Înapoi la pagina județului

LocalitateaDenumirea obiectivului de investițiiSuma (lei)Program investiții
ADUNAŢIConstruire Centru medical P+E, Împrejmuire și Branșamente Utilități1,003,560.88PNDL II
ALBEȘTI PALEOLOGUÎnfiinţare sistem de canalizare şi epurare ape uzate în satul Albeşti Paleologu10,133,588.00PNDL I
ALBEȘTI PALEOLOGUSistem de canalizare și epurare ape uzate menajere în sat Cioceni, comuna Albeşti Paleologu5,591,216.00PNDL I
ALBEŞTI-PALEOLOGUÎnființare sistem de alimentare cu apă în satul Cioceni, comuna Albești-Paleologu, județul Prahova4,428,656.00PNDL II
ALBEŞTI-PALEOLOGUÎnființare sistem de canalizare centralizat în satele Albești Muru și Vadu Parului, comuna Albești-Paleologu, județul Prahova18,207,567.00PNDL II
ALUNIȘÎnfiintare distribuţie alimentare cu apă în comuna Aluniş - Etapa I - sat Ostrovu2,392,136.00PNDL I
APOSTOLACHEÎnființare sistem de canalizare în comuna Apostolache4,804,017.00PNDL I
APOSTOLACHEReabilitare drumuri locale în comuna Apostolache și pod peste râul Cricovul Sărat, sat Mârlogea, comuna Apostolache, județul Prahova6,290,342.00PNDL II
ARICEŞTII ZELETINRefacere și modernizare DC 52 Ariceștii Zeletin-Albinari km 2+500-km 3+825773,807.00PNDL II
AZUGAReabilitare și modernizare străzi oraș Azuga, etapa I10,926,870.00PNDL I
BABA ANAModernizarea infrastructurii rutiere locale din comuna Baba Ana, județul Prahova4,899,409.00PNDL II
BĂICOIModernizare drumuri și străzi de interes local în orașul Băicoi - zona periurbana-cartier Tufeni, Țintea și Dâmbu13,164,513.21PNDL I
BĂICOISistem de canalizare si statie de epurare a apelor uzate în Oraşul Băicoi - zona periurbană-cartier Tufeni, Țintea si Dâmbu15,424,563.00PNDL I
BĂLŢEŞTIReabilitare drumuri nemodernizate din sat Bălțești, sat Podenii Vechi, sat Izești, comuna Bălțești, județul Prahova6,435,644.00PNDL II
BĂLŢEŞTIReabilitare și modernizare Grădinița sat Podenii Vechi, nr. 442, comuna Bălțești, județul Prahova575,776.00PNDL II
BĂLŢEŞTIReabilitare și modernizare Liceu Tehnologic, sat Bălțești, comuna Bălțești, județul Prahova1,555,493.00PNDL II
BĂLŢEŞTIReabilitare și modernizare Școala cu clasele I-VIII sat Podenii Vechi, nr. 597, comuna Bălțești, județul Prahova2,480,282.00PNDL II
BĂLȚEȘTIModernizare și extindere rețea de distribuție apă, comuna Bălțești3,070,500.00PNDL I
BĂTRÂNIExtindere și modernizare rețea de apă și canalizare în comuna Bătrâni, județul Prahova6,024,199.00PNDL II
BĂTRÂNIModernizare drumuri de interes local în comuna Bătrâni, județul Prahova5,715,050.00PNDL II
BERTEAModernizare DC 143, km 0+000-km 1+205, com. Bertea, jud. Prahova1,256,681.00PNDL I
BERTEAModernizare drumuri locale, comuna Bertea21,164,066.00PNDL II
BLEJOIExecuție canalizare comuna Blejoi-etapa I8,637,056.00PNDL II
BOLDEŞTI-SCĂENIGospodărie apă Seciu în orașul Boldești-Scăeni, județul Prahova803,876.00PNDL II
BOLDEŞTI-SCĂENIModernizare și extindere stație de epurare în orașul Boldești-Scăeni, județul Prahova5,224,396.00PNDL II
BREAZAModernizarea și reabilitarea drumurilor de interes local în orașul Breaza14,043,795.00PNDL I
BREBUExtindere rețea alimentare cu apă, sat Pietriceaua1,791,229.00PNDL I
BREBUAnvelopare Școală300,843.00PNDL II
BREBUModernizare DC 4 din DJ 214-Cabana Pădurarului, sat Pietriceaua, comuna Brebu, județul Prahova-Tronson III900,130.00PNDL II
