Înapoi la pagina județului

LocalitateaDenumirea obiectivului de investițiiSuma (lei)Program investiții
AGRIJModernizare Școala gimnazială nr.1 Agrij855,173.00PNDL II
ALMAŞUAlimentare cu apă, canalizare și stație de epurare în localitățile Băbiu și Mestecănu, județul Sălaj6,228,379.00PNDL II
ALMAŞUModernizare și dotare școală generală în localitatea Mesteacănu, comuna Almașu, județul Sălaj388,535.00PNDL II
ALMAŞUModernizare şi dotare Şcoala Almaşu, comuna Almaşu, judetul Sălaj1,359,885.00PNDL I
BĂBENIModernizare strazi în comuna Băbeni, judeţul Sălaj5,997,571.56PNDL II
BĂLANConstruire pod peste Valea Almaşului în centrul localităţii Bălan, comuna Bălan, județul Sălaj3,614,110.41PNDL II
BĂLANModernizarea infrastructurii rutiere de interes local prin asfaltare străzi în comuna Bălan, județul Sălaj6,753,048.90PNDL II
BĂLANReabilitare, modernizare şi dotare dispensar uman, localitatea Bălan, județul Sălaj920,112.98PNDL II
BĂNIŞORExtindere reţele de apa şi canalizare menajeră, racorduri de canalizare şi bransamente de apă în localitatea Peceiu, comuna Bănişor, jud. Sălaj2,545,842.00PNDL II
BĂNIŞORReabilitare dispensar uman în localitatea Bănişor, judeţul Sălaj411,358.00PNDL II
BENESATAlimentare cu apă potabilă în comuna Benesat, satele Benesat, Aluniș, Biușa, județul Sălaj407,900.00PNDL I
BOCŞAFinalizarea reţelelor de canalizare şi apă potabilă în comunele Bocșa şi Chieşd, judeţul Sălaj4,777,892.78PNDL II
BOCŞAReabilitare modernizare şi dotare dispensar medical în localitatea Bocșa, comuna Bocșa, județul Sălaj2,343,635.98PNDL II
BOCŞAReabilitare, modernizare şi doatare sediu administrativ - primărie în localitatea Bocșa, comuna Bocșa, județul Sălaj2,097,598.29PNDL II
BUCIUMIModernizarea şi dotarea infrastructurii educaţionale în comuna Buciumi, judeţul Sălaj, şcoala gimnazială cu clasele V-VIII3,700,186.33PNDL II
CAMĂRInfiinţare grădiniţă în localitatea Camăr, judeţul Sălaj1,500,000.00PNDL II
CARASTELECModernizare drumuri în comuna Carastelec, judeţul Sălaj5,167,575.00PNDL II
CEHU SILVANIEIExtindere reţele de canalizare în localităţile Motiş, Ulciuc, Nadis şi Horoatu Cehului în UAT Cehu Silvaniei, judeţul Sălaj18,942,972.24PNDL II
CIZERExtindere reţea alimentare cu apă în localitatea Cizer, comuna Cizer, judeţul Sălaj513,068.42PNDL II
CIZERReţea de canalizare menajeră şi staţie de epurare în comuna Cizer, judeţul Sălaj13,693,128.62PNDL II
CIZERAlimentare cu apă-comuna Cizer: sat Cizer566,582.00PNDL I
COŞEIUConsolidare pod peste Valea Coşeiului în localitatea Archid pe drumul Vicinal Ujhegy, refacere pod peste Valea Coşeiului în localitatea Coşeiu, pe strada Rat II şi amenajare amonte şi aval la podul de pe DC6 în localitatea Chilioara647,419.50PNDL II
COŞEIUInbunătăţire, confort termic şi anexa la şcoala generală Chilioara363,709.54PNDL II
CRIȘENICanalizare menajeră în comuna Crișeni, județul Sălaj628,686.00PNDL I
CRISTOLŢModernizarea infrastructurii rutiere în comuna Cristolț, județul Sălaj5,728,013.00PNDL II
CUZĂPLACExecuție branșamente la rețea de canalizare, comuna Cuzaplac, județul Sălaj874,650.00PNDL II
CUZĂPLACModernizare şi dotare şcoala generală localitatea Tamaşa, comuna Cuzăplac, judeţul Sălaj764,831.00PNDL II
DOBRINReabilitare modernizare şi dotare şcoala primară Doba826,943.00PNDL II
DOBRINReabilitare, modernizare şi dotare şcoala gimnazială nr.1 Dobrin750,866.00PNDL II
FILDU DE JOSModernizare sediu primărie, comuna Fildu de Jos, judeţul Sălaj415,917.00PNDL II
