în localitatea Voivodeni, l=1,64km, comuna Dragu778,070.00PNDL I
GÂLGĂUConstruire reţea de canalizare în satele Glod, Barsau Mare şi Capalna13,151,404.00PNDL II
GÎLGAUReabilitare Şcoala Primară şi Gradinita Glod nr.192, comuna Gîlgau, judeţul Sălaj1,472,491.00PNDL I
GÎRBOUModernizare drum comunal DC45: Gîrbou-Popteleac-Călacea, l=7km, comuna Gîrbou 4,582,731.00PNDL I
HALMĂŞDConstruire poduri și podețe în comuna Halmășd, județul Sălaj1,732,450.00PNDL II
HALMĂŞDModernizare drumuri comunale în comuna Halmașd, județul Sălaj4,937,247.00PNDL II
HALMĂŞDModernizare şi dotare Grădiniţă, comuna Halmăşd, judetul Sălaj495,213.00PNDL I
HALMĂŞDModernizare şi dotare Şcoala Generală, comuna Halmăşd, judetul Sălaj3,415,077.00PNDL I
HALMĂȘDModernizarea infrastructurii rutiere în localitățile Halmăşd, Aleuș, Cerîșa și Drighiu 5,839,017.00PNDL I
HALMĂȘDReabilitare sistem de alimentare cu apă în comuna Halmășd, județul Sălaj3,872,941.00PNDL I
HERECLEANReabilitare drum comunal DC7 Guruslău - Dioşod - Bocşiţa, km 4+500-7+600, comuna Hereclean, judeţul Sălaj1,324,487.73PNDL II
HERECLEANRenovare, modernizare şi consolidare structurală, imprejmuire, amenajare curte la Şcoala cu clasele I-VIII Diosod1,246,615.44PNDL II
HIDAModernizarea sistemului de iluminat public stradal în comuna Hida, judeţul Sălaj508,921.85PNDL II
HOROATU CRASNEIModernizare drum comunal DC77 Horatu Crasnei - Şeredeiu, km 8+080 - 9+030854,484.00PNDL II
IPCanalizare menajeră și stație de epurare în comuna Ip, județul Sălaj14,012,371.00PNDL I
JIBOUReabilitarea şi modernizarea gradiniţei cu program normal nr. 2 din orasul Jibou, judeţul Sălaj850,000.00PNDL II
JIBOUReabilitarea și modernizarea străzilor T. Vladimirescu și Odorheiului, județul Sălaj5,950,000.00PNDL II
JUDEŢUL SĂLAJReabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 109E : Lim. jud. Cluj-Fodora-Rus, km 17+000-28+320, judeţul Sălaj5,126,945.00PNDL II
JUDEŢUL SĂLAJReabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 191D : Valcău-Fizeş-Sîg, km 10+800-19+2002,609,422.00PNDL II
LETCAAlimentare cu apă în comuna Letca, satele Cuciulat, Cozla, Ciula, județul Sălaj1,697,797.00PNDL I
LETCAModernizare drum comunal DC26, Letca-Şoimuşeni, km0+000-9+231, comuna Letca5,023,240.00PNDL I
LOZNA Pasarelă pietonală peste râul Someș, la Cormeniș, comuna Lozna, județul Sălaj426,097.10PNDL I
MĂERIŞTEAsfaltare drum comunal DC99 şi străzi în comuna Măerişte, judeţul Sălaj3,962,865.02PNDL I
MARCAExtindere alimentare cu apă în localitățile Port și Lesmir, comuna Marca, jud. Sălaj1,377,120.00PNDL II
MARCAModernizare străzi în comuna Marca, județul Sălaj707,455.58PNDL I
MESEȘENII DE JOSAlimentare cu apă a comunei Meseșenii de Jos cu localitățile: Meseșenii de Sus, Meseșenii de Jos, Aghireș și Fetindia1,388,690.00PNDL I
MIRŞIDRețele de apă și canalizare în comuna Mîrșid, județul Sălaj14,242,540.00PNDL II
MIRȘIDAsfaltare drum comunal DC 21A, km 2+000-3+000, în loc. Firminiş, com. Mirşid, jud. Sălaj244,787.00PNDL I
NĂPRADEAModernizare sistem de iluminat public stradal în localitatea Năpradea, com. Năpradea, judeţul Sălaj451,780.00PNDL II
NĂPRADEAReabilitare drum județean DJ108 E, km: 13+000 - 17+580, comuna Năpradea, județul Sălaj4,405,645.00PNDL II
NĂPRADEAModernizare străzi în comuna Năpradea (satele Năpradea şi Cheud), judetul Sălaj7,812,625.00PNDL I