BUCOVExtindere canalizare în satele Bucov şi Pleasa, et a III-a comuna Bucov, judeţul Prahova1,725,134.00PNDL I
BUŞTENILucrări de modernizare str. Palanca968,072.36PNDL I
BUŞTENIModernizare Strada Telecabinei951,190.00PNDL II
BUŞTENIReabilitare şi modernizare Strada Crinei1,107,000.00PNDL II
BUȘTENIModernizare drumuri –străzile Poiana Mărului, Prundului, Dumbrava Roşie, Mihail Sadoveanu, 9 Mai, Democraţiei, Aleea Odobescu şi Alei fără nume din Cartierul Zamora, Buşteni3,575,704.32PNDL I
BUȘTENIModernizare străzi: 13 Septembrie, Licurici, 30 Decembrie, G Enescu, Zorilor, Primăverii, Splaiul Zamorei, Zamora, oraș Bușteni 4,408 km4,071,382.88PNDL I
CĂRBUNEŞTIConstruire Grădiniță în comuna Cărbunești, județul Prahova522,200.00PNDL II
CĂRBUNEŞTIModernizare drumuri de interes local în comuna Cărbunești, județul Prahova4,367,596.00PNDL II
CEPTURAAsfaltare drumurilor de interes local Ceptura de Jos, comuna Ceptura, județul Prahova9,233,804.00PNDL I
COCORĂȘTII COLTExtindere rețea de canalizare în satele Persunari, Chesnoiu, Ghioldum, Cocorăștii Grind, Colțu De Jos, Satu de Sus12,467,233.00PNDL II
COCORĂȘTII COLTExtindere Școală Gimnazială, comuna Cocorăștii Colț1,593,522.00PNDL II
COCORĂŞTII MISLIIModernizare drumuri sătești DS 514, DS 614 și construire pod peste pârâul Doftaneț punct Solescu, comuna Cocorăștii Mislii, jud. Prahova2,709,543.00PNDL II
COMARNICConsolidare, reparații generale și renovare a Localului II al Liceului „Simion Stolnicu”2,593,767.19PNDL II
COMARNICModernizarea unor porțiuni de drum din cartierele Vatra-Sat, Podu-Vârtos și Ghiosești2,919,247.31PNDL II
CORNUDemolare anexe - P, construire grădiniță cu program prelungit - 3 grupe - P+1E+M în comuna Cornu, județul Prahova2,478,899.00PNDL II
CORNUExtindere canalizare pe strada Topșenilor din comuna Cornu, județul Prahova1,620,668.00PNDL II
CORNUÎmbunătățirea rețelei de drumuri de interes local: str. Preot Provinceanu, str. Grădiniței, str. Primăverii, str. Marin Preda, str. Ing. Ion Nistorică și aleea Trandafirilor, în com. Cornu, județul Prahova2,126,520.68PNDL II
CORNUModernizare strada Plaiul Cornului din PCT Podu-Lat până la Poartă Mânăstire+100 metri în comuna Cornu, județul Prahova965,923.00PNDL II
COSMINELEModernizare drumuri comunale în comuna Cosminele, județul Prahova4,728,680.00PNDL II
DRAJNAAsfaltare străzi în comuna Drajna, judeţ Prahova12,917,129.46PNDL I
DRAJNAReabilitare, consolidare, etajare, mansardare Școală Ogretin, comuna Drajna, jud. Prahova549,403.96PNDL II
DUMBRAVAÎnființare rețea de canalizare și statie de epurare ape uzate8,232,105.00PNDL I
FÂNTÂNELEAsfaltare drumuri de inters local în comuna Fântânele, județul Prahova7,880,210.00PNDL II
FILIPEȘTII DE TÂRGAsfaltare drumuri comunale și sătești în comuna Filipeștii de Târg22,730,869.00PNDL I
GORGOTAModernizare, extindere și dotare Școală Gimnazială sat Potigrafu, comuna Gorgota, județul Prahova7,855,785.00PNDL II
GORNETAsfaltare şi modernizare drumuri de interes local în comuna Gornet9,500,284.00PNDL I
GORNETÎnființare sistem de canalizare cu stație de epurare în comuna Gornet, județul Prahova10,820,368.00PNDL II
GORNETModernizare drum comunal DC 43A în comuna Gornet, județul Prahova1,473,060.00PNDL II
GORNETModernizare drum comunal DC 44 în comuna Gornet, județul Prahova2,405,220.00PNDL II
GURA VITIOAREIModernizare drumuri în comuna Gura Vitioarei, județul Prahova9,664,696.00PNDL I