FILDU DE JOSModernizare şi dotare şcoala gimnazială localitatea Fildu de Sus, com. Fildu de Jos, judeţul Sălaj555,472.00PNDL II
GÂLGĂUModernizare străzi în localităţile din comuna Gîlgau, jud. Sălaj5,355,890.00PNDL II
HALMĂŞDIntroducerea canalizării și construire stație de epurare în com. Halmăşd, județul Sălaj8,933,183.00PNDL II
HALMĂŞDReabilitare dispensar uman În localitatea Halmăşd, comuna Halmăşd, judeţul Sălaj967,300.00PNDL II
HERECLEANRealizare grădiniţă cu patru Săli de grupă, localitatea Guruzlau, comuna Hereclean, judeţul Sălaj849,767.81PNDL II
HIDACanalizare şi stație de epurare în com. Hida, județul Sălaj11,953,129.42PNDL II
HIDAConstruire pod peste râul Almaş în localitatea Racîş, comuna Hida, judeţul Sălaj3,773,990.00PNDL II
HIDAConstruire pod peste Valea Printre Văi în localitatea Sînpetru Almaşului, comuna Hida, judeţul Sălaj2,051,908.00PNDL II
HIDAModernizare drum comunal Valea Strâmbei: DC50 - Mânastirea Strâmba, L=4,5 km, comuna Hida, jud. Sălaj3,013,823.75PNDL II
HOROATU CRASNEIConstruire poduri în localitatea Seredeiu peste Valea Şeredenca şi în localitatea Stirciu peste Valea Satului325,500.00PNDL II
HOROATU CRASNEIModernizarea reţelei de drumuri de interes local în comuna Horoatu Crasnei, judeţul Sălaj5,469,940.00PNDL II
ILEANDAAlimentare cu apă în comuna Ileanda, localitatea Dăbîceni, judeţul Sălaj188,325.46PNDL II
ILEANDAReabilitare drum comunal DC31 A, comuna Ileanda, județul Sălaj4,693,117.52PNDL II
IPCanalizare menajera în localităţile Cosniciu de Sus şi Cosniciu de Jos, comuna Ip, judeţul Sălaj6,063,275.89PNDL II
IPModernizare artere rutiere în comuna Ip, judeţul Sălaj5,173,553.80PNDL II
JUDEŢUL SĂLAJModernizare bazin de apă la Spitalul Judeţean de Urgenţă Zalău, judeţul Sălaj875,637.35PNDL II
JUDEŢUL SĂLAJReabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 109E : Rus-Buzaş-Lozna, km: 28+320-49+35027,663,439.89PNDL II
JUDEŢUL SĂLAJReabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 110 : Maierişte-DOH-Dumuşlau-Carastelec, km 0+000-16+47529,413,901.29PNDL II
LETCAModernizarea reţelei de drumuri de interes local în comuna Letca, judeţul Sălaj7,596,422.64PNDL II
LETCACanalizare și stație de epurare în localitatea Letca, comuna Letca, județul Sălaj3,745,108.59PNDL I
LOZNAModernizare infrastructură de drum în comuna Lozna, judeţul Sălaj5,354,477.59PNDL II
LOZNAModernizarea reţelei de drumuri de interes local în comuna Lozna, judeţul Sălaj5,407,750.00PNDL II
LOZNAAlimentare cu apă potabilă a localității Valea Loznei-Preluci, comuna Lozna2,000,000.00PNDL I
MARCAExtindere alimentare cu apă în localitatea Sumal, comuna Marca, jud. Sălaj1,165,600.00PNDL II
MARCAReţea de canalizare şi staţie de epurare şi alimentare cu apă în sat Marca, comuna Marca, judeţul Sălaj35,325,553.00PNDL II
MESEŞENII DE JOSModernizare și extindere rețea de drumuri în comuna Meseșenii de Jos13,066,302.00PNDL II
MESEŞENII DE JOSReabilitare şi modernizare DC76 A în localitatea Meseșenii de Jos si DC75, strada Principală şi strada Soroş în localitatea Aghireş, comuna Meseşenii De Jos4,055,260.00PNDL II
MIRŞIDModernizare, extindere clădire, amenajare curte şi introducere încalzire centrală la şcoala gimnazială Mirşid, judeţul Sălaj1,120,980.00PNDL II
NĂPRADEAModernizare școală generală și grădiniță în localitatea Cheud, comuna Năpradea, județul Sălaj480,986.00PNDL II
NUŞFALĂUModernizare drumuri comunale în comuna Nușfalău, județul Sălaj8,707,942.58PNDL II