NUȘFALĂUCanalizare menajeră și stație de epurare în localitatea Nușfalău, comuna Nușfalău, județul Sălaj12,070,269.76PNDL I
PERICEIModernizare iluminat stradal în comuna Pericei, jud. Sălaj533,245.25PNDL II
PERICEIAlimentare cu apă în localitățile Bădăcin și Sici, comuna Pericei, județul Sălaj1,683,056.94PNDL I
PLOPIŞReconstrucţie şcoala gimnazială Iaz879,688.65PNDL II
PLOPIŞModernizare Strada Moghioruţa, localitatea Plopiş, comuna Plopiș, judeţul Sălaj1,233,480.72PNDL I
POIANA BLENCHIIModernizare drum comunal DC 40 Poiana Blenchii- Măgura, Judeţul Sălaj2,928,000.00PNDL I
ROMÂNAŞIExtindere reţea de canalizare în localităţile Pauşa şi Romiţa, comuna Românaşi, judeţul Sălaj3,841,370.00PNDL II
ROMÂNAŞIModernizare drumuri comunale şi străzi în comuna Românaşi, judeţul Sălaj4,044,208.00PNDL II
SĂLĂTIGModernizare DC14: DJ108D - Deja - Noţig - DJ108A, km 4+000-9+050, comuna Sălăţig2,028,280.17PNDL I
SĂLĂŢIGExtindere reţea de alimentare cu apă potabilă şi canalizare în localităţile Sălăţig, Bulgari, Deja, judeţul Sălaj1,550,650.00PNDL II
SĂLĂŢIGModernizare DC16, km 0+000- 2 +170, judeţul Sălaj2,134,440.00PNDL II
SĂLĂŢIGModernizare drum comunal DC14, km 0+000- 4 +0001,578,330.00PNDL II
ŞAMŞUDÎnființarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în localitatea Șamșud și Valea Pomilor, comuna Șamșud, jud. Sălaj20,069,693.63PNDL II
SÎGModernizare artere rutiere în comuna Sîg, judeţul Sălaj8,990,899.74PNDL II
ŞIMLEU SILVANIEIModernizare străzi de interes local în oraşul Şimleu Silvaniei şi sat aparţinător Cehei10,225,106.81PNDL II
ŞIMLEU SILVANIEIPod nou peste Râul Crasna, pe strada Nicolae Bălcescu, Şimleu Silvaniei1,965,861.77PNDL II
ŞIMLEU SILVANIEIAsfaltare drum in localitatea Pericei L=580M zona propietate oraş Simleu Silvanei, judetul Sălaj328,000.00PNDL I
SOMEŞ-ODORHEIÎnființare rețea de canalizare menajeră în comuna Someș-Odorhei, jud. Sălaj13,709,801.00PNDL II
VALCĂU DE JOSConstruire grădiniţă cu program prelungit în localitatea Valcău de Jos930,000.00PNDL II
VALCĂU DE JOSConstruire pod peste râul Barcau în localitatea Valcău de Jos925,000.00PNDL II
VALCĂU DE JOSLucrări de intervenţii la şcoala gimnazială552,628.00PNDL II
VALCĂU DE JOSModernizare drumuri şi străzi de interes local în comuna Valcău de Jos, judeţul Sălaj9,654,240.95PNDL II
VALCĂU DE JOSModenizare drumuri de interes local în comuna Valcău de Jos, judeţul Sălaj1,347,111.39PNDL I
VÎRŞOLŢConstruire a două poduri peste râul Crasna în localitatea Vîrșolț, comuna Vîrșolț, judeţul Sălaj1,120,350.00PNDL II
VÎRŞOLŢModernizare străzi şi drumuri vicinale în localităţile Vîrșolț, Recea şi Recea Mica din comuna Vîrșolț, judeţul Sălaj3,498,342.00PNDL II
VÎRŞOLŢRacorduri canalizare menajeră şi staţie de epurare în localitatea Vîrșolț, jud. Sălaj1,812,307.16PNDL II
VÎRȘOLȚCanalizare apa menajeră și stație de epurare în Comuna Vîrșolț, județul Sălaj1,484,319.01PNDL I
ZALĂUModernizare stradă Cloşca din Municipiul Zalău1,609,496.61PNDL II
ZALĂUReabilitare traseu de drum judeţean DJ191 C Nuşfalău - Crasna - Zalău - Creaca pe teritoriul administrativ al municipiului Zalău - str. 22 Decembrie 1989 tronson I6,777,290.00PNDL II
ZALHARețea de alimentare cu apă în localitățile Valea Lungă, Vârteşca, Zalha, Ciureni,  Ceaca, Valea Hranei,  comuna Zalha, județul Sălaj6,922,145.13PNDL I
ZIMBORModernizare drum comunal DC58 Zimbor- Dolu - Sâncraiu Almaşului şi străzi în comuna Zimbor, judeţul Sălaj6,039,925.00PNDL II