GURA VITIOAREIModernizare drumuri de interes local în comuna Gura Vitioarei, județul Prahova5,559,705.00PNDL II
IZVOARELEAsfaltare străzi în comuna Izvoare, județul Prahova10,930,189.00PNDL I
JUDEŢUL PRAHOVA PRIN CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVAÎmbrăcăminte bituminoasă ușoară pe DJ 206, Talea, km 7+740-km 9+000, județul Prahova797,808.11PNDL II
JUDEȚUL PRAHOVA PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN PRAHOVAConstruire școală gimnazială specială nr. 1 Ploiești4,822,207.00PNDL I
LAPOŞModernizare drumuri comunale și vicinale, Comuna Lapoș7,920,787.00PNDL II
LAPOȘReabilitare Școală gimnazială sat Lapos, com Lapos1,182,884.00PNDL I
LIPĂNEŞTIConstruire sistem de canalizare și stație de epurare ape uzate menajere în satul Lipănești și sat Sipotu, comuna Lipănești, județul Prahova12,449,037.09PNDL II
LIPĂNEŞTIReabilitare rețea de apă potabilă, construire branșamente și realizare rețea de hidranți în satele Lipănești, Sipotu și Zamfira, comuna Lipănești, județul Prahova1,851,723.30PNDL II
MĂGURELEReabilitare și modernizare Școala Veche și Grădinița Măgurele1,445,544.90PNDL II
MĂNECIUAducțiune apă potabilă în sistem gravitational din sursele Grohotiș-Bobu, în comuna Măneciu, Județul Prahova7,762,377.00PNDL I
MĂNECIUExtindere sistem de canalizare a apelor uzate menajere în satul Măneciu-Ungureni, comuna Măneciu, județul Prahova5,502,319.00PNDL I
MĂNECIUModernizare DC 22 în sat Cheia- Muntele Roșu, comuna Măneciu10,776,584.00PNDL I
MĂNECIUModernizare DC 22A în sat Cheia, Comuna Măneciu1,795,426.00PNDL I
MIZILContinuare lucrări şcoală 10 săli de clasă-Liceul Tehnologic Tase Dumitrescu3,354,426.93PNDL II
OLARIÎnființare sistem de alimentare cu apă, comuna Olari5,292,793.00PNDL I
PĂCUREŢIModernizare drum comunal DC 46 şi reţea de drumuri locale, comuna Păcureţi, judeţul Prahova13,548,678.00PNDL I
PLOPUCanalizare și stație de epurare ape uzate, comuna Plopu, județul Prahova, Etapa I-stație de epurare și rețea de canalizare satele Plopu și Nisipoasa15,484,590.00PNDL II
POIANA CAMPINARealizare rețea de canalizare, amplasare stație de epurare în zona Gării în comuna Poiana Câmpina, județul Prahova2,356,082.00PNDL I
POSEŞTIModernizare străzi în comuna Posești, județul Prahova10,680,630.89PNDL II
POSEȘTIRețea de distribuție apă potabilă în comuna Posești, județul Prahova6,957,687.00PNDL I
PROVIŢA DE SUSConsolidare și modernizare DS 2344 Schiopota, comuna Provița de Sus2,486,710.00PNDL II
PROVIŢA DE SUSConstruire pod peste pârâul Provița, punct Valea Sultanului2,030,278.00PNDL II
RÂFOVAlimentare cu apă în satele Buda și Palanca, comuna Râfov3,809,351.00PNDL II
RÂFOVAsfaltare și modernizare străzi comuna Râfov1,470,398.08PNDL II
RÂFOVBranșamente alimentare apă, comuna Râfov803,250.00PNDL II
RÂFOVÎnființare rețea canalizare în satele Mălăiești, Moara Domnească, Râfov, Buchilas, Goga, Antofiloaia, comuna Râfov7,855,022.11PNDL II
RÂFOVModernizare Școală Palanca, comuna Râfov574,831.00PNDL II
RÂFOVReabilitare și modernizare Școală și Grădiniță Sicrita, comuna Râfov932,838.00PNDL II
RÂFOVReabilitare, modernizare și extindere săli multifuncționale Școala Mălăiești cu clasele V-VIII, comuna Râfov1,867,690.00PNDL II
RÎFOVSistem alimentare cu apă în sistem centralizat în comuna Rifov, județul Prahova2,365,543.37PNDL I