NUŞFALĂUReţele de canalizare menajeră şi staţie de epurare în localitatea Bilghez, comuna Nușfalău, judeţul Sălaj3,717,580.06PNDL II
PERICEIExtinderea reţelei de alimetare cu apă şi canalizare în comuna Pericei, jud Sălaj1,177,808.45PNDL II
PERICEIReabilitare drum comunal şi străzi în comuna Pericei, judeţul Sălaj10,402,035.14PNDL II
PERICEIReabilitare, modernizare dispensar medical în comuna Pericei, judeţul Sălaj3,274,016.00PNDL II
PERICEIReabilitare, modernizare şi dotare grădiniţă în sat Pericei, comuna Pericei, judeţul Sălaj2,516,364.48PNDL II
PERICEIReabilitarea, modernizarea, extinderea şi echiparea unităţii de învăţământ şcoala gimnazială nr.1, Pericei, jud. Sălaj4,548,219.27PNDL II
PLOPIŞAlimentare cu apă potabilă a localității Plopiș, județul Sălaj4,985,767.00PNDL II
PLOPIŞCanalizare menajeră și stație de epurare în localitatea Plopiș, comuna Plopiș, județul Sălaj6,937,850.00PNDL II
PLOPIŞModernizare drumuri de interes local în comuna Plopiș, judeţul Sălaj25,813,325.30PNDL II
POIANA BLENCHIIModernizare străzi în localitatea Poiana Blenchii2,475,618.00PNDL II
RUSInfiinţare reţea de alimentare cu apă potabilă în localitatea Buzaş, comuna Rus, judeţul Sălaj653,199.00PNDL II
RUSModernizare străzi în comuna Rus, judeţul Sălaj5,450,221.00PNDL II
RUSAlimentare cu apă și canalizare în comuna Rus, județul Sălaj1,519,305.05PNDL I
SÂNMIHAIU ALMAŞULUIModernizare drumuri comunale şi străzi în comuna Sînmihaiu Almaşului, judeţul Sălaj7,464,941.00PNDL II
SÂNMIHAIU ALMAȘULUIReabilitare şi modernizare clădire Şcoala Primară în localitatea Bercea, comuna Sânmihaiu Almașului , judeţul Sălaj183,965.00PNDL I
ŞĂRMĂŞAGÎnfiinţare creşă în localitatea Sărmăşag1,428,369.00PNDL II
ŞĂRMĂŞAGModernizare drumuri comunale şi străzi în comuna Sărmăşag, jud. Sălaj8,523,792.00PNDL II
ŞĂRMĂŞAGModernizare Liceu Tehnologic Nr.1, Sărmăşag, județul Sălaj5,563,932.00PNDL II
ŞIMIŞNAÎnființare rețea de alimentare cu apă în localitățile Șimișna și Hășmaș, comuna Șimișna, jud. Sălaj5,313,635.25PNDL II
ŞIMLEU SILVANIEIReabilitare pod pe strada 22 Decembrie 1989, Şimleu Silvaniei, judeţul Sălaj937,814.61PNDL II
SOMEŞ-ODORHEIÎnfiinţare creşă în loc. Someș-Odorhei, județul Sălaj864,280.00PNDL II
SOMEŞ-ODORHEIModernizare şi dotare grădiniţă în localitatea Someș-Odorhei, județul Sălaj667,066.00PNDL II
SOMEŞ-ODORHEIReabilitare străzi în localitățile Bîrsa și Domnin, comuna Someș-Odorhei4,535,568.00PNDL II
SURDUCConstrucţie pod rutier peste Someş la Turbuta în comuna Surduc, judeţul Sălaj13,328,000.00PNDL II
SURDUCModernizare străzi în comuna Surduc, judeţul Sălaj , etapa 27,903,742.00PNDL II
TREZNEAConstruire pod peste râul Treznea în localitatea Treznea, judeţul Sălaj1,138,646.00PNDL II
VÎRŞOLŢModernizare dispensar în comuna Vîrșolț, judeţul Sălaj786,350.00PNDL II
VÎRŞOLŢModernizare, extindere şi dotare grădiniţă în comuna Vîrșolț, sat Vîrsolţ, judeţul Sălaj692,863.79PNDL II
VÎRŞOLŢModernizare, extindere şi dotare şcoala primară cu clasele CP-IV în comuna Vîrșolț, sat Vîrșolț, judeţul Sălaj820,386.93PNDL II
ZALHAModernizare străzi în comuna Zalha, judeţul Sălaj14,426,370.00PNDL II
ZIMBORAmenajare exterioară şi dotare grădiniţă loc. Zimbor, judeţul Sălaj257,526.00PNDL II
ZIMBORAmenajare exterioară şi dotare şcoala gimnazială, loc. Zimbor, comuna Zimbor, judeţul Sălaj394,885.00PNDL II
ZIMBORConstruire dispensar medical în loc Zimbor, comuna Zimbor, judeţul Sălaj1,042,916.00PNDL II