SÂNGERUÎnființare sistem alimentare cu apă potabilă, comuna Sângeru, județul Prahova9,925,146.00PNDL I
SÂNGERUModernizare drumuri de interes local în comuna Sângeru, județul Prahova5,040,303.00PNDL II
SECĂRIAFinalizare extindere și modernizare sistem de alimentare cu apă în comuna Secăria1,970,821.00PNDL II
SECĂRIAStrăzi în comuna Secăria, lungime de aproximativ 1,8 km-lucrări minime de reabilitare pentru îmbunătățirea condițiilor de circulație1,384,000.00PNDL II
SINAIADotare cu echipamente și mobilier specific didactic și de laborator, alte categorii de echipamente IT și dotări independente pentru Școală Gimnazială „Principesa Maria”, Orașul Sinaia348,845.00PNDL II
SINAIADotare cu echipamente și mobilier specific didactic și de laborator, alte categorii de echipamente și dotări independente Colegiul Mihail Cantacuzino, Orașul Sinaia1,067,500.00PNDL II
SINAIAReparații capitale str. Zamora, oraș Sinaia500,000.00PNDL II
ŞIRNAReabilitare drumuri sătești, comuna Șirna, județul Prahova5,587,430.00PNDL II
ŞOIMARIAsfaltare drum local-Zăpodia Mare, în comuna Șoimari, județul Prahova171,037.47PNDL II
ŞOIMARIConstruire pod peste pârâul Lopatna în zona Măgura, lucrări conexe și organizare de șantier, în comuna Șoimari, județul Prahova2,195,528.48PNDL II
ŞOIMARIReabilitare Școală cu clasele I-IV sat Măgura, comuna Șoimari519,334.00PNDL II
ȘOIMARIÎnființare rețea de distribuție apa potabilă comuna Șoimari1,001,970.00PNDL I
ŞOTRILEExtindere rețea apă potabilă sat Șotrile și sat Vistieru, comuna Șotrile, județul Prahova6,345,674.00PNDL II
ŞOTRILEModernizare drumuri locale comuna Șotrile, județul Prahova8,317,727.10PNDL II
ȘOTRILEExtindere Școală cu grupuri sanitare la școala cu clasele I-VIII259,000.39PNDL I
STARCHIOJDRețea de distribuție apă potabilă, comuna Starchiojd10,428,951.00PNDL I
ŞTEFEŞTIModernizare drumuri locale-comuna Ștefești3,572,518.00PNDL II
TÂRGŞORU VECHIExtindere reţea canalizare ape uzate menajere în satul Strejnicu, comuna Târgşoru Vechi, judeţul Prahova7,426,166.00PNDL I
TÂRGŞORU VECHIModernizare drumuri cartiere noi T 21 sat Strejnicu, T 47 și T 57 sat Târgșoru Vechi, în comuna Târgșoru Vechi, județul Prahova7,383,721.97PNDL II
TÂRGȘORU VECHIModernizare drumuri de interes local, comuna Târgșoru Vechi8,645,688.50PNDL I
TĂTARUProiectare și execuție extindere rețea de alimentare cu apă comuna Tătaru - satele Tătaru, Podgoria și Siliștea1,075,384.00PNDL II
TOMŞANIÎnfiinţare reţea de canalizare comuna Tomşani, judeţul Prahova20,414,230.00PNDL II
TOMŞANIReabilitare și dotare Școală Gimnazială "Prof. Dinu Mihail-Dan", Tomșani488,609.24PNDL II
VÂLCĂNEŞTIModernizare drumuri locale și construirea a două podețe în satul Trestioara comuna Vâlcănești3,006,434.00PNDL II
VALEA DOFTANEIModernizare drumuri locale în comuna Valea Doftanei, jud. Prahova - Proiect 33,115,265.30PNDL II
VALEA DOFTANEIReabilitare, recompartimentare a dispensarului de medicină umană Valea Doftanei1,234,873.00PNDL II
VĂLENII DE MUNTEPod peste pârâul Tarsica în orașul Vălenii de Munte900,000.00PNDL II
VĂLENII DE MUNTEReabilitare, construire șarpantă, recompartimentare și amenajări interioare atelier școlar cu destinația săli de clasă2,553,520.14PNDL II
VĂRBILĂURețea distributie apă și branșamente în comuna Vărbilău, satele: Livadea, Vărbilău, Oiana Vărbilău și Coțofenești, județul Prahova11,321,960.00PNDL I